Byla 2-18695-545/2019
Dėl 5107,30 Eur skolos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 228,64 Eur skolos administravimo išlaidų, 6 proc. metines procesines palūkanas bei 81,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

3dalyvaujant ieškovo UAB “Arvikas & Co“ atstovui Tomui Dambrauskui

4atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ atstovams direktoriui Tadui Pavlovičiui, advokato padėjėjai Laurai Martinaitytei

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB “Arvikas & Co“ieškinį atsakovui UAB „PAVLOVIČ IR KO“ dėl 5107,30 Eur skolos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 228,64 Eur skolos administravimo išlaidų, 6 proc. metines procesines palūkanas bei 81,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

6ieškovas UAB “Arvikas & Co““, į,k. 121494770, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“, į,k, 224236840, 5107,30 Eur skolos, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 228,64 Eur skolos administravimo išlaidų, 6 proc. metines procesines palūkanas bei 81,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-5) .

7Ieškovas procesiniame dokumente- ieškinyje (b.l. 1-5) bei jo atstovas teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad 2017 m.- 2018 m. ieškovas suteikė atsakovui padangų atnaujinimo paslaugas. Už tinkamai įvykdytas paslaugas ieškovas išrašė bei pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Atsakovas mokėjo dalimis. Prievolių vykdymo užtikrinimui bei neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų neapmokėtų likučių suderinimui, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, ieškovas pateikė atsakovui tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, kurį atsakovo atstovė vyriausioji buhalterė L. D. pasirašė ir patvirtino įmonės antspaudu. Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akto pasirašymo dienai (2018-08-02) skola sudarė 5307,30 Eur dydžio sumą. 2018-08-14 d. po tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akto pasirašymo, ieškovas atsakovui įvykdė padangų atnaujinimo paslaugas bei pateikė PVM sąskaitą faktūrą Serija RES Nr. 01991 556,60 EUR apmokėjimui, kurią pasirašė atsakovo atstovė M. Š. ir tuo pačiu patvirtino prievolių vykdymą. 2018-08-14 atsakovas įvykdė mokėjimą 756,60 Eur pagal PVM sąskaitą faktūrą Serija RES Nr. 01991 ir dalinai apmokėjo 2017-07-20 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RES Nr. 01799 968,00 Eur. Tačiau jokių kitų mokėjimų tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akto pagrindu atsakovas neįvykdė ir remiantis ieškovo buhalterinės apskaitos 2019-02-05 d. skolų kitimo duomenimis, atsakovo skola sudaro 5107,30 Eur dydžio suma.

8Dėl šių faktinių pagrindų ieškovo atstovas prašo patenkinti ieškinį.

9Ieškovas prašė ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 3-4).

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas (b.l. 29-31).

112019-04-29 d. atsakovas atsakovui UAB „PAVLOVIČ IR KO“ pateikė teismui prieštaravimus dėl 2019-03-20 d. preliminaraus sprendimo, kurie buvo priimti (b.l. 35-37, 48) bei tripliką (b.l. 59-60).

12Ieškovas procesiniame dokumente - dublike į atsakovo prieštaravimus (b.l. 50-52) bei ieškovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu prašė palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminarų sprendimą, atsakovo prieštaravimuose išdėstytus motyvus atmesti.

13Nesutikimą su atsakovo prieštaravimais ieškovas dublike (b.l. 50-52) grindė tuo, kad atsakovas nepateikė nei vienos sprogusios padangos fotonuotraukos, nors teigdavo, kad padangos nuolat sprogdavo. Dažniausia padangos sprogimo priežastis yra mechaniniai padangos pažeidimai ir viršsvoriai, todėl net ir sprogusi padanga neįrodo jos restauravimo nekokybiškumo.

14Ieškovas nurodė, kad ieškovo teiginys „tačiau vos pradėjus jas (padangas) naudoti išryškėjo akivaizdūs atliktos padangos trūkumai“ vertintinas kritiškai, nes po 2018-02-15 d. padangų gavimo atsakovas ir toliau-2018-03-22 d., 2018-08-15 d. (po pusės metų) užsakinėjo padangas. Be to, ieškovas nesutiko ir su kitu atsakovo teiginiu, kad atnaujintomis padangomis buvo galima naudotis tik kelis mėnesius, nes jų protektorius visiškai susidėvėjo, nes visose nuotraukose, pateiktose atsakovo, matyti, kad protektoriaus likutis sudaro ne mažiau kaip 70%.

15Ieškovo teigimu, atsakovo pateiktos fotonuotraukos negali būti tinkamais įrodymais byloje, nes padangų negalima identifikuoti (nėra restauruotojo etiketės bei padangos karkaso numerio).

16Atsakovo teiginys, kad protektorius yra per siauras, neturi pagrindo, nes atitinka BANDAG protektorių gamintojo techninės lentelės charakteristikas, o nuotraukose užfiksuotos padangos nepatvirtina, kad „protektorius kai kur sprogęs“. Ieškovo teigimu, dėl 2541 Eur sumos atsakovas nepateikė jokios rašytinės pretenzijos, prieštaravimų bei įrodymų, o bendravo su ieškovu netinkamai pats atsakovas.

17Atsakovas UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į.k. 224236840, procesiniuose dokumentuose-motyvuotuose prieštaravimuose (b.l. 35-37), triplike (b.l. 59-60) su ieškiniu sutiko iš dalies bei prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. d. preliminarų sprendimą pakeisti, ieškinio dalį dėl 2541 Eur sumos atmesti.

18Nesutikimą su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminariu sprendimu atsakovas procesiniuose dokumentuose-motyvuotuose prieštaravimuose (b.l. 35-37), triplike (b.l. 59-60) bei atsakovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad su preliminariu sprendimu sutinka iš dalies, nes tarp šalių yra kilęs ginčas dėl paslaugų suteikimo. Nors anksčiau ieškovas paslaugas teikė tinkamai, paskutinės pirktos padangos yra brokuotos. Atsakovas nurodė, kad perka padangas ir padangų atnaujinimo paslaugas tik iš ieškovo, kuris yra vienintelis atsakovo tiekėjas.

19Atsakovas nurodė, kad 2018 m. vasario mėnesį ieškovas kreipėsi į ieškovą, siekdamas įsigyti padangų restauravimo paslaugą. Buvo susitarta, jog atsakovas esant poreikiui, pirks iš ieškovo padangų restauravimo paslaugą ir gavęs PVM sąskaitą-faktūrą per 30 kalendorinių dienų atsiskaitys už laiku ir tinkamai suteiktą paslaugą. Paslaugos kaina nustatoma pagal atitinkamai pasirinktą padangos dydį, jų kiekį ir pasirinktą protektoriaus gamintoją.

202018-02-15, 2018-03-22, 2018-08-14 atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl padangų atnaujinimo, pagal nustatytą poreikį ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras Serijos RES Nr. 01916, 01931, 01991. Kiekvienoje iš šių sąskaitų nurodyta, jog parduodamoms ir atnaujintoms padangos suteikiama vienerių metų garantija. Garantija negalioja tuo atveju, jei padanga pažeista mechaniniu būdu ne dėl pardavėjo kaltės, jeigu padangos pažeidimai atsirado dėl neteisingo padangos eksploatacijos (netinkamas oro slėgis padangose, per didelė apkrova ant ašies, netvarkinga automobilio pakaba, kuri įtakoja padangos eksploatacijos sąlygas).

21Atsakovas nurodė, kad ieškovas suteikė suteikė nekokybišką padangų restauravimo paslaugą, dėl kurios atsakovas patyrė daug suvaržymų: vežant krovinius nuolat sprogdavo padangos, ko pasekoje transporto priemonės buvo apgadintos, nuolat kildavo grėsmė sugadinti visą vežamą krovinį.

22Atsakovo nuomone, ieškovas netinkamai vykdė šalių susitarimu prisiimtus įsipareigojimus ir pažeidė kokybės reikalavimus, t.y. suteikė nekokybišką padangų restauravimo paslaugą, atnaujintomis padangomis naudotis buvo galima vos kelis mėnesius, nes jų protektorius visiškai susidėvėjo ir padangos tapo nebetinkamos naudojimui, nors garantija yra vieneri metai.

23Paaiškėjus padangų restauravimo trūkumams ieškovo įmonės darbuotojai atsisakė bendradarbiauti su atsakovu, nuolat vartodavo necenzūrinius žodžius ir nesutiko tinkamai suteikti paslaugos.

24Atsakovas nurodė, kad pirkėjas, įsigijęs paslaugą, kuriai taikoma garantija, turi pagrįstą lūkestį, kad garantinio laikotarpio metu išryškėjęs daikto trūkumas bus pašalintas ne pirkėjo sąskaita. Vartotojas turi teisę įsigyti aukščiausios kokybės paslaugą, todėl net ir neesminiai paslaugos trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti susitarimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Atsakovo teigimu, pardavėjas (ieškovas) prisiima atsakomybę už parduodamo daikto kokybę.

25Šiuo metu su ieškovu yra kilęs ginčas dėl 2541 Eur sumos pagal 2018-02-15, 2018-03-22 ir 2018-08-14 sąskaitas faktūras. Kadangi su ieškovu buvo bandoma susitarti taikiai, rašytinių pretenzijų siųsta nebuvo. Atsakovas pateikė teismui fotonuotraukas, iš kurių matosi, jog protektorius (atnaujinta padanga) yra per siauras ir kai kur sprogęs (b.l. 39-47).

26Triplike (b.l. 59-60) atsakovas papildomai nurodė, kad nekokybiškumas padangų pasireiškė tuo, kad restauruotos padangos buvo per siauros, dėl to sprogo kelyje. Tam faktui patvirtinti nereikia ekspertizės. Pretenzijos ieškovui nebuvo reikštos dėl to, kad šalys bandė taikiai susitarti. Padangos yra laikomos atsakovo patalpose ir ieškovas bet kuriuo metu gali atvykti ir įvertinti situaciją. Taip pat, atsakovas nesutiko su ieškovo argumentu, kad padangos sprogo dėl viršsvorio, nes nėra pagrindo pripažinti, kad transporto įmonė nesilaiko krovinio reikalavimų, o sprogusių padangų yra ne viena.

27Kol su ieškovu nebus išspręstas ginčas dėl suteiktų paslaugų, tol atsakovas nesutinka sumokėti ieškovui skolos.

28Preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

29Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų yra matyti, kad 2017-2018 metais ieškovas atsakovui suteikė padangų atnaujinimo paslaugas.

302018-08-02 d. ieškovo ir atsakovo atstovai pasirašė Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą, kuriame, be kita ko, nurodyta kad 2018-07-31 d. (atsakovo) UAB „PAVLOVIČ IR KO“ skolos (ieškovui) UAB „Arvikas & Co“ likutis yra 5307,30 Eur (b.l. 11), ginčo dėl to byloje nekyla.

312018-08-14 d. atsakovas įvykdė 756,60 Eur mokėjimą į ieškovo sąskaitą, mokėjimo nurodymo mokėjimo paskirtyje nurodyta pagal PVMs/f RES01991, RES01799(dal.) (b.l. 9-10, 12).

322019-02-05 d. skolų kitimo ataskaitoje atėmus iš neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų debeto suma sudaro 9680,00 Eur, kredito suma 4572,70 Eur, t. y. atsakovo skola ieškovui sudaro 5107,30 Eur (b.l. 13).

33Atsakovas nesutiko apmokėti atsakovo pateiktas tris PVM sąskaitas-faktūras, o būtent:

342018-02-15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES Nr. 01916 dėl 968,00 Eur (b.l. 46),

352018-03-22 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES 01931 dėl 1016, 40 Eur (b.l. 45),

362018-08-14 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES 01991 dėl 556,60 Eur (b.l. 12, 44), viso 2541 Eur, dėl kurių yra ginčas. Kitoje dalyje, dėl 2566,30 Eur ( 5107, 30 Eur -2541 Eur) ginčo nėra, tačiau neginčitinos skolos suma ieškovui iki šiol nėra sumokėta.

37CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Šalys savo sutartinius įsipareigojimus privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str.). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo (CK 6.213 str. 1 d.). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą (CPK 178 str., 185 str.), nėra, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo neginčytiną 2566,30 Eur sumą už restauruotas padangas laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

38Kitoje dalyje teismas, svarstydamas šalių teisinius argumentus, atsižvelgia į tai, kad CK 1.137 str. 2 d. numato, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, o taip pat, sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu CK 6.4 str., 6.38 str.). CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

39Pagal CPK 176 str. l d. įrodinėjimo tikslas - tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.).

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008-10-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009-04-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-156/2009).

41Nagrinėjamoje byloje atsakovas atsisakė sumokėti ieškovui 2541 Eur pagal tris paminėtas ieškovo PVM sąskaitas –faktūras RES Nr. 01916, 01931, 01991 už restauruotas padangas dėl to, kad, atsakovo manymu, padangos buvo nekokybiškos bei joms buvo taikomos vienerių metų garantijos laikotarpis, ieškovas neatvyko nekokybiškų prekių apžiūrėti.

42Teismas, svarstydamas atsakovo argumentus, atsižvelgia į tai, kad atsakovas rašytinių pretenzijų ieškovui dėl nekokybiškų padangų nereiškė. Byloje nustatyta, kad tarp šalių vyko žodinis bendravimas, pagrįstas ilgamečiu pasitikėjimu.

43Nepaisant to, byloje šalių paaiškinimais buvo nustatyta, kad ieškovas ne kartą ragino atsakovą pristatyti, atsakovo teigimu, nekokybiškas padangas patikrinimui į ieškovo gamybines patalpas, kuriose įrengtos tam tikslui tikrinimo staklės. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad pats restauruotos padangos sprogimo faktas neįrodo šių padangų restauravimo paslaugos nekokybiškumo, nes padangos mechaniniai pažeidimai, krovinių viršsvoriai ir kitos priežastys tam turi įtakos.

44Taigi, tam, kad konstatuoti restauruotų padangų nekokybiškumo faktą, padangas teikia apžiūrėti. Teismo vertinimu, kilus ginčui dėl restauruotų padangų nekokybiškumo, apžiūra neturi būti nevienašališka, t.y. vienos šalies, o apžiūroje turi dalyvauto abiejų šalių atstovai, o prireikus, ir šios srities specialistas. Teismo vertinimu, atsakovo atsisakymas atvežti nekokybiškas (atsakovo teigimu) padangas apžiūrai, patikrinimui, trūkumų priežasties nustatymui į pardavėjo (ieškovo) gamybines patalpas, laikytinas nepagrįstu. Teismas pažymi, kad bylos duomenimis, ieškovas turi visus reikalingus sertifikatus restauruoti padangas, o jų trūkumams nustatyti-ir tikrinimo stakles, ko neturi atsakovas. Dėl to teismas vertina nepagrįstu ir kitą atsakovo argumentą, kad būtent ieškovas privalo padangas pasiimti iš atsakovo patalpų ir išsivežti, tačiau ieškovas neatvažiuoja ir padangų patikrinimui neišsiveža, o atsakovas neturi tokios pareigos vežti ieškovui padangas patikrinimui.

45Teisminio nagrinėjimo metu šalių atstovams ne kartą buvo siūlyta, t.y. tiek 2019-06-13, tiek 2019-07-03, tiek 2019-09-10 d. vykstančiuose posėdžiuose bendrai apžiūrėti padangas ir nustatyti sprogusių padangų priežastis, pateikti įrodymus, sudaryti taikos sutartį, tačiau atsakovas, turintis padangas, atsisakė vežti padangas ieškovui patikrinti. Ieškovas teigė bet kuriuo metu sutinka jam atvežtų atsakovo padangų kokybiškumą patikrinti savo dirbtuvėse.

46Teismas pažymi ir tai, kad 2019-07-03 d. teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovė, suderinusi su įmonės vadovu, teigė nedelsiant sumokės ieškovui neginčitiną 2566,30 Eur sumą už restauruotas padangas, tačiau to nepadarė iki šiol.

47Atsakovo pateiktos nuotraukos taip pat neįrodo padangų sprogimo priežasčių ir jų nekokybiškumo (CPK 178 str.).

48Pažymėtina ir tai, kad atsakovas nesurašė net nekokybiškų padangų akto, neidentifikavo padangų. Restauruotos padangos turėjo būti pažymėtos restauruotojo etikete, be to, surašytas karkaso numeris, pagal kurį būtų galima nustatyti, kada (pagal kokią PVM sąskaitą-faktūrą) padangos teiktos atsakovui.

49Atsakovo teigimu, restauruotoms padangoms taikoma vienerių metų garantija, tačiau byloje nėra duomenų, kada fotonuotraukose užfiksuotos padangos buvo teiktos atsakovui, kada jie sprogo (tapo netinkamomis naudoti), be šių duomenų negalima spręsti ar šioms padangoms yra taikoma garantija. Visos atsakovo nurodytos padangos buvo pateiktos 2018-02-15 d., 2018-03-22 d., 2018-08-14 d., t.y. prieš metus, ieškinys teismui pateiktas 2019-03-08 d., atsakovo prieštaravimai pateikti 2019-04-29 d. (b.l. 35-37), todėl teismui neaišku, nesant įrodymų, ar nepasibaigė padangų garantinis laikotarpis pagal 2018-02-15 d., 2018-03-22 d., PVM sąskaitas-faktūras, o jei ir nepasibaigė garantija (pvz. pagal 2018-08-14 d. PVM sąskaitą-faktūrą), patikimų įrodymų dėl restauruotų padangų nekokybiškumą nėra.

50Taigi, teismas vertina, kad atsakovas dėl šių motyvų, aptartų teismo galutiniame sprendime, nepakankant įrodymų, atsikirtimų į ieškinio reikalavimus neįrodė (CPK 178 str.).

512019-07-03 d. teismo posėdžio metu atsakovui iki 2019-08-31 d. buvo papildomai pasiūlyta pateikti teismui papildomus įrodymus dėl nekokybiškų restauruotų padangų (b.l. 70).

52Atsakovas pateikė teismui UAB „Guminta“ 2019-09-07 d. restauruotos padangos apžiūros aktą, kuriame nurodyta, kad buvo apžiūrėta viena restauruota padanga 315/70 R22,5 Continental HSR3, apžiūros metu buvo nustatyta, kad padangai restauruoti panaudotas per senas karkasas (2012 m.su mikro įtrūkimais), be to, uždėta per siaura protektoriaus juosta (b.l. 101).

53Iš esmės, ieškovo atstovas 2019-09-10 d. teisminio nagrinėjimo metu sutiko šios padangos restauravimo vertę- 130 Eur+27,30 Eur PVM, viso-157,30 Eur (b.l. 44) atimti iš priteistinos sumos, todėl nesant ginčo, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. sprendimas dalyje dėl 5107,30 Eur skolos keistinas, priteisiant 4950 Eur skolos. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 str.).

54Kitoje sprendimo dalyje dėl skolos priteisimo mažinti skolos dydžio pagal pateiktas nuotraukas (b.l. 102-107) sprendime išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

552018-08-22 d. ieškovas, siekdamas atgauti iš atsakovo skolą ne teisminiu keliu su Multi-Connect Sp.zo.o. sudarė Debitorinio įsiskolinimo išieškojimo sutartį, atsakovui 2018-02-28 d. buvo siųstas pranešimas dėl įsiskolinimo, 2018-10-18 d.-pakartotinis pranešimas dėl įsiskolinimo, 2018-10-25 d.- įspėjimas, 2019-02-12 d.- įspėjimas. Ieškovas už suteiktas paslaugas Multi-Connect Sp.zo.o. iš viso sumokėjo 228,64 Eur, šias išlaidas ieškovas patyrė dėl to, kad atsakovas nevykdo savo piniginių prievolių, todėl ieškovui preliminariu sprendimu buvo priteista 228,64 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos; šioje dalyje nėra pagrindo keisti ginčo sprendimo.

56Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. nustatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą ir tai, kad ieškovas įgijo teisę įstatyme nustatytas palūkanas (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.) ieškovui iš atsakovo buvo priteista 40,00 Eur suma; keisti preliminaraus sprendimo šioje dalyje nėra pagrindo.

57Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 268,64 Eur (228,64 Eur+40,00 Eur) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

58Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

59CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys), privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo teismo preliminariu sprendimu priteistinos 4950 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; šioje dalyje preliminarus sprendimas keistinas.

60Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinys tenkintinas 5218,64 Eur (4950 Eur +268,64 Eur) sumoje, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 78 Eur žyminio mokesčio bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str.), šioje dalyje preliminarus sprendimas keistinas.

61Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-17 d. nutartimi taikytos atsakovo atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės - kilnojamojo bei nekilnojamojo tirto , piniginių lėšų areštas 5456,94 Eur sumoje paliktinos galioti ( turto arešto Nr. 2019040653).

62Pakeistus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. sprendimą iš dalies, iš atsakovo priteistina 22,99 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, nes šios išlaidos susidarė dėl atsakovo kaltės (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str 1 d., 5 d.)

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 262, 430 str.,-

Nutarė

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminarų sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

65„ieškinį patenkinti iš dalies.

66Priteisti iš atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į. k. 224236840, ieškovo UAB „Arvikas & Co“, į. k. 121494770, naudai 4950 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt Eur) skolos, 268,64 Eur (du šimtus šešiasdešimt aštuonis Eur 64 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 4950 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-20) iki teismo preliminaraus sprendimo visiško įvykdymo ir 78,00 Eur (septyniasdešimt aštuonis Eur) bylinėjimosi išlaidų“.

67Priteisti iš atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į. k. 224236840, 22,99 Eur ( dvidešimt du Eur 99 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

68Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 2. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 3. dalyvaujant ieškovo UAB “Arvikas & Co“ atstovui Tomui Dambrauskui... 4. atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ atstovams direktoriui Tadui Pavlovičiui,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB “Arvikas &... 6. ieškovas UAB “Arvikas & Co““, į,k. 121494770, kreipėsi į Vilniaus... 7. Ieškovas procesiniame dokumente- ieškinyje (b.l. 1-5) bei jo atstovas... 8. Dėl šių faktinių pagrindų ieškovo atstovas prašo patenkinti ieškinį.... 9. Ieškovas prašė ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 3-4).... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminariu sprendimu... 11. 2019-04-29 d. atsakovas atsakovui UAB „PAVLOVIČ IR KO“ pateikė teismui... 12. Ieškovas procesiniame dokumente - dublike į atsakovo prieštaravimus (b.l.... 13. Nesutikimą su atsakovo prieštaravimais ieškovas dublike (b.l. 50-52) grindė... 14. Ieškovas nurodė, kad ieškovo teiginys „tačiau vos pradėjus jas... 15. Ieškovo teigimu, atsakovo pateiktos fotonuotraukos negali būti tinkamais... 16. Atsakovo teiginys, kad protektorius yra per siauras, neturi pagrindo, nes... 17. Atsakovas UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į.k. 224236840, procesiniuose... 18. Nesutikimą su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminariu... 19. Atsakovas nurodė, kad 2018 m. vasario mėnesį ieškovas kreipėsi į... 20. 2018-02-15, 2018-03-22, 2018-08-14 atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl... 21. Atsakovas nurodė, kad ieškovas suteikė suteikė nekokybišką padangų... 22. Atsakovo nuomone, ieškovas netinkamai vykdė šalių susitarimu prisiimtus... 23. Paaiškėjus padangų restauravimo trūkumams ieškovo įmonės darbuotojai... 24. Atsakovas nurodė, kad pirkėjas, įsigijęs paslaugą, kuriai taikoma... 25. Šiuo metu su ieškovu yra kilęs ginčas dėl 2541 Eur sumos pagal 2018-02-15,... 26. Triplike (b.l. 59-60) atsakovas papildomai nurodė, kad nekokybiškumas... 27. Kol su ieškovu nebus išspręstas ginčas dėl suteiktų paslaugų, tol... 28. Preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).... 29. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų yra matyti, kad 2017-2018 metais... 30. 2018-08-02 d. ieškovo ir atsakovo atstovai pasirašė Tarpusavio... 31. 2018-08-14 d. atsakovas įvykdė 756,60 Eur mokėjimą į ieškovo sąskaitą,... 32. 2019-02-05 d. skolų kitimo ataskaitoje atėmus iš neapmokėtų PVM... 33. Atsakovas nesutiko apmokėti atsakovo pateiktas tris PVM sąskaitas-faktūras,... 34. 2018-02-15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES Nr. 01916 dėl 968,00 Eur (b.l.... 35. 2018-03-22 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES 01931 dėl 1016, 40 Eur (b.l.... 36. 2018-08-14 d. PVM sąskaitą-faktūrą Ser. RES 01991 dėl 556,60 Eur (b.l. 12,... 37. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 38. Kitoje dalyje teismas, svarstydamas šalių teisinius argumentus, atsižvelgia... 39. Pagal CPK 176 str. l d. įrodinėjimo tikslas - tai teismo įsitikinimas,... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 41. Nagrinėjamoje byloje atsakovas atsisakė sumokėti ieškovui 2541 Eur pagal... 42. Teismas, svarstydamas atsakovo argumentus, atsižvelgia į tai, kad atsakovas... 43. Nepaisant to, byloje šalių paaiškinimais buvo nustatyta, kad ieškovas ne... 44. Taigi, tam, kad konstatuoti restauruotų padangų nekokybiškumo faktą,... 45. Teisminio nagrinėjimo metu šalių atstovams ne kartą buvo siūlyta, t.y.... 46. Teismas pažymi ir tai, kad 2019-07-03 d. teisminio nagrinėjimo metu atsakovo... 47. Atsakovo pateiktos nuotraukos taip pat neįrodo padangų sprogimo priežasčių... 48. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas nesurašė net nekokybiškų padangų akto,... 49. Atsakovo teigimu, restauruotoms padangoms taikoma vienerių metų garantija,... 50. Taigi, teismas vertina, kad atsakovas dėl šių motyvų, aptartų teismo... 51. 2019-07-03 d. teismo posėdžio metu atsakovui iki 2019-08-31 d. buvo... 52. Atsakovas pateikė teismui UAB „Guminta“ 2019-09-07 d. restauruotos... 53. Iš esmės, ieškovo atstovas 2019-09-10 d. teisminio nagrinėjimo metu sutiko... 54. Kitoje sprendimo dalyje dėl skolos priteisimo mažinti skolos dydžio pagal... 55. 2018-08-22 d. ieškovas, siekdamas atgauti iš atsakovo skolą ne teisminiu... 56. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 57. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 268,64 Eur (228,64 Eur+40,00 Eur)... 58. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 59. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 60. Remiantis CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-17 d. nutartimi taikytos atsakovo... 62. Pakeistus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. sprendimą iš... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 262, 430 str.,-... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-20 d. preliminarų sprendimą... 65. „ieškinį patenkinti iš dalies.... 66. Priteisti iš atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į. k. 224236840, ieškovo UAB... 67. Priteisti iš atsakovo UAB „PAVLOVIČ IR KO“ į. k. 224236840, 22,99 Eur (... 68. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...