Byla B2-3358-803/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Binsera“ direktoriaus E. N. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Binsera“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Binsera“ direktorius E. N. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Binsera“, restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „Rotacija“, patvirtinti restruktūrizavimo administratorei 500 Eur per mėnesį atlyginimą laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos ar nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, nustatyti, kad UAB „Binsera“ turi teisę naudoti per mėnesį 45 395 Eur didžiausią lėšų sumą bendrovės einamosioms įmokoms mokėti, leisti UAB „Binsera“ mokėti įmonės ūkinei – komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas iš bendrovės atsiskaitomųjų: Nr. ( - ), RATO kredito unija, Nr. ( - ), Luminor Bank AS, Nr. ( - ), Luminor Bank AS, Nr. ( - ), „Swedbank“, AB.

52.

6Pareiškime nurodo, jog UAB ,,Binsera“ įsteigta 2010 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Binsera“ pagrindinė veikla yra nekilnojamojo turto projektų vystymas. Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. Įmonės sąskaitos ir dalis turto areštuoti. Tačiau bendrovė nėra nemoki, todėl iškėlus restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus pateikiamose restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones, UAB „Binsera“ galės išsaugoti ir toliau plėtoti ūkinę – komercinę veiklą, vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas, išvengti bankroto. Finansinius sunkumus lėmė tai, kad butų ir sklypų pardavimas buvo realizuojami gerokai lėčiau nei buvo planuota, todėl bendrovė susidūrė su apyvartiniu lėšų trūkumų. Bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos: gauna pajamas, patiria išlaidas, yra sudariusi ir vykdo sutartis su pirkėjais. Pareiškimo pateikimo teismui dieną bendrovei nėra iškelta bankroto byla. Bendrovė įsteigta daugiau negu prieš tris metus iki pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos. Per visą bendrovės veiklos laiką jos atžvilgiu nebuvo priimti teismo sprendimai dėl restruktūrizavimo bylos baigimo ar nutartis dėl bylos nutraukimo. Remiantis 2019 m. balandžio 23 d. UAB ,,Binsera“ balanso duomenimis, bendrovė turi turto 1 011 637 Eur sumai, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 542 882 Eur, pradelstos skolos sudaro 119 964 Eur. 2019 m. gegužės 10 d. vienintelė ,,Binsera“ akcininkė nusprendė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlkimo UAB ,,Binsera“ ir pritarti restruktūrizavimo administratoriaus UAB ,,Rotacija“ kandidatūrai.

73.

8Remiantis nurodytomis aplinkybėmis pareiškėjas teigia, jog UAB ,,Binsera“ atitinka visus privalomus restruktūrizavimo bylai iškelti rodiklius, todėl prašo teismo iškelti UAB ,,Binsera“ restruktūrizavimo bylą.

94.

10Atsakovė pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Nurodė, kad neprieštarauja, jog jai būtų iškelta restruktūrizavimo byla ir paskirta restruktūrizavimo administratorė UAB „Rotacija“.

11II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

12Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

135.

14Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 2 straipsnio 1 dalis). Įmonės restruktūrizavimas – tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalis). Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

156.

16ĮRĮ 4 – 7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė atitinka šias sąlygas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka.

177.

18ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

198.

20Įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Teismų praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję.

219.

22Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2 – 3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra.

2310.

24Remiantis nurodytu teisiniu įmonių restruktūrizavimo reglamentavimu, nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar UAB „Binsera“ yra pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio ir ar nėra kitų ĮRĮ įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

2511.

262018 m. gruodžio 31 d. UAB „Binsera“ balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita (b. l. 21) patvirtina, jog bendrovės turto vertė buvo 1 610 025 Eur (ilgalaikis turtas 1 332 317 Eur, trumpalaikis turtas 277 708 Eur). Bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 1 011 737 Eur, pardavimo pajamos siekė 447 575 Eur, bendrasis pelnas sudarė 10 107 Eur, nuostoliai sudarė 73 071 Eur. 2019 m. balandžio 23 d. UAB „Binsera“ balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita (b. l. 22) patvirtina, jog bendrovės turto vertė yra 1 011 637 Eur (ilgalaikis turtas 677 579 Eur, trumpalaikis turtas 273 437 Eur). Bendrovės mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 542 882 Eur (52 907 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, 489 975 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai), pardavimo pajamos siekė 519 009 Eur, bendrasis pelnas sudarė 81 854 Eur, grynasis pelnas sudarė 32 928 Eur. Kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikti UAB „Binsera“ kreditorių ir debitorių sąrašai. UAB „Binsera“ debitorinės skolos sudaro 272 415,95 Eur (b. l. 24). UAB „Binsera“ 2019 m. balandžio 23 d. kreditorių sąrašas (b. l. 24) patvirtina, jog pradelstos UAB „Binsera“ skolos sudaro 119 964,37 Eur, o nepradelstos skolos sudaro 422 917,79 Eur. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu UAB „Binsera“ turi finansinių sunkumų (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tačiau teismui pateikti įrodymai patvirtina, jog UAB „Binsera“ pradelstos skolos neviršija pusę į balansą įrašytos turto vertės (119 964,37 Eur < 505 818,50 Eur (1 011 637 / 2)), todėl įmonė neatitinka nemokios įmonė būklės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), tačiau neatsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju būtina įvertinti ir kitas su įmonės finansine būkle susijusias aplinkybes ir nuspręsti dėl įmonės veiklos išsaugojimo bei atsiskaitymo su kreditoriais galimybių, jei įmonei būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

2712.

28Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Binsera“ veiklą vykdo nuo 2010 m. rugpjūčio 16 d. (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas), pagrindinė bendrovės veikla yra nekilnojamojo turto operacijos, nekilnojamojo turto plėtra, valdymas. Įmonėje įdarbinti 3 darbuotojai (b. l. 28).

2913.

30Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog UAB „Binsera“ nėra iškelta bankroto byla, teismas neturi duomenų, jog UAB „Binsera“ atžvilgiu būtų vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, taip pat nenustatyta, kad įmonei anksčiau buvo iškelta restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 3, 5 punktai, 28 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Iš pareiškėjo pateiktų duomenų iš įmonės išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro (b. l. 71), gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro (b. l. 72-73), atsakovės sudarytos ir galiojančios 2017 m. gruodžio 12 d. preliminarios sutarties su pakeitimais duomenų (b. l. 56-70 ) darytina išvada, kad atsakovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

3114.

32Remiantis VĮ ,,Regitra“ duomenimis UAB „Binsera“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.

3315.

34Remiantis viešaisiais Sodros duomenimis nustatyta, jog UAB „Binsera“ turi 3 apdraustus asmenis, skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1 646,23 Eur. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos viešaisiais duomenimis skola Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro 163 118,44 Eur.

3516.

36Remiantis nurodytu nustatyta, jog UAB „Binsera“ finansinė padėtis yra sunki, tačiau įmonė ir toliau siekia vykdyti veiklą, o įmonės kreditoriai nesiekia bankroto bylos iškėlimo įmonei bei skolas siekia atgauti kitais būdais. Todėl teismas sprendžia, kad UAB „Binsera“ restruktūrizavimo byla galėtų būti keliama, įsitikinus restruktūrizavimo metu planuojamų atlikti veiksmų realumu.

3717.

38ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios restruktūrizavimo plano metmenų sudedamosios dalys, o 2 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu UAB „Binsera“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Tai reiškia, kad restruktūrizavimo plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis Nr. 2-1418/2012, 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1795-553/2018).

3918.

40Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis). Vertinant UAB „Binsera“ metmenyse nurodytų konkrečių priemonių mokumui atgauti realumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad bendrovės veikla šiuo metu apima šių projektų vystymą: 1) dešimt žemės sklypų ( - ), Vilniuje, iš kurių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos – 8 sklypai, bendrojo naudojimo teritorijos – 2 sklypai; 2) negyvenamoji patalpa – neįrengta pastogė, adresu ( - ), Vilnius, 3) dvibučių namų projektas ( - ). Bendrovė planuoja gauti pajamas iš turto pardavimo, atgauti didžiąją dalį debitorinių skolų (b. l. 26-54). Atsižvelgiant į faktinę įmonės finansinę situaciją šiuo metu, sudarytas sutartis, vystomą veiklą, kuri pagal turimus duomenis niekada nebuvo sustojusi, teismo vertinimu, pareiškėjo metmenyse nurodytos prognozuojamos gauti pajamos yra realios. Todėl restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos įmonės veiklos perspektyvos ir atliktini veiksmai leidžia daryti išvadą, kad įmonė turi realių galimybių sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu keliamus tikslus – atkurti mokumą ir vykdyti normalią ūkinę komercinę veiklą. Teismas sprendžia, jog UAB „Binsera“ teismui pateikti restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka ĮRĮ jiems keliamus reikalavimus. Iš byloje pateiktų bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose pateikta: informacija apie įmonę, jos veiklą, turimą turtą, kreditorinius įsiskolinimus; nurodytos priežastys, dėl kurių įmonė turi laikinų finansinių sunkumų; prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; išdėstytas verslo planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktai). Taip pat yra pateiktas 2019 m. gegužės 10 d. UAB „Binsera“ vienintelės akcininkės sprendimas patvirtinti UAB „Binsera“ restruktūrizavimo plano metmenis, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei pritarti pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Rotacija“ kandidatūrai (b. l. 55).

4119.

42Pažymėtina, kad kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime užims esminį vaidmenį, nes tam, kad būtų patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, už jį turi balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę, svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius klausimus, ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas įmonės restruktūrizavimo procesas.

4320.

44Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostata, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu buvo pažeista įmonės kreditorių informavimo apie restruktūrizavimo procesą tvarka. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta, jog įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įmonės dalyvio susirinkimo pritarimo restruktūrizavimo plano metmenims, turi raštu pranešti kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas.

4521.

46Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Binsera“ turi 23 kreditorius. Pareiškėjas pateikė įrodymus, jog registruotu paštu išsiuntė pranešimus apie pradėtą įmonės restruktūrizavimo procesą įmonės kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b.l. 109-110).

4722.

48Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis) bei nustatė, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir 5 straipsnyje keliamus reikalavimus, jai yra keltina restruktūrizavimo byla.

4923.

50Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-915-989/2019 pagal ieškovo UAB „Magnit“ ieškinį dėl skolos priteisimo, kurioje UAB „Binsera“ atžvilgiu yra pareikšti turtiniai reikalavimai. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 11 dalies 5 punktu nurodytam teismui pranešama apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Binsera“. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2011 yra nurodęs, jog prieš įmonei iškeliant restruktūrizavimo bylą, kitose bylose pareikšti reikalavimai ir toliau nagrinėjami atskirose civilinėse bylose, ir kitose bylose nagrinėjami kreditorių reikalavimai neperduotini atsakovo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Dėl restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

5124.

52Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatas įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratore skirti UAB „Rotacija“, tokiam siūlymui pritarė ir įmonės vienintelės akcininkė. Siūloma administratorė sutinka teikti UAB „Binsera“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas įmonei yra suteikta. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų ĮRĮ 21 straipsnio 2 dalies imperatyvioms normoms nėra, todėl UAB „Binsera“ restruktūrizavimo administratore skirtina UAB ,,Rotacija“ (juridinio asmens kodas 304168240, sąrašo eilės Nr. R-JA80) (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 2 punktas, 15 straipsnio 1 dalis).

5325.

54ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad teismas tvirtina administravimo išlaidų sąmatą. ĮRĮ 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administravimo išlaidų ir restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo sumos (nurodytos su juo sudarytoje atlygintinų paslaugų teikimo sutartyje) turi atitikti teismo nutartimis patvirtintas sumas. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą bei į pareiškėjo prašymą, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, teismas tvirtina tokią administravimo išlaidų sąmatą: 1) administratoriaus atlyginimas – 500 Eur (įskaitant mokesčius) per mėnesį, 2) kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios administravimo išlaidos apmokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus. Dėl įmonės einamųjų įmokų

5526.

56Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 6 punktą nutartyje iškelti restruktūrizavimo bylą turi būti nurodytos įmonės sąskaitos, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos ir ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, ir konkreti didžiausia lėšų suma, kuri negali būti mažesnė negu visų įmonės vieno kalendorinio mėnesio einamųjų įmokų ir ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytų mokėjimų suma ir kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti. Vadovaujantis nurodyta įstatymo nuostata bei atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus duomenis dėl atsakovės kas mėnesį patiriamų išlaidų, teismas nustato, kad iš UAB „Binsera“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios RATO kredito unijoje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios Luminor Bank AS, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB, gali būti mokami ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas bei ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai. Didžiausia bendra per visus bankus lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytiems mokėjimams ir įmokoms mokėti yra 45 395 Eur. Gavus papildomus duomenis dėl reikalingos sumos būtiniems mokėjimams, klausimas dėl sumos padidinimo galės būti sprendžiamas iš naujo.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 3, 13 dalimis, teismas

Nutarė

58iškelti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas Panerių g. 51-301, Vilnius) restruktūrizavimo bylą.

59Paskirti UAB „Binsera“ restruktūrizavimo administratore UAB „Rotacija“ (juridinio asmens kodas 304168240, eilės numeris įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąraše R-JA80, įrašymo į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą data 2019 m. balandžio 2 d., buveinės adresas Panerių g. 51, kab. 301, Vilnius, tel. 8 698 32568, el. p. info@rotacija.lt).

60Nustatyti 45 (keturiasdešimt penkių) dienų nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos terminą UAB „Binsera“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti.

61Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo UAB „Binsera“ kreditorių reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoti juos tvirtinti teismui.

62Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti tokią administravimo išlaidų sąmatą:

631. Administratoriaus atlyginimas – 500 Eur (įskaitant mokesčius) per mėnesį;

642. Kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios administravimo išlaidos apmokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus faktą.

65Leisti atsakovei UAB „Binsera“ iš atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios RATO kredito unijoje (juridinio asmens kodas 112043124), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios Luminor Bank AS (juridinio asmens kodas 11315936), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios Luminor Bank AS (juridinio asmens kodas 11315936), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB (juridinio asmens kodas 112029651), mokėti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas bei Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus mokėjimus. Nurodyti, kad didžiausia bendra per visus bankus lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 45 395 Eur.

66Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

67Įpareigoti restruktūrizavimo administratorę, įsiteisėjus teismo nutarčiai, su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius bei pranešti apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 4, 5 ir 6 punktuose ir 12 dalyje nurodytiems asmenims ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus, atlikti kitus, šio įstatymo nuostatose jos kompetencijai priskirtus, veiksmus.

68Įpareigoti įmonės administratorę teikti teismui informaciją apie pareikštus įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

69Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą dieną pranešimą apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir nutarties kopiją siųsti restruktūrizavimo administratorei, įmonei, VĮ „Registrų centras“, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

70Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Binsera“... 5. 2.... 6. Pareiškime nurodo, jog UAB ,,Binsera“ įsteigta 2010 m. rugpjūčio 16 d.... 7. 3.... 8. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis pareiškėjas teigia, jog UAB ,,Binsera“... 9. 4.... 10. Atsakovė pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos... 11. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 12. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ... 13. 5.... 14. Restruktūrizavimo proceso tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 15. 6.... 16. ĮRĮ 4 – 7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 17. 7.... 18. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena,... 19. 8.... 20. Įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą... 21. 9.... 22. Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei... 23. 10.... 24. Remiantis nurodytu teisiniu įmonių restruktūrizavimo reglamentavimu,... 25. 11.... 26. 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Binsera“ balansas ir pelno (nuostolių)... 27. 12.... 28. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „Binsera“ veiklą vykdo nuo 2010 m.... 29. 13.... 30. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, jog UAB... 31. 14.... 32. Remiantis VĮ ,,Regitra“ duomenimis UAB „Binsera“ nuosavybės teise... 33. 15.... 34. Remiantis viešaisiais Sodros duomenimis nustatyta, jog UAB „Binsera“ turi... 35. 16.... 36. Remiantis nurodytu nustatyta, jog UAB „Binsera“ finansinė padėtis yra... 37. 17.... 38. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios restruktūrizavimo... 39. 18.... 40. Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios... 41. 19.... 42. Pažymėtina, kad kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime užims... 43. 20.... 44. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostata, teismas priima... 45. 21.... 46. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Binsera“... 47. 22.... 48. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenustatė atsisakymo iškelti... 49. 23.... 50. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad... 51. 24.... 52. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatas įmonės administratoriumi gali... 53. 25.... 54. ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad teismas tvirtina... 55. 26.... 56. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 6 punktą nutartyje iškelti... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 58. iškelti UAB „Binsera“ (juridinio asmens kodas 302537482, buveinės adresas... 59. Paskirti UAB „Binsera“ restruktūrizavimo administratore UAB „Rotacija“... 60. Nustatyti 45 (keturiasdešimt penkių) dienų nuo teismo nutarties iškelti... 61. Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo UAB... 62. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti... 63. 1. Administratoriaus atlyginimas – 500 Eur (įskaitant mokesčius) per... 64. 2. Kitos su restruktūrizavimo procesu susijusios administravimo išlaidos... 65. Leisti atsakovei UAB „Binsera“ iš atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ),... 66. Nutarties nuorašus išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 67. Įpareigoti restruktūrizavimo administratorę, įsiteisėjus teismo... 68. Įpareigoti įmonės administratorę teikti teismui informaciją apie... 69. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, ne vėliau kaip kitą dieną pranešimą apie... 70. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...