Byla 2-2218/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Leksinova“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5099-653/2013 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui Nacionalinei teismų administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo (trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „ATEA“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Leksinova“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Nacionalinės teismų administracijos (toliau – NTA) Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus viešajame pirkime dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų; pirkimo Nr. 137666 (toliau – Viešasis pirkimas): 2013 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 4R-1643-(1.13), kuriuo atmestas ieškovo elektronine forma pateiktas pasiūlymas teikti Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugas; 2013 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 4R-1669-(1.13), kuriuo nepriimtas ir nevertintas popierine forma pateiktas pasiūlymas; 2013 m. liepos 18 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija dėl minėtų sprendimų panaikinimo; taikyti restituciją – NTA organizuoto pirkimo dalyvius grąžinti į pasiūlymų vertinimo stadiją iki pažeidimo ir įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

4Nurodė, kad jis dalyvauja NTA supaprastintame atvirajame konkurse dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugos pirkimo (toliau – Konkursas); atsakovas NTA pažeidė pasiūlymo vertinimo principus, nes vien dėl formos reikalavimų atsisakė vertinti pasiūlymo turinį ir užkirto galimybę ieškovui dalyvauti pirkime. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai pirkimo laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „ATEA“, nors šis tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, be to, pasiūlė atsakovui per didelę kainą.

5Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4231 straipsniais, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalimi, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį atsakovui ir trečiajam asmeniui. Nurodė, kad, nepritaikius minėtų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovui sudarius pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, teismo sprendimo vykdymas gali būti nebeįmanomas, nes sudaryta pirkimo sutartis bus pradėta vykdyti 3,5 karto aukštesnėmis kainomis ir šiam pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos vos per 2-3 mėnesius; be to, jis būtų priverstas tikslinti ieškinį, prašydamas, be ieškinyje išdėstytų reikalavimų, pripažinti niekine ir negaliojančia sudarytą pirkimo sutartį, tokiu būdu patirtų papildomas sąnaudas, o teismo procesas vyktų ilgiau (1 – 11 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (18 – 20 b. l.).

8Teismas nurodė, kad atsakovas vykdo Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimo konkursą, siekdamas sudaryti sąlygas visiems Lietuvos Respublikos teisėjams, teismų darbuotojams ir visuomenei dirbti su Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO), o ieškovas ginčija konkurso rezultatus. Teismas sprendė, kad šioje byloje turi būti įvertinta tai, jog atsakovo vykdomo viešojo pirkimo rezultatai yra glaudžiai susiję su galimybe ne tik teismams, bet ir visuomenei operatyviai gauti atsakymus į klausimus, susijusius su naudojimusi LITEKO, t. y. pirkimas susijęs su visuomenės poreikių tenkinimu - viešuoju interesu. Konstatavo, kad pritaikius ieškovo prašomas apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų naudą, nes nebūtų užtikrintas būtinos LITEKO sistemos nepertraukiamos veiklos ir operatyvaus trikdžių pašalinimo bei galimybių teismo proceso dalyviams tinkamai naudotis teismų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, todėl būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, jog pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas, tačiau ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, tuo tarpu ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Leksinova“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „ATEA“ (35 – 39 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neteisingai nurodė, jog prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, kadangi sudarius viešojo pirkimo sutartį NTA privalės mokėti 3,5 karto didesnę kainą už teikiamas paslaugas, todėl viešasis interesas bus pažeistas. Teismas sprendė, kad didesnė vertybė yra užtikrinti LITEKO sistemos veikimą, tačiau neįvertino to fakto, jog ieškovas šią sistemą prižiūri ir paslaugas teikia nuo 2007 m., bei yra pasiruošęs geranoriškai teikti paslaugas iki šios bylos nagrinėjimo pabaigos;
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad viešasis pirkimas, dėl kurio vyksta ginčas, ir jame pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės įtakos Viešųjų elektroninių paslaugų (VEP) posistemio (e.teismas) veikimą, nes dėl VEP paslaugų teikimo šiuo metu yra sudaryta savarankiška sutartis su UAB „ATEA“, ir ji iki šiol yra vykdoma, o įvairius šio LITEKO modulio sutrikimus šalina UAB „ATEA“ pagal įsipareigojimus.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo nutartį, o teismui nusprendus tenkinti atskirąjį skundą – pareikalauti ieškovo per nustatytą terminą pateikti 120 000 Lt dydžio banko garantiją, kuria būtų užtikrintas atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimas (99 – 104 b. l.). Nurodo, kad apygardos teismas skundžiama nutartimi teisingai konstatavo, jog LITEKO taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimo rezultatai yra glaudžiai susiję su teisingumo funkcijų tinkamu įgyvendinimu bei visuomenės poreikių tenkinimu, todėl viešasis interesas yra neabejotinas. Atsakovo manymu, ieškovo geranoriški siūlymai teikti LITEKO priežiūros ir palaikymo paslaugas iki bylos nagrinėjimo pabaigos prieštarauja teisės aktams, viešųjų pirkimų tvarkai ir principams, o nuomonė, kad tik jis galėtų teikti šios sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugas panaikina tiekėjų konkurenciją, varžymąsi, laisvąją rinką ir pažeidžia visus rinkos ekonomikos principus, taigi ir viešąjį interesą. Atsakovo teigimu, jis ir trečiasis asmuo UAB „ATEA“ yra sudarę paslaugų teikimo sutartį, kurios objektas ir dalykas niekaip nesusijęs su perkamomis LITEKO priežiūros ir palaikymo paslaugomis.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo netenkinti ieškovo atskirojo skundo ir palikti galioti apygardos teismo nutartį (94 – 96 b. l.). Nurodo, kad teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo byloje neigiamų pasekmių rizikas, tinkamai suprato pirkimo sutarties sudarymo svarbą viešojo intereso požiūriu, atsižvelgė į teisingumo ir proporcingumo principus. Trečiojo asmens nuomone, preliminariu vertinimu, ieškinys yra nepagrįstas, o pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų ginamas išskirtinai privatus pirkimo sąlygų reikalavimų nesilaikiusio ieškovo interesas, tuo pažeidžiant proporcingumo ir šalių pusiausvyros principus bei viešąjį interesą dėl LITEKO sistemos tinkamo funkcionavimo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

16Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal VPĮ 93 straipsnio 2 dalį tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnio nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose taiko šiame straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

18Pagal teismų praktiką, kai viešųjų pirkimų metu siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to atsirasti žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui), konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (tarp jų – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui) prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala; jei iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu kuo skubiau užtikrinti visuomenei būtinų paslaugų įsigijimą, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala visuomenei, taigi ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012).

19Nagrinėjamu atveju ginčas susijęs su Lietuvos teismų informacinės sistemos taikomosios programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų viešuoju pirkimu. Apygardos teismas skundžiamoje nutartyje, netenkindamas ieškovo prašymo, teisingai pažymėjo, kad minėtos paslaugos turi būti teikiamos teisingumą vykdančioms institucijoms bei visuomenei, kad jos yra tiesiogiai susijusios su tinkamu teisingumą vykdančių institucijų funkcijų įgyvendinimu ir visuomenės teise operatyviai gauti atsakymus į klausimus, susijusius su naudojimusi LITEKO, LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu ir teismo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, su teisės pateikti procesinius dokumentus teismui elektroninių ryšių priemonėmis įgyvendinimu, t. y. kad viešasis pirkimas susijęs su visuomenės poreikių tenkinimu - viešuoju interesu, todėl yra poreikis užtikrinti minėtų paslaugų savalaikį įsigijimą.

20Taigi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo priimti skundžiamą nutartį ir, netaikydamas laikinųjų apsaugos priemonių nutartyje nurodytais argumentais, nepažeidė įstatymo bei viešojo intereso (( - ) str. 1 d., 4237 str. 1 d., VPĮ 93 str. 2 d.).

21Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinėje byloje Nr. 2-5099-653/2013 (pagal ieškovo UAB „Leksinova” ieškinį atsakovui Nacionalinei teismų administracijai dėl viešojo pirkimo), Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje iš esmės, 2013 m. rugsėjo 17 d. sprendimu atmestas ieškovo ieškinys. Nors minėtas teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau tokio teismo sprendimo priėmimas taip pat sudaro pagrindą manyti, kad nagrinėjamu atveju ginčo viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas neatitinka ( - ) straipsnio 1 dalies reikalavimų.

22Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

23Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

24Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Leksinova“ pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį,... 4. Nurodė, kad jis dalyvauja NTA supaprastintame atvirajame konkurse dėl... 5. Ieškovas, vadovaudamasis CPK 144, 4231 straipsniais, Viešųjų pirkimų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi atmetė ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas vykdo Lietuvos teismų informacinės sistemos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Leksinova“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo netenkinti ieškovo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 16. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas... 18. Pagal teismų praktiką, kai viešųjų pirkimų metu siekiama įsigyti prekes,... 19. Nagrinėjamu atveju ginčas susijęs su Lietuvos teismų informacinės sistemos... 20. Taigi nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo... 21. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinėje... 22. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 23. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi... 24. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 1 d....