Byla B2-1628-254/2014
Dėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Vaidai Litvaitei, dalyvaujant ieškovams M. D., J. R. D. ir K. G. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. D., J. R. D., K. G., D. A. ir J. Š. finansinius reikalavimus atsakovui akcinei bendrovei Ūkio bankui ir

Nustatė

2ieškovai pareiškė atsakovui AB Ūkio bankui finansinius reikalavimus užpildę standartinę formą, kurios 4 punkte nurodė, kokiu pagrindu jis reiškiamas ir koks jo dydis (suma skaičiais ir žodžiais), taip pat pridėjo reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teismo posėdyje dalyvavę ieškovai paaiškino, kad jaučiasi apgauti, nes investavę į banką didelę sumą savo piniginių lėšų, neturėję galimybės dalyvauti jį valdant, bankui bankrutavus, negali reikšti reikalimų kartu su kitais kreditoriais.

3Atsakovo administratorė ginčija ieškovų M. D. pareikštą 19 531,28 Lt, J. R. D. - 47 088,84 Lt, K. G. 6 Lt, D. A. 555 Lt ir J. Š. 11 650 Lt finansinius reikalavimus atsakovui, kadangi jie siejami tik su turimų vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi bei verte. Kadangi šis pagrindas nesukuria bankui prievolinių teisinių santykių, todėl savo turimas teises į banko turto dalį ieškovai gali realizuoti tik po to, kai bankrutuojantis bankas visiškai atsiskaitys su savo kreditoriais.

4Ieškovų finansiniai reikalavimai atmetami.

5Kauno apygardos teismas 2013-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 atsakovui AB Ūkio bankui iškėlė bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Valnetas“ (nutartis įsiteisėjo 2013-06-07). Šia nutartimi buvo nustatytas vieno mėnesio nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2013-08-07. Ieškovai, nepraleidę šio termino, pateikė atsakovui savo finansinius reikalavimus, kuriuos siejo su įsigytų atsakovo vertybinių popierių (akcijų) skaičiumi ir jų verte.

6Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad jei kreditoriaus reikalavimo pagrįstumas dar nėra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, bankroto byloje pareikštas kreditoriaus reikalavimas pagal savo teisinę prigimtį atitinka ieškinį, kuris, jei skolininkui nebūtų iškelta bankroto byla, būtų reiškiamas ir nagrinėjamas savarankiškoje civilinėje byloje. Tokio kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialųjį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. IĮ „Šakių agrocentras“, bylos Nr. 3K-3-160/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. BUAB ,,Auto 1“, bylos Nr. 3K-7-328/2012). Teismas sprendžia, kad ieškovai neįrodė savo reikalavimo atsakovui pagrįstumo, todėl jų finansiniai reikalavimai atsisakomi patvirtinti.

7Pagal Bankų įstatymo (toliau BĮ) 83 straipsnį, bankų bankroto procedūras reglamentuoja šis Įstatymas, Finansų įstaigų įstatymas ir Įmonių bankroto įstatymas (toliau ĮBĮ), jeigu šis Įstatymas bei Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip. Nei BĮ, nei Finansų įstaigų įstatyme kreditoriaus sąvoka nėra apibrėžta, t.y. nėra nustatytas subjektų, pripažintinų banko kreditoriais, ratas. Tai sudaro pagrindą remtis ĮBĮ nuostatomis. Pagal ĮBĮ 3 straipsnio 1 dalį įmonės kreditoriaus statusą įgyja fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles. Vadinasi, teisę pareikšti reikalavimus bankroto byloje turi tik tie asmenys, kuriuos su įmone sieja prievoliniai (sutartiniai, deliktiniai ar atsiradę kitais pagrindais) teisiniai santykiai.

8Ieškovai yra banko akcininkai, įsigiję jo akcijų (ABĮ 3 straipsnis). Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises (ABĮ 15, 16, 40 straipsniai). Banko bankroto atveju ieškovų, kaip banko akcininkų, turtinio intereso patenkinimas yra reglamentuotas ĮBĮ 31 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuomet likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius turi pareigą grąžinti jo akcininkams (savininkams) turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais, kuris padalijamas akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

9Ieškovų reikalavimai atsakovui AB Ūkio bankui, kuriuos ginčija administratorė, kilę ne iš prievolinių teisinių santykių, todėl jie nei BĮ, nei ĮBĮ prasme nėra pripažįstami kreditoriais ir teismas neturi teisinio pagrindo juos patvirtinti (BĮ 87 str., ĮBĮ 26 str.).

10Ieškovams E. G. ir A. K. apie jų finansinių reikalavimų nagrinėjimo laiką ir vietą nebuvo tinkamai pranešta, nes teismo šaukimai jiems nebuvo įteikti. Šiems asmenims teismo šaukimai neįteikiami jau pakartotinai, nes jų reikalavimai į nagrinėjamą bylą buvo išskirti iš civilinių bylų Nr. B2-1632-254/2014 ir Nr. B2-1637-254/2014. Teismas konstatuoja, kad nesant galimybės šiems asmenims teismo šaukimus įteikti jų finansiniuose reikalavimuose nurodytu adresu, jų reikalavimai išskiriami iš šios bylos bei nagrinėtini atsakovo AB Ūkio banko bankroto byloje Nr. B2-745-254/2014, o apie teismo posėdį šiems ieškovams pranešant kitais įstatymo nustatytais būdais (CPK 3 str. 6 d., 136 str. 3 d., 130 str., 133 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

12Atsisakyti patvirtinti atsakovo AB Ūkio banko administratorės ginčijamus ieškovų M. D., J. R. D., K. G., D. A., ir J. Š. finansinius reikalavimus atsakovui AB Ūkio bankui.

13Išskirti iš civilinės bylos ieškovų E. G. ir A. K. finansinius reikalavimus ir juos nagrinėti bendra tvarka civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 dėl atsakovo AB Ūkio banko bankroto bylos 2013 m. balandžio 7 d. 9 val. 30 min. Apie teismo posėdį šiems asmenims pranešti pakartotinai siunčiant teismo šaukimą ir viešo paskelbimo būdu.

14Nutartis, tik dalyje dėl atsisakymo patvirtinti finansinius reikalavimus, per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai