Byla B2-57-440/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Prometėjo inžinerija“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Orinata“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2013 m. birželio 19 d. įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Prometėjo inžinerija“ iškelti bankroto bylą, bankroto administratore paskirti UAB „Orinata“ (1 t., b. l. 76–77). Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartimi nuspręsta UAB „Prometėjo inžinerija“ pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (2 t., b. l. 11–12). Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d., 2016 m. sausio 8 d., 2016 m. birželio 1 d. (rašymo apsirikimas ištaisytas 2016 m. birželio 36 d. nutartimi), 2016 m. spalio 3 d., 2017 m. gegužės 15 d., 2017 m. liepos 18 d. ir 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimis buvo pratęstas bankrutavusios UAB „Prometėjo inžinerija“ likvidavimo terminas (2 t., b. l. 81–82, 89–90, 97–98, 101, 118–119, 132–134, 139–141, 153–155).
 2. Teisme gautas bankrutavusios UAB „Prometėjo inžinerija“ bankroto administratorės UAB „Orinata“ įgalioto asmens E. R. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad pardavus likusią teismo sprendimu priteistą ir neišieškotą skolą iš A. Č. buvo iš dalies atsiskaityta su trečios eilės kreditoriais, jiems išmokėta 1 069,66 Eur, todėl atitinkamai sumažėjo jų reikalavimai. Įmonė neturi turto, bankroto proceso metu atlikti visi veiksmai, be to, 2017 m. spalio 6 d. kreditorių susirinkimas nusprendė įpareigoti bankroto administratorę kreiptis dėl įmonės pabaigos (3 t., b. l. 12). Kartu su prašymu pateikė banko sąskaitos išrašą, likvidavimo aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (3 t., b. l. 13–14, 15, 16).
 3. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (3 t., b. l. 18), kiekvienas kreditorius informuotas išsiunčiant jam pranešimą (3 t., b. l. 21, 22, 23–27), tačiau įmonės kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

5Prašymas tenkintinas.

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).
 2. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant dėl galimumo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, be kita ko, būtina vertinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorė atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie (iš lot. preliminariai) įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-797-178/2015).
 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad įsiteisėjusiomis Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d., 2013 m. rugsėjo 19 d., 2013 m. gruodžio 27 d. ir 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimis patvirtinti UAB „Prometėjo inžinerija“ kreditorių finansiniai reikalavimai (1 t., b. l. 134–135, 158; 2 t., 47–48, 147–148), bendra kreditorinių reikalavimų suma 54 835,76 Lt (15 881,53 Eur). Iš bankroto administratorės pateiktos informacijos matyti, kad pardavus reikalavimo teisę į A. Č. skolą 1069,66 Eur suma buvo skirta atsiskaityti su trečios eilės kreditoriais, todėl 2017 m. lapkričio 8 d. UAB ,,FCR Media Lietuva“ buvo išmokėta 22,02 Eur, UAB ,,Industek“ – 219,98 Eur, UAB ,,Skolų departamentas“ – 630,23 Eur, UAB ,,Airwave Lietuva“ – 188,46 Eur, UAB ,,G4S Lietuva“ – 3,63 Eur, antstolei E. M. – 5,34 Eur (3 t., 12, 13–14), todėl atitinkamai sumažėjo šių kreditorių finansiniai reikalavimai, bendra trečios eilės kreditorių reikalavimų suma sumažėjo iki 12 959,87 Eur.
 4. Iš bankroto administratorės pateikto likvidavimo akto matyti, kad bankroto metu buvo gauta 9 644,54 Eur iš debitorių (priteista suma žalos atlyginimui), iš kurių 1 677,48 Eur skirta atsiskaityti su antros eilės kreditoriais, 1 069,66 Eur trečios eilės kreditorių tenkinimui, 3 396,20 Eur administratorės atlyginimui, 3 501,20 Eur administravimo išlaidoms. Nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma 13 135,26 Eur (3 t., b. l. 15). Nors bankroto administratorė nepateikė bendrovės turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų, tačiau iš likvidavimo akto matyti, kad įmonė neturi turto ir debitorių, iš kurių būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, be to, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie teisminius ginčus, kuriuose dalyvautų UAB „Prometėjo inžinerija“.
 5. Iš bankrutavusios UAB „Prometėjo inžinerija“ kreditorių susirinkimo 2017 m. spalio 6 d. protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys 59,42 procentus teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai pritarė pasiūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (3 t., b. l. 3). Taigi įmonės kreditoriai pripažino, kad nėra tikslinga tęsti bankroto procedūras.
 6. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros 2017 m. spalio 4 d. pažyma patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl UAB „Prometėjo inžinerija“ veiklos pabaigos (3 t., b. l. 16).
 7. Įvertinus bylos duomenis visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti 13 135,26 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditoriaus reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditoriaus reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
 8. Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-701-798/2016).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

7Pripažinti, kad UAB „Prometėjo inžinerija“, juridinio asmens kodas 302541317, buveinės adresas Mažeikių r. sav., Krakių k., veikla pasibaigė.

8Patvirtinti UAB „Prometėjo inžinerija“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 13 135,26 Eur sumai:

Eil. Nr.KreditoriusKreditorinis reikalavimas, Eur
II eilės kreditoriai
 1.  
VĮ Turto bankas137,67
 1.  
VSDFV Mažeikių skyrius37,72
Iš viso:175,39
III eilės kreditoriai
 1.  
UAB ,,FCR Media Lietuva“267,60
 1.  
UAB ,,Industek“2 665,03
 1.  
UAB ,,Skolų departamentas“7 635,50
 1.  
UAB ,,Airwave Lietuva“2 283,90
 1.  
UAB ,,G4S Lietuva“43,58
 1.  
Anstolė E. M.64,26
Iš viso:12 959,87
Bendra kreditorinių reikalavimų suma:13 135,26
Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

9Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

10Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai