Byla 2S-2165-392/2014
Dėl antstolės M. L. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė M. L., T. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. Č.-S. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. Č.-S. skundą dėl antstolės M. L. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė M. L., T. S.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja N. Č.-S. pateiktu skundu dėl antstolės M. L. veiksmų nurodė, jog ji nesutinka, kad butas būtų parduotas iš varžytynių. Nurodė, kad išieškotojui T. S. už 1/3 dalį turto iš pareiškėjos yra priteista piniginė kompensacija, todėl turėtų būti parduodama tik jo turto dalis. Pareiškėja pažymėjo, kad teismo sprendimą yra apskundusi Europos Žmogaus Teisių Teismui, kadangi buvo pažeistos jos turtinės teisės. Išieškotojui priteista piniginė kompensacija neatitinka buto vertės, todėl vykdymo procese yra ginčas dėl buto įvertinimo. Pareiškėjos teigimu, pardavus butą, nepilnamečiai vaikai liktų be būsto, o jų tėvas tuo pasirūpinti atsisako, vaikų ryšys su tėvu yra nutrūkęs. Skolininkė nurodė, kad šiuo metu neturi lėšų atsiskaityti su išieškotoju. CPK 294 str. pagrindu ketina kreiptis dėl sprendimo vykdymo išdėstymo dvejiems metams, nes tik tuomet atsiras galimybė sumokėti skolą.

4Suinteresuotas asmuo antstolė M. L. 2014-02-18 patvarkymu atsisakė patenkinti pareiškėjos N. Č.-S. skundą ir persiuntė jį Trakų rajono apylinkės teismui. Nurodė, kad vykdo Trakų rajono apylinkės teismo 2009-04-23 vykdomąjį raštą Nr. 2-448-424/2008 dėl 77 961 Lt išieškojimo iš N. Č. (S.) T. S. naudai. 2009-05-07 antstolės patvarkymu dėl priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio užskaitymo, remiantis CPK 687 str., 4 113,65 Lt suma buvo užskaityta iš T. S. antstolio V. Č. kontoroje vykdomame išieškojime N. S. naudai, todėl iš pastarosios išieškotina suma sumažėjo iki 73 847,35 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2009-07-23 nutartimi (c. b. Nr. 2A-468-467/2009) iš pareiškėjos išieškotina suma sumažinta 11 182,22 Lt ir sudaro 62 665,13 Lt. 2009-05-25 turto arešto aktu areštuotas N. Č. (S.) priklausantis dviejų kambarių butas, esantis ( - ), įvertintas 200 000 Lt. Kadangi dėl šio buto vyko teisminis ginčas, vykdomoji byla dėl skolos iš pareiškėjos išieškojimo 2009-10-27 antstolės patvarkymu buvo sustabdyta. Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-30 sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys buvo atmestas, Vilniaus apygardos teismo 2013-09-16 nutartimi paliktas galioti. Remiantis CPK 628 str. 2 d., 2014-02-13 vykdomoji byla dėl 62 665,13 Lt išieškojimo iš N. Č. (S.) T. S. naudai buvo atnaujinta. Dėl šio veiksmo skolininkė pateikė antstolei skundą.

5Antstolė pažymėjo, jog pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą butas, esantis ( - ), registruotas tik skolininkės vardu, todėl išieškotojui kreiptis į teismą nereikia. VĮ „Registrų centras“ duomenimis nurodyto buto vidutinė rinkos vertė 2014 metais – 37 200 Lt. Antstolis turtą parduoda pagal turto pardavimo metu galiojančias rinkos kainas, todėl atlikti turto vertinimo ekspertizę šiuo atveju yra netikslinga. Antstolė nurodė, kad vykdomoji byla vykdoma nuo 2009 metų, skolininkė skolos visiškai nepadengusi, įrodymų, kad skolą gali sumokėti dalimis per 6 mėnesius taip pat nepateikė. Skolininkė skunde nenurodė nė vieno imperatyvaus pagrindo šiai vykdomajai bylai sustabdyti. Antstolė atkreipė dėmesį į tai, kad skolininkės nurodytame CPK 294 str., kurio pagrindu ji ketina kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo dvejiems metams, numatyta bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės, o ne sprendimų vykdymo išdėstymas. Suinteresuotas asmuo T. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartimi pareiškėjos N. Č.-S. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas pažymėjo, kad, ieškovei N. Č. padavus ieškinį atsakovui T. S., vykdomoji byla buvo sustabdyta. Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-30 sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys buvo atmestas, Vilniaus apygardos teismo 2013-09-16 nutartimi paliktas galioti. Teismas, remdamasis CPK 626, 627 straipsniais, nurodė, jog aplinkybė, kad skolininkė Europos Žmogaus Teisių Teismui yra padavusi skundą, vykdomosios bylos vykdymo nestabdo. Vykdomojoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad, išieškomai sumai esant didesnei už 7 000 Lt, skolininkė antstolei nėra pateikusi įrodymų, patvirtinančių, kad išieškomą pinigų sumą ji gali sumokėti per 6 mėnesius. Nesutikdama su teismo sprendimu, kuriuo T. S. priteista piniginė kompensacija, skolininkė CPK nustatyta tvarka galėjo skųsti, o įsiteisėję sprendimai valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims yra privalomi ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Butas, esantis ( - ), pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra registruotas tik skolininkės vardu, todėl negali būti realizuojamas dalimis.

7Pareiškėja N. Č.-S. atskiruoju skundu prašė Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, skundą patenkinant, arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pažymėjo, kad butas, esantis ( - ), buvo pirktas už jos močiutės lėšas, kuri yra pateikusi teismui ieškinį dėl sandorių, susijusių su nurodytu butu, pripažinimo negaliojančiais, ir prašo šio buto teisėta pirkėja laikyti ją. Ieškinys yra priėmimo stadijoje, sprendžiamas žyminio mokesčio mokėjimo klausimas. Apeliantė akcentavo tai, kad turi du nepilnamečius vaikus, ir teismas, vadovaudamasis CK 3.3 str., privalo atsižvelgti į jų teises ir interesus. Pareiškėjos nuomone, išieškotojas T. S. sąmoningai siekė piniginės kompensacijos už jam priklausančią turto dalį, norėdamas tokiu būdu pasipelnyti. Buvo ginčas dėl turto vertinimo, tačiau ekspertizės teismas neskyrė. Pareiškėja remiasi CPK 681 str., kuriame nurodyta, jog skolininko turtas įkainojamas rinkos kainomis, abejojant turi būti paskirta turto vertės ekspertizė. Skolininkės nuomone, antstolės teiginys, kad netikslinga skirti ekspertizę vien todėl, jog skolininkė skolos visiškai nepadengusi, prieštarauja logikai. Neaišku, kodėl šiuo metu nustatyta buto rinkos kaina yra 37 200 Lt. Tai yra masinis vertinimas, o butas suremontuotas, nors buvo pirktas apleistas. Pareiškėja negalėjo susipažinti su turto vertinimu ir jo pagrindais. Butas, esantis ( - ), išieškotojo pasirinkto turto vertintojo buvo įvertintas 200 000 Lt. Skolininkės nuomone, antstolė siekia butą parduoti kuo mažesne kaina, skubiai rasti pirkėją. Pareiškėja nurodė, kad ji ne piktnaudžiauja savo teisėmis, o gina savo ir nepilnamečių vaikų teises. Antstolės teiginiai, kad skolininkė pažeidžia išieškotojo teises, nepagrįsti. Ieškotojas pats niekur nedirbo, nemoka vaikui priteisto išlaikymo, moka jo motina, šiuo metu - tik po 400 Lt. Skolininkė nurodė, jog antstolė M. L. pažeidė CPK 643 str. 2 p. įtvirtintą skolininko teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, nes skolininkė su ja nebuvo supažindinta, negalėjo skųsti turto vertinimo, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Suinteresuoti asmenys antstolė M. L. ir T. S. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Byloje nustatyta, kad antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0007/09/00950 vykdo 62 665,13 Lt išieškojimą iš skolininkės N. Č. (S.) išieškotojo T. S. naudai. 2009-05-25 turto arešto aktu areštuotas N. Č. (S.) priklausantis dviejų kambarių butas, esantis ( - ). Kadangi dėl šio buto vyko teisminis ginčas, vykdomoji byla 2009-10-27 antstolės patvarkymu buvo sustabdyta. Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-30 sprendimu ir Vilniaus apygardos teismo 2013-09-16 nutartimi ginčą dėl buto išsprendus, vykdomoji byla 2014-02-13 buvo atnaujinta.

11Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

12Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė teisėtai ir pagrįstai atnaujino vykdomąją bylą Nr. 0007/09/00950.

13Apeliantės atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo argumentu, kad antstolė pažeidė CPK 643 str. 2 p. įtvirtintą skolininko teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, nes skolininkė su ja nebuvo supažindinta, negalėjo skųsti turto vertinimo, su kuriuo nesutinka, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Apeliacinės instancijos teismas šį pareiškėjos argumentą vertina kritiškai. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). 2013-11-06 patvarkyme reg. Nr. Bb-15831 antstolė, vadovaudamasi CPK 681 str. 2 d., nurodė, kad, vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas. Paskutiniu vykdomojoje byloje priimtu patvarkymu 2014-02-03 antstolė vykdomąją bylą atnaujino ir tik nustatė skolininkei terminą pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog ji gali skolą sumokėti dalimis per 6 mėnesius, tokiu būdu suteikiant skolininkei galimybę, kad išieškojimas nebūtų vykdomas iš jai priklausančio būsto. Taigi vykdymo procesas iki turto perkainojimo stadijos dar nėra priartėjęs. Dėl skolininkės teisės susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, pasakytina tai, jog skolininkė turi ne tik teisę, bet ir pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 644 str. 4 p.), o tai reiškia, kad, norėdama susipažinti su vykdomąja byla, pati turi rodyti iniciatyvą ir gali nekliudomai tai daryti prareiškusi tokį pageidavimą antstoliui.

14Skunde apeliantė akcentuoja tai, kad turi du nepilnamečius vaikus, ir teismas, vadovaudamasis CK 3.3 str., privalo atsižvelgti į jų teises ir interesus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šis apeliantės argumentas taip pat vertintinas kritiškai. Pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2008). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos piniginė prievolė buvusiam sutuoktiniui atsirado tenkinant jos pačios reikalavimus dėl santuokoje įgyto turto padalinimo. Taigi, prieš prisiimdama šią prievolę, pareiškėja N. Č.-S. galėjo ir turėjo įvertinti savo galimybes ją įvykdyti, taip pat atsižvelgti ir į aplinkybę, jog turi du nepilnamečius vaikus, tačiau to nepadarė. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ši aplinkybė nesudaro pagrindo apeliantei nevykdyti prisiimtos prievolės buvusiam sutuoktiniui T. S. už natūra negautą jam priklausančią turto dalį išmokėti piniginę kompensaciją.

15Be to, pareiškėja atskirajame skunde nurodė, kad butas, esantis ( - ), kuris antstolės galimai bus realizuotas, buvo pirktas už jos močiutės lėšas, kuri yra pateikusi teismui ieškinį dėl sandorių, susijusių su nurodytu butu, pripažinimo negaliojančiais, ir prašo šio buto teisėta pirkėja laikyti ją. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ši aplinkybė nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, nes nei pagal CPK 626 str., nei kitas CPK bei kituose įstatymuose įtvirtintas nuostatas nesudaro vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindo.

16Akcentuotina, kad vykdomoji byla, kurios atnaujinimą pareiškėja skundžia, buvo atnaujinta dėl tos priežasties, kad išnyko jos sustabdymo pagrindas, kuris buvo ne šis, apeliantės močiutės inicijuotas, o kitas, įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-09-16 nutartimi išspręstas, teisminis ginčas dėl buto, esančio ( - ). Nurodyta Vilniaus apygardos teismo nutartimi Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-30 sprendimas, kuriuo ieškovės N. Č. ieškinys atsakovams T. S. ir R. Z. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia buvo atmestas paliktas nepakeistas, todėl antstolei atsirado teisinis pagrindas sustabdytą vykdomąją bylą dėl 62 665,13 Lt išieškojimo iš N. Č. (S.) T. S. naudai atnaujinti ir atlikti tolimesnius vykdymo veiksmus.

17Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl atskirasis skundas atmetamas, nenagrinėjant kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

18Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

19Pareiškėjos N. Č.-S. atskirąjį skundą atmesti.

20Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėja N. Č.-S. pateiktu skundu dėl antstolės M. L. veiksmų nurodė,... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė M. L. 2014-02-18 patvarkymu atsisakė patenkinti... 5. Antstolė pažymėjo, jog pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartimi... 7. Pareiškėja N. Č.-S. atskiruoju skundu prašė Trakų rajono apylinkės... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Byloje nustatyta, kad antstolė vykdomojoje byloje Nr. 0007/09/00950 vykdo 62... 11. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 12. Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė teisėtai ir pagrįstai atnaujino... 13. Apeliantės atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo argumentu, kad... 14. Skunde apeliantė akcentuoja tai, kad turi du nepilnamečius vaikus, ir... 15. Be to, pareiškėja atskirajame skunde nurodė, kad butas, esantis ( - ), kuris... 16. Akcentuotina, kad vykdomoji byla, kurios atnaujinimą pareiškėja skundžia,... 17. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantė pirmosios... 18. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str.,... 19. Pareiškėjos N. Č.-S. atskirąjį skundą atmesti.... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartį palikti...