Byla e2-1768-180/2015
Dėl piniginės kompensacijos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. T. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Brigantine“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2148-259/2015 pagal ieškovės D. T. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Brigantine“, dalyvaujant trečiajam asmeniui A. D., dėl piniginės kompensacijos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė D. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Brigantine“ 106 524,19 Eur dydžio piniginę kompensaciją už žemės sklype, gyvenamajame name, ( - ), esančius daiktus ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą perduoti jai (ieškovei) pastato – gyvenamojo namo, esančio ( - ), durų raktus ir iki jos (ieškovės) išsikraustymo uždrausti pakeisti šio namo durų spynas; uždrausti atsakovui perleisti nuosavybės teisę į minėtus nekilnojamojo turto objektus; areštuoti ieškinio dydžio atsakovui priklausantį turtą, turtines teises, o šio turto neužtekus ar esant nepakankamai – lėšas.

5Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybėmis, kad atsakovas neteisėtai pakeitė gyvenamojo namo durų spynas ir neleidžia atsiimti jai (ieškovei) priklausančio kilnojamojo turto. Be to, nesuteikė CK 6.642 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, per kurį ji turėtų galimybę susirasti kitą gyvenamąją vietą. Ieškovės įsitikinimu, ginčo pobūdis sudaro pagrindą, iki ginčas bus išspręstas, uždrausti atsakovui perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą ir pastatą, esančius ( - ). Didelė ieškinio suma pagrindžia grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino iš dalies: areštavo ieškinio dydžio (106 524,19 Eur) atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti atsakovo lėšas, leidžiant atsakovui iš jų mokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio ir sveikatos draudimo įmokas, taip pat atsiskaityti su ieškove. Kitoje dalyje prašymą atmetė.

8Teismas nustatė, kad ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo pinginę kompensaciją už kilnojamuosius daiktus, esančius gyvenamajame pastate, ( - ), kurį 2015 m. gegužės 29 d. turto pardavimo iš varžytinių aktu įsigijo atsakovas. Teismas sprendė, kad didelė ieškinio suma yra pakankamas pagrindas imtis priemonių užtikrinti ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, turtines teises, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, – lėšas. Kitų ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas (atsakovo įpareigojimas perduoti gyvenamojo namo raktus ir uždrausti disponuoti minėto nekilnojamojo turto nuosavybės teise) neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų, nepagrįstai suvaržytų atsakovo teises.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovė D. T. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti atsakovą perduoti jai (ieškovei) gyvenamojo namo, ( - ), durų raktus ir uždrausti pakeisti namo durų spynas, kol ji (ieškovė) neišsikraustys kartu su jai priklausančiais daiktais. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Įvertinus tai, kad atsakovas neteisėtai pakeitė gyvenamojo namo durų spynas ir neleidžia jai (ieškovei) pasiimti kilnojamojo turto, nesuteikė įstatyme nustatyto trijų mėnesių termino susirasti kitą gyvenamąją vietą, kyla poreikis laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu įpareigoti atsakovą duoti jai gyvenamojo namo raktus ir uždrausti pakeisti šio namo spynas, kol ji (ieškovė) neišsikraustys su visais daiktais.

122. Atsakovas savo veiksmais varžo jos (ieškovės) teises nekliudomai naudotis jai priklausančiais kilnojamaisiais daiktais.

13Atsakovas UAB „Brigantine” pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį dėl pritaikytų taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės visą prašymą atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iš varžytinių parduotame name yra jos daiktai, tačiau nėra aišku, kodėl ieškovė už daiktus prašo priteisti kompensaciją, o nesikreipia į jį (atsakovą) dėl ginčo kilnojamųjų daiktų atsiėmimo. Ieškovė sąmoningai nutyli aplinkybę, kad 2015 m. liepos 2 d. elektroniniu laišku ji buvo informuota apie galimybę atvykti ir pasiimti ginčo turtą, tačiau į šį pasiūlymą nesureagavo ir piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis pareiškė visiškai nepagrįstą ieškinį. Su ieškiniu ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad reikalavo grąžinti jai priklausančius daiktus.

152. Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, pagrindžiančių prašomą kompensuoti kilnojamųjų daiktų vertę – prašomos priteisti kompensacijos dydis paremtas subjektyviais jos paskaičiavimais. Tai, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Toks paminėtų priemonių taikymas neatitinka teisingumo ir proporcingumo principų, nepagrįstai suvaržo jo (atsakovo) teises.

163. Ieškovė nepateikė, o teismas skundžiamoje nutartyje nemotyvavo, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

17Atsiliepime į atsakovo UAB „Brigantine“ atskirąjį skundą ieškovė D. T. prašo skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Priešingai nei teigia atsakovas, teismas atliko ieškinio preliminarų vertinimą ir padarė pagrįstą išvadą, kad ieškinys prima facie pagrįstas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės.

192. Ieškinio pareiškimą nulėmė savavališki atsakovo veiksmai.

203. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, preziumavo, kad ginčo suma atsakovui yra didelė, todėl šios prezumpcijos paneigimo našta perėjo atsakovui, kuris įrodymų, kad minėta suma jam nėra didelė, nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Ieškovės atskirasis skundas netenkintinas, atsakovo – tenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Apeliantė (ieškovė) reikalavimui dėl pinginės kompensacijos už pas atsakovą esančius jos kilnojamuosius daiktus priteisimo užtikrinti prašė taikyti trejopo pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones: įpareigojimą atsakovui perduoti gyvenamojo namo, ( - ), raktus ir nepakeisti namo durų spynos iki ieškovės išsikraustymo su jai priklausančiais kilnojamaisiais daiktais; draudimą atsakovui perleisti nuosavybės teisę į minėtą namą ir žemės sklypą, esančius ( - ); ieškinio dydį atitinkantį atsakovo turto, turtinių teisių ir lėšų areštą. Skundžiama nutartimi teismas, sprendė, kad dėl didelės ieškinio sumos, kyla grėsmė galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl minėtai sumai areštavo atsakovo turtą, turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai, – lėšas. Vadovaudamasis ekonomiškumo ir proporcingumo principais teismas atsisakė taikyti kitas ieškovės prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

25Dėl naujo įrodymo prijungimo

26Atsakovas su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – 2015 m. liepos 2 d. elektroninį laišką, adresuotą ieškovei. Šiuo įrodymų grindžia aplinkybę, kad pastaroji buvo informuota apie galimybę atsiimti ginčo kilnojamuosius daiktus. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas sprendžia, kad atsakovo pateiktas įrodymas susijęs su ieškinio pagrįstumu (nepagrįstumu), todėl gali būti pateiktas teismui nagrinėjančiam bylą iš esmės, kad toks įrodymas būtų ištirtas ir įvertintas CPK nustatyta tvarka. Nagrinėjant atskirąjį skundą vertinti tokį įrodymą nėra pagrindo, nes šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ieškinio pagrįstumas vertinamas tik preliminariai, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių ieškinyje kiekį ir pateiktas juos grindžiančiais įrodymais, nevertinant jų turinio iš esmės. Dėl to priimti atsakovo apteiktą papildomą įrodymą nėra pagrindo (CPK 145, 177, 314 str.).

27Dėl atsakovo skundo

28Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

29Apelianto įsitikinimu, ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas, nes ieškovė nesiekia ginčo kilnojamųjų daiktų atsiimti, nepateikė įrodymų, kad ji reikalavo grąžinti ginčo turtą natūra, objektyviais duomenimis nepagrindžia prašomos priteisti daiktų vertės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie apelianto teiginiai reikšmingi bylą nagrinėjant iš esmės, o ne sprendžiant dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Paminėta, kad ieškinio preliminarus pagrįstumas – tai ieškinio turinys (faktinės aplinkybės) ir priedai (dokumentai, kiti įrodymai), kuriais grindžiamos faktinės aplinkybės, nevertinant jų turinio esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartis c. b. Nr. 2-2476/2013). Taigi apelianto teiginiai apie bylos esmę, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nėra aktualūs. Dėl bylos esmės pasisakys teismas sprendime, išnagrinėjęs bylą, įvertinęs bylos įrodymus (CPK 185 str.).

30Nustatyta, kad ieškovė pareiškė reikalavimą dėl kilnojamųjų daiktų, esančių apelianto dispozicijoje, vertės priteisimo, nereikalaudama nei grąžinti pas atsakovą esančio jos turto, nei įpareigoti atsakovą įsileisti ją į butą ir pan. Ieškinyje išdėstė faktines aplinkybes, kurias grindė pateiktais rašytiniais įrodymais. Šių duomenų pakanka, kad pripažinti ieškinį preliminariai pagrįstą, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad toks ieškovės reikalavimas pagrįstas iš esmės ir gali būti patenkintas.

31Vertinant kitą ginčo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – grėsmę teismo sprendimo, galbūt palankaus ieškovei, įvykdymui. Nėra pagrindo sutikti su teismo išvada, kad dėl didelės ieškinio sumos, kaip vieno iš pagrindų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Didelės ieškinio sumos prezumpcija, kuria rėmėsi teismas, nėra absoliuti. Didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl visais atvejais būtina įvertinti ginčo sumos reikšmę atsakovui. Ieškovė nepateikė, teismas nenustatė duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad ieškinio suma dėl atsakovo turto, finansinės padėties laikytina didele (CPK 178 str.). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra duomenų, kad atsakovas ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Ieškovė nenurodė aplinkybių, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, slepia turtą, perleidžią jį tretiesiems asmenims, taip siekdama išvengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat nepateikta duomenų, įrodančių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. Taigi nėra CPK nustatytų sąlygų, kurios leistų taikyti ieškovės prašomas ieškinio užtikrinimo priemones.

32Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinųjų pasaugos priemonių taikymą reglamentuojančių teisės normas, neįsigilino į bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir priėmėm neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri naikinama, atmetant ieškovės prašymą taikyti visas jos nurodytas laikinąsias apsaugos priemones.

33Dėl ieškovės apeliacinio skundo

34Laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos bei proporcingos ir neturi suvaržyti atsakovo teisių labiau, nei būtina užtikrinti ieškinio reikalavimų įvykdymą (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas įpareigoja teismą siekti proceso dalyvių interesų pusiausvyros ir nevaržyti atsakovo laikinosiomis apsaugos priemonėmis daugiau, nei būtina teisėtiems ieškovo interesams apsaugoti.

35Apeliantė teigia, kad poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą perduoti gyvenamojo namo, ( - ), durų raktus ir uždrausti pakeisti nurodyto namo durų spynas, kol ji (apeliantė) neišsikraustys, pagrindžia atsakovo neteisėti veiksmai: durų spynų pakeitimas, neįleidžiant į butą pasiimti ginčo kilnojamojo turto, nesuteikimas įstatyme nustatyto trijų mėnesių termino susirasti kitą gyvenamąją vietą. Iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovė siekia gauti iš atsakovo piniginę ginčo kilnojamojo turto, likusio bute, vertę, nereikalaudama grąžinti šį turtą ar įpareigoti atsakovą leisti gyventi ginčo bute tam tikrą laiką. Kadangi apeliantės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su reikalavimu ir jos siekiamu materialiniu teisiniu rezultatu (gauti iš atsakovo pinigus), pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės prašomų ieškinio užtikrinimo priemonių taikymas pažeistų paminėtus ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nepagrįstai apribotų atsakovo teises ir teisėtus interesus.

36Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

37Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį pakeisti.

39Panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalį areštuoti 106 524,19 Eur vertės atsakovo – uždarosios akcinės bendrovės „Brigantine“ (j. a. k. 302828025), nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises ir lėšas, esančius pas atsakovą ir (ar) trečiuosius asmenis.

40Kita teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė D. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybėmis, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovės prašymą... 8. Teismas nustatė, kad ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo pinginę... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovė D. T. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno... 11. 1. Įvertinus tai, kad atsakovas neteisėtai pakeitė gyvenamojo namo durų... 12. 2. Atsakovas savo veiksmais varžo jos (ieškovės) teises nekliudomai naudotis... 13. Atsakovas UAB „Brigantine” pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. 1. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad iš varžytinių parduotame name yra jos... 15. 2. Ieškovė nepateikė objektyvių įrodymų, pagrindžiančių prašomą... 16. 3. Ieškovė nepateikė, o teismas skundžiamoje nutartyje nemotyvavo, kodėl... 17. Atsiliepime į atsakovo UAB „Brigantine“ atskirąjį skundą ieškovė D.... 18. 1. Priešingai nei teigia atsakovas, teismas atliko ieškinio preliminarų... 19. 2. Ieškinio pareiškimą nulėmė savavališki atsakovo veiksmai.... 20. 3. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, preziumavo, kad ginčo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Ieškovės atskirasis skundas netenkintinas, atsakovo – tenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Apeliantė (ieškovė) reikalavimui dėl pinginės kompensacijos už pas... 25. Dėl naujo įrodymo prijungimo... 26. Atsakovas su atskiruoju skundu pateikė naują rašytinį įrodymą – 2015 m.... 27. Dėl atsakovo skundo ... 28. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 29. Apelianto įsitikinimu, ieškinys akivaizdžiai nepagrįstas, nes ieškovė... 30. Nustatyta, kad ieškovė pareiškė reikalavimą dėl kilnojamųjų daiktų,... 31. Vertinant kitą ginčo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą –... 32. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė laikinųjų... 33. Dėl ieškovės apeliacinio skundo... 34. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškos bei proporcingos ir... 35. Apeliantė teigia, kad poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 36. Į esminius atskirųjų skundų argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.... 37. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 38. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį pakeisti.... 39. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 9 d. nutarties dalį... 40. Kita teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....