Byla e2S-955-357/2017
Dėl 5113,84 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Artkomas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės VšĮ „Artkomas“ ieškinį atsakovui A. K. dėl 5113,84 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė VšĮ „Artkomas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo A. K. 5113,84 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamuosius daiktus, kilnojamuosius daiktus, o jų neužtenkant taip pat pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, kurių suma lygi atsakovui pareikštų reikalavimų dydžiui (5113,84 Eur). Nurodė, kad atsakovas neturi jokio nekilnojamo turto, ieškinio suma yra didelė, dėl ko egzistuoja reali grėsmė, jog teismui priėmus sprendimą, jo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovės VšĮ „Artkomas“ prašymo netenkino.

103.

11Teismas nurodė, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nepagrindžia grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui. Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nustatyta, kad atsakovo atžvilgiu daugiau bylų nėra iškelta. Ieškovė nenurodė aplinkybių, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, slepia turtą, perleidžią jį tretiesiems asmenims, tokiu būdu siekdamas išvengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1768-180/2015). Atsakovo vengimas atsiskaityti su ieškove yra pagrindas kreiptis į teismą ir savo teises ginti teismine tvarka, tačiau tai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-810-407/2016; 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-264/2011). Vien tik atsakovo vengimas geruoju patenkinti ieškovės reikalavimus savaime nereiškia, kad atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą. Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-837-407/2016). Neįrodžius, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas, nėra pagrindo taikyti atsakovui turtinių suvaržymų.

124.

13Teismas pažymėjo, kad aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog reikalavimo suma ir atsakovų turtinė padėtis savaime nėra tinkami ir pakankami kriterijai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovo turtą, todėl didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-810-407/2016; 2016 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-541-196/2016; 2016 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-392-943/2016; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-482-823/2016; 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1768-180/2015).

145.

15Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų apie atsakovo gaunamą darbo užmokestį. Tai, ar ieškinio suma yra didelė, nustatoma vertinant atsakovo finansines galimybes. Ieškinio sumos dydis turi būti įvertintas konkrečios bylos aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į atsakovo, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, realią turtinę padėtį tokio procesinio sprendimo priėmimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2014). Teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, kad ieškovės prašoma priteisti skolos suma atsakovo atžvilgiu yra didelė, kas savaime pagrįstų laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskiruoju skundu ieškovė VšĮ „Artkomas“ prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys yra priimtos ne faktinėmis aplinkybėmis tapačiose ar labai panašiose bylose, bet iš esmės faktinėmis aplinkybėmis skirtingose bylose. Pirmosios instancijos teismo nurodytose nutartyse Lietuvos apeliacinis teismas vertino ar ieškinio suma nėra didelė atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą. Visais atvejais apeliacinės instancijos teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, jog nustatė, kad atsižvelgiant į atsakovo turimą turtą, ieškinio suma nėra didelė, todėl nėra pavojaus teismo sprendimo įvykdymui. Šioje byloje teismas tokio vertinimo neatliko, todėl priėmė iš esmės nepagrįstą ir nemotyvuotą nutartį.

216.2.

22Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo sutartinės prievolės sumokėti nuompinigius. Toks atsakovo elgesys laikytinas nesąžiningu ieškovės atžvilgiu. Todėl priešingai, nei tvirtinama nutartyje, ieškovė pateikė įrodymus, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai. Tokiu būdu ieškovės pateikti įrodymai paneigė bendrą sąžiningumo prezumpciją, todėl aukščiau minėti teismo teiginiai yra nepagrįsti ir negali būti pagrindu atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

236.3.

24Kadangi ieškovė neturi jokių galimybių gauti duomenis apie atsakovo gaunamą darbo užmokestį, teismas nepagrįstai tokių duomenų nepateikimu grindė nutartį. Todėl be nekilnojamo turto registro duomenų apie atsakovo nekilnojamąjį turtą, kuriuos ieškovė pateikė į bylą, vienintelė ieškovei prieinama priemonė sužinoti informaciją apie atsakovą yra viešos paieškos sistemos (www.google.com, www.vartotojuskundai.lt, www.facebook.com). Tokiu būdu ieškovei pavyko sužinoti, jog atsakovui priklauso prekės ženklas „Devynakė“. Kaip paaiškėjo, yra daugybė atsakovo klientų, kurie užsakė tokius atsakovui priklausančio prekės ženklo „Devynakė“ gaminius, sumokėjo už juos pinigus, tačiau tų gaminių taip ir negavo. Dėl šios nepatenkinti užsakovai kreipėsi ne tik į žiniasklaidos priemones bet ir į vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Nepatenkintų klientų yra daug ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir jie net ketina kreiptis, o gal jau kreipėsi į policiją. Taigi, atsakovas elgiasi nesąžiningai ne tik ieškovės atžvilgiu, bet ir daugelio kitų asmenų atžvilgiu.

25Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

277.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

298.

30Apeliantė atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – išrašą patvirtinantis prekės ženklo savininką; internetinius straipsniai; skundus Vartotojų teisių apsaugos tarnybai; skundus internetinėje paskyroje „Facebook“.

319.

32CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu. Tuo siekiama skatinti greitesnį bylos išnagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, atsisako priimti naujus įrodymus ir juos vertinti.

3310.

34Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys yra priimtos ne faktinėmis aplinkybėmis tapačiose ar labai panašiose bylose, bet iš esmės faktinėmis aplinkybėmis skirtingose bylose.

3511.

36Šiuo aspektu pažymėtina, jog Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, negalima suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į faktines aplinkybes bylose, kuriose buvo sukurtas precedentas, ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-513-916/2016, 19 punktas).

3712. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis, nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, vadovavosi bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

3813.

39Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Jeigu preliminariai įvertinęs prašyme išdėstytus argumentus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, ieškovei palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, o būtent – grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013).

4014.

41Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo atliekamas prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-464/2017). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, sprendžia, kad šiame bylos nagrinėjimo etape nėra duomenų, kad apeliantės ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, t. y. nustatyta pirmoji prieš tai minėta sąlyga. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantė neįrodė, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, t. y. apeliantė neįrodė prieš tai minėtos antrosios sąlygos egzistavimo.

4215.

43Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Taigi, proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, o šalis, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie tokią grėsmę paneigia.

4416.

45Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra duomenų, kad yra ketinama perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-11-180/2017).

4617.

47Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės su ieškiniu pateikti įrodymai, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo sutartinės prievolės sumokėti nuompinigius, nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, slepia turtą, perleidžią jį tretiesiems asmenims, tokiu būdu siekdamas išvengti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Vien apelianto kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo pats savaime nesuponuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo ir pagrindo varžyti kito asmens teises.

4818.

49Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, tai, ar ieškinio suma yra didelė, nustatoma vertinant atsakovo finansines galimybes. Ieškinio sumos dydis turi būti įvertintas konkrečios bylos aplinkybių kontekste, atsižvelgiant į atsakovo, kuriam pareikšti turtiniai reikalavimai, realią turtinę padėtį tokio procesinio sprendimo priėmimo metu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien iš apelianto kartu su ieškiniu pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki ir jis negalės įvykdyti ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo.

5019.

51Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

5220.

53Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti įrodytu, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

5421.

55Dėl išdėstyto Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis paliekama nepakeista, o ieškovės atskirasis skundas atmetamas.

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

57Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

58Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. 1.... 6. Ieškovė VšĮ „Artkomas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovės VšĮ... 10. 3.... 11. Teismas nurodė, kad ieškovės nurodytos aplinkybės nepagrindžia grėsmės... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, kad aktualioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų apie atsakovo gaunamą darbo... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu ieškovė VšĮ „Artkomas“ prašo Kauno apylinkės teismo... 19. 6.1.... 20. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo... 21. 6.2.... 22. Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus, kad atsakovas ilgą laiką... 23. 6.3.... 24. Kadangi ieškovė neturi jokių galimybių gauti duomenis apie atsakovo... 25. Apeliacinės instancijos teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 7.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 29. 8.... 30. Apeliantė atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – išrašą... 31. 9.... 32. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 33. 10.... 34. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytos... 35. 11.... 36. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta,... 37. 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 38. 13.... 39. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas, dalyvaujančių... 40. 14.... 41. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo... 42. 15.... 43. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 44. 16.... 45. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra duomenų, kad yra... 46. 17.... 47. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės su... 48. 18.... 49. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje,... 50. 19.... 51. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 52. 20.... 53. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti... 54. 21.... 55. Dėl išdėstyto Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartis... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 57. Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.... 58. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....