Byla A2.2.-2373-334/2012
Dėl ir užrašė visą dirbtą jo laikotarpį. Į patalpas galėjo laisvai patekti ir kiti žmonės ir pavogti daiktus

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Švitinienė, sekretoriaujant Vaidai Grigienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam R. P., viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas R. P., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, baustas administracine tvarka, gyv. ( - ), ir

Nustatė

2R. P. 2012-08-24 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 45P-1907991-12 už tai, kad jis, dirbdamas VšĮ „( - )“, esančiame J. Ž. g. 46, Panevėžyje, iš ūkinių patalpų, kurios buvo jo žinioje, laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-07-20 slapta pagrobė svetimą turtą – kandiklines reples, kainuojančias 6,15 Lt, kombinuotas reples, kainuojančias 14,20 Lt, keturis atsuktuvus iš penkių atsuktuvų komplekto, bendrai kainuojančius 40 Lt, dvidešimt pakuočių po 50 vnt. 25 l talpos maišelių šiukšlėms, bendrai kainuojančių 53 Lt, dvi pakuotes po 10 vnt. 100 l talpos maišų šiukšlėms, bendrai kainuojančių 6,30 Lt, dvi pakuotes po 10 vnt. 120 l talpos maišų šiukšlėms, bendrai kainuojančių 10,48 Lt, dvi pakuotes po 10 vnt. 140 l talpos maišų šiukšlėms, bendrai kainuojančių 10 Lt, 1 l tūrio indų ploviklio „Fairy Apple“, kainuojančio 4,69 Lt, 4 vnt. oro gaiviklio „Flower Shop“, bendrai kainuojančio 13,36 Lt, verstos kiaulės odos pirštines, kainuojančias 4,81 Lt, langų šluostę, kainuojančią 6 Lt, tris rulonėlius tualetinio popieriaus „LP Smart One2“, bendrai kainuojančius 112,89 Lt, 3 vnt. kasdieninių priemonių „C2 „Unifresh“, bendrai kainuojančių 30,49 Lt. Iš viso įstaigai padaryta 364,20 Lt turtinė žala.

3R. P. administracinės bylos nagrinėjimo metu savo kaltės nepripažino ir parodė, kad tų daiktų nevogė, toje įmonėje dirbo du mėnesius nuo 2012-05-21 iki 2012-07-20, todėl ir užrašė visą dirbtą jo laikotarpį. Į patalpas galėjo laisvai patekti ir kiti žmonės ir pavogti daiktus.

4Iš teismui pateiktos bylos medžiagos matyti, kad VšĮ „( - )“ 2012-07-24 su pareiškimu kreipėsi į Panevėžio apskrities VPK. Pareiškime ir įstaigos vadovo S. Z. paaiškinime nurodyta, kad laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-07-20 iš patalpų, priklausančių VŠĮ „( - )“, adresu J. Ž. g. 46, Panevėžyje, buvo pavogti šie daiktai: replės kandiklinės (6,15 Lt); replės kombinuotos (14,2 Lt); 4 atsuktuvai iš 5 atsuktuvų komplekto (40 Lt); maišeliai šiukšlėms 25 l talpos 20 pakuočių po 50 vnt. (53 Lt); maišai šiukšlėms 100 l talpos 2 pakuotės po 10 vnt. (6,3 Lt); maišai šiukšlėms 120 l talpos 2 pakuotės po 10 vnt. (10,48 Lt); maišai šiukšlėms 140 l talpos 2 pakuotės po 10 vnt. (10 Lt); ploviklis indų „Fairy Apple“ 1 l tūrio (4,69 Lt); gaivikliai oro „Flower Shop“ 4 vnt. (13,36 Lt); pirštinės verstos kiaulės odos (4,81 Lt); langų šluostė (6 Lt); tualetinis popierius „LP SmartOne2“ 3 rulonėliai (51,83 Lt); popieriniai ruloniniai rankšluosčiai „EnMotion 2“ 3 rulonėliai (112,89 Lt); C2 UNIFRESH kasdieninė priemonė 3 vnt. (30,49 Lt). Viso įstaigai padaryta 364,2 Lt žala. Nurodė, jog įtaria, kad vagystę galimai įvykdė pagal terminuotą darbo sutartį dirbęs teritorijos tvarkymo viešiesiems darbams atlikti darbininkas R. P., kuris buvo atsakingas už ūkio darbus ir kurio žinioje buvo dingę daiktai (3-4 b.l.). Iš Panevėžio apskrities VPK Panevėžio miesto PK Viešosios tvarkos skyriaus 2012-08-08 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad policijos registruojamų įvykių registre registruota medžiaga apie tai, kad pareiškimu kreipėsi VšĮ „( - )“, esančio adresu J. Ž. g. 46, Panevėžyje, direktorius S. Z., kuris pranešė, kad laikotarpyje, nuo 2012-06-01 iki 2012-07-20 iš ūkinių patalpų, priklausančių VšĮ „( - )“, adresu J. Ž. g. 46, Panevėžyje, buvo pavogti daiktai, kurių bendra vertė 364,20 litų. Įstaigos administracija įtaria, kad vagystes galėjo įvykdyti įstaigoje pagal terminuotą darbo sutartį laikotarpyje nuo 2012-05-21 iki 2012-07-20 dirbęs darbininkas teritorijos tvarkymo darbininko pareigose vešiesiems darbams atlikti pil. R. P., nes pastarasis buvo atsakingas už ūkio darbus ir jo žinioje buvo dingę minėti daiktai. Nutarime nurodyta, kad kadangi išvardintų daiktų vagystės buvo įvykdytos laikotarpyje nuo 2012-06-01 iki 2012-07-20, todėl įvykdytoje veikoje nėra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnyje (vagystė), požymių, o įvykdyta veika atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnį (smulkusis svetimo turto pagrobimas), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 168 straipsnio 2 dalimi, 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nutarta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nepadaryta nusikalstama veika (1 b.l.).

5Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnis numato administracinę atsakomybę už smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo ar iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos BK 178, 182, 183 ar 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių. Pažymėtina, kad BK 178 straipsnio 4 dalis numato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą. Pagal BK 190 straipsnį, turtas laikomas nedidelės vertės turtu, kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos.

6Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios, todėl vertinami kaip viena nusikalstama veika ir kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010).

7Iš bylos medžiagos matyti, kad šiuo atveju turto vagystė buvo įvykdyta laikotarpiu 2012-06-01 iki 2012-07-20, t.y. tęsėsi beveik du mėnesius, veikos buvo padarytos analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, iš to paties savininko – iš „( - )“ –, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko – įmonei priklausančio turto. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kiek, kokios vertės kokią konkrečiai dieną buvo pagrobta svetimo „( - )“ priklausančio turto, o pagrobto turto vertė nurodyta bendra visam laikotarpiui – 364,20 litų ir viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šiuo atveju svetimo turto vagystė turi būti vertinama kaip viena tęstinė nusikalstama veika ir, kad šiuo atveju yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalyje, požymių.

8Lietuvos Respublikos ATPK 9 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Taigi pažeidimai, kurie užtraukia baudžiamąją atsakomybę, nėra ATPK reguliavimo dalykas. Tais atvejais, kai paaiškėja, kad padarytas pažeidimas atitinka nusikalstamos veikos sudėtį, taikoma ATPK 251 ir 258 straipsniuose įtvirtinta procedūra, numatanti, jog jeigu nagrinėdamas bylą organas (pareigūnas) įsitikina, kad pažeidimas turi nusikaltimo požymių, jis perduoda medžiagą prokurorui, parengtinio tardymo arba kvotos organui (ATPK 258 str.), o administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukiama (ATPK 251 str.).

9Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir remdamasis Lietuvos Respublikos ATPK 258 straipsniu, teismas

Nutarė

10Administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį R. P., asmens kodas ( - ) atžvilgiu nutraukti.

11Administracinę bylą Nr. A2.2.-2373-334/2012, kurioje 2012-08-24 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 45P-1907991-12 pagal Lietuvos Respublikos ATPK 50 straipsnį surašytas R. P. perduoti Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio miesto apylinkės prokuratūrai ikiteisminiam tyrimui organizuoti.

12Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Ryšiai