Byla e2-118-291/2017
Dėl administracinių aktų dalių panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovei Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei Ritai Dabužinskienei atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei D. A., trečiojo asmens VĮ Šiaulių regiono keliai atstovams E. G., advokato padėjėjai N. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, P. K., Z. D. G., VĮ Šiaulių regiono keliai, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, VĮ Valstybės žemės fondui, dėl administracinių aktų dalių panaikinimo, sandorių dalių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė kreipėsi į teismą su ieškiniu, ginant viešąjį interesą, prašydama:

51. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „ Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo''' dalį, kuria valstybinės reikšmės kelias - rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnk -Raudėnai - Tryškiai įbraižytas 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą atkarpoje ties žemės sklypu, projektinis Nr. 111-1.

62. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-4551 „Dėl Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 31-18792, 2006 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-3707 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo Šiaulių rajone" pakeitimo, kadastro rodiklių nustatymo ir dalies sklypo pardavimo Šiaulių rajone" 2 punkto dalį, kuria nustatyti kadastro rodikliai 0,0212 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai daliai, patenkančiai į 1,1522 ha žemės sklypą, ( - ). 3 punkto dalį, kuria leista P. K. parduoti 0,0128 ha valstybinės reikšmės kelio -rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), .

73.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-5709 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone" dalį, kuria leista P. K. ir Z; D|. G. parduoti 0,0212 ha, t. y. P. K. - 0,0128 ha, o Z. D. G. f 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai- Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro: Nr.( - ), ( - ).

 1. Pripažinti negaliojančia 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį Nr. P91/07-2242, notarinio reg. Nr. 10957, patvirtintą Šiaulių rajono notarės N. M. dalyje, kuria P. K. ir Z. D. G. nuosavybės teise įgijo 0,0212 ha, t.y. P. K. - 0,0128 ha, o Z. D. G. - 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), Raudėnįį k. Raudėnų sen. Šiaulių r.

  8

 2. Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 2242 dalyje, kuria P. K. nuosavybės teise įgijo 0,0128 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr.( - ), ( - ).

  9

 3. Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 2242-1 dalyje, kuria Z. D. G. nuosavybės teise įgijo 0,0084 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai – Raudėnai -

  10Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

117.

12Taikyti restituciją:

 1. grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,0212 ha, t. y. iš P. K. - 0,0128 ha, o iš Z. D. G. - 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr.v ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - );
 2. priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovei P. K.: 28,16 Eur, Z. D. G.: 18,48 Eur.

132017-01-23 ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo atsisakymo, nurodydamas, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. el-2831-621/2016, pradėtą pagal pareiškėjos Šiaulių apygardos prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyriui, S. S., trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ „Šiaulių regiono keliai", dėl administracinių aktų dalių panaikinimo ir restitucijos taikymo, 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimu pareiškėjos Šiaulių apygardos prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą patenkino bei panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo:3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo" dalį, kuria suprojektuotas valstybinės reikšmės kelias - rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą (atkarpa nuo 16,348 iki 18,038 km). O tai reiškia, kad jis išsprendė vieną iš reikalavimų - panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinei vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo" dalį, kuria valstybinės reikšmės kelias -rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai – Dirvonėnai- Raudėnai - Tryškiai įbraižytas 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą atkarpoje ties žemės sklypu, projektinis Nr. 111-1, - kuris nagrinėjamas šioje civilinėje byloje. Minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl atsisako 2016 m. lapkričio 4 d. patikslinto ieškinio reikalavimo - panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo" dalį, kuria valstybinės reikšmės keliais -rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai įbraižytas 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą atkarpoje ties žemės sklypu, projektinis Nr. 111-1. ... Ieškovė teismo posėdžio metu prašė tenkinti ieškinį, teikdama tuos pačius argumentus, kurie nurodyti ieškinyje bei pareiškime dėl reikalavimo atsisakymo. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą (1 t., 101-109 b.l.), bei atsiliepimą į pareiškimą dėl 2016-06-27 ieškinio dalyko patikslinimo (b.l.193-203, t.1), nesutikdama su ieškovės reikalavimais ir prašydama juos atmesti kaip nepagrįstus.

14Nacionalinės žemės tarnybos atstovės nuomone, ieškovo ieškinio reikalavimai nekonkretūs ir neteisingi, todėl jie neturėtų būti tenkinami. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė D. A., atsiliepime į ieškovo pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo nurodė, jog Šiaulių rajono Raudėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte (toliau -Projektas), patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo", yra nurodytas 12 metrų kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėliai - Raudėnai - Tryškiai (toliau -Kelias Nr. 4006) dalies, einančios per Raudėnų gyvenvietės Tryškių gatvę, plotis. Pareiškėjas patikslintame ieškinyje nurodo, kad prašo panaikinti Projekto dalį, kuria {braižyta Kelio Nr. 4006 atkarpa Tryškių gatvėje ties žemės sklypu, kurio projektinis Nr. 111-1 ir kuris kartu su žemės sklypu, projektinis Nr. 121-1 sudaro 1,1522 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), Raudėnų k., Raudėnų sen., Šiaulių r. (toliau - Žemės sklypas), teigia, kad Žemės sklypas užima 3,57 m kelio juostos, patenka ant kelio Nr. 4006 griovelio šlaitų, Kelio Nr. 4006 juostos plotis iš viso toje vietoje yra susiaurėjęs iki 11,62 metro, tačiau pažymi, kad reikalaujama grąžinti iš Žemės sklypo 3,57 metro, o dėl objektyvių priežasčių iš kitoje gatvės pusėje esančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 9150/0005:26, reikalaujama grąžinti tik 1,31 metro kelio juostos.

15Kadangi Kelias Nr. 4006 ties Žemės sklypu yra susiaurėjęs 6,38 metro (18,00-11,62=6,38 metro), o Pareiškėjas reikalauja sumažinti su Keliu Nr. 4006 besiribojančius žemės sklypus iš viso tik 4,88 metro: 3,57 metro žemės sklypą (( - )), ir 1,31 metro prieš jį esantį žemės sklypą ( - )), nes daugiau sumažinus minėtą sklypą, kelio juosta kirstų namą, patvirtina aplinkybę, kad Pareiškėjas, gindamas viešąjį interesą, siekia, kad Kelio Nr. 4006 juostos plotis būtų 16,50 metro (11,62 + 3,57 m+1,31 m =16,50), t.y. nereikalauja, kad Kelio Nr. 4006 juostos plotis ties Žemės sklypu būtų 18 metrų kaip numatyta Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (toliau - Kelių įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyto minimalaus kelio juostos pločio - 18 metrų. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, ši aplinkybė patvirtina, kad Raudėnų kaimo Tryškių gatvėje nenugriovus dalies gyvenamųjų namų, nėra galimybės kaip reikalaujama Kelių įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte pamatuoti 18 metrų pločio juostos Tryškių gatvėje ties visais su gatve besiribojančiais žemės sklypais, taip pat, kad 1999 m. rengiant Projektą, nebuvo galimybės įbraižyti 18 metrų pločio kelio juostos.

161999-2000 metais žemės reformos žemėtvarkos projektuose valstybinės reikšmės keliai turėjo būti įbraižomi kitų teritorijų dokumentų pagrindu. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (redakcija galiojusi nuo 1998-05-09 iki 2000-04-15) 35 punkte buvo nustatyta, kad projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro: vietinės reikšmės keliai, projektuojami žemės servitutai, nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose suprojektuoti keliai, gatvės, aikštelės, individualios statybos žemės sklypų ribos ir kiti infrastruktūros objektai, teritorijų planavimo dokumentuose numatomi statiniai ir įrenginiai, kurių išdėstymas turės įtakos žemės sklypų ribų formavimui. Byloje nėra jokių įrodymų, kad iki 2000 m. būtų buvęs parengtas detalusis planas ar kitas teritorijos planavimo dokumentas, kuriame būtų buvęs suprojektuotas 18 metrų pločio kelias, išspręsti pastatų, kurie kirto valstybinės reikšmės kelio juostą, paėmimo visuomenės poreikiams ir nugriovimo klausimai.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 1997-10-24 iki 2000-04-26) 12 straipsnio 1 dalimi, Žemės reformos žemėtvarkos projektai buvo laikomi specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais, jie buvo registruojami Teritorijų planavimo dokumentų registre (24 straipsnio 3 dalis) ir viešai skelbiami (26 str.), nuo 2014 m. sausio 1 d. žemės reformos žemėtvarkos projektai nebepriskiriami specialiojo teritorijų planavimo dokumentams.

18Žemės reformos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 1997-07-23 iki 2000-07-12) 19 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad žemės reformai reikalingi žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Žemės ir miškų ūkio ministerijos patvirtintą metodiką, 5 dalyje nurodyta, kad Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai, leistos pirkti ir nuomoti iš valstybės žemės sklypai, nustatomos jų ribos, suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas, žemės sklypams nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos.

19Kadangi nuo Projekto patvirtinimo yra praėję 16 metų, ir Projektas jau yra įgyvendintas, mano, kad yra pasibaigęs terminas specialiojo teritorijų planavimo dokumentui nuginčyti.

20Prokuroro pareiškimu siekiama panaikinti administracinius aktus, kurių panaikinimas įtakotų privačių asmenų teises. Į teismą buvo kreiptasi praėjus 16 metų po 2000 metų Projekto patvirtinimo, kai asmenys įgijo teisėtą lūkestį, kad jų žemės sklypai galės būti tokių ribų, kokių jie sklypą įsigijo. VĮ „Šiaulių regiono keliai" Kelią Nr. 4006 pasirūpino matuoti 2015 metais, nesivadovaudami Projektu ir nerengdami kelio juostos žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, neinicijuodami žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto, kai akivaizdu, jog į V kategorijos keliui reikalaujamo 18 metrų pločio kelio juostą patenka dalis gyvenamųjų namų, tvoros, medžiai, daugiamečiai sodiniai, ir kiti daiktai, kurie įrengti iki Projekto patvirtinimo ir akivaizdu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45-48 straipsniais, tikslinga inicijuoti privačios žemės (žemės sklypo dalies) paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, o ne viešojo intereso gynimą.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A146-335/2008 yra pasisakęs, jog teismas, įvertinęs ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras, nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento. Teisinės valstybės principas reikalauja, kad būtų užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo subjektų delsimas (tarp jų - ir institucijų tarpusavio susirašinėjimas, nepagrįstos informacijos rinkimas) informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą sužinos praėjus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto priėmimo. Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laiko požiūriu, o tokia situacija teisinėje valstybėje negalima. Pagal pareikštą ieškinį Pareiškėjas reikalaujama naikinti administracinius aktus ir nuosavybės teises į 0,0212 ha ploto privataus Žemės sklypo dalį. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, nagrinėjamoje byloje dėl 1-ojo ieškinio reikalavimo turėtų būti taikoma Ieškinio senatis.

22Dėl kitų ieškovo reikalavimų atsakovas nurodė, jog Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad žemės sklypas yra teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys - duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto buvimo vietą, gamtines ir ūkines žemės savybes, geometrinius statinių parametrus ir nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas, o to paties įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta kokie žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą (tai plotas, paskirtis, specialiosios žemės ir miško naudojimosi sąlygos, žemės sklypo ploto sudėtis, žemės sklypo vertės, nustatytos Vyriausybės nustatyta tvarka; verčių nustatymo datos, žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje it kt.).

23Daikto kadastro duomenų dalies panaikinimas, kokį siūlo Ieškovas, sąlygoja viso daikto kadastro duomenų panaikinimą, praėjus 10 metų po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Atsakovo nuomone tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoms. Nesant parengto teritorijų planavimo dokumento, kuriuo būtų suformuotas mažesnis Žemės sklypas, ar 16,5 metrų, bet ne 18 metrų, kaip reikalaujama Kelių įstatymo 11 straipsnio nuostatos, atsakovės neturėtų pagrindo pasirengti naujo Žemės sklypo plano, taigi neapibrėžtam laikui jos negalėtų disponuoti likusia nuosavybe (perleisti kitų asmenų nuosavybės, įkeisti ir atlikti kitų veiksmų)

24Žemės sklypas (( - )) buvo suprojektuotas Projekte, pažymėtas Projekto priede asmeninio ūkio žemės reformos žemėtvarkos projekto dalyje, Ml:5000, sklypo projektinis Nr. 111 ir Nr. 121 (nurodytas žiniaraščio 5 priedo eil. Nr. 102 irNr. 122 (pastebėtina, kad projekto plane žemės sklypas pažymėtas Nr. 111-1 ir Nr. 121-1 kaip dvi atskiros žemėvaldos). Žemės sklypo kadastro duomenys buvo nustatyti pagal 1996 metais parengtą žemės sklypo planą, kuriame buvo pažymėtos žemės sklypų ribos (P. K. priklausanti žemės sklypo dalis 1996 metų plane yra pažymėta indeksu A, šios dalies plotas yra 7279 kv. m, Z. D. G. nuosavybės teise turimos Žemės sklypo dalis pažymėta indeksu B, šios dalies plotas 4243 kv. m).

252007-12-19 sutarties, notarinio registro Nr. 10957 sudarymo metu galiojančios Žemės reformos įstatymo redakcijos (nuo 2007-05-25 iki 2009-07-29) 9 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad asmenims prie nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių parduodami teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ploto ir ribų žemės sklypai. Kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje parduodami ne didesni kaip 2,0 ha sodybos (namų valdos) žemės sklypai. Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Įstatymų leidėjas nustatė, kad asmenims turi būti parduodamas teritorijų planavimo dokumente suprojektuotas žemės sklypas namų valdai. Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, Žemės sklypo pardavimo metu Projektas nebuvo nuginčytas, todėl jo pagrindu suformuotas Žemės sklypas galėjo būti parduodamas.

26Atsakovės P. K. ir Z. D. G. su ieškiniu sutinka, tačiau pageidauja, kad atsakovas savo lėšomis parengtų naujus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir juos nustatyta tvarka įregistruotų.

27Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atstovė advokato padėjėja N. Š. prašo ieškinį patenkinti ir nurodo, jog 2006 m. vasario 1 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl tik Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto priskyrimo valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai" Nr. V-29 VĮ „Šiaulių regiono keliai" perduotas ir valstybinės reikšmės kelias Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai –Tryškiai. Atsakovėms P. K. bei Z. D. G. nuosavybės teise priklausančio sklypo (unikalus numeris ( - ), kadastrinis numeris ( - )), esančio ( - ), Raudėnų k., Šiaulių r. sav, 0,0212 ha ploto dalis patenka į minėtą Valstybinės reikšmės kelią Nr. 4006. Kelio juostos (ją sudaro žemės juosta, kuri talpina tiek važiuojamąją dalį, tiek kitus kelio elementus, išvardintus Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo 2 str. 5 d.) plotis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str., kuriame nurodyta, kad Valstybinės reikšmės V kategorijos minimalus kelio juostos plotis yra 18 metrų (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 1 d. 5 ?.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad minėtasis kelias priskirtas būtent V kategorijai nes pagal ginčijamo administracinio akto, Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 7 str. 3 d.

28Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nurodytą minimalų kelių juostos plotį (t.y. 18 m), buvo apskaičiuotas Atsakovėms nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, įsiterpiančio į Kelio Nr. 4006 juostą, plotas, t.y. 0,0212 ha. Kadangi į valstybinės reikšmės keliui priskirtiną plotą yra patekusi žemės sklypo, kuris pagal VĮ „Registrų centras" administruojamus duomenis priskirtinas privačiai atsakovių Z. D. G. ir P. K. nuosavybei dalis, ši teisės normoms prieštaraujanti situacija turi būti ištaisyta.

29Atsakovo NŽT poziciją šioje byloje paneigia Šiaulių rajono Raudėnų seniūnijos Raudėnų vietovės žemės kadastro planas, kuriame matoma, kad ginčo kelias Nr. 4006 klaidingai pažymėtas kaip vietinės reikšmės (kurio minimalaus pločio tuometinė Kelių įstatymo redakcija nereglamentavo), o ne kaip respublikinės (kurio minimalus plotis pagal minėtą Lietuvos Respublikos kelių įstatymą turėjo ir turi būti 18 metrų). Galimai būtent ši klaida ir nulėmė neteisingo atsakovėms priklausančio sklypo, kurio dalis pateko į valstybinės reikšmės kelio juostą, suformavimą.

30Byloje nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių objektyvias kliūtis, neleidusias suprojektuoti kelio tokio pločio, kokio reikalavo tuometiniai teisės aktai: atsakovių gyvenamasis namas yra nutolęs kone 20 metrų nuo ginčo kelio, jis nepatenka į ginčo sklypo dalį.

31Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje VĮ „Šiaulių regiono keliai“ E. G. prašo ieškinį tenkinti bei pateikė papildomą prašymą teismui – taikyti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos atžvilgiu didesnę atsakomybę, įpareigojant ją savo lėšomis pagal teismo sprendimą parengti naujus žemės sklypo kadastrinius matavimus ir juos nustatyta tvarka įregistruoti, siekiant apsaugoti sąžiningų žemės įgijėjų interesus.

32Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime į ieškinį ( I t. 193-195) pasisakė dėl ieškovo ieškinyje nurodyto 1 p. reikalavimo, t.y. dėl 2000-03-03 Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr. 427 patvirtinto Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto dalies panaikinimo ir nurodė, jog su šiuo reikalavimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, jog Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus specialistė - projekto autorė G. R. rengdama Projektą vadovavosi Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo metodika (toliau - Metodika), patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 ,,Dėl žemės reformos projektu ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“. Tuo metu galiojančiame Metodikos 5 punkte buvo nustatyta, kokią iš rajono Žemėtvarkos skyriaus (dabar Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius) gavęs pradinę medžiagą projekto autorius pradeda rengti žemės reformos žemėtvarkos projektą. Vienas iš pagrindinių dokumentų Projekto rengimo metu buvo Šiaulių rajono Pakumulšių kadastro vietovės žemėlapis, kuriame valstybinės reikšmės Kelias Nr. 4026 jau buvo ?braižytas 8 m. pločio, bei jame pažymėti privačioms namų valdoms skirti žemės sklypai. Privačios namų valdos (taip pat ir ginčo žemės sklypas), palei esamą Kelią Nr. 4026 Projekte buvo pažymėtos tokiomis ribomis, kuriomis 1999 metais buvo privatizuotos. Projekto rengimo metu buvo projektuojami tik vietinės reikšmės keliai, o valstybinės reikšmės keliai galėjo būti įbraižyti ar patikslinti tik gavus iš rajono Žemėtvarkos skyriaus atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą. Toks dokumentas projekto autorei pateiktas nebuvo. Projektas tuo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka buvo suderintas be pastabų ir pateiktas Šiaulių apskrities viršininkui tvirtinti, todėl nėra pagrindo teigti, kad parengto Projekto dalis į kurią patenka privažiuojamojo Kelio Nr. 4026 atkarpa nuo 0,014 iki 0,938 km. parengta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir yra naikintina. Kiti Ieškinio reikalavimai nėra susiję su Valstybės žemės fondu, todėl dėl jų Valstybės žemės fondas atsiliepime nepasisako.

33Ieškinys tenkintinas visiškai.

34Dėl ieškinio senaties

351. Prokurorės ieškinyje pareikšti dvejopi reikalavimai: civilinio ir administracinio pobūdžio. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prašo byloje taikyti ieškinio senatį, motyvuojant tuo, kad prokurorė praleido bendrąjį ieškinio senaties terminą, nustatytą Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 1 d.. Atsakovės prašymas laikytinas nepagrįstu. Konstatuotina, kad gindamas valstybės nuosavybės teises nuo pažeidimų (gindamas viešąjį interesą), prokuroras reiškia ieškinį ir nurodytą viešąjį interesą gina turėdamas ieškovo teises (CPK 50 straipsnio 1 dalis). Tai susiję ir su jo teisių apimčių ieškinio senaties, kaip ginčo materialinio teisinio santykio sudėtinio teisinio (įstatymu nustatyto) elemento (CK 1.124, 1.126 straipsniai, 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys, 1.132 straipsnis), taikymo aspektu.

362. Dėl administracinio pobūdžio reikalavimų nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno mėnesio terminas kreiptis į teismą nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Šiam ginčui yra aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, formuojama aiškinant ieškinio senaties terminą, kai į teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą. Teismo praktikoje vieningai laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą (tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinį) kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Termino prokurorui kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, eigos pradžios ypatumas, palyginus su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis, t. y. ne nuo administracinio akto gavimo, o nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos surinkti, yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika. Prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis.

373. Nagrinėjamu atveju tyrimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo buvo pradėtas 2016 m. gegužės 27 d. gavus VĮ Šiaulių regiono keliai 2016 m. gegužės 25 d. raštą Nr. 5-741(7.35) dėl žemės sklypų, patenkančių į valstybinės reikšmės kelių juostas, įvertinimo ir viešojo intereso gynimo. Nors prie šio rašto ir buvo pridėti priedai, tačiau juose pateikta informacija nebuvo pakankama padaryti išvadai, kad pažeidžiamas viešasis interesas, nes nebuvo pateikta faktinių duomenų apie ginčo Žemės sklypą, kada jis suformuotas, kas jo savininkai, kad nuosavybės teisių perleidimo momentu Kelias Nr. 4006 turėjo valstybinės reikšmės kelio statusą. Prokuroras nedelsdamas pradėjo rinkti duomenis reikalingus tyrimui atlikti, 2016 m. gegužės 30 d. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyrių dėl dokumentų, susijusių su Žemės sklypo pardavimu P. K., Z. D. G., Kelio Nr. 4006 įtraukimą į Projektą, ir kitų dokumentų pateikimo (reikalauti duomenys gauti 2016 m. birželio 13 d.), dėl pateiktų neišsamių dokumentų prokurorui 2016 m. birželio 20 d. pakartotinai teko kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM Šiaulių skyrių (reikalauti duomenys gauti 2016 m. birželio 23 d.). Tyrimui šie dokumentai buvo būtini, nes tik juos išnagrinėjus buvo galima spręsti apie administracinių aktų bei sandorių neteisėtumą, jo apimtį. Kreipimosi į teismą terminas nepraleistas, nes vieno mėnesio terminas skaičiuotinas nuo 2016 m. birželio 23 d.

38Dėl administracinių aktų ir sandorių prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms

391. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės keliai, o turto patikėjimo teise juos valdo įgaliotos valstybės įmonės ar Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Iš paminėto seka, kad Lietuvos Respublikai išimtinės nuosavybės teise priklausančių kelių įsigyti privatinei nuosavybei negalima. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama ir išdėstytos principinės nuostatos įtvirtina, kad valstybinės reikšmės keliai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, kaip ir jų reikšmė, ir tai lemia tam tikrus nuosavybės teisės ribojimus ar suvaržymus (Konstitucinio Teismo 2005 m. liepos 8 d., 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarime konstatavo, jog, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalis numato, kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Ši nuostata įtvirtina ne tik privačios, bet ir valstybės, savivaldybės nuosavybės, įskaitant ir žemę, apsaugą.

402. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad šie iš Konstitucijos kylantys imperatyvai suponuoja ir tai, kad valstybės nuosavybės teisių, pažeistų dėl neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų vykdant viešojo administravimo funkcijas, gynimo priemonės turi užtikrinti efektyvų viešosios nuosavybės apsaugos mechanizmą. Nuosavybės teisės į valstybės žemę perdavimas asmenims, kurie tokios teisės neturėjo (nagrinėjamo ginčo kontekste), reiškia ne ką kitą, kaip valstybės institucijų, atliekančių įstatymu nustatytas žemėtvarkos funkcijas, priešingus teisei veiksmus, kuriais valstybės nuosavybės teisė į žemę (kelią) be teisėto pagrindo perleidžiama asmenims privačios nuosavybės teise.

413. Teismas sutinka su ieškovės ir trečiojo asmens VĮ Šiaulių regiono keliai atstovų argumentais byloje, kad detaliai išimtinės valstybės nuosavybės ir valstybinės reikšmės kelių reglamentavimo klausimai buvo nustatyti Kelių įstatymo straipsniuose, kituose norminiuose aktuose, kurie galiojo ginčo administracinių aktų priėmimo ir valstybės žemės pardavimo sandorio metu ir kad faktiškai valstybės nuosavybė į žemę (kelią) atsirado anksčiau nei privataus asmens nuosavybę į namų valdos sklypą .

424. Ieškovė teismui pateikė įrodymus, kad rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėliai -Raudėnai - Tryškiai yra valstybinės reikšmės kelias, priklausantis V kelio kategorijai, kelio juostos minimalus plotis yra 18 m.; tokį statusą jis turėjo net nuo 1992 m., kai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 1992 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 550 patvirtino rajoniniu (apskričių ) kelių sąrašą; ši aplinkybė nuo 1997 m. buvo žinoma Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyriui, nes 1997 m. lapkričio 6 d. jis suderino valstybės išperkamu žemiu Šiaulių rajone sąrašą, t. y. valstybinės reikšmės kelių rodiklius, kurio lentelėje Nr. 1 eilutėje Nr. 14 nurodyta, kad kelio Nr. 4006 atkarpa 14 km ilgio, nuo 10,5 km iki 24,5 km yra V kelio kategorijos, kelio juostos minimalus plotis yra 18 m. užimamas kelio juostos plotis yra 25.20 ha: atkreiptinas dėmesys, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyrius 2003 m. kovo 14 d. pakartotinai suderino Valstybinės reikšmės kelių Šiaulių apskrityje Šiaulių rajone rodiklius, kelio Nr. 4006 rodikliai iš esmės liko nepakitę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757..Dėl valstybinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" patvirtino valstybinės reikšmės kelių sąrašą, kurio Nr. 1091 (šiuo metu 1101) nurodytas kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėliai - Raudėnai - Tryškiai. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o tai reiškia, kad privačion nuosavybėn jie negali būti perleisti.

43Iš UAB „Šiaulių hidroprojektas" atliktų 2015 m. Kelio Nr. 4006 kadastrinių matavimų matyti, kad į Kelio Nr. 4006 atkarpą nuo 16,348 km iki 18,038 km patenka 16-ka žemės sklypų dalių, kurių bendras plotas - 0,1531 ha, tame tarpe ir ginčo Žemės sklypo - 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). kadastro Nr. ( - ). ( - )., dalis - 0,0212 ha, t. v. Žemės sklypas yra įsiterpęs 3,57 m į Kelią Nr. 4006 ir patenka ant Kelio Nr. 4006 griovelių, šlaitų.

44Privati P. K. ir Z. D. G. nuosavybė į ginčo žemės sklypą buvo sukurta tik 2006-2007 m., todėl ją formuojant buvo būtina atsižvelgti į esamą faktinę padėti ir galiojantį teisinį imperatyvą dėl valstybinės reikšmės kelių.

45Šiuo atveju nuosavybės teisė P. K. ir Z. D. G. į ginčo žemės sklypą buvo perleista dviem skirtingais teisiniais pagrindais, t. y. P. K. - 2 pagrindais: nuosavybės teisių atkūrimo pagrindu, t. y. 2006 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. 31-18792 atkurti nuosavybės teises, ir pirkimo-pardavimo sandorio pagrindu, t. y. 2007 m. gruodžio 19 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P91/07-2242, o Z. D. G. 2007 m. gruodžio 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P91/07-2242 pagrindu. Ieškovė ginčija tik vieną teisinį pagrindą, t. y. 2007 m. gruodžio 19 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P91/07-2242, dalyje ir administracinius aktus, sąlygojusius tokios sutarties priėmimą, kuriais buvo perleista valstybinės reikšmės kelio dalis 0,0212 ha, t. y. P. K. - 0,0128 ha, o Z. D. G. - 0,0084 ha, patenkanti į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).:

46- Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-4551 2 punkto dalį. kuria nustatyti kadastro rodikliai 0,0212 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai daliai, patenkančiai į 1,1522 ha žemės sklypą, ( - )., 3 punkto dalį, kuria leista P. K. parduoti 0,0128 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai -Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).;

 • Šiaulių apskrities viršininkas 2007 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr. V-5709 leido parduoti P. K. - 0.4 ha. Z. D. G. - 0.4243 ha žemės iš 1.1522 ha ploto žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), Raudėnų k. Šiaulių r.;
 • 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį Nr. P91/07-2242, notarinio registro Nr. 10957, ir valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktais Nr. 2242, 2242-1 pardavė P. K. - 0,4 žemės sklypo dalį, o Z. D. G. - 0,4243ha žemės sklypo dalį, kurio bendras plotas 1,1522 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

47Vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų yra reikalavimas, kad neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 22 d. nutarimas).

48Ginčijamų administracinių aktų, kurie vertinti kaip teritorinių institucijų priimti administraciniai aktai, t. y. žymiausio lygmens teisės aktai pagal teisės aktų hierarchijos principą, priėmimo metu galiojo aiškios įstatymų: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies (2006 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. ?-982 redakcija), Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindu įstatymo 6 straipsnio 2 dalies. 4 dalies (2004 m. balandžio 29 d. Įstatymo Nr. 1?-2196 redakcija), Lietuvos Respublikos keliu įstatymo 4 straipsnio 2 dalies (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. 1?-1113 redakcija), Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkto (2001 m. rugpjūčio 3 d. įstatymo Nr. 1?-496 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757,.Dėl valstybinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" nuostatos, draudžiančios perleisti privačion nuosavybėn žemę, kuri priskirta valstybinės reikšmės keliams, todėl nagrinėjamu atveju negalėjo būti perleistos privačiam subjektui teritorijos, kurias užima valstybinės reikšmės keliai. Tokį reguliavimą pažeidžiantys administraciniai aktai ir sandoris savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, imperatyviam teisiniam reguliavimui, yra neteisėti iš esmės, todėl yra pagrindas juos panaikinti (2013 m. rugsėjo 16 d. administracinė byla Nr. A-492-1243-2013).

49Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyrius, priimdamas minėtus administracinius aktus, ir sudarydamas sandorį nepagrįstai rėmėsi tik Projektu, netyrė kam Kelias Nr. 4006 priklauso nuosavybės teise, nesiaiškino šio kelio reikšmės, nesivadovavo teisės aktų, reglamentuojančių kelių kategorijas bei suskirstymą, nuostatomis, todėl neteisingai įvertino kelio juostos, kuri yra valstybės žemė, plotį bei matmenis, t. y. vietoj 18 m kelio juostos pločio nustatė 12 m. To pasėkoje, formuojant 1.1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ). kadastro Nr. ( - ). Tryškiu g. 19. Raudėnų k. Raudėnų sen. Šiaulių r., į jį pateko valstybės išperkamos žemės dalis - valstybinės reikšmės Kelio Nr. 4006 dalis - 0.0212 ha plotas, į kurį nuosavybės teisės negalėjo būti perleistos.

50Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, konstatuotina, jog ginčo kelias yra išimtinė valstybės nuosavybė ir jo dalis negalėjo būti parduodama privačiai nuosavybei, o priimant administracinius aktus bei sudarant valstybinės žemės pardavimo sutartis buvo pažeistos imperatyvios įstatymų normos, todėl priimti Šiaulių apskrities viršininko įsakymai ir jų pagrindu sudaryti sandoriai yra neteisėti, niekiniai ir negalioja nuo jų sudarymo dienos ( 1964 m. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 47 str. 1 d., 59 str. 1 d., 2000 m. CK 1.80 str. 1 d.).

51Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus administracinį aktą dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, turi būti taikoma restitucija. Taigi administracinio akto panaikinimas dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms sukelia tuos pačius padarinius kaip ir pripažinus sandorį niekiniu. Kadangi teismas restituciją turi taikyti ir savo iniciatyva (ex officio) (CK 6.145 straipsnis), tai, atsižvelgdamas į restitucijos taikymą reglamentuojančias teisės normas, ypač į CK 6.147 straipsnio 1, 2 dalis, teismas turi nustatyti ir įvertinti visas taikytinai restitucijai (jos būdui) teisiškai reikšmingas aplinkybes.

52 Dėl ginčo žemės įgijėjų sąžiningumo ir restitucijos taikymo.

53Šioje byloje nėra duomenų, kad atsakovės P. K. ir Z. D. G., kurioms neteisėtais administraciniais aktais, valstybinės žemės pirkimo sandoriu buvo perleistos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės kelio dalį, būtų darę kokią nors įtaką valstybės institucijų sprendimams nustatant išperkamo namų valdos žemės sklypo plotą bei suprojektuojant jo ribas; šie asmenys pasitikėjo valstybės institucijų kompetencija nustatyti konkrečius perkamos iš valstybės žemės plotus. Teismas pažymi, kad šių asmenų sąžiningumas 1998-2000 metų žemėtvarkos procese nepaneigtas. Vien tai, kad šie asmenys, kuriems buvo suteikta teisė įteisinti turimą namų valdą, išperkant nustatyta tvarka žemę iš valstybės, būdami rūpestingi ir atidūs žemės teisinių santykių dalyviai, privalėjo žinoti, kad nuosavybės teisė į valstybinės reikšmės kelią negali būti perleista, nes tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, nėra pagrindas pripažinti juos nesąžiningais, nes jie neturėjo kompetencijos priimti sprendimų dėl namų valdos žemės plotų nustatymo, be to, kaip minėta, nenustatyta, kad jie būtų darę kokią nors neleistiną įtaką valstybės institucijų sprendimams.

54Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatytu, kad sandorio negaliojimo teisinis padarinys yra restitucijos taikymas. Kadangi privačion nuosavybėn buvo perleistas Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklausantis turtas - valstybinės reikšmės kelių plotas, restitucija turėtų būti taikoma natūra, grąžinant Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,0212 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai -Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

55Lietuvos Respublikos valstybė įpareigotina atsakovėms P. K. ir Z. D. G., iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, grąžinti 46.64 Eur f0,22 Eur (2 540 Eur (Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 2016 m. sausio 1 d.): 11 522 kv. m) x 212 kv. m), t. v. atsakovei P. K.: 28,16 Eur (0,22 Eur (2 540 Eur (Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 2016 m. sausio 1 d.): 11 522 kv. m) x 128 kv. m), o Z. D. G.: 18.48 Eur (0.22 Eur (2 540 Eur (Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 2016 m. sausio 1 d.): 11 522 kv. m) x 84 kv. m).

56Teismas pažymi, kad tokiu būdu taikant restituciją, būtent valstybę atstovaujanti institucija - Nacionalinė žemės tarnyba įpareigotina atlyginti žemės vertę ir sumokėti atsakovėms Z.D.G. ir P. K. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidacinių komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas“ pripažinimo netekusiu galios (Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo)“ (Žin., 2010, Nr. 31-1434; Žin., 2010, Nr. 54-2654) 5.2 punkte nustatyta, kad po to, kai bus likviduotos apskričių viršininkų administracijos, kilus ginčų dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų dėl valstybinės žemės sandorių, nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo, valstybei teismuose atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Valstybė turi prisiimti su restitucijos taikymu susijusius neigiamus padarinius, o atsakovams – fiziniams asmenims taikomi tokie minimaliai negatyvūs turto sugrąžinimo valstybės nuosavybėn padariniai, kokie nustatyti įstatyme. Be to teismas pažymi, kad tokiu atveju, kai taikant restituciją natūra asmenys įpareigojami grąžinti neteisėtai įgytą turtą, tačiau yra patyrę su tuo turtu susijusių (pvz., su turto pagerinimu, turto priežiūra) išlaidų, jų atlyginimo klausimas gali būti spendžiamas pagal išlaidas patyrusių asmenų ieškinį, t.y. atsakovams (fiziniams asmenims) neužkertamas kelias vėliau atskirai kreiptis į teismą su ieškiniu prieš valstybę. Todėl tuo aspektu teismas vertina, kad nėra pagrindo išeiti iš prokurorės pateikto ieškinio ribų, taikant restituciją, nustatyti didesnes atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos atsakomybės ribas, kaip to prašė teismo posėdyje ieškovo pusėje veikiantis trečiasis asmuo. Dėl ieškovo reikalavimo atsisakymo Ieškovas teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo atsisakymo.

57Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. eI-2831-621/2016, pradėtą pagal pareiškėjos Šiaulių apygardos prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyriui, S. S., trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ „Šiaulių regiono keliai", dėl administracinių aktų dalių panaikinimo ir restitucijos taikymo, 2016 m. lapkričiov 23 d. sprendimu pareiškėjos Šiaulių apygardos prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą patenkino bei panaikino Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo" dalį, kuria suprojektuotas valstybinės reikšmės kelias - rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą (atkarpa nuo 16,348 iki 18,038 km), t.y. kad buvo išspręstas vienas iš reikalavimų - panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 427 „Dėl Šiaulių rajono Raudėnų kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo" dalį, kuria valstybinės reikšmės kelias - rajoninis kelias Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai -Raudėnai - Tryškiai įbraižytas 12 metrų pločio per Raudėnų kaimą atkarpoje ties žemės sklypu, projektinis Nr. 111-1, - kuris nagrinėjamas šioje civilinėje byloje. Minėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl teismas priima ieškovo atsisakymą ir nutraukia bylą šioje dalyje.

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

59Teismas, sprendimu išspręsdamas ginčą, turi pareigą paskirstyti ir bylinėjimosi išlaidas šalims. Konstatuotina, kad ginčas susijęs su viešojo intereso gynimo specifika, todėl pagal prokurorės ieškinį iš esmės atsakingi pagrindiniai atsakovai – valstybė, ją atstovaujanti institucija Nacionalinė žemės tarnyba. Kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos, kad nepriklausomai nuo to, jog ieškinį byloje, gindamas viešąjį interesą, pareiškė prokuroras, o Nacionalinė žemės tarnyba įvardyta atsakovu, ši procesinė situacija nepaneigia fakto, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra valstybės, kurios interesais pareikštas ieškinys, atstovas, bet ne savarankiškas atsakovas, kuriam galėtų būti reiškiamas materialinis teisinis reikalavimas, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jos pačios atstovo tokiu atveju nepriteistinos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-165/2012). Atitinkamai teismas šioje byloje, remdamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, neturi pagrindo žyminio mokesčio ir kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstyti tarp kitų atsakovų (fizinių asmenų) ir jas priteisti valstybės naudai (CPK 3 str. 7 d., 88 str. 1 d., 96 str. 1 d., 5 d.).

60Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

61Ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ieškinio reikalavimus atsakovams tenkinti visiškai.

62Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-4551 „Dėl Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 31-18792, 2006 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-3707 „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo Šiaulių rajone" pakeitimo, kadastro rodiklių nustatymo ir dalies sklypo pardavimo Šiaulių rajone" 2 punkto dalį, kuria nustatyti kadastro rodikliai 0,0212 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai-Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai daliai, patenkančiai į 1,1522 ha žemės sklypą, ( - )., 3 punkto dalį, kuria leista P. K. parduoti 0,0128 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

63Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-5709 „Dėl valstybinės žemės pardavimo Šiaulių rajone" dalį, kuria leista P. K. ir Z. D. G. parduoti 0,0212 ha, t. y. P. K. - 0,0128 ha, o Z. D. G. - 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai-Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

64Pripažinti negaliojančia 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį Nr. P91/07-2242, notarinio reg. Nr. 10957, patvirtintą Šiaulių rajono notarės N. M. dalyje, kuria P. K. ir Z. D. G. nuosavybės teise įgijo 0,0212 ha, t. y. P. K. - 0,0128 ha, o Z. D. G. - 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio-rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

65Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 2242 dalyje, kuria P. K. nuosavybės teise įgijo 0,0128 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai – Raudėnai -Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ). Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 2242-1 dalyje, kuria Z. D. G. nuosavybės teise įgijo 0,0084 ha valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai- Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ).

66Taikyti restituciją: grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,0212 ha, t. y. iš P. K. - 0,0128 ha, o iš Z. D. G. - 0,0084 ha, valstybinės reikšmės kelio - rajoninio kelio Nr. 4006 Kuršėnai - Dirvonėnai - Raudėnai - Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ). Priteisti iš valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (į. k. 188704927), atsakovei P. K.: 28,16 Eur, Z. D. G.: 18,48 Eur.

67Bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų nepriteisti.

68Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė kreipėsi į teismą su... 5. 1. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.... 6. 2. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.... 7. 3.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo... 8.
 • Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės... 9.
 • Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės... 10. Tryškiai dalį, patenkančią į 1,1522 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( -... 11. 7.... 12. Taikyti restituciją:
  1. grąžinti natūra Lietuvos... 13. 2017-01-23 ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo... 14. Nacionalinės žemės tarnybos atstovės nuomone, ieškovo ieškinio... 15. Kadangi Kelias Nr. 4006 ties Žemės sklypu yra susiaurėjęs 6,38 metro... 16. 1999-2000 metais žemės reformos žemėtvarkos projektuose valstybinės... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (redakcija,... 18. Žemės reformos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 1997-07-23 iki 2000-07-12)... 19. Kadangi nuo Projekto patvirtinimo yra praėję 16 metų, ir Projektas jau yra... 20. Prokuroro pareiškimu siekiama panaikinti administracinius aktus, kurių... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. liepos 25 d. nutartimi... 22. Dėl kitų ieškovo reikalavimų atsakovas nurodė, jog Lietuvos Respublikos... 23. Daikto kadastro duomenų dalies panaikinimas, kokį siūlo Ieškovas, sąlygoja... 24. Žemės sklypas (( - )) buvo suprojektuotas Projekte, pažymėtas Projekto... 25. 2007-12-19 sutarties, notarinio registro Nr. 10957 sudarymo metu galiojančios... 26. Atsakovės P. K. ir Z. D. G. su ieškiniu sutinka, tačiau pageidauja, kad... 27. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 28. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos kelių įstatyme nurodytą minimalų... 29. Atsakovo NŽT poziciją šioje byloje paneigia Šiaulių rajono Raudėnų... 30. Byloje nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių objektyvias kliūtis,... 31. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, ieškovo... 32. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo... 33. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 34. Dėl ieškinio senaties ... 35. 1. Prokurorės ieškinyje pareikšti dvejopi reikalavimai: civilinio ir... 36. 2. Dėl administracinio pobūdžio reikalavimų nagrinėjamoje byloje... 37. 3. Nagrinėjamu atveju tyrimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo... 38. Dėl administracinių aktų ir sandorių prieštaravimo imperatyviosioms... 39. 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad... 40. 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad šie iš... 41. 3. Teismas sutinka su ieškovės ir trečiojo asmens VĮ Šiaulių regiono... 42. 4. Ieškovė teismui pateikė įrodymus, kad rajoninis kelias Nr. 4006... 43. Iš UAB „Šiaulių hidroprojektas" atliktų 2015 m. Kelio Nr. 4006... 44. Privati P. K. ir Z. D. G. nuosavybė į ginčo žemės sklypą buvo sukurta tik... 45. Šiuo atveju nuosavybės teisė P. K. ir Z. D. G. į ginčo žemės sklypą... 46. - Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-4551 2... 47. Vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų yra... 48. Ginčijamų administracinių aktų, kurie vertinti kaip teritorinių... 49. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Šiaulių skyrius, priimdamas... 50. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus,... 51. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, panaikinus administracinį... 52. Dėl ginčo žemės įgijėjų sąžiningumo ir restitucijos taikymo.... 53. Šioje byloje nėra duomenų, kad atsakovės P. K. ir Z. D. G., kurioms... 54. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje nustatytu, kad... 55. Lietuvos Respublikos valstybė įpareigotina atsakovėms P. K. ir Z. D. G., iš... 56. Teismas pažymi, kad tokiu būdu taikant restituciją, būtent valstybę... 57. Šiaulių apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Teismas, sprendimu išspręsdamas ginčą, turi pareigą paskirstyti ir... 60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 61. Ieškovės Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės ieškinio reikalavimus... 62. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.... 63. Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr.... 64. Pripažinti negaliojančia 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį Nr. P91/07-2242,... 65. Pripažinti negaliojančiu 2007 m. gruodžio 19 d. valstybinės žemės sklypo... 66. Taikyti restituciją: grąžinti natūra Lietuvos Respublikos valstybės... 67. Bylinėjimosi išlaidų iš atsakovų nepriteisti.... 68. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...