Byla 2-821/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo patenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6612-560/2010 pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei DnB NORD bankas ir bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Kanapa“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas M. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 43-45) dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, be kita ko prašydamas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodė, kad jis yra bedarbis, asmeninio turto neturi. Pažymėjo, kad Vyriausybės nustatyta tvarka jis nėra pripažintas socialiai remtinu asmeniu, tačiau gali sumokėti tik 100 Lt žyminį mokestį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b. l. 47-48) ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo tenkino iš dalies: atleido M. Kelmelį nuo 3 000 Lt žyminio mokesčio bei įpareigojo jį sumokėti likusią dalį – 1 195 Lt - žyminio mokesčio. Teismas nustatė, kad už 214 742,65 Lt sumos ieškinį ieškovas turėtų sumokėti 5 295 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str.). Paduodamas ieškinį, M. K. jau sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio (b. l. 46). Įvertinęs pateiktus įrodymus apie ieškovo turtinę padėtį, teismas padarė išvadą, kad M. K. yra nepajėgus sumokėti visą žyminio mokesčio sumą, todėl atleido jį nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas M. K. atskiruoju skundu (b. l. 55-56) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: jo prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo patenkinti ir atleisti jį nuo 5 195 Lt žyminio mokesčio. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad:

91. Ieškovas teismui pateikė motyvuotą prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Prie prašymo pateikti įrodymai patvirtina sunkią ieškovo turtinę padėtį, todėl teismas turėjo atleisti nuo 5 195 Lt žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3 d.). Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio.

102. Trūkstant sunkią ieškovo turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, teismas privalėjo pareikalauti papildomų įrodymų.

113. Dėl sunkios ieškovo turtinės padėties, iki skundžiamoje nutartyje nurodyto termino – 2010 m. spalio 11 d. jis nepajėgus sumokėti itin didelio 1 195 Lt žyminio mokesčio.

124. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas pažeidė CPK 5 str. įtvirtintą teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos.

135. Teismas skundžiamos nutarties konstatuojamojoje dalyje nurodė, kad ieškovas atleistinas nuo 4000 Lt žyminio mokesčio, tačiau šios nutarties rezoliucinėje dalyje padaryta klaida, nurodant, jog ieškovas yra atleidžiamas nuo 3000 Lt žyminio mokesčio.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde ir, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

18Atleidimą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo reglamentuoja CPK 83 straipsnio 3 dalis. Pagal šią įstatymo nuostatą asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį, turi teisę iš dalies atleisti jį nuo pareigos mokėti žyminį mokestį. Šios nuostatos tikslas - palengvinti asmeniui vieną iš kreipimosi į teismą sąlygų tada, kai jis dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą metu nėra pajėgus sumokėti visą įstatymo reikalaujamo dydžio žyminį mokestį. Įstatymas nenurodo, nuo kokios dalies žyminio mokesčio teismas gali atleisti asmenį. Žyminis mokestis turėtų būti mažinamas tiek, kad, viena vertus, neribotų asmens galimybės kreiptis į teismą ir ginti savo pažeistus interesus, antra vertus, saugotų kitą bylos šalį nuo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

19Pagrįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė tik pažymą dėl bedarbio registravimo laikotarpių ir nedarbo draudimo išmokų mokėjimo (b. l. 19), pažymą apie įregistruotas transporto priemones (b. l. 20) bei nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b. l. 26-27). Iš šių dokumentų matyti, kad apeliantas nuo 2009 m. spalio 26 d. yra registruotas darbo biržoje, jam 2009 m. lapkričio mėnesio - 2010 m. gegužės mėnesio laikotarpiu išmokėta 4 669,45 Lt nedarbo draudimo išmokų, jis turi dvi jo vardu registruotas transporto priemones, nuosavybės teise priklausančiam turtui – negyvenamajai patalpai – garažo boksui Nr. ( - ) - yra taikomas areštas. Kitų turtinę padėtį atspindinčių įrodymų, t. y. duomenų apie šeiminę M. K. padėtį, bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose esančias lėšas ir pan., byloje nėra.

20Atskirojo skundo argumentas, kad trūkstant M. K. sunkią turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, teismas turėjo išreikalauti papildomų įrodymų, nėra pagrįstas. Pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis yra iš tiesų sunki. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą (CPK 12, 178 str.). Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi aukščiau aptartais prie prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pridėtais įrodymais (CPK 83 str., 111 str. 2 d. 4 p.) ir juos įvertinęs, pagrįstai nustatė, kad M. K. yra nepajėgus sumokėti visą žyminio mokesčio sumą, todėl atleido jį nuo didesnės dalies žyminio mokesčio. Pažymėtina, kad apeliantas turėjo teisę pateikti papildomus įrodymus, paduodamas atskirąjį skundą, tačiau šia teise jis nepasinaudojo.

21CPK 5 straipsnis įtvirtina kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisę kreiptis į teismą. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2000). Reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkirtimas kelio teisme ginti pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-144/2010). Juolab, kad teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, atleido apeliantą nuo didesnė dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

22Apeliantas pagrįstai nurodo, kad skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyta, jog ieškovas atleistinas nuo 4 000 Lt žyminio mokesčio, tačiau šios nutarties rezoliucinėje dalyje padaryta klaida, nurodant, jog ieškovas yra atleidžiamas nuo 3000 Lt žyminio mokesčio. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties motyvų aiškiai matyti, kad šis netikslumas yra rašymo apsirikimas, kuris siekiant proceso operatyvumo tikslų, ištaisytinas, nurodant, kad ieškovas M. K. yra atleidžiamas nuo 4 000 Lt žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 276 str.)..

23Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl skundžiama nutartis paliekama galioti, o skundas atmetamas. Atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, skundžiamoje nutartyje nustatytas žyminio mokesčio dalies sumokėjimo terminas yra pasibaigęs, vadovaujantis ekonomiškumo bei koncentracijos principais (CPK 7 str.), nustatytinas naujas terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą, tačiau patikslinti jos rezoliucinę dalį, vietoj žodžių „atleisti ieškovą nuo 3 000 Lt žyminio mokesčio“ įrašant žodžius „atleisti ieškovą nuo 4 000 Lt žyminio mokesčio“.

26Nustatyti ieškovui M. K. naują terminą iki 2011 m. balandžio 7 dienos sumokėti dalį žyminio mokesčio – 1 195 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt penkis litus) už ieškinį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus (mokėjimo dokumento originalą).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas M. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 43-45) dėl laidavimo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b. l. 47-48)... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Ieškovas M. K. atskiruoju skundu (b. l. 55-56) prašo panaikinti Vilniaus... 9. 1. Ieškovas teismui pateikė motyvuotą prašymą dėl atleidimo nuo dalies... 10. 2. Trūkstant sunkią ieškovo turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų,... 11. 3. Dėl sunkios ieškovo turtinės padėties, iki skundžiamoje nutartyje... 12. 4. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas pažeidė CPK 5 str. įtvirtintą... 13. 5. Teismas skundžiamos nutarties konstatuojamojoje dalyje nurodė, kad... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 17. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 18. Atleidimą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo reglamentuoja CPK 83... 19. Pagrįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, apeliantas pirmosios instancijos... 20. Atskirojo skundo argumentas, kad trūkstant M. K. sunkią turtinę padėtį... 21. CPK 5 straipsnis įtvirtina kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar... 22. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje... 23. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį iš esmės palikti... 26. Nustatyti ieškovui M. K. naują terminą iki 2011 m. balandžio 7 dienos...