Byla e2-141-672/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“, valdanti sistemą www.smscredit.lt, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo iš atsakovės J. D. priteisti 434,43 Eur negrąžinto kredito, 43,44 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 477,34 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,43 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 19 d. ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 98209904, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 434,43 Eur kreditą, kredito terminas – 30 dienų, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 121,67 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 218,87 proc., bendra vartojimo kredito kaina – 43,44 Eur, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 477,87 Eur, kredito grąžini 434,43 Eur buvo pervesti į atsakovės banko sąskaitą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė padengė įsiskolinimą ieškovui.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 434,43 Eur negrąžinto kredito ir 43,44 Eur vartojimo kredito kainos (t.y. Sutartyje numatytą bendrą grąžintiną sumą) laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

8Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanas nuo mokėtinos sumos pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir Sutarties 7.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku negrąžino kredito, ieškovas reikalauja iš atsakovės priteisti 477,34 Eur palūkanų, nes tai yra ieškovo nuotoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu.

9Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011).

10CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau palūkanos skaičiuotos dar apie septynis mėnesius ir už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 19 d. iki 2012 m. balandžio 23 d. priskaičiuota 477,34 Eur palūkanų. Ieškovas, užuot kreipęsis į teismą suėjus kredito grąžinimo terminui, dar daugiau nei pusmetį skaičiavo palūkanas ir tik praėjus dar beveik trejiems metams kreipėsi į teismą. Kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, skaičiuoja didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 170 Eur.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistina 14,57 Eur žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (68 proc.).

14Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsniu 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 2 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ), 434,43 Eur (keturis šimtus trisdešimt keturis eurus 43 ct) negrąžinto kredito, 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) vartojimo kredito kainos, 170 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt eurų) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 647,87 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt septynių eurų 87 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. sausio 5 d., – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 14,57 Eur (keturiolika eurų 57 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai.

18Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB „4finance“, valdanti sistemą www.smscredit.lt, kreipėsi į... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 4. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 8. Be to, ieškovas prašo priteisti palūkanas nuo mokėtinos sumos pagal CK... 9. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisniai santykiai, atsiradę... 10. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 11. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau palūkanos... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 13. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio... 14. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsniu... 15. Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės J. D., asmens kodas ( - ), 434,43 Eur (keturis šimtus... 18. Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad... 19. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...