Byla 2-1056/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-537-280/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei, trečiasis asmuo atsakovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Kodmeda“, dėl viešojo konkurso sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Tarp šalių kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje, kylančioje iš viešojo pirkimo, kurio įgyvendinimas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

5Ieškovas UAB „Limeta“ 2011 m. sausio 10 d. Panevėžio apygardos teismui paduotu ieškiniu (b. l. 2-9) prašė: 1) panaikinti VšĮ Kupiškio ligoninės viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimą dėl UAB „Limeta“ 2010 m. gruodžio 23 d. pretenzijos atmetimo ir pretenziją tenkinti; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti VšĮ Kupiškio ligoninės viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo dalį dėl atviro konkurso „Projekto „Antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Klaipėdos ligoninėje“ medicininės įrangos antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti pirkimas“, pirkimo Nr. 93262, antros pirkimo dalies – rentgeno diagnostinė aparatūra, pasiūlymų eilės sudarymo, kurioje UAB „Kodmeda“ skirta pirma vieta, UAB „Kodmeda“ paskelbimo konkurso laimėtoja ir sutarties su UAB „Kodmeda“ sudarymo.

6Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti su UAB „Kodmeda“ pirkimo sutartį ir ją vykdyti, jei pirkimo sutartis būtų sudaryta.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi (b. l. 7) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Pirmosios instancijos teismas šią išvadą grindė tuo, kad šioje byloje yra viešasis interesas, nes pirkimas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Tokiais atvejais yra numatomi aiškūs terminai suteikti tam tikrą kiekį ir tam tikros vertės paslaugų bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus projektą finansuojančioms institucijoms. Todėl, teismo vertinimu, sustabdžius konkurso procedūras gali sutrikti skiriamas finansavimas ir sėkmingas bei savalaikis minėtos priemonės vykdymas, kas pažeistų ir viešąjį interesą; gali būti padaryta žala visuomenei; numatytam įrangos pirkimui skirtos lėšos gali būti nesuteiktos nustatyta tvarka ir terminais. Skundžiamoje nutartyje taip pat nurodyta, kad nenustatyta, jog patenkinus ieškinį, bus kliūčių nuginčyti sudarytą sutartį bei taikyti restituciją, nes nenumatyta atlikti kokių tai darbų, o perkamas konkretus įrenginys.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB „Limeda“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės (b. l. 10-15). Atskirąjį skundą ieškovas grindžia tokiais argumentais:

111. teismas, netaikydamas laikinųjų pasaugos priemonių, neužtikrino visos visuomenės viešojo intereso apsaugos, netaikė ekonomiškumo ir efektyvumo principų, neįvertino galimų neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pasekmių pačiam atsakovui ir viešajam interesui.

122. Viešąjį pirkimą finansuoja ne tik valstybė, bet ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai, kurių lėšų įsisavinimas yra vienas iš valstybės prioritetinių tikslų. Nustačius, kad atsakovas, vykdydamas pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, projekto vykdymo priežiūrą vykdanti institucija gali sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas užkirstų kelią viešojo intereso pažeidimui ir apsaugotų atsakovą nuo žymiai didesnių nuostolių, nei vėlesnis, bet teisėtas projekto įgyvendinimas. Viešųjų pirkimų įstatymas numato itin trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl pirkimo procedūrų sustabdymas iki bus išnagrinėta byla nesutrukdys įsisavinti skirtą finansavimą.

133. atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra finansuojamas visų mokesčių mokėtojų sąskaita, todėl viešasis interesas, kad pirkimas būtų atliktas teisėtai ir skaidriai, o jam skirtos lėšos nebūtų panaudotos neteisėtiems ir niekiniams sandoriams finansuoti, susiję su visa visuomene. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo išspręsti „interesų koliziją“ visos visuomenės naudai, konstatuoti visos visuomenės interesų apsaugą ir sustabdyti pirkimo procedūras.

144. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra vienintelė ieškovo interesų gynimo priemonė pirmojoje civilinės bylos proceso stadijoje ir kol ginčo pirkimo procedūros nėra baigtos. Vykdomu konkursu atsakovas siekia įsigyti kompiuterinę radiologo darbo vietą su skaitmeniniu rentgeno vaizdo archyvu, kuriame kaupiami ir saugomi sveikatos įstaigos pacientų asmeniniai ir medicininiai duomenys. Todėl konstatavus sudarytos pirkimo sutarties neteisėtumą, būtų neįmanoma taikyti restitucijos, nes dėl sukauptų pacientų asmeninių duomenų atsakovas negalėtų grąžinti visa, ką būtų gavęs pagal neteisėtą sutartį. Tokiu atveju teisinių santykių dalyvių grąžinimas į iki teisės pažeidimo buvusią padėtį būtų neįmanomas.

15Atsakovas VšĮ Kupiškio ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 18-19) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad abiejų konkurso dalyvių – ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų techninėse specifikacijose pateikti parametrai visiškai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimams. Pagrindinis kriterijus, vertinant pasiūlymus ir sudarant pasiūlymų eilę, buvo mažiausia pasiūlymo kaina. Atsakovas taip pat nurodo, kad gavęs ieškovo pranešimą apie ieškinio pareiškimą atsakovas savo iniciatyva sustabdė pirkimo procedūras iki teismo sprendimo priėmimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

20Ieškovas kvestionuoja viešojo konkurso procedūrų (pretenzijos nagrinėjimo) ir perkančiosios organizacijos sprendimo dėl preliminarios eilės ir konkurso laimėtojo pagrįstumą ir teisėtumą.

21Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūras, uždrausti atsakovui su laimėtoju sudaryti sutartį, o jei ji sudaryta, ją vykdyti, teisėtumo ir pagrįstumo.

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšis nustato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali taikyti ir kituose įstatymuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių nesiėmus pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalį, teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešųjų pirkimų, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų ir pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tokio pobūdžio bylose teismas privalo vadovautis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Tuo atveju, kai laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, teismas gali nuspręsti jų netaikyti. Net ir tuo atveju, kai egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, jeigu jomis bus pažeidžiamas viešasis interesas – valstybės pripažintas ir teisės ginamas visuomeninis interesas. Tai, ar konkrečiu atveju yra viešasis interesas, sprendžia teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006). Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinį teismas atskleidžia analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes ir aiškinant bei taikant joms konkrečias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1103/2003; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2006; 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2006.). Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi jei taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ar atsisakyti paskirtąsias laikinąsias apsaugos priemones pakeisti kitomis (CPK 146 str., 150 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-832/2009).

23Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pirmosios instacijos teismas nustatė, kad viešasis pirkimas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, ir dėl to pripažino byloje esant viešąjį interesą, kuris, sustabdžius pirkimo procedūras, būtų pažeistas, nes sutriktų pirkimo finansavimas ir sėkmingas bei savalaikis jo vykdymas. Atsakovas pateikė apeliacinės instancijos teismui duomenis, kad perkančioji organizacija, gavusi iš ieškovo pranešimą apie kreipimąsi į teismą, sustabdė pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą iki teismo pranešimo apie priimtą sprendimą (b. l. 18-19, 49-50). Taigi, nors pirmosios instancijos teismas ir nesustabdė pirkimo procedūrų, ieškovo interesai iki teismo sprendimo byloje priėmimo nebuvo pažeisti, nes perkančioji organizacija pati sustabdė priimto ir ieškovo ginčijamo sprendimo vykdymą. Tokiu veiksmu perkančioji organizacija pripažino, kad pirkimo sutarties sudarymo atidėjimas bylos pirmosios instancijos teisme išnagrinėjimo laikui neturės neigiamos įtakos projekto finansavimui.

24Nagrinėjamoje byloje gauti duomenys liudija, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį atmetė, ieškovas dėl jo padavė apeliacinį skundą (b. l. 29-41). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys liudija, kad byla yra gauta apeliacinės instancijos teisme. Tuo tarpu atsakovas, nesulaukęs teismo sprendimo įsiteisėjimo, sudarė su trečiuoju asmeniu pirkimo sutartį (b. l. 53-61). Teismas neturi pagrindo nesutikti su apelianto teiginiais dėl restitucijos pirkimo sutarties negaliojimo atveju taikymo galimybių. Tuo tarpu atsakovas neteikė apeliacinės instancijos teismui atsikirtimų į atskirojo skundo argumentus, o ieškinio padavimą laikė pagrindu atidėti sutarties su konkurso laimėtoju sudarymą. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus pirkimo pobūdį bei pirkimo sutarties sąlygas dėl pirkimo objekto pateikimo ir atsiskaitymo už jį terminų, atsižvelgus į aktyvų teismo vaidmenį viešųjų pirkimų bylose bei VPĮ nustatytą šių bylų nagrinėjimo terminą, teisėjų kolegija laiko tikslingu tenkinti apelianto 2011 m. balandžio 7 d. pareiškime (b. l. 22-23) pareikštą prašymą ir sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą iki apeliacine tvarka bus nuspręsta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Tokios priemones taikymas šioje bylos proceso stadijoje, kolegijos vertinimu, nepažeis ekonomiškumo ir efektyvumo principų bei skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismo nustatyto viešojo intereso (CPK 144 str. 3 d., 145 str. 13 p., VPĮ 95 str. 5 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Sustabdyti atsakovo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kodmeda“ 2011 m. balandžio 15 d. sudarytos projekto „Antrinio lygio ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra VšĮ Kupiškio ligoninėje“ medicininės įrangos antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti pirkimo sutarties (pirkimo dalis Nr. [2] [Rentgeno diagnostinė aparatūra], pirkimo numeris [93262]) vykdymą iki apeliacine tvarka bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Limeta“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-537-280/2011.

28Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Tarp šalių kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje,... 5. Ieškovas UAB „Limeta“ 2011 m. sausio 10 d. Panevėžio apygardos teismui... 6. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi (b. l. 7) ieškovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB „Limeda“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos... 11. 1. teismas, netaikydamas laikinųjų pasaugos priemonių, neužtikrino visos... 12. 2. Viešąjį pirkimą finansuoja ne tik valstybė, bet ir Europos Sąjungos... 13. 3. atsakovo vykdomas viešasis pirkimas yra finansuojamas visų mokesčių... 14. 4. Prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė yra vienintelė ieškovo... 15. Atsakovas VšĮ Kupiškio ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 19. Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 20. Ieškovas kvestionuoja viešojo konkurso procedūrų (pretenzijos nagrinėjimo)... 21. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo atsisakymo... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą pirmosios instacijos... 24. Nagrinėjamoje byloje gauti duomenys liudija, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 27. Sustabdyti atsakovo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir trečiojo... 28. Nutarties nuorašus išsiųsti bylos šalims ir trečiajam asmeniui....