Byla e2S-1568-656/2016
Dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį pripažinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) UAB „Puikis Lt“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Puikis Lt“ ieškinį atsakovui UAB „Skomė“ dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį pripažinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti ieškovo teisę atnaujinti 2015 m. rugpjūčio 31 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. SK-PK-1 dėl patalpų, esančių ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ), įpareigojant atsakovą pratęsti esamą sutartį ar sudaryti naują negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ne trumpesniam nei aštuonių mėnesių terminui. Ieškinyje taip pat prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – (i) uždrausti atsakovui iškeldinti ieškovą iš nuomojamų patalpų bei (ii) uždrausti atsakovui sudaryti nuomos sutartį dėl ginčo patalpų nuomos su kitais asmenimis iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčo nuomos sutartimi atsakovas ieškovui išnuomojo 60 kv. m ploto patalpas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas siektų ieškovą iškeldinti iš išnuomotų patalpų anksčiau nei sueina nuomos sutarties terminas; nutarties priėmimo metu ginčo sutarties terminas jau buvo suėjęs. Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal ginčo sutarties 6 punktą ieškovas turi pirmenybės teisę atnaujinti šią sutartį tik tokiu atveju, jei, be kita ko, ginčo patalpos yra toliau nuomojamos ir prieš tris mėnesius ieškovas pranešė atsakovui apie savo pageidavimą tęsti sutartį. Taigi nagrinėjamos bylos dalykas yra ieškovo pirmenybės teisės (ne)tinkamas įgyvendinimas, todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra vertinama, ar ši pirmenybės teisės (ne)buvo įgyvendinta (ne)tinkamai bei ar atsakovas jau pradėjo kapitalinio remonto darbus, ar dar tik ketina juos pradėti, nes šios aplinkybės tirtinos bylą nagrinėjant iš esmės. Teismo nuomone, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės savo esme sutampa su ieškinio reikalavimu ir, taikius šias priemones, būtų užtikrintas ne teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovui, įvykdymas, bet faktiškai būtų patenkintas ieškovo reikalavimas. Ieškovui neįrodžius, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas, vadovaudamasis šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo bei proporcingumo principais, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti atsakovui suvaržymų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Ieškovas UAB „Puikis Lt“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.

10Atskirojo skundo argumentai:

111. Teismas priimdamas ginčijamą nutartį neatsižvelgė į ieškovui galimus kilti padarinius.

122. Nesutiko su teismo pozicija, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones faktiškai būtų patenkintas ieškovo reikalavimas. Ieškovo tvirtinimu, teismas šiuo atveju nenagrinėtų ieškinio pagrįstumo, o tiktai preliminariai grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovo įsitikinimu, yra grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

133. Teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles ir nukrypo nuo teismų praktikos.

14Atsakovas padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti.

15Atsiliepimo argumentai:

161. Dėl ieškinio pagrįstumo nurodė, kad Ieškovas nesilaikė Nuomos sutarties Nr. SK-PK-1 sąlygos, numatytos 6 punkte - apie pageidavimą sudaryti naują patalpų nuomos sutartį pranešti Atsakovui ne mažiau kaip prieš tris mėnesius iki nuomos termino pabaigos.

172. Nurodė, kad atsakovas vykdo patalpų kapitalinį remontą ir po jo patalpa, kurią nuomojosi ieškovas, kaip atskira patalpa nebefunkcionuos, todėl negalės būti nuomojama kaip savarankiškas nuomos objektas tretiesiems asmenims.

183. Sutiko su teismo nutartyje nurodytu argumentu, kad prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas faktiškai reikštų ieškinio patenkinimą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

22Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jie tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui turi egzistuoti abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

24Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas ieškovui išnuomojo 60 kv. m ploto patalpas, esančias ( - ), nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Taigi ginčijamos nutarties priėmimo metu terminuotos nuomos sutarties terminas jau buvo pasibaigęs. Nagrinėjamu atveju ginčas keliamas dėl ieškovo kaip patalpų nuomotojo pirmumo teisės atnaujinti nuomos sutartį. Nuomos sutarties 6 punktu nustatyta ieškovo pirmenybės teisė atnaujinti nuomos sutartį tokiu atveju, jei, ginčo patalpos yra toliau nuomojamos ir prieš tris mėnesius ieškovas pranešė atsakovui apie savo pageidavimą tęsti sutartį. Byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad yra išpildytos Nuomos sutarties 6 punkte nustatytos sąlygos. Todėl, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, ieškinio dalyką bei pagrindą, kyla abejonių, kad ieškinys pagal šiuo metu suformuluotą ieškinio reikalavimą atsakovo atžvilgiu galėtų būti patenkintas. Tačiau pabrėžtina, kad preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Išsamus aplinkybių ir įrodymų vertinimas vyks bylą nagrinėjant iš esmės.

25Nustačius, kad nėra vienos iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės pagrįstai nebuvo taikytinos. Kartu sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad, atsižvelgus į ieškinio dalyką bei prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iš esmės būtų patenkintas ieškinio reikalavimas, nors paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu.

26Kiti atskirojo skundo argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais, dėl ko teismas dėl jų nepasisako.

27Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, nenukrypo nuo teismų formuojamos praktikos, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti ginčijamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti ieškovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi atsisakė... 7. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ginčo nuomos sutartimi atsakovas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Ieškovas UAB „Puikis Lt“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 10. Atskirojo skundo argumentai:... 11. 1. Teismas priimdamas ginčijamą nutartį neatsižvelgė į ieškovui galimus... 12. 2. Nesutiko su teismo pozicija, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones... 13. 3. Teismas pažeidė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisykles ir... 14. Atsakovas padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 15. Atsiliepimo argumentai:... 16. 1. Dėl ieškinio pagrįstumo nurodė, kad Ieškovas nesilaikė Nuomos... 17. 2. Nurodė, kad atsakovas vykdo patalpų kapitalinį remontą ir po jo patalpa,... 18. 3. Sutiko su teismo nutartyje nurodytu argumentu, kad prašomų laikinųjų... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti... 23. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 24. Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas... 25. Nustačius, kad nėra vienos iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatytos... 26. Kiti atskirojo skundo argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais, dėl ko... 27. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį palikti...