Byla e2S-450-826/2015
Dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės valstybės įmonės „Lietuvos oro uostai“ atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „GTS Palanga“ ieškinį atsakovei VĮ „Lietuvos oro uostai“ dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais,

Nustatė

2ieškovė UAB „GTS Palanga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės VĮ „Lietuvos oro uostai“ 2014-10-14 įsakymą Nr. 197 ir 2014-11-04 raštą Nr. 4R-1153 neteisėtais. Nurodė, kad su atsakove 2009-12-10 sudarė žemės nuomos sutartį Nr. 2-107, pagal kurią ieškovei ne aukciono būdu išnuomotas 363 kv. m žemės sklypas 45 metų terminui iš bendro atsakovės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, adresu ( - ), Palanga. 2014-02-20 ieškovė buvo informuota dėl dalyvavimo 2014-03-04 oro uosto žemės sklypo vidinio naudojimo ribų paženklinime, vyksiančiame 2014-03-04. Ieškovė su tokiu ženklinimu nesutiko ir informavo apie tai atsakovę, tačiau atsakymo negavo. UAB „Inžineriniai tinklai“, atlikę ženklinimą, nors ieškovė jame nedalyvavo, informavo apie mažinamą nuomos teise valdomą sklypą ir naujas ribas. Atsakovė 2014-11-04 raštu Nr. 4R-1153 informavo, kad buvo nustatytos naujos ieškovės nuomojamo žemės sklypo ribos, o ieškovės naudojamas plotas sumažintas iki 164 kv. m, o sudaryta nuomos sutartis neatitinka įstatymo reikalavimų ir yra keistina. Ieškovė įpareigota iki 2014-11-19 pateikti prašymą dėl naujos žemės sklypo dalies nuomos, o jeigu prašymo ir dokumentų nepateiks, raštas laikytinas pranešimu dėl nuomos sutarties nutraukimo pagal CK 6.564 str. 1 d. 1, 3 p. ir 2 d. Ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti 2009-12-10 žemės nuomos sutartį Nr. 2-107 ir atlikti sutarties nutraukimą įgyvendinančius veiksmus bei įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovei naudotis šios nuomos sutarties pagrindu nuomojamu žemės sklypu pagal nuomos sutartyje numatytas sąlygas ir paskirtį. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą motyvuoja tuo, kad atsakovė gali imtis aktyvių nuomos sutarties nutraukimo veiksmų ir apriboti ieškovės patekimą į pastatą, kuris yra oro uosto riboto patekimo zonoje, uždrausti ieškovei naudotis aplink pastatą esančiu žemės sklypu privažiuoti su reikalingomis transporto priemonėmis. Tokiu būdu iš esmės neatkuriamai bus sutrikdyta ieškovės pastate vykdoma veikla, o galbūt patenkinus ieškinį, teismo sprendimo vykdymas praktiškai taptų neįmanomas, nes žemės sklypas gali būti suteiktas naudotis tretiesiems asmenims. Nurodo, kad ir pati atsakovė neneigia, kad nuomos sutartis yra galiojanti ir ją ketinama nutraukti tik remiantis viena jos nuostata, kuri nėra kvestionuojama kaip neteisėta, o tik kaip keistina. Be to, atsakovei prieš terminą nutraukus nuomos sutartį, ieškovė netektų galimybės naudotis po nuosavybės teise priklausančiu pastatu esančiu žemės sklypu, o kartu ir statiniu bei vykdyti ūkinės-komercinės veiklos. Leidus atsakovei nutraukti nuomos sutartį anksčiau nei bus priimtas galutinis teismo sprendimas šioje byloje, ieškovė netektų teisės naudotis po nuosavybės objektu esančiu žemės sklypu, o kartu ir savo statiniu.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2014-12-18 nutartimi prašymą tenkino ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovei vienašališkai nutraukti 2009-12-10 žemės nuomos sutartį Nr. 2-107 ir atlikti sutarties nutraukimą įgyvendinančius veiksmus bei įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovei naudotis šios nuomos sutarties pagrindu nuomojamu žemės sklypu pagal nuomos sutartyje numatytas sąlygas ir paskirtį. Teismas konstatavo, kad ieškovės nurodytos aplinkybės apie tai, jog 2014-11-04 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad nustatė žemės sklypo dalis kiekvienam žemės sklype esančiam pastatui. Pagal šį sprendimą ieškovei nuosavybės teise valdomo pastato–sandėlio 47/100 dalims eksploatuoti įsakymu nustatyta tenkanti dalis 164 kv. m, t. y. atsakovė sumažino žemės nuomos sutartimi nustatytą 363 kv. m nuomojamos valstybinės žemės sklypą. Ieškovė buvo informuota, kad jeigu nepateiks iki 2014-11-19 dokumentų, kad atsakovė galėtų atlikti veiksmus bei priimti sprendimą dėl žemės sklypo dalies, tenkančios ieškovės valdomo pastato daliai eksploatuoti, nuomos, tuomet bus sprendžiamas klausimas dėl 2009-12-10 valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo. Teismas padarė išvadą, kad dėl nurodytų aplinkybių egzistuoja grėsmė, jog galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, gali tapti neįvykdomas. Atsakovei būtų galimybė turtą, kurį ieškovė siekia valdyti ir naudotis nuomos sutarties pagrindu, perleisti kitiems asmenims. Todėl užsitęstų bylos nagrinėjimas, dar labiau pasunkėtų ginčo išsprendimas, nebūtų pasiektas civilinio proceso tikslas kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių bei pasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas. Atsakovė teigė, kad ieškovė nepateikė jokių prašymą pagrindžiančių įrodymų, tačiau vien ta aplinkybė, jog žemės sklypas, kurį ieškovei palankaus sprendimo atveju ieškovė valdytų ir naudotų nuomos teise, o atsakovė turi teisę priimti sprendimus dėl disponavimo ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą. Teismas pažymėjo, kad nuomos sutartis buvo sudaryta 2009 m. ir byloje nėra duomenų, kad žemės nuomos sutarties galiojimo metu būtų kilęs ginčas dėl aerodromo perono naudojimo, ieškovės veiksmų, trukdančių oro uosto tiesioginei veiklai.

4Atskiruoju skundu atsakovė VĮ ,,Lietuvos oro uostai“ prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014-12-18 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti. Nurodo, kad ieškovas nepagrindė galimos grėsmės palankaus teismo sprendimo vykdymui tuo atveju, jeigu nebūtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė teigė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ji negalėtų vykdyti ūkinės komercinės veiklos, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Net ir palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju sprendimo vykdymas nepasunkėtų, nes teismo sprendimas yra privalomas. Atsakovė atliko teisėtus veiksmus, naudodamasi įstatymo jai suteikta teise disponuoti valstybės turtu. Atsakovė 2014-10-14 sprendimu sumažino ieškovei išnuomotino sklypo dalį, nes sudarant 2009-12-10 valstybinės žemės nuomos sutartį su ieškove, nebuvo atsižvelgta į tai, jog į ieškovei išnuomotą žemės dalį patenka peronas, kuris nėra išnuomotas ieškovei. Tuo tarpu išnuomojama gali būti tik laisva žemė. Ieškovei galėjo būti išnuomojama tik ta žemės dalis, kuri būtina ieškovės statiniams eksploatuoti. Atsakovė nesiekė nutraukti sutarties, o tik siūlė ją keisti pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Mano, kad ieškovės reikalavimai nepagrįsti, nes ji vadovaujasi įsakymais, kurie priimti neatsižvelgiant į tuo metu galiojusius įstatymus. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo apribota atsakovės teisė valdyti jai patikėjimo teise priklausančią perono dalį, esančią ieškovei išnuomotame sklype. Aplinkybė, jog dėl perono dalies nebuvo kilęs ginčas, nereiškia, kad tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Net ir vienašališkai nutraukus sutartį, nėra grėsmės, jog ieškovė nebegalės naudotis žemės sklypu, esančiu po jai priklausančiu statiniu.

5Ieškovė UAB „GTS Palanga“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir nurodė, kad skundas nepagrįstas, dėl to atmestinas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas tik preliminarus įrodymų vertinimas, nustatant tikimybę, ar apskritai tokie įrodymai pagrindžia ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovui galėtų būti priimamas palankus teismo sprendimas. Tuo atveju, jeigu Nuomos sutartis būtų vienašališkai nutraukta, ieškovė netektų teisės valdyti ir naudoti jos pagrindu dabar nuomojamą žemės sklypą. Nutraukus Nuomos sutartį nebus teisinio pagrindo atsakovui leisti ieškovei naudotis aplink pastatą esančiu žemės sklypu, privažiuoti su reikalingomis transporto priemonėmis, jas laikinai statyti ir pan. Taigi nebeturėdama žemės sklypo nuomininko (ieškovo), neabejotina, kad atsakovė sieks šį žemės sklypą išnuomoti turėdama tikslą tinkamai įgyvendinti savo, kaip valstybės turto valdytojo, teises bei atitinkamai gauti pajamas iš žemės nuomos. Leidus atsakovei nutraukti Nuomos sutartį, iki galutinai bus išspręstas ginčas teisme, atsakovė nebeturės pareigos vykdyti Nuomos sutarties, dėl to ieškovas negalės įgyvendinti ir savo, kaip nuomininko, teisių. Tokiu būdu tikėtinai kils dideli nuostoliai ieškovei, kuri nebegaus pajamų iš šios savo vykdomos veiklos.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus laiko pagrįstais. LR CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus visiškai įvykdytas. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Remdamasis LR CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o į bylą pateiktus įrodymus vertina tik ta apimtimi, kuri yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą (LR CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

8Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą.

9Pirmosios instancijos teismas taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės skunde nurodytais motyvais. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet ne sutapti su pareikštais reikalavimais. Šiuo atveju ginčo dalykas yra žemės nuomos sutarties keitimo/nutraukimo teisėtumas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovė prašė uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti sutartį ir atlikti sutarties nutraukimą įgyvendinančius veiksmus. Taigi prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sutampa su ieškinio dalyku, o tokių priemonių taikymas šiuo atveju reikštų pasisakymą ir dėl ginčo esmės.

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos dvi sąlygos – tikėtinas ieškinio pagrindimas ir grėsmė teismo sprendimo vykdymui. Teismų praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galbūt nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2396/2013; 2010-04-15nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010 ir kt.).Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Kita būtina sąlyga yra galima grėsmė teismo sprendimui vykdymui. Pirmosios instancijos skundžiamoje nutartyje nurodė, kad egzistuoja grėsmė, jog galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, gali tapti neįvykdomas. Atsakovei būtų galimybė turtą, kurį ieškovė siekia valdyti ir naudotis nuomos sutarties pagrindu, perleisti kitiems asmenims. Apeliacinės instancijos teismas su tokia teismo išvada nesutinka, nes ieškovė nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių realios grėsmės tikimybę, pavyzdžiui, kad atsakovė intensyviai aktyviais veiksmais įgyvendino sutarties nutraukimą ar siekia kliudyti ieškovei naudotis žemės sklypu, kuris yra po ieškovei nuosavybės teise priklausančiu statiniu, kad kliudo ieškovei patekti į jai priklausantį pastatą. Tuo labiau, jog atsakovė nesiekia su ieškove nutraukti žemės nuomos santykius apskritai, o visų pirma pasiūlė pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį, t. y. pakeisti ieškovei nuomojamo žemės sklypo dydį ir pagal įstatymų reikalavimus išnuomoti jai tik tą žemės sklypo dalį, kuri būtina ieškovei priklausantiems statiniams ar jų dalims eksploatuoti. Taigi nesant abiejų būtinų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nėra pagrindo šiuo metu jas taikyti.

11Pažymėtina, kad ieškovė, pasikeitus aplinkybėms, esant duomenų apie atsakovės kliudymą ieškovei naudotis po jai priklausančiu statiniu esančiu žemės sklypu, turi teisę kreiptis pakartotinai su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

12Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

14panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „GTS Palanga“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai