Byla 2-535/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Todneta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 4 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (civilinės bylos Nr. 2-916-538/2010) pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Digrama“ prašymą dėl proceso atnaujinimo užbaigtoje civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Todneta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Holdeksas“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Digrama“ 2009 m. gruodžio 22 d. patikslintu prašymu prašė: 1) atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1788-524/2009; 2) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir grąžinti atsakovo UAB „Holdeksas“ nuosavybėn keturis žemės sklypus, esančius Girkalių k. Klaipėdos r., kurių bendra vertė – 332 000 Lt; 3) įtraukti UAB „Digrama“ į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus; 4) nurodytiems žemės sklypams nustatyti priverstinę hipoteką užtikrinant 889 032,12 Lt dydžio piniginius reikalavimus, kurie turėjo būti įvykdyti iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. pagal 2007 m. gruodžio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį; 5) užtikrinti pareikšto reikalavimo įvykdymą dėl priverstinės hipotekos nustatymo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti nurodytus žemės sklypus. Pareiškėjas pažymėjo, kad siekiant užtikrinti reikalavimą dėl priverstinės hipotekos taikymo būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo nuosavybėje esančius ginčo žemės sklypus iki prašymo atnaujinti procesą išsprendimo iš esmės, nes laiku jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - areštavo UAB „Todneta“ nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus: 0,1396 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas 5528/0006:382, Girkalių k., 0,1394 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas 5528/0006:371, Girkalių k., 0,1393 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas 5528/0006:374, Girkalių k., 0,1393 ha žemės sklypą, kadastrinis adresas 5528/0006:373, Girkalių k. Teismas nurodė, kad prašymas nagrinėtinas nepranešus suinteresuotiems asmenims, nes ginčo mastas didelis, todėl yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sukliudys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Reikalaujamo turto suma didelė. Kaip nurodė pareiškėjas, skolininkas UAB „Holdeksas“ nėra atsiskaitęs su juo už įsigytus žemės sklypus pagal 2007 m. gruodžio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu, tikslinga areštuoti taikos sutartimi, sudaryta tarp UAB „Todneta“ ir UAB „Holdeksas, kurią patvirtino Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi, ieškovo UAB „Todneta“ nuosavybėn už įsiskolinimus perleistus atsakovui UAB „Holdeksas“ priklausiusius žemės sklypus.

6Ieškovas UAB „Todneta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

71. Teismas areštavo ginčo sklypus, nuosavybės teise priklausančius ne atsakovui, kuris yra pareiškėjo skolininkas, o ieškovui, kuris su pareiškėju neturi jokių materialinių teisinių santykių. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones neįvertinęs pareikštų reikalavimų materialinio teisinio pobūdžio ir pažeisdamas protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Pareiškėjas reikalavimus savo skolininkui turi pareikšti atskiru ieškiniu. Pareiškėjo ir atsakovo prievoliniai (skoliniai) teisiniai santykiai kyla iš ginčo sklypų pardavimo sutarties, nėra susiję su ieškovo kaip ginčo sklypų savininko nuosavybės teise bei negali pažeisti jo kaip naujo ginčo sklypų savininko daiktinių teisių. Daikto ankstesniojo savininko prievolės (turtiniai įsipareigojimai), nesvarbu, kilę dėl to daikto perleidimo ar atsiradę iš kitų sandorių, paskui daiktą neseka. Ieškovas, kaip sąžiningas turto įgijėjas, neturi patirti neigiamų apribojimų už ankstesniojo turto savininko neįvykdytus prievolinius įsipareigojimus pareiškėjui.

82. Pareiškėjas, nesikreipdamas į teimą su savarankišku ieškiniu, o prašydamas atnaujinti procesą kito kreditoriaus, tačiau to paties skolininko atžvilgiu užvestoje byloje, piktnaudžiauja teise ir tokiu būdu pažeidžia ieškovo kaip sąžiningo asmens teises.

93. Areštuotas ne atsakovo, bet kito asmens – ieškovo turtas. Kadangi pareiškėjo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, kilęs ne iš daiktinės teisės ir nėra nukreiptas į konkretų nekilnojamąjį turtą, tačiau adresuojamas konkrečiam prievolės subjektui – skolininkui (atsakovui), tai atsakovo, o ne ieškovo turtas turėtų būti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo objektas.

104. Pareiškėjas nenurodė konkrečių objektyvių duomenų, kad ieškovas imasi veiksmų, kuriais siekiama vengti būsimo, galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Kadangi pradėtas atnaujinimo procesas remiasi tik prielaidomis, esą atsakovas skolingas pareiškėjui, būsimo galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, ypač pradinio teisminio proceso metu, neturėtų būti maksimalus. Tuo labiau, kad areštuotas ne atsakovo, į kurį pareiškėjas turi reikalavimą, o asmens, su kuriuo pareiškėjo nesieja santykiai, turtas.

11Pareiškėjas UAB „Digrama“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Todneta“ atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad taikos sutarties sudarymo dieną atsakovo įsiskolinimas pareiškėjui pagal 2007 m. gruodžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartį dėl ginčo žemės sklypų jau buvo įregistruotas VĮ Registrų centre. Pareiškėjas, sužinojęs, kad neatsiskaičius už ginčo žemės sklypus yra sudaryta taikos sutartis dėl jų perleidimo, pateikė prašymą atnaujinti procesą. Teismas, žinodamas šią aplinkybę, nebūtų patvirtinęs taikos sutarties bei nebūtų kilusios teisinės pasekmės, pažeidžiančios pareiškėjo interesus. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti būsimą teismo sprendimą.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

14Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors skolininko veiksmų ar neveikimo būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar jo negalimumo tikimybė preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2008 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-304/2008, 2008 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-404/2008). Taikant laikinąsias apsaugos priemones tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas, tačiau teismas turi atsižvelgti į daugelį šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių. Teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be kita ko, vertintinas ir ieškinio ar kito procesinio dokumento, kuriuo prašomi patenkinti vienokie ar kitokie materialaus teisinio pobūdžio reikalavimai, teisinių bei faktinių argumentų pakankamumas. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikomasi ir tokios nuostatos, kad prašyme dėl šių priemonių taikymo išdėstyti motyvai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami teismui įsitikinti, jog reiškiami reikalavimai, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, galėtų būti patenkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-949/2008).

15Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1788-524/2009 patvirtino UAB „Todneta“ ir UAB „Holdeksas“ pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Todneta“ ieškinį atsakovui UAB „Holdeksas“, trečiajam asmeniui UAB „Togida“, dėl skolos priteisimo nutraukė. Taikos sutartimi ginčo šalys susitarė, kad atsakovo UAB „Holdeksas“ piniginė skola ieškovui UAB „Todneta“ bus padengta perduodant kreditoriui skolininko nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti taikos sutartį, žemės sklypai, kuriems areštas (kaip laikinoji apsaugos priemonė) pritaikytas dabar skundžiama nutartimi, nuosavybės teise atiteko ieškovui UAB „Todneta“. Pareiškėjas UAB „Digrama“ 2009 m. gruodžio 22 d. patikslintu prašymu prašė: atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1788-524/2009; panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir grąžinti UAB „Holdeksas“ nuosavybėn žemės sklypus; įtraukti UAB „Digrama“ į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus; nurodytiems žemės sklypams nustatyti priverstinę hipoteką 889 032,12 Lt piniginiams reikalavimams užtikrinti, kurie turėjo būti įvykdyti iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. pagal 2007 m. gruodžio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartį. Pareiškėjas nurodė, kad jis 2007 m. gruodžio 17 d. pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė minėtus žemės sklypus UAB „Holdeksas“, tačiau pirkėjas UAB „Holdeksas“ už šiuos žemės sklypus nėra iki galo atsiskaitęs.

16Taigi, žemės sklypai pagal aukščiau nurodytą taikos sutartį buvo perleisti UAB „Todneta“ nuosavybėn. Prašyme dėl proceso atnaujinimo išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, jog iš esmės visas ginčo šalis sieja skirtingi teisiniai santykiai, t.y. tarp UAB „Todneta“ ir UAB „Holdeksas“ buvo kilęs ginčas dėl finansinės skolos pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį priteisimo, tarp UAB „Digrama“ ir UAB „Holdeksas“ atsirado teisiniai santykiai dėl UAB „Holdeksas“ piniginės prievolės atsiskaityti pagal žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį netinkamo vykdymo (nesumokėjimo ar nevisiško sumokėjimo už įsigytus žemės sklypus). Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė ne atsakovui (skolininkui) UAB „Holdeksas“, o ieškovui UAB „Todneta“, su kuriuo pareiškėjo, pretenduojančio įstoti į bylą (jei būtų atnaujintas jos procesas) trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, nesieja jokie materialieji teisiniai santykiai. Prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodyti teisiniai santykiai, susiklostę tarp UAB „Digrama“ ir UAB „Holdeksas“, pagal turinį niekaip nėra susiję su UAB „Todneta“, kaip dabartinio žemės sklypų savininko, teisėmis ar pareigomis. Šios aplinkybės prima facie paneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą ir pagrįstumą pagal pareiškėjo paduotą prašymą dėl proceso atnaujinimo.

17Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį, dabartinėje užbaigtos bylos proceso stadijoje nėra objektyvaus pagrindo laikinosiomis apsaugos priemonėmis apriboti ar suvaržyti ieškovo UAB „Todneta“ teises į nuosavybe valdomus daiktus dėl ankstesnio tų daiktų savininko neįvykdytų prievolinių įsipareigojimų pareiškėjui. Pareiškėjas užbaigtoje civilinėje byloje Nr. 2-1788-524/2009 nebuvo dalyvaujančiu asmeniu. Jis prašo atnaujinus bylos procesą įtraukti jį dalyvauti trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankišką reikalavimą nustatyti minėtiems žemės sklypams priverstinę hipoteką užtikrinant 889 032,12 Lt dydžio piniginius reikalavimus, kurie turėjo būti įvykdyti pagal 2007 m. gruodžio 17 d. žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad tik atnaujinus procesą civilinėje byloje Nr. 2-1788-524/2009 ir paskyrus ją nagrinėti teismo posėdyje bei įtraukus į bylos procesą pareiškėją ir priėmus nagrinėti jo savarankišką materialųjį teisinį reikalavimą, galėtų atsirasti pagrindas spręsti pareiškėjo prašymą dėl jo nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas dabartinėje užbaigtos bylos stadijoje neatitinka ekonomiškumo principo (CPK 145 str. 2 d.). Įvertinus tai, kad pareiškėjo prašomas areštuoti turtas priklauso ieškovui, o ne atsakovui, į kurį pareiškėjas turi subjektinę materialiojo reikalavimo teisę, darytina išvada, jog dabar nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su skundo argumentu, jog šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tam subjektui, kuris yra skolingas pareiškėjui, t. y. tam, į kurį pareiškėjas turi reikalavimo teisę. UAB „Digrama“ turi piniginio pobūdžio reikalavimą savo skolininkui UAB „Holdeksas“, todėl laikinųjų apsaugos priemonių objektas turėtų būti skolininko turtas ar turtinės teisės. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju nėra teisinga areštuoti UAB „Todneta“ priklausančius žemės sklypus, nenustačius pareiškėjo materialinės reikalavimo teisės į šį juridinį asmenį, o minėtiems žemės sklypams nesant ginčo objektu pagal pareiškėjo UAB „Digrama“ nurodyto reikalavimo skolininkui UAB „Holdeksas“ pobūdį. Savo ruožtu UAB „Todneta“ ieškinio atsakovui UAB Holdeksas“ dalykas buvo piniginės skolos už akcijų pardavimą priteisimas, taigi jis taip pat nebuvo susijęs su daiktinio turinio pretenzijomis. Iš bylos duomenų matyti, kad nurodyti žemės sklypai ieškovo nuosavybėn atiteko tik kaip teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų objektas.

18Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė skubotai, neįvertinęs visų reikšmingų aplinkybių, nenustatęs, ar inicijuojamo bylos proceso atnaujinimo stadijoje tikrai egzistuoja objektyvus būtinumas taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Išdėstytų argumentų pagrindu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o pareiškėjo UAB „Digrama“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas. Šis procesinis sprendimas neatima iš pareiškėjo teisės atsiradus objektyviam pagrindui, kurį lems prašymo atnaujinti procesą byloje išsprendimo teisinis rezultatas, ateityje prašyti taikyti tokio turinio laikinąsias apsaugos priemones.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti.

21Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Digrama“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Todneta“ žemės sklypų areštą.

22Nutartį siųsti turto arešto aktų registrų tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėjas UAB „Digrama“ 2009 m. gruodžio 22 d. patikslintu prašymu... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Ieškovas UAB „Todneta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą... 7. 1. Teismas areštavo ginčo sklypus, nuosavybės teise priklausančius ne... 8. 2. Pareiškėjas, nesikreipdamas į teimą su savarankišku ieškiniu, o... 9. 3. Areštuotas ne atsakovo, bet kito asmens – ieškovo turtas. Kadangi... 10. 4. Pareiškėjas nenurodė konkrečių objektyvių duomenų, kad ieškovas... 11. Pareiškėjas UAB „Digrama“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Todneta“... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 14. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos... 16. Taigi, žemės sklypai pagal aukščiau nurodytą taikos sutartį buvo... 17. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, vertinant pareiškėjo prašymo dėl proceso... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais daro išvadą, kad... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti.... 21. Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti pareiškėjo uždarosios akcinės... 22. Nutartį siųsti turto arešto aktų registrų tvarkytojui – Centrinei...