Byla 2A-284-198/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo If P&C Insurance AS

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės ,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimanto Misiūno

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo ir atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo ieškinį atsakovėms Panevėžio miesto savivaldybei ir UAB „Panevėžio gatvės“ dėl draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo If P&C Insurance AS, ir

Nustatė

4ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas prašė teismo solidariai priteisti iš atsakovių Panevėžio miesto savivaldybės ir UAB „Panevėžio gatvės“ 18 040,80 Lt draudimo išmoką. Nurodė, kad tarp ieškovės ir UAB „Svaluva“ buvo sudaryta įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas UAB „Svaluva“ nekilnojamas turtas, esantis ( - ) , ir šiose patalpose esančios atsargos. Dėl 2008-08-19 įvykio, kurio metu, užsikimšus miesto lietaus kanalizacijai, buvo apsemtos minėtos patalpos ir jose esančios atsargos, ieškovė išmokėjo draudėjai 18 040,80 Lt draudimo išmoką. Teigė, kad dėl atsakovių Panevėžio miesto savivaldybės netinkamai vykdytų įstatymų funkcijų ir UAB „Panevėžio gatvės“ sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kilo žala, todėl ieškovė LR CK 6.1015 straipsnio pagrindu įgijo subrogacijos teisę į atsakoves solidariai.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Nustatė, kad žala atsirado dėl statinio (lietaus nuotakyno) defektų, 2008-08-19 įvykio metu miesto lietaus nuotakyno, dėl kurio trūkumų atsirado žala, savininku ir valdytoju buvo Panevėžio miesto savivaldybė. Kadangi Panevėžio miesto lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir remontas sutartimi buvo perduoti UAB „Panevėžio gatvės“, darė išvadą, kad šiai atsakovei prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ir tvarkyti nuotakyną, ši atsakovė laikytina statinio valdytoju CK 6.266 str. prasme bei subjektu privalančiu atlyginti atsiradusią žalą. Dėl to, ieškovės reikalavimas Panevėžio miesto savivaldybės atžvilgiu atmestinas. Nurodė, kad byloje vyravo civilinis teisinis santykis, todėl byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Konstatavo, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą dėl 2008-08-19 įvykio metu padarytos žalos atlyginimo, nepraleido ieškinio senaties termino.

6Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Panevėžio gatvės“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį atsakovės atžvilgiu atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad statinio ,dėl kurio trūkumų atsirado žala, savininku ir valdytoju laikytina Panevėžio miesto savivaldybė. Teigia, kad aikštelė, kurioje yra ginčo lietaus kanalizacija, priklausė buvusiai AB „Elektrotechnika“ ir po minėtos įmonės likvidavimo nuotekų tinklai nebuvo perduoti nei valstybei, nei Panevėžio miesto savivaldybei. Todėl Panevėžio miesto savivaldybė negalėjo šių tinklų valdyti. Nurodo, kad lietaus nuotekų tinklų priežiūra negalėjo būti perduota atsakovei pagal 2007-12-04 sutartį, jei Panevėžio miesto savivaldybė nemanė minėtus tinklus turint savo žinioje. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė CK 6.253 str. 1 ir 2 dalių nuostatų ir nelaikė itin didelio lietaus kiekio nenugalimos jėgos aplinkybe. Pažymi, kad atsakovė buvo apdraudusi savo vykdomą veiklą bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ir mano, kad teismas CPK 45 straipsnio nustatyta tvarka neišsprendė tinkamo atsakovo procesinės padėties. Mano, kad, pirmosios instancijos teismui nepasiūlius ieškovui pakeisti atsakovą (į tinkamą šalį, atsakovo draudiką – UAB „If draudimas“) yra esminis proceso pažeidimas. Prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

7Ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas apeliaciniu skundu prašo teismo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą ir priteisti solidariai iš atsakovų išmokėtą draudimo išmoką. Nurodo, kad ginčo atveju, tiek Panevėžio miesto savivaldybė, tiek UAB „Panevėžio gatvės“ nevykdė sutartyje numatytų savo pareigų. Panevėžio miesto savivaldybė deramai neprižiūrėjo, kad darbai ir paslaugos būtų tinkamai atlikti, o UAB „Panevėžio gatvės“ neatliko sutartimi prisiimtų pareigų ir dėl to atsirado žala. Teigia, kad atsakovės tarpusavyje nebendradarbiaudamos (LR CK 6.200 str. 2 d.) sąlygojo žalos atsiradimą, tai už ją atsako solidariai. Kadangi atsakovės neįrodinėjo, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas, tai atsakovai atsako kartu (LR CK 6.279 str. 4 d.).

8Atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą nesutinka su skundu ir prašo palikti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad už žalos padarymą atsakinga UAB „Panevėžio gatvės“. Tarp atsakovių buvo sudaryta sutartis, kuria UAB „Panevėžio gatvės“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti Kranto g., Anykščių g. lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir remonto darbus. Paaiškina, kad ieškovei siekiant žalos atlyginimo iš Panevėžio miesto savivaldybės, turėtų būti vadovaujamasi LR CK 6.271 straipsnio pagrindu. Nesutinka su ieškovės argumentais, jog Panevėžio miesto savivaldybė nevykdė sutartyje numatytų pareigų, neprižiūrėjo, kad UAB „Panevėžio gatvės“ darbai būtų tinkamai atlikti. Ieškovė, prašydama pakeisti skundžiamą sprendimą, remiasi CK 6.200 straipsnio 2 dalimi, 6.6 straipsnio 3 dalimi, 6.279 straipsnio 1 ir 2 dalimi ir tokiu būdu nepagrįstai bando aiškinti sudarytą sutartį. Nurodė, kad ginčų dėl nurodytos sutarties turinio, jos sąlygų nebuvo ir nėra. Pažymi, kad patenkinus ieškovės prašymą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, byloje turėtų būti taikomas ieškinio senaties terminas. Teigia, kad žala atsirado 2008-08-18, todėl ieškinio senaties termino pabaiga laikytina 2011-08-20. Mano, kad teismas pagrįstai netaikė ieškinio senaties esant aplinkybei, kad ieškovės reikalavimas atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės atžvilgiu netenkintinas. Patenkinus prašymą, byloje vyrautų du savarankiški reikalavimai, kurių vienas yra civilinio teisinio, kitas administracinio teisinio pobūdžio ir tokiems reikalavimams turi būti atitinkamai taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai. Mano, kad ieškovė Panevėžio miesto savivaldybei iš vis negali reikšti reikalavimų dėl žalos atlyginimo, kadangi ieškovė kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą ir yra praleidusi ieškinio senaties terminą.

9Atsiliepimu į atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė prašo atmesti skundą ir palikti sprendimą nepakeistą iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą. Papildo, kad nėra byloje duomenų, jog po AB „Elektrotechnika“ likvidavimo lietaus nuotekų tinklai būtų perduoti Panevėžio miesto savivaldybei. Tačiau teismui nustačius, jog statinio, dėl kurio trūkumų atsirado žala, savininku ir valdytoju laikytina Panevėžio miesto savivaldybė, pagrįstas pirmosios instancijos teismo teiginys dėl atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ atsakomybės kilimo pagal tarp atsakovių sudarytą sutartį dėl miesto lietaus nuotekų tinklų priežiūros ir remonto.

10Ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas atsiliepimu į atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinį skundą nesutinka su skundu ir nurodo, kad byloje nepateikta duomenų, jog nuotakynas galėtų priklausyti privatiems asmenims, taip pat neįrodyta, jog nuotakynas priklausė likviduotai AB „Elektrotechnika“. Nurodo, kad atsakovės nepateikė jokių įrodymų, jog ginčo nuotekų tinklų jos nevaldė, priešingai – miesto lietaus nuotekų tinklų priežiūros organizavimo funkcija įstatymų priskirta savivaldybei, kanalizacijos galinių taškų ar nuotekų perdavimo ribų nebuvo nustatyta, o gatves be išimčių sutartimi valdyti Panevėžio miesto savivaldybės administracija perdavė UAB „Panevėžio gatvės“. Akcentuoja, kad atsakovė UAB „Panevėžio gatvės“ jokių įrodymų, dėl ko didelė liūtis galėtų būti laikytina nenugalima jėga, nepateikė, todėl šis argumentas nepagrįstas. Mano, kad atsakovę UAB „Panevėžio gatvės“ laikyti tinkama atsakove, o If P&C Insurance AS – tinkamu trečiuoju asmeniu, kadangi tarp minėtų dalyvių yra susiklostę sutartiniai santykiai, o ieškovė kildina reikalavimą iš atsakovių deliktinės statinio valdytojų atsakomybės. Ieškovė mano ,kad apeliacinis skundas turėtų būti nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, kadangi atsakovė nepateikė jokių motyvų, o ir nurodžius motyvus, toks prašymas teismui neprivalomas.

11Ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo apeliacinis skundas tenkintinas. Atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.).

13Byloje nustatyta, kad 2008-08-19 įvykio metu buvo apgadintas UAB „Svaluva“ nekilnojamas turtas - patalpos, esančios ( - ), ir jose buvusios atsargos (1 t., b. l. 29). Ieškovė, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus pagal Įmonių ir organizacijų turto draudimo polisą Nr. IL 004854, minėtą įvykį pripažino draudžiamuoju ir išmokėjo UAB „Svaluva“ 18 040,80 Lt draudimo išmoką ir reikalavo išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų - Panevėžio miesto savivaldybės ir UAB „Panevėžio gatvės“ (CK 6.1015 str. 1 d., 1 t., b. l. 4, 53, 55). Nustatyta, kad 2008-08-19 įvykio priežastis – dalinai užsikimšę lietaus nuotakyno vamzdžiai ir dėl to buvo užtvindytos patalpos, ( - ) (1 t., b. l. 163). Minėto žemės sklypo nuosavybės teisė priklausė valstybei (1 t., b. l. 147). Panevėžio miesto savivaldybė su UAB „Panevėžio gatvės“ 2007-12-10 sudarė sutartį, kuria UAB „Panevėžio gatvės“ įsipareigojo atlikti lietaus nuotekų tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto paslaugas bei darbus.

14Pagrindinis atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinio skundo argumentas yra tai, kad atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė nelaikytina statinio, dėl kurio atsirado žala, savininku ir valdytoju, kadangi ginčo statinys – lietaus nuotakyno dalis, esanti ( - ), dėl kurios nepriežiūros ieškovė patyrė nuostolių, nėra atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės valdoma. Viešame registre nėra įregistruotas minėtas nuotakynas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ginčo statinį patikėjimo teise valdo atsakovė - Panevėžio miesto savivaldybė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad lietaus nuotakynai savivaldybėms yra priskirti valdyti patikėjimo teise Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo (galiojusio įvykio metu) 3 straipsnio 3 dalies 3 punkto „a“ papunkčio pagrindu. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Panevėžio miesto savivaldybė lietaus nuotakyną valdo patikėjimo teise. Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad savivaldybių nuosavybėn perduodamas turtas, kurį jos valdo patikėjimo teise, o būtent miestų ir gyvenviečių bendros paskirties komunalinio ūkio objektai, reikalingi savivaldybių funkcijoms atlikti. Tai reiškia, kad įstatymo leidėjas turto perdavimą savivaldybių nuosavybėn apibrėžė ir susiejo su savivaldybių funkcijų atlikimu, kadangi būtent priskirtų funkcijų vykdymui ir yra reikalingas tam tikras turtas. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 16 punkte numatyta, kad savarankiška savivaldybių funkcija yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Savivaldybė, vykdydama jai pavestą funkciją – nuotekų tvarkymo organizavimą, atsako už jai įstatyminiu būdu perduotų lietaus nuotekų tinklų priežiūrą ir tokios priežiūros organizavimą. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog byloje nėra įrodymų, kad lietaus nuotakynas ( - ), galėtų priklausyti kitiems asmenims, taip pat neįrodyta, kad ginčo statinys priklausė 2001-02-05 dėl bankroto likviduotai AB „Elektrotechnika“. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas savivaldybė veikia per savo organus. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ir juridiniai asmenys. Iš byloje esančios paslaugų teikimo sutarties (1 t., b. l. 69-71) turinio matyti, kad atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė su apeliante UAB ,,Panevėžio gatvės“ susitarė, jog pastaroji atliks miesto infrastruktūros, tame tarpe ir lietaus nuotekų tinklų, priežiūros ir remonto paslaugas bei darbus. Užsakovė Panevėžio miesto savivaldybė įsipareigojo vykdyti paslaugų atlikimo priežiūrą ir apmokėti teikėjui už atliktas paslaugas (4.2.1, 4.2.2 punktai). Iš Sutarties Priedo Nr. 1 matyti, kad apeliantei buvo perduotos be išimčių Anykščių ir Kranto gatvės. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytos Sutarties nuostatomis bei aukščiau nurodytomis aplinkybėmis dėl ginčo statinio valdytojo, konstatuoja, kad atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė taip pat buvo atsakinga už apeliantei UAB „Panevėžio gatvės“ perduotoje teritorijoje esančių lietaus nuotekų tinklų priežiūrą.

15Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą Panevėžio miesto savivaldybės atžvilgiu ir sprendė tik dėl apeliantės UAB „Panevėžio gatvės“ atsakomybės dėl netinkamai atliktų pagal Sutartį darbų ir atsiradusios žalos atlyginimo, kaip ginčo statinio valdytojo CK 6.266 straipsnio prasme. Byloje nustatyta, kad Panevėžio miesto savivaldybė, būdama atsakinga už jos teritorijoje esančių lietaus nuotakynų priežiūrą, Sutartimi pavedusi jų priežiūrą kitam asmeniui, nagrinėjamu atveju atsakovei UAB ,,Panevėžio gatvės“, nekontroliavo, kaip tą pareigą atlieka asmuo pagal Sutartį, o asmuo, prisiėmęs pareigą prižiūrėti perduotus lietaus nuotekų tinklus, nevykdė Sutartyje numatytos pareigos, todėl tiek Panevėžio miesto savivaldybė, tiek UAB ,,Panevėžio gatvės“ už žalą, padarytą užsikimšus lietaus nuotekų tinklams ( - ) ., atsako solidariai, nes žala ieškovui padaryta abiejų atsakovių neveikimu (CK 6.6 str. 3 d.). Ši norma sistemiškai taikoma kartu su CK 6.279 straipsnio 4 dalimi. Jeigu žala galėjo atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų ir šie asmenys yra atsakingi už žalos atlyginimą, tačiau nustatoma, kad iš tikrųjų žala atsirado tik dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, tai visi asmenys atsako kartu, išskyrus atvejus, kai kiti asmenys įrodo, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas. Tiek apeliantė, tiek atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė teigė, kad apskritai nėra atsakingos už ieškovei padarytą žalą, tačiau šiuo konkrečiu atveju neįrodinėjo, jog žala negalėjo būti įvykio (neveikimo), už kurį jos yra atsakingos, rezultatas. Dėl to jų argumentai, kad jos nėra atsakingos už padarytą žalą, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

16Apeliantė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė CK 6.253 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų ir itin didelio lietaus kiekio nelaikė nenugalimos jėgos aplinkybe. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo teiginiu ir paaiškina, kad CPK 178 straipsnis numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Šiuo atveju, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, dėl ko didelė liūtis galėtų būti laikytina nenugalima jėga. Įstatymų leidėjas nenumatė teismų pareigos ex officio nustatyti tam tikras aplinkybes kaip nenugalimas jėgas.

17Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį gali atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį atsakovą kitu tinkamu atsakovu. Tai įstatyme nustatytas vienas iš bylos šalies disponavimo procesinėmis teisėmis atvejų, kai pati šalis savo iniciatyva gali pasinaudoti tokia procesine teise, tačiau, nesant iniciatyvos iš bylos šalies ar jai nesutikus pakeisti atsakovo, jo pakeitimas pagal aptariamą procesinę normą nėra teismo pareiga. Nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas ir reikalavimai pagrįstai pareikšti atsakovėms Panevėžio miesto savivaldybei ir UAB „Panevėžio gatvės“. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėję teismai nepažeidė aptariamos proceso teisės normos, reglamentuojančios netinkamos šalies pakeitimą tinkama, taip pat pažymi, kad netinkamos šalies pakeitimas tinkama yra ieškovo procesinė teisė, o ne teismo pareiga. Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas gali pakeisti pradines bylos šalis vienos iš šalių motyvuotu prašymu, tačiau negali pakeisti atsakovo be ieškovo sutikimo (CPK 45 str. 3 d.), išskyrus tuos atvejus, kai ginamas viešasis interesas (LAT 2007-03-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2007, 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010, 2011-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2011).

18CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliantė UAB „Panevėžio gatvės“ prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nemotyvavo, nenurodė pagrįstų argumentų, dėl kurių bylą reiktų nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, dėl kurių byla apeliacine tvarka turėtų būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.), todėl apeliantės prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintas.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškovės ieškinio dalies dėl žalos atlyginimo iš atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės , netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas – 18 040,80 Lt draudimo išmoka, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteistinos solidariai iš atsakovių Panevėžio miesto savivaldybės ir UAB „Panevėžio gatvės“ (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

20Bylinėjimosi išlaidų atveju nėra pagrindo taikyti solidariąją atsakovų prievolę, kadangi bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimus reglamentuoja ne Civilinio kodekso, o Civilinio proceso kodekso normos, o jos nenumato solidariosios atsakovų pareigos atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Taigi, atsakovai bylinėjimosi išlaidas turi atlyginti lygiomis dalimis (Civilinis Procesas Teorija ir praktika II dalis, psl.366 ).

21Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą perskirstytinos pirmosios instancijos teisme ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos – ieškovei iš atsakovių priteistina po 270,50 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio (1 t. b. l. 6-10, CPK 93 str. 1 d, 5 d.), taip pat po 270,50 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme (2 t., b. l. 4, CPK 93 str. 1 d., 3 d, 5 d.). Bylos duomenimis procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš viso sudaro 42 Lt ir šios išlaidos priteistinos iš abiejų atsakovų po lygiai, t. y po 21 Lt ( b.l.1, t-1, b.l.1, t-2, CPK 88 str.3 p.,93 str. 1 d., 5 d..).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

24Priteisti solidariai iš Panevėžio miesto savivaldybės ( kodas 288724610) ir UAB „Panevėžio gatvės“ ( juridinio asmens kodas 147026330) 18 040,80 Lt (aštuoniolika tūkstančių keturiasdešimt litų 80 ct) draudimo išmoką, šešis procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. rugpjūčio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir po 270,50 Lt ( du šimtus septyniasdešimt litų penkiasdešimt centų) iš kiekvieno atsakovo žyminio mokesčio draudimo bendrovės AAS „Gjensidige Baltic“ (vieningasis registr. Nr. ( - ) Lietuvoje veikiančiai per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą (į. k. 300633222) naudai bei po 21 Lt ( dvidešimt vieną litą ) iš kiekvieno atsakovo teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

25Priteisti iš Panevėžio miesto savivaldybės (kodas 288724610) ir UAB „Panevėžio gatvės“ (juridinio asmens kodas 147026330) po 270,50 Lt (( du šimtus septyniasdešimt litų penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, draudimo bendrovės AAS „Gjensidige Baltic“ (vieningasis registr. Nr. ( - ) Lietuvoje veikiančiai per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą (į. k. 300633222) naudai

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Laimanto Misiūno... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas prašė teismo... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Panevėžio gatvės“ prašo Panevėžio... 7. Ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas apeliaciniu skundu... 8. Atsakovė Panevėžio miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškovės apeliacinį... 9. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinį skundą... 10. Ieškovė AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas atsiliepimu į... 11. Ieškovės AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo apeliacinis skundas... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Byloje nustatyta, kad 2008-08-19 įvykio metu buvo apgadintas UAB „Svaluva“... 14. Pagrindinis atsakovės UAB „Panevėžio gatvės“ apeliacinio skundo... 15. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą... 16. Apeliantė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 17. Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad... 18. CPK 321 str. 1 d. nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 20. Bylinėjimosi išlaidų atveju nėra pagrindo taikyti solidariąją atsakovų... 21. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą perskirstytinos pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti... 24. Priteisti solidariai iš Panevėžio miesto savivaldybės ( kodas 288724610) ir... 25. Priteisti iš Panevėžio miesto savivaldybės (kodas 288724610) ir UAB...