Byla 2A-1672-324/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas), Virginijos Gudynienės (pranešėja), Algimanto Kukalio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statbalda“ apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3-571/2015 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Statbalda“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimo centras“, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rimedis“ dėl nuomos mokesčio ir žalos atlyginimo, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rimedis“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Statbalda“ dėl sutarties nutraukimo, sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 131 400 Lt (38056 Eur) žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

4Nurodė, kad šalys pasirašė 2013 m. sausio 7 d. terminuotą granulių gamybos linijos nuomos sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei perdavė techniškai tvarkingą granulių gamybos liniją (toliau tekste – įrenginys), o atsakovė įsipareigojo ją grąžinti tokios būklės, kokios ji buvo perduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, bei kas mėnesį mokėti 579,24 Eur (2 000 Lt) plius PVM nuomos mokestį. Perduoto turto vertė yra 34 754,40 Eur (120 000 Lt). Iš atsakovės nusiskundimų dėl įrangos negavo. 2013 m. birželio 4 d. ieškovė raštu nutraukė nuomos sutartį, pateikė sąskaitą dėl nuomos mokesčio sumokėjimo. Atsakovė granulių gamybos linijos neperdavė, nuomos mokesčio nesumokėjo. Ieškovei iškėlus bankroto bylą 2014 m. balandžio 23 d. bankroto administratorius, buvęs ieškovės direktorius V. B. ir antstolis A. A. nuvyko pas atsakovę pasiimti įrangos. Paaiškėjo, kad ji išardyta ir iškomplektuota. Turto vertintoja UAB „Verslavita“ įrangą įvertino kaip metalo laužą, nes ji praradusi tikslinį panaudojimą. Įmonė, prekiaujanti metalo laužu, nustatė, kad įrengimų kaip metalo laužo vertė yra 202,73 Eur (700 Lt). Ieškovė patyrė 34 551,67 Eur (119 300 Lt) žalos ir 3 504,40 Eur (12 100 Lt) nuostolių dėl nesumokėto nuomos mokesčio.

5Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2013 m. sausio 7 d. nuomos sutarties 1, 2 ir 5 punktus niekiniais (negaliojančiais) nuo sutarties sudarymo momento, šią sutartį pripažinti nutraukta nuo 2013 m. balandžio 6 d., ieškovės ieškinį atmesti.

6Nurodė, kad ieškovė iš atsakovės pirko pjuvenas. Ieškovė už pjuvenas atsakovei liko skolinga, todėl 2013 m. pabaigoje ieškovė pasiūlė atsakovės patalpose pastatyti granulių gamybos liniją, taip sudengti ieškovės skolą. Ieškovė per kelis kartus atvežė įrangą, pati ją sutvėrė, paleido, priėmimo ar patikrinimo akto nesurašė. Nuomos sutartis sudaryta ieškovės iniciatyva. Ją sudarant ieškovė nepateikė įrangos detalios komplektacijos akto, priėmimo–perdavimo akto, be to, ieškovė skolinga atsakovei 4205,28 Eur (14 520 Lt). Įranga nuo pradžių veikė labai prastai, nuolat gedo, produkcijos gamino labai mažai. Atsakovė ją remontavo, tačiau apie 2014 m. balandžio mėn. pradžią sugedo pagrindinis velenas ir įrangos veikla nutrūko. Atsakovė liepė ieškovei įrangą pasiimti, dėl ko šalys susipyko. V. B. atvažiavo pasiimti įrangą maždaug po 6 mėnesių su antstoliu A. A., kada ji buvo išardyta, tačiau jos nepaėmė. Vėliau buvo atvažiavęs ieškovės akcininkas K. B., kuris pasiėmė keletą agregatų. Įrangą paėmė bankroto administratorius 2014 metais. Atsakovė neturėjo pareigos saugoti liniją, ieškovės direktorius V. B. jos neėmė, vėliau ją reikėjo išardyti, nes įranga didelė ir užėmė daug vietos, o atsakovė nusipirko kitą liniją. Jokių dokumentų, pranešimų, įspėjimų V. B. nerašė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį patenkino, iš atsakovės priteisė 2102,64 Eur nuomos mokesčio, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. rugpjūčio 19 d. iki teismo sprendimo įvykdymo ieškovės naudai; likusią ieškinio dalį atmetė. Nustatė, kad 2013 m. sausio 7 d. ieškovės ir atsakovės pasirašyta terminuota granulių gamybos linijos sutartis nutraukta nuo 2013 m. balandžio 6 d.; pripažino šios sutarties 1, 2, 5 punktus niekiniais (negaliojančiais) nuo sutarties sudarymo momento.

9Nustatė, kad iš ieškovės 2013 m. birželio 4 d. rašto negalima spręsti, dėl kokių priežasčių ieškovė nutraukė nuomos sutartį. Ieškovė neteikė sąskaitų už įrangos nuomą kiekvieną mėnesį, nederino skolų sudengimo akto, abi šalys elgėsi aplaidžiai ir neaktyviai. Sprendė, kad nuomos sutartis nutrūko 2013 m. balandžio 6 d., atsakovei nustojus eksploatuoti įrangą. Nenustatė pagrindo nuomos sutartį pripažinti negaliojančia. Nuomos sutarties 1 punktą, kuriuo nuomotojas perdavė naudotis nuosavybės teise jam priklausančią techniškai tvarkingą granulių gamybos liniją MGL 400 nuomininkui, pripažino negaliojančia nuo sutarties sudarymo momento, nes nuomos sutartis neinformatyvi, nesudarytas nuomojamo daikto priėmimo–perdavimo aktas, bet ieškovė liniją sutvėrė, atsakovė ją naudojo, nors ir su trikdžiais, įranga pagamino produkcijos. Nuomotojas, sudarydamas sutartį, turėjo nurodyti daiktą, jo požymius, sudedamąsias dalis, kas leistų nuomininkui nustatyti, kad būtent toks daiktas yra nuomojamas. Aplinkybė, kad ieškovė buvo priversta išsikelti iš įmonės nuomojamų patalpų, kuriose buvo įranga, o kitų tinkamų patalpų sandėliuoti įrangą neturėjo, patvirtina, kad V. B. iš dalies, prieš pasirašant sutartį, atsakovei darė spaudimą, nes buvo suinteresuotas rasti patalpas įrangos sandėliavimui, kartu siekė skolos sumažinimo. Iki sutarties pasirašymo atsakovė granulių negamino, tokios įrangos neturėjo. Nuomos sutarties 2 punktą pripažino negaliojančiu, nes įranga buvo techniškai netvarkinga, todėl atsakovei negali kilti pareiga grąžinti techniškai tvarkingą įrangą. Nuomotojas atsako už išnuomoto daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti daiktą pagal paskirtį, net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo (CK 6.485 straipsnio 1 dalis). Nuomos sutarties 5 punktą, kuriuo nuomotojas pareiškė, kad perduodamo turto vertė yra 120 000 Lt, pripažino ydingu, nes neaišku, kuo remiantis ieškovė įrašė įrangos kainą. Ieškovė nevertino įrangos nusidėvėjimo, galios dirbti visu pajėgumu. Pagal ilgalaikio turto judėjimą nuo 2012 m. sausio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. įrangos vertė buvo 33 767,59 Eur (116 592,75 Lt), todėl sutarties pasirašymo metu įrangos kaina buvo mažesnė. Ieškovė turi įrodyti, kad atsakovė yra kalta dėl žalos atsiradimo. Ieškovė neįrodė atsakovės kaltės dėl žalos padarymo ir jos dydžio. V. B. nebuvo jokių trukdžių pasiimti įrangą iš atsakovės, pats elgėsi aplaidžiai, primesdamas atsakovei pareigą saugoti įrangą metus laiko. UAB „Verslavita“ nesivadovavo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1k-159 Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo 8.3, 8.6, 16, 54, 44 punktais, neatliko turto vertinimo, nepateikė ataskaitos, pateikė tik raštą. Rašte nurodytos aplinkybės ir faktai prieštarauja vieni kitiems. UAB „Baltic metal“ 2014 m. rugpjūčio 18 d. pažymoje nenurodyta įrangos dalies ar kaip metalo laužo tiksli kaina, nes šios įrangos ji nesvėrė, neatliko įrengimų išmontavimo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

12Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, įrodymus, šalių, liudytojų parodymus, neatsižvelgė į teismų praktiką.

13Teismo sprendimas nemotyvuotas (CPK 263, 270 straipsniai), priimtas pažeidžiant CPK 185 straipsnio nuostatas. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje laikosi pozicijos, kad tinkamas teismo sprendimo motyvavimas yra svarbus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą įgyvendinimo aspektas (A. A. v. Bulgari, no. 51343/99, judgement of 15 February 2007; Higgins and Others v. France, no. 1341199617531952, judgement of 19 February 1998; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-6/2010; 2010 m. birželio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-294/2010, ir kt.). Sprendimo motyvų apimtis ir turinys rodo, kad teismas neatliko pareigos išsamiai ir tinkamai jį motyvuoti. Teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovės argumentų, kad įranga buvo atsakovei perduota veikianti, gamino produkciją. Ignoravo buvusio ieškovės vadovo V. B. parodymus dėl pagamintos produkcijos kiekio, kad linijos eksploatavimo problemos kilo dėl linijos darbo intensyvumo. Nepagrindė, kodėl atmetė ieškovės prašymą įpareigoti atsakovę pateikti informaciją apie nuomos sutarties galiojimo metu pagamintą ir realizuotą produkciją.

14Sprendimo turinio dalys prieštarauja viena kitai. Teismas esminius nuomos sutarties punktus pripažino niekiniais, tai daro sutartį niekine ir negaliojančia. Kita vertus, pagal nuomos sutartį ieškovei teismas priteisė nuompinigius.

15Teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad atsakovės teisės sudarant ir vykdant sutartį buvo pažeistos, kad sutarties sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir pripažinti sutarties sąlygas niekinėmis. Vadovaujasi bylos faktinėmis aplinkybėmis, rašytiniais įrodymais, tuo, kad šalys yra privatūs juridiniai asmenys bei kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis priimta civilinėje byloje ŽŪB „Minaičiai“ v. AB „Žemaitijos pienas“, bylos Nr. 3K-3-14/2010, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis priimta civilinėje byloje UAB „Impronela Tours“ v. UAB „Busturas“, bylos Nr. 3K-3-480/2010; 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis priimta civilinėje byloje Marijampolės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroras v. UAB „Bitė Lietuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-523/2011). Nuomos sutarties 1 punkte šalys aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad nuomos teisnių santykių objektas yra nuomotojui priklausanti granulių gamybos linija MGL 400, todėl CK 6.477 straipsnio 3 dalies nepažeidė. Ieškovė neginčija, kad priėmimo–perdavimo aktas nebuvo sudarytas, vertina kaip sutarties spragą. Šio akto nesudarymas nepaneigia aplinkybės, kad įranga buvo sumontuota atsakovės patalpose. Tai patvirtina rašytiniai įrodymai, atsakovės vadovo R. S., liudytojų parodymai. Sutarties laisvės principas leidžia šalims nustatyti įstatymams neprieštaraujančias tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti papildomus susitarimus. Įranga visą nuomos laikotarpį buvo atsakovės patalpose, ji galėjo susipažinti su daikto trūkumais ir pareikšti pretenzijas ar sutarties atsisakyti. Atsakovė neneigė, kad įranga jai buvo perduota, pripažino, kad išsinuomotą daiktą valdė, juo naudojosi pagal paskirtį ir gamino produkciją. Atsakovė jokių pretenzijų nereiškė, todėl nepažeidė CK 6.483 straipsnio 1 dalies. Tuometinis ieškovės vadovas, kaip nurodė ir liudytojai R. S., E. G., vykdydamas sutartį, su įrangos eksploatavimo savybėmis supažindino atsakovės darbuotojus, konsultavo dėl einamojo remonto. Negalima teigti, kad atsakovė nebuvo supažindinta su daikto būkle, naudojimosi taisyklėmis. Pretenzijas dėl įrangos trūkumų, veiklos pobūdžio, pagamintos produkcijos kiekio atsakovė pareiškė tik šiame teismo procese. Nepagrįsta teismo išvada, kad dėl V. B. kaltės įranga blogai veikė, nepagrįstai delegavo jam atsakomybę už įrangos priežiūrą. V. B. nebuvo atsakovės darbuotojas, neturėjo pareigos vykdyti produkcijos gamybos ar jai vadovauti. Nuomos sutarties 2 punktas grindžiamas įstatymo nuostatomis (CK 6.499 straipsnio 1 dalis), todėl negali būti pripažintas niekinis ir negaliojantis. Šiuo sutarties punktu nuomininkas skatinamas su nuomotu daiktu elgtis atsakingai bei sąžiningai, todėl nesuprantama, kaip jis gali prieštarauti imperatyviosioms teisės normoms ar viešajai tvarkai. Tuo atveju, jei skolininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo atlyginti nuomotojui dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės (CK 6.500 straipsnio 1 dalis).

16Teismas nepagrįstai abejojo įrangos kainos nustatymu. Turto vertę šalys įvertino preliminariai, ieškovė daikto kainą įrašė pagal įsigijimo ir įvedimo į eksploataciją dokumentus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos vedimo ypatumus, ne visada įmonės turto balansinė vertė yra tapati su rinkos verte. Atsakovė neginčijo turto vertės, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių sutartyje nurodytą turto vertę.

17Nuomos sutarties 7 punktas numatė galimybę atsakovei bet kada nutraukti sutartį, įspėjus kitą šalį prieš 1 mėnesį. Atsakovė nepateikė jokio pranešimo dėl sutarties atsisakymo, todėl ieškovė pagrįstai mano, kad sutartis nutraukta jos iniciatyva nuo 2013 m. liepos 4 d. Atsakovė ignoravo kitą sutarties šalį, elgėsi teisiškai netinkamai. Sutarties galiojimo laikotarpis bei nuompinigiai turi būti skaičiuojami nuo 2013 m. sausio 7 d iki 2013 m. liepos 4 d.

18Teismas pripažino nuomininko pareigą grąžinti nuomotojui išsinuomotą daiktą, tačiau nenustatė atsakovės kaltės dėl daikto sugadinimo. Šalis siejo nuomos teisniai santykiai, todėl vienai šaliai pažeidus nustatytas pareigas, kyla sutartinė civilinė atsakomybė. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindas konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2013). Atsakovės neteisėti veiksmai yra įrangos grąžinimas kaip metalo laužas. Atsakovė nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad turtas būtų grąžintas, nors teigia, kad siekė savalaikiai perduoti ieškovei įrangą. Bendrovės turtinės padėties pablogėjimas tiesiogiai susijęs su atsakovės netinkamu sutartis vykdymu (grąžino ženkliai pablogintą daiktą), todėl egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovės netinkamų pareigų vykdymo bei ieškovei padarytos žalos apimties. Civilinėje teisėje skolininko kaltė yra preziumuojama. Atsakovės kaltė pasireiškia tuo, kad naudojosi išnuomotu daiktu, nuomos mokesčio nemokėjo, daiktą pablogino ir pažeidė CK 6.487 straipsnio l dalį. Atsakovė nepagrįstai remiasi deklaratyviomis nuorodomis apie žodines pretenzijas. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai pasirūpinti savo teisėmis, abejojant, konsultuotis su teisininku. To neatliekant, asmens veiksmai vertintini kaip neapdairūs. Patirtus nuostolius grindžia įrangos visišku vertės netekimu. Pagal kilnojamojo turto vertinimo pažymą, įranga iškomplektuota, neatitinka įrangos aprašo ir pagal paskirtį nepanaudojama. Vertė sumažėjo dėl atsakovės atliktų neteisėtų veiksmų, t.y. dėl netinkamo eksploatavimo, nepriežiūros, remonto neatlikimo ir turto neišsaugojimo (CK 6.500 straipsnis). Pagal nuomos sutartį, sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju, už jos pažeidimą taikoma atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-887/2002, konstatuota, kad nenustačius civilinių teisinių santykių, kuriems taikomi padidinti turto išsaugojimo reikalavimai, atsakovui taikytini normalūs visuotinai priimtini turimo savo žinioje turto išsaugojimo reikalavimai. Nuomininko atsakomybę nuomotojui suponuoja nustatytas faktas, kad jis, naudodamasis išsinuomotu daiktu, jį pablogino ir dėl to yra kaltas. Ieškovė turi pakankamą pagrindą reikalauti iš atsakovės žalos priteisimo. Ieškovė dėl turto nepriežiūros, netinkamos eksploatacijos ir turto neišsaugojimo patyrė 131400 Lt žalos: 119 300 Lt išnuomoto atsakovei turto vertė, atskaičius turto kaip metalo laužo vertę, ir 12 100 Lt nesumokėti nuompinigiai. Grąžintos sugedusios ir iškomplektuotos įrangos dalių vertė nustatyta nenuginčytomis turto vertintojo bei metalo laužo supirkimu užsiimančios įmonių pažymomis. Aplinkybė, kad atsakovei savalaikiai nebuvo pateikta sąskaita faktūra už nuomos laikotarpį, paneigia Lietuvos pašto registruotos siuntos kvitas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas visiškai vien dėl to, kad neįrodytas konkretus žalos dydis. Tais atvejais, kai ieškovas negali įrodyti konkretaus žalos dydžio, jį gali nustatyti teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

19Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti, atsakovės priešieškinį atmesti.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo sprendimo nekeisti, ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad nuomos sutarties 1 punkte lakoniškai įvardintas sutarties objektas neleido tiksliai identifikuoti daikto, kurį nuomotojas privalėjo perduoti nuomininkui, todėl buvo pažeistos imperatyvios sutarties sąlygos. Pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Sutarties sąlygas parengė ir pasiūlė ieškovė. Sutarties pasirašymo metu, atsakovei nebuvo aktuali įrangos techninė būklė, komplektacija bei tinkamumas naudoti, kadangi išnuomoti granulių gamybos liniją didesnį interesą turėjo ieškovė. Atsakovė ir jos darbuotojai neturėjo dirbti ir nedirbo su įranga, šalys žodžiu susitarė, kad įrangą sutvers ir su ja dirbs V. B.. Sutarties objekto neinformatyvumas bei atskiri punktai dėl kokybės, kainos nesukėlė abejonių, dėl jų nesiaiškino. Jeigu atsakovė būtų planavusi dirbti su įranga, ji būtų pareikalavusi priėmimo–perdavimo akto, įrodymų, kad įranga yra kokybiška ir parengta darbui, vertės nustatymo. Pretenzijų dėl išnuomotos įrangos nereiškė, nes ja naudojosi labai mažai. Kadangi įranga buvo netinkama naudoti, 2013 m. liepos 3 d. įsigijo granulių gamybos liniją Mikrom EVOL 500. Ieškovė neperdavė atsakovei savo paskirties atitinkančios įrangos, nes ją atgabeno nekokybišką, atskiros detalės iškomplektuotos, dalis įrangos įgyta ne pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, dalies įrangos apskritai neatgabeno. Ieškovė neįrodė, kad atsakovei perdavė sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Įranga negamino kokybiškos produkcijos, nuolat gesdavo. 2013 vasario mėn. pabaigoje – 2013 kovo mėn. pradžioje pagamino 6 tonas granulių, kai su techniškai tvarkinga įranga galima pagaminti 200–300 tonų medienos pjuvenų kuro granulių. Ieškovė negali reikalauti grąžinti techniškai tvarkingą įrangą, kai atsakovei perdavė nekokybišką ir neveikiančią granuliavimo liniją. Ieškovė įrangos vertę nustatė pagal įrangos pirkimo–pardavimo sutartį, tačiau jos vertė, įrangą perdavus atsakovei, jau buvo naudoto, perdaryto ieškovės iniciatyva daikto, nepilnos komplektacijos, todėl mažesnė. Sutartis nutrūko 2013 m. balandžio 6 d., kai atsakovė žodžiu informavo V. B. apie sutarties nutraukimą. 2013 m. liepos mėn. atsakovė aiškiai nurodė ieškovei įrangą pasiimti, tačiau ši nerodė jokios iniciatyvos ją susigrąžinti. Nors yra ginčas dėl sutarties pabaigos datos, ieškovė nesidomėjo įrangos laikymu ir saugojimu, įranga pas atsakovę buvo dar beveik metus laiko iki 2014 m. gegužės 19 d., kol įranga susidomėjo bankroto administratorius. Nutrūkus nuomos santykiams ir ieškovei neatsiėmus jai priklausančio turto, atsakovei nėra pareigos tokį daiktą saugoti. Atsakovei negali kilti civilinė atsakomybė, kadangi ji neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nepažeidė bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Priešingai, ieškovė elgėsi netinkamai, nesąžiningai, neperdavė techniškai tvarkingos įrangos, sutarčiai nutrūkus jos iš atsakovės nepasiėmė. Tai galėjo sąlygoti ir turto vertės sumažėjimą. Civilinė atsakomybė atsakovui negali kilti, nes nėra priežastinio ryšio, nepateikta įrodymų apie patirtą turtinę žalą. UAB „Verslavita“ pažyma neatitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamų reikalavimų, neįrodo patirtos žalos ir jos dydžio. UAB „Verslavita“ kilo abejonių dėl granulių gamybos linijos komplektacijos, sudėties, kas rodo žalos dydžio nepagrįstumą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

24Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė kilnojamojo daikto – granulių gamybos linijos – nuomos sutarties pabaigą ir su tuo susijusį nuomos mokesčio dydį; ar pagrįstai konstatavo, jog negalioja nuomos sutarties punktai, kuriais yra konstatuota, kad nuomotoja perduoda naudotis nuomininkei techniškai tvarkingą nuomos objektą, kad nuomininkė jį įsipareigoja grąžinti nuomotojai tos būklės, kurios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, kad sudarant sutartį nuomotoja nurodė perduodamo turto vertę esant 120 000 Lt; ar teisingai konstatavo atsakovės kaltės nebuvimą dėl nuomos objekto sugadinimo ir tuo pačiu netinkamos kokybės nuomos objekto perdavimo nuomotojai bei nusprendė, kad ieškovė neįrodė turtinės žalos dydžio.

25Dėl nuomos sutarties trukmės

26Apeliacine tvarka vertinamoje byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d. ieškovė išnuomojo atsakovei granulių gamybos liniją MGL 400. Sutarties 6 punktu nuomininkė įsipareigojo mokėti nuomotojai už įrenginio nuomą 2000Lt+PVM per mėnesį. Sutarties 7 punktu šalys nustatė, kad nuomos sutartis yra sudaryta vienerių metų laikotarpiui iki 2014 m. sausio 7 d., įsigalioja nuo pasirašymo dienos, kad kiekviena šalis turi teisę bet kada atsisakyti sutarties, įspėjusi apie tai kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį ir pilnai iki to laikotarpio atsiskaičiusi už nuomą. Šioje sutartyje nenumatytus klausimus šalys susitarė spręsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (8 p.).

27Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl esminis ginčo nuomos santykių nutraukimo prieš terminą momentas yra kitos šalies įspėjimas apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Nors šalys raštu nesusitarė dėl įspėjimo būdo, sutiktina su apeliantės argumentu, jog sutartis yra nutraukta jos iniciatyva nuo įspėjimo raštu 2013 m. liepos 4 d.

28Išklausius abiejų šalių administracijos vadovų V. B. ir R. S. paaiškinimų, atsakovės buvusio darbuotojo E. G. parodymų garso įrašo matyti, jog dėl nuomos sutarties sudarymo ir įrenginio eksploatavimo tarėsi abiejų šalių administracijos vadovai, sutarties sąlygas raštu pasiūlė ieškovė, įrenginį į atsakovės patalpas dalimis nuvežė ir surinko į liniją ieškovės administracijos vadovas. V. B. pripažino, kad atsakovė neturėjo darbuotojų, kurie gebėtų dirbti su įrenginiu, todėl sudarant nuomos sutartį pažadėjęs įrenginį paleisti, apmokyti dirbti žmones, pusei metų skiriant savo specialistą, kuriuo buvo pats. V. B. nuo 2013 m. sausio mėn. su įrenginiu pas atsakovę dirbo (įrenginį reguliuodavo, derindavo), apmokė vieną atsakovės darbuotoją, pageidavo kito, tačiau toks darbuotojas nebuvo paskirtas. Anot V. B., įrenginio gedimai buvo įprasta jo eksploatacijos pasekmė, įrenginys buvo apynaujis, tačiau jame gedimai atsiranda labai dažnai („‚ne tokie guoliai“). 2013 m. balandžio pabaigoje sugedo įrenginio guolis, tačiau R. S. pasakė įrenginio taisymo daugiau nefinansuosiąs. V. B. pasakęs R. S.:„Jei nenori, važiuoju namo“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks šalių atstovų pokalbis negali būti prilygintas sutarties nutraukimui atsakovės iniciatyva. Tai, kad atsakovė nurodė ieškovei įrenginio daugiau netaisysianti, įspėjimo apie sutarties nutraukimą savaime neįrodo. Minėta, kad V. B. dirbti linija apmokė vieną atsakovės darbuotoją. Nėra ginčo dėl to, kad, išvykęs 2013 m. balandžio mėnesį, V. B. atsakovės patalpose apsilankė tik 2013 m. liepą. Nesant atsakovės aiškiai išreikšto įspėjimo apie sutarties nutraukimą jos 7 punkte numatytu būdu (prieš vieną mėnesį iki nutraukimo, sumokėjus nuomos mokestį), negali būti atmesta prielaida, jog, išvykus V. B., įrenginys atsakovės galėjo būti ir sutaisytas ir eksploatuojamas toliau. Dėl nuomos mokesčio mokėjimo tvarkos šalys nesusitarė, todėl PVM sąskaitų–faktūrų neteikimas iš nuomotojos pusės nereiškia nuomininkės pareigos mokėti nuomos mokestį nebuvimo. Pirmosios instancijos teismas, sutarties nutraukimą susiejęs su V. B. nurodytu paskutiniu gedimu ir direktorių paaiškinimais, jog sutartis buvo sudaryta dėl ieškovės spaudimo, siekiant padengti įsiskolinimą atsakovei, todėl buvo neteikiamos PVM sąskaitos–faktūros dėl nuomos mokesčio, netinkamai taikė CK 6.189 straipsnio 1 dalies, nuomos sutarties 7 punkto nuostatas ir CPK 265 straipsnio 2 dalį. Apsimestinis sandoris yra nuginčijamas, tačiau atsakovė priešieškiniu nuomos sutarties neprašė pripažinti negaliojančia dėl apsimestinumo (kito sandorio dengimo). Sutarties nutraukimu iš atsakovės pusės teismas laikė 2013 m. balandžio 6 d., nors nei V. B., nei R. S. tiksliai neprisiminė ne tik dienos, bet ir paskutiniojo gedimo mėnesio (kovo ar balandžio). Ketinimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą nuo 2013 m. liepos 4 d. aiškiai įrodo ieškovės 2013 m. birželio 4 d. pranešimas, todėl nuomos sutartis laikytina nutraukta nuo 2013 m. liepos 4 d. Nuomos mokestis už ieškovės nurodytus pilnus penkis nuomos mėnesius sudaro 12100 Lt (1200x5+21 proc.) (3504,40 Eur), todėl iki šios sumos padidintinas pirmosios instancijos teismo priteistas nuomos mokesčio dydis (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

29Dėl nuomos sutarties 1,2,5 punktų

30Nuomos sutarties 1 punkte nurodyta, kad nuomotoja perduoda naudotis nuosavybės teise jai priklausančią techniškai tvarkingą granulių gamybos liniją MGL 400 nuomininkei, 2 punkte – kad perduodamą naudotis įrenginį nuomininkė įsipareigoja grąžinti nuomotojai tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. 5 punktu nuomotoja pareiškė, kad perduodamo turto vertė yra 120 000 Lt.

31Pripažindamas negaliojančiu sutarties pirmąjį punktą teismas nusprendė, kad ieškovė neįrodė atsakovei perdavusi techniškai tvarkingą įrenginį. Tai argumentavo perdavimo–priėmimo akto, kuriame būtų išvardintos įrenginio sudedamosios dalys, nebuvimu, daikto būklės nepatikrinimu perduodant, nuomininkės nesupažindinimu su įrenginio naudojimo taisyklėmis, rašytinių naudojimo instrukcijų neperdavimu (CK 6.508 straipsnis), sutarties neinformatyvumu, abiejų šalių pripažintais įrenginio gedimais eksploatuojant pas atsakovę. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ši išvada nėra pakankamai pagrįsta (CPK 185 straipsnis).

32Remiantis CK 6.483 straipsniu, nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą. Nuomotojas neatsako už daikto trūkumus, kuriuos jis aptarė sudarydamas sutartį, nuomotojas privalo perduoti nuomininkui daikto dokumentus ir priedus (techninį pasą, kokybės sertifikatą ir t.t.), kurie būtini to daikto naudojimui, jeigu sutartis nenumato ko kita. Nuomotojas atsako už išnuomojamo daikto trūkumus, kurie visiškai ar iš dalies kliudo naudoti daiktą pagal paskirtį net ir tais atvejais, kai nuomotojas sudarydamas sutartį apie tuos trūkumus nežinojo (CK 6.485 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu ir tuo, kad nuomos sutartyje daikto techninės savybės jų atitikimo techninio tvarkingumo reikalavimams nėra aptartos, nenurodyta įrenginio sudėtis, nepridėti jokie jo eksploatavimo dokumentai, įrenginio techninė byla, abiejų šalių pripažintais faktais dėl jokių sutarties priedų nebuvimo ir nuolatiniais gedimais eksploatuojant pas atsakovę, darytina išvada, jog įrodyti nuomos objekto atitikimą techninio tvarkingumo reikalavimams privalo jo savininkė ieškovė (CPK 178 straipsnis).

33Nuomos sandorio objektas yra įrenginys, atitinkantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu nr. 28 patvirtintame techniniame reglamente Mašinų sauga apibūdintą mašinos sąvoką. Šio teisės akto 1 punktas įtvirtina, kad techninis reglamentas „Mašinų sauga” (toliau tekste - Reglamentas) yra parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 1998 06 22 direktyvą 98/37/EC1 dėl mašinų saugos. Pagal Reglamento tretįjį punktą mašina yra sujungtų dalių arba komponentų, iš kurių bent vienas juda, sąranka su atitinkamomis pavaromis, valdymo ir energijos tiekimo grandinėmis ir t.t., sujungtų apibrėžtam tikslui, ypač medžiagoms perdirbti, apdoroti, gabenti ar pakuoti. Mašina taip pat yra sąranka mašinų, kurios siekiant to paties tikslo yra sumontuotos ir valdomos taip, kad veikia kaip nedaloma visuma ( 3.1, 3.2.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ar ginčo įrenginys atsakovei buvo išnuomotas techniškai tvarkingas, pirmiausiai spręstina iš to, ar įrenginys atitinka jo techninės bylos reikalavimams (pagal Reglamento 10 punktą, prieš tiekdamas į rinką gamintojas ar jo įgaliotas atstovas privalo parengti techninę bylą pagal V priedą). Tai svarbu esant ieškovės akcininko K. B. pripažinimui, kad dalį to įrenginio jis pagamino pats (t. 1 b.l.34). Be atitikimo techniniams reikalavimams, pagal Reglamento 7 punktą mašinos turi atitikti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išdėstytus Reglamento I priede. Reglamento V priedas nustato, kad EB atitikties deklaravimas yra procedūra, kurią atlikdamas gamintojas arba jo įgaliotas atstovas deklaruoja, kad į rinką išleidžiamos mašinos atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos reikalavimus. EB atitikties deklaracijos pasirašymas leidžia gamintojui prie mašinų pritvirtinti CE ženklą. Vertinant šių reikalavimų aspektu, patvirtinimui, jog ieškovės nuosavybėn 2012 metais iš Čekijos pardavėjų įsigyta mašina buvo preliminariai techniškai tvarkinga, ji turėjo pateikti įrodymus, kad įrenginys yra paženklintas CE ženklu. Tokių duomenų pirkimo–pardavimo sutartyje b.l. b.l.18-21 nėra, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl to, kad pirmosios instancijos teismas priėmė į bylą CPK 113 straipsnio reikalavimų dėl valstybinės kalbos neatitinkančius dokumentus b.l. 133-140, nepilnai išverstą įrenginio įsigijimo sutartį (b.l. 17), 2014 m. gegužės 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą be priedų, fiksuojančių įrenginio būklę vizualiai, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad ieškovė neįrodė išnuomoto įrenginio atitikties techninio tvarkingumo reikalavimams bendrąja prasme (pvz., CE ženklinimo nebuvimo). Svarbi aplinkybė yra ta, kad įrenginys ieškovės buvo įsigytas tik prie 9 mėnesius iki išnuomojimo atsakovei, ieškovė turi jo sudėties elementų sąrašą (b.l.14), ieškovės teigimu, jis veikė pas ieškovę, gamino produkciją (apie tai įrodymų nėra), atskiros įrenginio dalys buvo surinktos į veikiančią liniją atsakovės patalpose, įrenginys ten veikė, atsakovė pateikė įrodymą apie juo pagamintas šešias tonas granulių. Išsiaiškinimui, ar įrenginys gedo dėl perkrovos (V. B. teigimu, nepertraukiamos gamybos), turi būti įvertinti ieškovės pateiktini duomenys apie galimus maksimalius gamybinius įrenginio pajėgumus, konkrečius gedimus, atitinkamomis specialiomis žiniomis pagrįsti duomenys apie tų gedimų priežastis. Ieškovė prašė įpareigoti atsakovę pateikti informaciją apie nuomos sutarties galiojimo metu pagamintą ir realizuotą produkciją. Apeliantė pagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas šį prašymą nemotyvuotai atmetė.

34Tokiu būdu dėl byloje esančių įrodymų neatitikimo valstybinės kalbos reikalavimams, įrodymų turinio (faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedų, viso sutarties teksto vertimo nepateikimo), ieškovės nurodytų įrodymų neišreikalavimo (CPK 179 straipsnio 2 dalis), negalima nuspręsti, ar ieškovė tikrai neįrodė atsakovei perdavusi techniškai tvarkingą įrenginį. Pažymėtina, kad atsakovė nesinaudojo nei viena iš CK 6.485 straipsnio 2 dalyje numatytų nuomotojos teisių, paaiškėjus įrenginio trūkumams, įskaitant nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą.

35Sutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas be įstatyminio pagrindo pripažino niekiniais nuomos sutarties 2 ir 5 punktus. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymo nustatyti pagrindai (CK 1.78 straipsnio 1, 2 dalys). Apeliacine tvarka vertinamame sprendime nėra nurodyti pastarąją išvadą grindžiantys įstatyminiai pagrindai, jų neįvardijo atsakovė. Nuomos sutarties 2 punkte įtvirtintas nuomininkės įsipareigojimas perduodamą naudotis įrenginį grąžinti nuomotojai tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, yra standartinė, sąžininga ir atsakovės nediskriminuojanti sąlyga, atitinkanti CK 6.499 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada dėl minimo punkto pripažinimo niekiniu yra nepagrįsta (CK 330 straipsnis).

36Nuomos sutarties 5 punkte užfiksuotas nuomotojos pareiškimas, kad perduodamo turto vertė yra 120 000 Lt. Panaikindamas šią sutarties sąlygą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė nesant aišku, kuo remiantis ieškovė įrašė tokią įrenginio kainą. Ieškovė buvo patvirtinusi, kad tai yra įsigijimo ir įrenginio apskaitos įmonės balanse vertė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis ieškovės pareiškimas savaime nereiškia, kad, kilus ginčui dėl įrenginio vertės po sutarties nutraukimo, atsakovė negali teikti įrodymų apie kitokią jo vertę. Sutarties 5 punktą aiškinant lingvistiškai, atsižvelgiant į ieškovės nurodytą įrenginio vertės kilmę, darytina išvada, jog jame užfiksuota ne reali įrenginio vertė išnuomojimo metu, o šio daikto balansinė kaina ieškovės buhalterinėje apskaitoje.

37Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas niekiniais sutarties 2 ir 5 punktus, netinkamai pritaikė CK 6.189, 6.499 straipsniuose įtvirtintas normas, CK 6.193 straipsnio nuostatas dėl sutarčių aiškinimo, todėl jo išvada dėl šių nutarties punktų panaikinimo yra neteisėta ir nepagrįsta (CPK 329 straipsnio 1dalis, 330 straipsnis).

38Dėl civilinės atsakomybės sąlygų

39Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (1,2 dalys).

40Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovė netrukdė ieškovei pasiimti įrenginį nutraukus nuomos sutartį (dėl to ginčo tarp šalių nėra), kad ieškovė elgėsi aplaidžiai, įrenginio saugojimo pareigą primesdama atsakovei. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės argumentą, jog, be kitų aplinkybių, atsakovės kaltę dėl žalos padarymo įrodo nuomos mokesčio nemokėjimas (nuomos mokestis priteistas teismo sprendimu), tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra atsakovės kaltės dėl įrenginio sugadinimo ir tuo pačiu netinkamos kokybės daikto perdavimo.

41CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama. Tuo remiantis įrodyti savo kaltės nebuvimą privalėjo atsakovė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ji tokių įrodymų nepateikė.

42Atsakovės įsipareigojimas grąžinti ieškovei įrenginį tokios būklės, kurios jis buvo perduodant, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, įtvirtintas nuomos sutarties 2 punkte.

43Iš įrenginio perdavimą ieškovei patvirtinančių R. S. paaiškinimų ir liudytojų V. B., E. G. parodymų matyti, kad įrenginys į atsakovės patalpas V. B. buvo atvežtas dalimis ir sumontuotas į veikiančią liniją. Iš 2014 m. gegužės 19 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, jog atsiimant įrenginį iš atsakovės patalpų, esančių ( - ), jis rastas išardytas, trūksta daug įrengimo dalių, dalimi įrengimo, V. B. teigimu, naudojasi atsakovė, dalis turto yra dingusi. Iš ieškovės akcininko K. B. (anot šio liudytojo, jis turi 50 procentų ieškovės akcijų), rašytinių paaiškinimų ieškovės bankroto administratorei, jo parodymų ir R. S. paaiškinimų 2015 m. kovo 9 d teismo posėdyje matyti, jog, nuvykęs pas atsakovę 2013 m., K. B. rado įrengimus išmestus į lauką, sulytus, apsnigtus. Kadangi jie buvo pirkti už K. B. pinigus, paprašė R. S. leidimo pasiimti dalis, bijančias drėgmės, vandens. Jam leidus pasiėmęs elektros spintą, drėkintuvą, grūdų bunkerį ir savo išfasavimo įrenginį, kurį pats buvo susivirinęs iš savo medžiagų. R. S. paaiškino, kad įrenginio dalys buvo po stogu, išskyrus vamzdyną.

44Nors įrenginio perdavimo ieškovei metu šalių sutartiniai santykiai buvo pasibaigę, o atsakovė neturėjo sutartinės pareigos šį įrenginį saugoti, vertinant, ar ji nėra kalta dėl įrenginio dalių perdavimo su nuomos santykiais nesusijusiam asmeniui ir dalies įrenginio laikymo lauke (šios aplinkybės yra nustatytos atsakovės pripažinimu), svarbus nuomos sutarties 2 punkte numatytas atsakovės įsipareigojimas bei bendro pobūdžio kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Logiška būtų manyti, kad dalies įrenginio laikymas lauke, veikiant įvairioms atmosferos sąlygoms, neigiamai įtakoja to įrenginio dalių būklę, o atskirų agregatų atidavimas ne nuomotojai, o vienam iš jos akcininkų reiškia, kad įrenginys nebegalės būti grąžintas ieškovei tokios būklės, kurios jis buvo perduodant (t.y. nebegalės būti surinktas į veikiančią liniją). Pirmosios instancijos teismo išvada apie atsakovės neteisėtų veiksmų nebuvimą neatitinka įstatymo nustatyta tvarka ir įrodinėjimo priemonėmis byloje užfiksuotų aplinkybių, todėl yra nepagrįsta (CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punktas, 263 straipsnis).

45Vertinant, ar šiais atsakovės veiksmais (neveikimu) ieškovei buvo padaryta žala, turi būti nustatyta įrenginio vertė išnuomojimo metu, jo vertė perdavimo ieškovei 2014 m. gegužės 19 d., atsižvelgta į kitas CK 6.249 straipsnyje reglamentuotas žalos dydį apsprendžiančias aplinkybes. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, CPK 179 straipsnio 2 dalis). Minėta, kad įrenginio vertės nustatymas yra susijęs su jo atitikimu techninio tvarkingumo reikalavimams, kurie apeliacine tvarka vertinamoje byloje dėl procesinės teisės normų netinkamo taikymo negali būti tinkamai įvertinti. Apeliantės argumentai apie tai, kad ieškovės patirtos žalos dydį įrodo UAB „Verslavita“ išvada, yra nepagrįsta – šioje išvadoje joks žalos dydis nenurodytas (t. 1 b.l.32). Pirmosios instancijos teismo išvada dėl parodymo yra prieštaringa – teismas laikė, kad ieškovė žalos dydžio neįrodė, tačiau UAB „Verslavita“, gavusi iš užsakovės užsakymą, negalėjo parašyti tik rašto, o turėjo atlikti turto vertinimą ir duoti ataskaitą, kadangi ieškovė tam ir kreipėsi į specialistus, kurie užsiima kilnojamojo turto (įrengimų) vertinimu. Sprendime nurodyta, kad UAB „Verslavita“ turėjo vadovautis LR Finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ 8.3p., 8.6p., 16p., 54 p., 44p. ir atlikti turto vertinimą, o jeigu neįmanoma atlikti objekto apžiūros, nes objektas yra sunaikintas arba jo savininkui (valdytojui) arba užsakovui nėra žinoma objekto buvimo vieta, atliekant kilnojamojo turto vertinimą, arba objekto apžiūros dieną jo fizinės charakteristikos yra pasikeitusios ir neatspindi buvusios faktinės objekto būklės vertinimo dieną (praeityje), tokiu atveju vertintojas gali remtis objekto savininko arba užsakovo pateiktomis objekto nuotraukomis ir kitais dokumentais, kuriais patvirtinamos objekto tapatumo ir fizinės charakteristikos; apie tai turi būti nurodyta vertinimo ataskaitoje kartu nurodant, kokią tai turės įtaką apskaičiuojant turto arba verslo vertę. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas pripažino galimybę nustatyti tiek išnuomoto, tiek ieškovei sugrąžinto įrenginio vertę, tačiau savo išvadų nerealizavo siūlant ieškovei nurodytomis galimybėmis pasinaudoti arba tai įgyvendindamas pats (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad įrenginio likutinė vertė yra užfiksuota UAB „Baltic metal“ 2014 m. rugpjūčio 18 d pažymoje (b.l.33). Nustačius žalos dydį įvertintina, ar tarp atsakovės veiksmų (neveikimo) ir žalos yra priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis).

46Išdėstyti argumentai pagrindžia, jog nuomos sutarties 1 punkte nurodyto įrenginio techninio tvarkingumo įvertinimui ir su tuo susijusio žalos dydžio nustatymui byloje esančių įrodymų nepakanka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.). Remiantis šia aplinkybe bei atsižvelgiant į tai, kad nėra procesinių kliūčių pakeisti apeliacine tvarka patikrinto sprendimo dalį dėl nuomos mokesčio priteisimo bei panaikinti teismo išvadas dėl nuomos sutarties 2 ir 5 punktų pripažinimo niekiniais, panaikintina sprendimo dalis, kuria atmestas ieškinys dėl žalos atlyginimo bei patenkintas priešieškinis dėl nuomos sutarties 1 punkto pripažinimo negaliojančiu ir ši bylos dalis perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Priėmus tokį procesinį sprendimą, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepasisakytina.

47Pirmosios instancijos teismo dėmesys atkreiptinas į tai, kad, surašant teismo procesinį sprendimą, būtina laikytis elementarių dokumento įforminimo taisyklių ir lietuvių (valstybinės) kalbos reikalavimų. CPK 276 straipsnis nustato, kad padarytus rašymo apsirikimus teismas gali ištaisyti savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu, nekeičiant sprendimo esmės, tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas šia galimybe nepasinaudojo. Atsižvelgiant į tai, kad priimama nutartimi yra paliekama galioti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl nuomos mokesčio priteisimo, kurioje, kaip ir visame sprendime, apstu rašymo klaidų, paliekama galioti sprendimo rezoliucinė dalis išdėstytina apeliacinės instancijos teismo nutartyje.

48Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

49pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d. sprendimą. Padidinti šiuo sprendimu ieškovei iš atsakovės priteistą nuomos mokestį iki 3504,40 (trijų tūkstančių penkių šimtų keturių Eur 40 ct) Eur. Nustatyti, kad 2013 m. sausio 7 d. šalių sudaryta nuomos sutartis yra nutraukta nuo 2013 metų liepos 4 dienos. Pakeistą sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

50„Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rimedis“, juridinio asmens kodas 265774180, 3504,40 (tris tūkstančius penkis šimtus keturis Eur 40 ct) Eur nuomos mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Statbalda“, juridinio asmens kodas 302714121. Nustatyti, kad 2013 m. sausio 7 d. ieškovės ir atsakovės sudaryta nuomos sutartis yra nutraukta nuo 2013 metų liepos 4 dienos“.

51Panaikinti sprendimo dalį, kuria pripažintas niekiniu 2013 m. sausio 7 d. šalių sudarytos nuomos sutarties 1 punktas, priimti naują sprendimą ir šį atsakovės priešieškinio reikalavimą atmesti. Likusią sprendimo dalį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 131 400... 4. Nurodė, kad šalys pasirašė 2013 m. sausio 7 d. terminuotą granulių... 5. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2013 m. sausio 7... 6. Nurodė, kad ieškovė iš atsakovės pirko pjuvenas. Ieškovė už pjuvenas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 27 d. sprendimu... 9. Nustatė, kad iš ieškovės 2013 m. birželio 4 d. rašto negalima spręsti,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad sprendimas neteisėtas ir... 12. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės... 13. Teismo sprendimas nemotyvuotas (CPK 263, 270 straipsniai), priimtas... 14. Sprendimo turinio dalys prieštarauja viena kitai. Teismas esminius nuomos... 15. Teismas neturėjo pagrindo daryti išvados, kad atsakovės teisės sudarant ir... 16. Teismas nepagrįstai abejojo įrangos kainos nustatymu. Turto vertę šalys... 17. Nuomos sutarties 7 punktas numatė galimybę atsakovei bet kada nutraukti... 18. Teismas pripažino nuomininko pareigą grąžinti nuomotojui išsinuomotą... 19. Prašo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovės... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo sprendimo nekeisti,... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 25. Dėl nuomos sutarties trukmės... 26. Apeliacine tvarka vertinamoje byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d.... 27. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 28. Išklausius abiejų šalių administracijos vadovų V. B. ir R. S.... 29. Dėl nuomos sutarties 1,2,5 punktų... 30. Nuomos sutarties 1 punkte nurodyta, kad nuomotoja perduoda naudotis nuosavybės... 31. Pripažindamas negaliojančiu sutarties pirmąjį punktą teismas nusprendė,... 32. Remiantis CK 6.483 straipsniu, nuomotojas privalo perduoti nuomininkui... 33. Nuomos sandorio objektas yra įrenginys, atitinkantis LR socialinės apsaugos... 34. Tokiu būdu dėl byloje esančių įrodymų neatitikimo valstybinės kalbos... 35. Sutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas be įstatyminio... 36. Nuomos sutarties 5 punkte užfiksuotas nuomotojos pareiškimas, kad perduodamo... 37. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 38. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų... 39. Pagal CK 6.256 straipsnį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti... 40. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovė netrukdė... 41. CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininko kaltė yra preziumuojama.... 42. Atsakovės įsipareigojimas grąžinti ieškovei įrenginį tokios būklės,... 43. Iš įrenginio perdavimą ieškovei patvirtinančių R. S. paaiškinimų ir... 44. Nors įrenginio perdavimo ieškovei metu šalių sutartiniai santykiai buvo... 45. Vertinant, ar šiais atsakovės veiksmais (neveikimu) ieškovei buvo padaryta... 46. Išdėstyti argumentai pagrindžia, jog nuomos sutarties 1 punkte nurodyto... 47. Pirmosios instancijos teismo dėmesys atkreiptinas į tai, kad, surašant... 48. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 27 d.... 50. „Ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės uždarosios... 51. Panaikinti sprendimo dalį, kuria pripažintas niekiniu 2013 m. sausio 7 d....