Byla 2-1993/2012
Dėl perkančiosios organizacijos vykdomo konkurso

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinio egzaminų centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4998-603/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ ieškinį atsakovui Nacionaliniam egzaminų centrui dėl perkančiosios organizacijos vykdomo konkurso.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nacionaliniam egzaminų centrui, prašydamas įpareigoti atsakovą nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Kanceliarinės prekės ir biuro popierius“ procedūras, pirkimą skelbti iš naujo, patikslinus konkurso sąlygas tokiu būdu: nurodant perkamų prekių tikslius kiekius arba preliminarius kiekius intervalu nurodant tiek apatines, tiek viršutines ribas; tarp esminių sutarties sąlygų įtraukiant įsipareigojimą įsigyti nurodytus prekių kiekius viešojo pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu. Ieškovas, siekdamas užtikrinti reikalavimų įvykdymą, prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl pirkimo objekto. Prašyme nurodė, kad pirkimo apimtys yra itin didelės, todėl netinkamai parinkus pirkimo laimėtoją yra tikimybė, jog atsakovas patirs didelių finansinių nuostolių, o tuo pačiu galėtų nukentėti ir visuomenės interesas. Ieškovo nuomone, kanceliarinės prekės nėra tokios esminės svarbos atsakovui turintis pirkimo objektas, kurio neįsigijus nedelsiant atsakovas negalėtų vykdyti savo funkcijų ar patirti finansinę žalą. Nurodė, kad ieškovas neturėtų galimybės reikalauti patirtos žalos atlyginimo, nes negalėtų įrodyti priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir jo patirtos žalos (nesudarytos sutarties), nes negali prognozuoti, kurioje vietoje pasiūlymų eilėje būtų, jei konkurso sąlygos būtų parengtos ir paskelbtos pagal teisės aktų reikalavimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Officeday“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti; sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Kanceliarinės prekės ir biuro popierius“ procedūras; įpareigoti atsakovą Nacionalinį egzaminų centrą nesudaryti pirkimo sutarties su tiekėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu konkursą „Kanceliarinės prekės ir biuro popierius“, iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas (nutartis) šioje byloje.

7Teismas nurodė, kad ieškovas ieškiniu iš esmės ginčija atsakovo vykdomo konkurso sąlygas, manydamas, kad ieškovo pasiūlymas esant sąžiningoms konkurso sąlygoms galėtų būti pripažintas laimėjusiu. Teismo teigimu, preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimus, darytina išvada, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, ir tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, jog kompleksiškai įvertinus su byla susijusias aplinkybes, laikytina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo, ieškovui nebus suteiktas didesnis pranašumas atsakovo bei visuomenės atžvilgiu. Nurodė, kad atsakovas įrodinėja, jog rudenį naudodamas perkamas kanceliarines prekes turės vykdyti bandomuosius egzaminus ir tyrimus, todėl jei nebus paruošta medžiaga bandomosioms įskaitoms, tai įskaitos laiku neįvyks, o tokiu būdu žalą patirs bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, vėliau tai atsilieptų ir priėmimui į aukštąsias mokyklas, todėl nukentėtų viešasis interesas. Teismas nurodytus argumentus vertino kritiškai, kadangi atsakovas nepateikė duomenų, jog dabartinė kanceliarinių priemonių sutartis (tikėtina, jog tokia sutartis yra pasirašyta) būtų nutraukta arba nepratęsta, o tokiu būdu atsakovas netenka galimybės įsigyti reikiamų kanceliarinių prekių. Be to, teismo vertinimu, bandomosios įskaitos negali turėti jokios įtakos moksleivių priėmimui į aukštąsias mokyklas, todėl akivaizdu, jog viešasis interesas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju pažeistas nebus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, nurodydamas, jog bandomieji egzaminai vyks rudenį, nenurodė konkrečios datos, kada būtent šiuo viešuoju pirkimu perkamos kanceliarinės prekės yra reikalingos. Teismas atkreipė atsakovo dėmesį į tai, jog CPK 4238 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimas viešųjų pirkimų byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos, o CPK 4239 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog sprendimas byloje pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Teismas nurodė, kad ieškovo ieškinys priimtas 2012 m. birželio 11 d., taigi esant tikėtinai situacijai, jog byla tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teisme bus išnagrinėta per maksimalius įstatyme nustatytus terminus, sprendimas galėtų įsiteisėti 2012 m. rugsėjo mėnesį, darytina išvada, jog viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymas nesukliudys atsakovo vykdomai 2013 metų baigiamųjų egzaminų sesijai, tuo pačiu ir nebus pažeistas viešasis interesas. Teismo įsitikinimu, būtent nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų galimai pažeistas viešasis interesas, kuris apima tiek teikiamą naudą visuomenei, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą konkurenciją, todėl nagrinėjamu atveju ginčijamomis konkurso sąlygomis galimai neteisėtai apribojant ieškovo ar kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą atsakovo paskelbtame konkurse būtų pažeistas viešasis interesas.

8Teismas nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį, taigi nesustabdžius procedūrų ir neuždraudus sudaryti pirkimo sutartį, atsiranda reali grėsmė, jog konkurso procedūros bus baigtos, dėl ko ieškovas nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime, o susiklosčius tokiai situacijai galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, nes tokios aplinkybės galimai sąlygotų naujų ginčų dėl vėlesnių pirkimo procedūrų ar kitokio pobūdžio ginčų atsiradimą, t. y. tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, realiai neužtikrintų pakankamos ieškovo interesų apsaugos. Teismas pažymėjo, jog esant pareikštiems ieškinio reikalavimams dėl prekių kiekių ir apatinių bei viršutinių kainų ribų, patenkinus ieškinį esant sudarytai pirkimo sutarčiai ieškovui būtų apsunkinta galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kadangi nežinant konkrečių kainų, būtų sudėtinga įrodyti padarytos žalos dydį bei kokiu priežastiniu ryšiu žala yra susijusi su neteisėtais atsakovo veiksmais. Teismo įsitikinimu, pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų išlaikyta proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir užtikrintas viešasis interesas bei ekonomiškumo principo įgyvendinimas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas Nacionalinio egzaminų centras prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas pažeistų ekonomiškumo ir teisingumo principus. Taikant laikinąsias apsaugos priemones svarbu atsižvelgti į viešojo pirkimo svarbą vykdant vidurinio ugdymo egzaminus ir specifiškumą bei galimas neigiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes atsakovams, tretiesiems asmenims bei viešajam interesui. Atsakovo ilgalaikė sutartis dėl kanceliarinių prekių pardavimo yra pasibaigusi, atsakovas neturi galiojančių sutarčių. Dalis perkamų prekių nėra standartinės kanceliarinės prekės, kurias būtų galima įsigyti per centrinę perkančiąją organizaciją. Atsakovo vykdomoms funkcijoms yra taikomi atitinkami saugumo standartai, todėl dalies paslaugų atsakovas negali pirkti iš kitų tiekėjų. Nors artimiausi keturių užsienio bei informacinių technologijų bandomieji egzaminai bus vykdomi 2012 metų rugsėjo mėnesį, tačiau pasiruošimas egzaminams prasideda anksčiau ir tam yra naudojamos perkamos priemonės pačioms bandomųjų egzaminų užduotims, jų projektams rengti. Teismui išnagrinėjus bylą per teisės aktuose nurodytus terminus, atsakovas nespės pasiruošti bandomiesiems egzaminams.
  2. Ieškovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų priemonių taikymo, nepateikė pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrindas taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Įvertinus preliminariai galimus patirti nuostolius, ieškovas įpareigotinas pateikti 100 000 Lt dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Officeday“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti. Ieškovo teigimu, nėra objektyvaus pagrindo tenkinti atsakovo atskirąjį skundą, kadangi atsakovo interesai susiję su visuomenės poreikių tenkinimu nėra pažeidžiami, žala nei atsakovui, nei viešajam interesui nėra padaroma. Pažymi, kad panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ieškovo ieškinio reikalavimai praranda prasmę, kadangi ieškovas neturėtų galimybės netgi reikalauti patirtos žalos atlyginimo, nes negalėtų įrodyti priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir jo patirtos žalos. Nurodo, kad atsakovas neįrodė, kad galimai kilsiantys nuostoliai siektų 100 000 Lt sumą, taip pat neįrodė galimai kilsiančių nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

15Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju pažeis viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju byloje vyksta ginčas dėl viešojo pirkimo, kurio dalykas – kanceliarinės prekės ir biuro popierius, procedūrų teisėtumo. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtą viešojo pirkimo objektą, nagrinėjamu atveju prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimas, o ne interesas operatyviai įsigyti kanceliarines priemones ir biuro popierių. Be to, nors apeliantas nurodo, kad perkamos kanceliarinės prekės ir popierius yra reikalingas bandomiesiems egzaminams, vyksiantiems rugsėjo mėnesį, pasiruošti, tačiau apelianto nurodytas laikotarpis šiam momentui jau yra praėjęs, todėl nėra pagrindo nurodytu atskirojo skundo argumentu naikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas teigdamas, jog dabartinė kanceliarinių priemonių pirkimo sutartis yra pasibaigusi, nepateikė į bylą tai patvirtinančių įrodymų. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad esant pareikštiems ieškinio reikalavimams dėl prekių kiekių ir apatinių bei viršutinių kainų ribų, patenkinus ieškinį esant pasibaigusiam viešajam pirkimui, ieškovui būtų apsunkinta galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, tuo tarpu pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų išlaikyta proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra ir užtikrintas viešasis interesas bei ekonomiškumo principo įgyvendinimas.

17Dėl atsakovo prašymo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą teisėjų kolegija pažymi, kad toks prašymas, jo pagrįstumo nesprendus pirmosios instancijos teisme, nėra nagrinėtinas apeliaciniame teisme, kadangi priešingu atveju ieškovas prarastų apeliacijos teisę dėl tokio klausimo išsprendimo. Atsakovas turi teisę su tokiu prašymu kreiptis į pirmosios instancijos teismą, pateikiant teismui galimų nuostolių dydį patvirtinančius įrodymus.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 21 d. nutartimi nutarė ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškiniu iš esmės ginčija atsakovo vykdomo... 8. Teismas nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas Nacionalinio egzaminų centras prašo apeliacinės... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Officeday“ prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 17. Dėl atsakovo prašymo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....