Byla 2S-378-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D. Kačinskienės, A. Auruškevičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties, kuria pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Verslo media“ ieškinį atsakovui S. V. dėl prievolių įvykdymo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 8 867,70 Lt įsiskolinimo; 3 227,84 Lt delspinigių; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsiliepimu atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-08-21 sprendimu už akių priteisė iš atsakovo S. V. ieškovo UAB „Verslo media“ naudai 8 867,70 Lt įsiskolinimo, 3 227,84 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 463 Lt ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

9Atsakovas kreipėsi į teismą prašydamas peržiūrėti 2009-08-21 priimtą teismo sprendimą už akių. Nurodė, jog toks sprendimas negalėjo būti priimtas, nes atsakovas 2009-05-21 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, tuo tarpu sprendime nurodoma, kad atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, todėl buvo pažeistos CPK 285 str. nuostatos, dėl ko atsakovo nedalyvavimas teismo posėdyje negali būti pagrindu formaliam pateiktų įrodymų vertinimui.

10Ieškovas atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, jog su pareiškimu nesutinka – atsakovas neteisingai interpretuoja CPK 285 str. 1 d., sprendimas už akių buvo priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos atsakovas buvo informuotas; teismas atliko formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, nes atsakovas savo įrodymų teismui nepateikė.

11Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-10-16 nutartimi atsakovo S. V. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Teismas nustatė, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo informavo teismą, jog su ieškiniu nesutinka, tačiau jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo teiginius dėl nepagrįsto ieškinio, su atsiliepimu nepateikė; į 2009-08-21 9.00 val. paskirtą teismo parengiamąjį posėdį atsakovas neatvyko, prašymo dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant iki teismo posėdžio pradžios nepateikė, kas buvo pažymėta ir priimant teismo sprendimą už akių. Teismas konstatavo, jog kaip matyti iš bylos medžiagos, visos sąlygos ir pagrindai priimti sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu 2009-08-21 teismo parengiamajame posėdyje buvo – atsakovas apie posėdį buvo informuotas tinkamai, ką patvirtina įteikto teismo šaukimo pažyma, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, prašymo dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant teismui neteikė, įrodymų, kuriais prieštarautų ieškinio reikalavimams, neteikė, o ieškovas paprašė priimti sprendimą už akių. Priimant sprendimą už akių, teismas atliko formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą pareikštų reikalavimų ribose. Jokių rašytinių įrodymų nei su atsiliepimu, nei su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nepateikė, todėl vadovaudamasis CPK 288 str. 4 d., teismas sprendė, kad nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą nurodytos normos pagrindu naikinti 2009-08-21 sprendimą už akių.

12Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-10-16 nutartį ir išspręsi klausimą iš esmės – panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-08-21 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Apelianto vertinimu, teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, t. y. nepagrįstai atsisakė vertinti paaiškinimus dėl sprendimo už akių pagrįstumo, įgyvendinti civilinio proceso rungimosi principą, t. y. vadovavosi formaliu įrodymų, patvirtinančių neatvykimo į teismo posėdį svarbumą, nepateikimu, taip pat nepagrįstai nesivadovavo kasacinės instancijos teismo suformuota teismų praktika bylose nagrinėjant pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, be to netinkamai taikė materialinės teisės normas; todėl nutartis nepagrįsta nei faktiniais, nei teisiniais argumentais ir yra naikintina. Nurodo, jog nutartis prieštarauja kasacinės instancijos teismo suformuotai teismų praktikai, peržiūrint sprendimus už akių, taip pat teismas pažeidė CPK 4 str. Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, laiko, kad esminę ir lemiamą reikšmę turi atsakovo nurodytų aplinkybių dėl teismo sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas; teismas visiškai nepasisakė apie sprendimo už akių pagrįstumą, tokiu būdu nevertino atsakovo paaiškinimų, kaip savarankiškos įrodinėjimo priemonės, dėl tokio sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo. Pažymi, kad prieš priimdamas sprendimą už akių teismas privalo visapusiškai ištirti byloje pateiktus įrodymus, negali jų tirti paviršutiniškai, į juos neįsigilinęs bei jų neįvertinęs pagal įrodymų vertinimo taisykle; laiko, kad teismas nepagrįstai atsisakė byloje taikyti nešališkumo ir rungimosi principus, tuo pažeisdamas civilinio proceso teisės normas bei dalyvaujančių byloje asmenų teises ir teisėtus lūkesčius. Nurodo, jog skundžiamoje nutartyje teismas nepasisako apie sprendimo už akių pagrįstumą ir teisėtumą; pažymi, kad sprendime už akių nurodyti byloje esantys įrodymai tiesiogiai nepatvirtina atsakovo 8 867,70 Lt skolos dydžio. Apelianto teigimu, priteisdamas 3 227,84 Lt delspinigių teismas pažeidė CPK 4 str.; nurodo, jog sutartimi numatytos netesybos aiškia per didelės, mažintinos iki 0,02 procento; be to byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas patyrė nuostolių dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku, todėl teismas ex officio turėjo konstatuoti, kad sprendimas, kuriuo patenkinamas ieškovo reikalavimas dėl 0,2 procento delspinigių priteisimo prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai.

13Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimą, neteisingai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas, kas sudaro pagrindą panaikinti teismo nutartį bei sprendimą už akių.

16CPK 230 str. 2 d. nustato, kad tuo atveju kai byla nagrinėjama parengiamajame teismo posėdyje ir į šį posėdį neatvyksta šalis, kuriai tinkamai pranešta, atvykusios šalies prašymu, teismas priima sprendimą už akių. CPK 287 str. nustatyta, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (straipsnio 1 dalis). Pareiškime turi būti, be kita ko, nurodoma aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 288 str. 4 d., išnagrinėjęs pareiškimą, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

17Kolegija pažymi, kad sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 str. 2 d. 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal teisinės valstybės principą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių. Šaliai neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2005; 2006-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2006; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2006; 2006-10-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-525/2006; 2006-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2006; 2007-10-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2007; 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2008; kt.). Šalies neatvykimo į teismo posėdį priežasčių ir jų svarumo teismas neturėtų vertinti lygiaverčiai ar svarbiau, negu pateiktų argumentų ir įrodymų, turinčių esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-12-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-699/2006). Argumentų, keliančių pagrįstą abejonę teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, nors ir grindžiamų jau pirmiau byloje pateiktais įrodymais, nurodymas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra pakankamas pagrindas teismui, nagrinėjančiam tokį pareiškimą, konstatuoti, kad pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2008). Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. teismas turi įsitikinti, kad, priešingai šaliai nepaneigus teismo nustatytų aplinkybių, būtų pagrindas priimti tokį pat sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio reiškia, kad teismas vertina tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą; be to, teismas tokiu atveju privalo formaliai įvertinti visus byloje esančius įrodymus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2008).

18Remiantis CPK 288 str. 4 d. yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių ne tik tada, kai teismo sprendimo teisingumas kelia abejonių materialiosios teisės prasme, t. y. dėl ginčo esmės išsprendimo, bet ir tuomet, kai teismas padarė tokių esminių civilinio proceso teisės pažeidimų, dėl ko negalima pripažinti, jog civilinis procesas byloje apskritai buvo tinkamas. Negalima pripažinti procesą tinkamu tais atvejais, kai sprendimą už akių priėmęs teismas padarė esminių proceso teisės normų pažeidimų, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla; neteisėtas procesas daro neteisėtą ir jo rezultatą.

19Iš bylos dokumentų matyti, kad apie parengiamąjį teismo posėdį atsakovas buvo tinkamai informuotas, tačiau į posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo iki šio posėdžio neinformavo. Pirmosios instancijos teismas, nepradėjęs nagrinėti bylos iš esmės posėdyje, ieškovo prašymu, turėjo teisę parengiamajame teismo posėdyje priimti sprendimą už akių. Tačiau, kaip matyti iš teismo posėdžio protokolo (b.l. 54-56), pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo priimi sprendimą atsakovui už akių nesvarstė; protokolinės nutarties priimti sprendimą už akių byloje nepriėmė, bet nutarė nagrinėti bylą parengiamajame posėdyje, išklausė ieškovo atstovo paaiškinimus bei argumentus dėl bylos esmės, t. y. neapsiribojo formaliu ieškovo pateiktų įrodymų tyrimu, kaip reikalauja sprendimo priėmimo už akių procedūra. Išnagrinėjęs bylą teismo parengiamajame teismo posėdyje pagal bendrąsias proceso pirmoje instancijoje taisykles teismas galėjo priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje, informuoti apie teismo posėdžio datą ir laiką šalis (CPK 230 str. 4 d., 232 str.). Darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė CPK 230 str. 2 d. normos nuostatas dėl teismo sprendimo už akių priėmimo tvarkos ir CPK 285 str. 2 d. nuostatas dėl formalaus įrodymų tyrimo, tuo pažeisdamas šalių rungimosi principą. Dėl tokio esminio procesinių normų pažeidimo byla galėjo būti išspręsta neteisingai; skundžiama nutartis panaikinama ir pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo patenkinamas – teismo sprendimas už akių panaikinamas, bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujinamas (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 337 str. 2 d.).

20Panaikinusi teismo nutartį ir sprendimą už akių dėl esminių civilinio proceso normų pažeidimų, teisėjų kolegija dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio esme, įrodymų vertinimu ir pan. nepasisako.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą už akių panaikinti, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų D. Kačinskienės, A. Auruškevičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. V.... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 8 867,70 Lt... 7. Atsiliepimu atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 8. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-08-21 sprendimu už akių priteisė iš... 9. Atsakovas kreipėsi į teismą prašydamas peržiūrėti 2009-08-21 priimtą... 10. Ieškovas atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 11. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-10-16 nutartimi atsakovo S. V.... 12. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 13. Nustatytu terminu atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 16. CPK 230 str. 2 d. nustato, kad tuo atveju kai byla nagrinėjama parengiamajame... 17. Kolegija pažymi, kad sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi... 18. Remiantis CPK 288 str. 4 d. yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių... 19. Iš bylos dokumentų matyti, kad apie parengiamąjį teismo posėdį atsakovas... 20. Panaikinusi teismo nutartį ir sprendimą už akių dėl esminių civilinio... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį panaikinti.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą už...