Byla 2S-680-267/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-19832-1026/2019, suinteresuoti asmenys – antstolė R. G., Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank Lietuvos skyrių

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų K. Z., S. U., R. A., D. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-19832-1026/2019, suinteresuoti asmenys – antstolė R. G., Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank Lietuvos skyrių.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjai pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0090/19/00059, Nr. 0090/19/00060, prašydami panaikinti antstolės R. G. 2019 m. birželio 14 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo ir pirmųjų varžytynių paskelbimo ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

82019 m. balandžio 24 d. antstolės R. G. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti paskirta skolininkams priklausančių žemės sklypų (toliau – Sklypai) – 0,0840 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0961 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1,4831 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1,4934 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0960 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0904 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,5541 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0835 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0974 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0956 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,06584 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 1,8191 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0960 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,0791 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,4506 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 0,6994 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Jungtinis verslas“ (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 113–114).

93.

102019 m. birželio 14 d. UAB „Jungtinis verslas“ vertinimo darbų perdavimo–priėmimo aktu parengė ir perdavė nekilnojamojo turto ekspertizės aktą Nr. ( - ), kuriame buvo nustatyta sklypų, esančių ( - ) ir ( - ), turto vertė (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 115). 2019 m. birželio 14 d. patvarkymu antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą dėl turto įkainojimo ir pirmųjų varžytynių paskelbimo (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 119–121). Bendra įkainotų žemės sklypų vertė – 1 041,960 Eur (vykdomosios b. l. 152–153).

114.

122019 m. liepos 11 d. antstolės kontoroje gautas skolininkų skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo nesutinkama su turto įkainojimu (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 154–158). Pareiškėjai nurodo, kad 1) nustatyta rinkos vertė neatitinka tikrosios jų rinkos vertės, ginčo žemės sklypus įkainojo per maža rinkos verte, verčių skirtumas yra daugiau kaip 30 proc.; 2) 2018-09-27 ir 2018-12-21 pirkimo-pardavimo sandorių pagrindu parduoti aštuoni žemės sklypai yra toje pačioje vietovėje – ( - ), greta vienas kito, ir mano, kad tai patvirtina, jog vidutinė vieno aro kaina toje teritorijoje yra 3 000 Eur; 3) turto vertinimo ekspertizė buvo atlikta lyginamuoju metodu, tačiau skolininkams nebuvo pateikta duomenų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog turto vertintojai, nustatydami žemės sklypų vertę, rėmėsi skolininkų sudarytais sandoriais ir todėl turto vertinimo ekspertizė yra neobjektyvi; 4) skolininkų naudai yra įkeistas bendras 7,9762 ha žemės masyvas, todėl bendra nekilnojamojo turto vertė gali siekti net 2 392 860 Eur ir skundžiamu antstolės patvarkymu nustatytą kainą viršija daugiau nei 2,3 karto.

135.

142019 m. liepos 12 d. patvarkymu antstolė atsisakė skundą tenkinti ir perdavė nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 172–173). Nurodė, kad antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai, tačiau vienas iš pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., 682 str. 3 d.). Tokių abejonių galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai. Skolininkai savo argumentus pagrindžia pridėdami pirkimo-pardavimo sutartis, iš kurių matyti, kad parduotų sklypų aro kaina sudaro apie 3000 Eur. Antstolei abejonių dėl turto vertės nekilo. UAB „Jungtinis verslas“ turto kainą nustatė taikydama lyginamąjį metodą ir išanalizavusi visas žemės sklypų vertę lemiančias sąlygas bei ypatybes. Kiekvienas žemės sklypas buvo įvertintas atsižvelgiant ir į individualius požymius – privažiavimus, šalia einančius dviračių takus, gamtines ypatybes. Atkreiptinas dėmesys, kad didesnės dalies, t. y. devynių žemės sklypų aro kaina nustatyta daugiau kaip 2800 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, negalima teigti, kad sklypai yra įvertinti už žymiai mažesnę kainą nei rinkos kaina. Be to, turto įkainojimas nereiškia, kad būtent už tokią kainą turtas ir bus realizuojamas varžytynėse. Objektyvi turto rinkos vertė kaip tik ir atsiskleidžia varžytynių metu.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

166.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi pareiškėjų K. Z., S. U., R. A., D. A. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

187.

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju skolininkai nesutinka su antstolės priimtu patvarkymu, kadangi mano, kad nustatyta žemės sklypų rinkos vertė neatitinka tikrosios jų vertės, ginčo žemės sklypus įkainojo per maža rinkos verte, tačiau nepateikė įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų neteisinga ar prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, kad apskaičiavimas nustatytas netinkamais metodais ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, taip pat nepateikė jokių apskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą. Kadangi šiuo atveju turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Vertinimą rengė kompetentingas asmuo, turintis specialiųjų žinių pagal nustatytą metodiką, todėl sprendžiama, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), didesnę įrodomąją galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007).

208.

21Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog 2019-04-24 patvarkymas paskirti ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti ir pavedimas ją atlikti UAB „Jungtinis verslas“ nebuvo apskųstas, nušalinimai ekspertui pareikšti nebuvo. Darytina išvada, jog skolininkai sutiko su vertintojų, kuriems buvo pavesta atlikti ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti, kandidatūra. Pareiškėjų pateiktos pirkimo-pardavimo sutartys savaime nėra pakankamos ekspertizės išvadai, pagrįstai specialiosiomis žiniomis, paneigti ar ja suabejoti.

229.

23Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog CPK 644 straipsnio 4 dalis numato skolininkui pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga. Ta aplinkybė, kad skolininkai iki šiol nėra pasiūlę savo pirkėjo, pageidaujančio pirkti turtą už jų nurodytą didesnę kainą, patvirtina, kad pagal ekspertizės aktą nurodyta turo vertė yra reali ir atitinka rinkos vertę. Situacija, kai patys skolininkai neieško ir nepaveda kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėjo, patvirtina, kad skolininkai nėra suinteresuoti operatyviais vykdymo veiksmais, nes formaliais pagrindais skundžia iš esmės teisėtą ir pagrįstą antstolės patvarkymą. Taigi, teismas darė išvadą, jog skolininkai nepagrindė pateiktų prieštaravimų dėl ko turėtų būti skiriama ekspertizė, o nurodyti motyvai prieštaravimuose nesudaro pagrindo abejoti atliktos ekspertizės ir eksperto nustatytos turto rinkos vertės pagrįstumu ir teisingumu.

24III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2510.

26Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skolininkų K. Z., S. U., R. A. ir D. A. skundą patenkinti ir priteisti skolininkų bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2710.1.

28Visiškai nepagrįstu laikytinas teismo vertinimas, kad pareiškėjų argumentai, jog sklypai pirkimo-pardavimo sandoriais parduoti didesne kaina nei įkainoti eksperto ir antstolės, nepagrįsti konkrečiais rinkos tyrimais ar nauja turto vertintojų išvada dėl didesnės turto vertės pagrindimo. Turto rinkos vertė yra ta vertė, už kurią turtas yra nuperkamas, o ne įvertinamas. Skolininkų pateikti iš esmės analogiškų žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandoriai pagrindžia jų realią vertę laisvoje rinkoje, kai abi sandorio šalys, nepaveikiamos jokių išorinių veiksnių, apsikeičia turtu, t. y. įvyksta realus sandoris, kuriame yra nurodyta vertė. Turto įvertinimas (ekspertizės išvada ar kita forma) paprastai reiškia labiau teorinį rinkos vertės nustatymą, kai ekspertas daro prielaidą, kad vienas ar kitas objektas galėtų būti parduotas už atitinkamą sumą. Skolininkai, pateikdami panašių žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis, pagrindė kainą, už kurią panašus turtas yra realiai parduodamas rinkoje, todėl visiškai neteisinga būtų pirkimo-pardavimo sandorius lyginti su konkrečiais rinkos tyrimais ar ekspertizės išvadomis, kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje, bei pastariesiems teikti pirmenybę pirmųjų atžvilgiu.

2910.2.

30Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nevertino skolininkų pateiktų argumentų dėl masinio vertinimo būdu 4-ių iš 16-os žemės sklypų nustatytos rinkos vertės, kuri, ją įvertinus kartu su anksčiau paminėtomis žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartimis, tik pagrindžia skolininkų poziciją, kad reali antstolės areštuotų žemės sklypų vertė yra didesnė nei nustatyta eksperto. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad turto vertė gali būti nustatoma remiantis valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro, turto vertintojų pateiktais duomenimis ir kitais įrodymais, kuriais remiantis teismas suformuoja savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2006; 2008-01-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-312/2008; 2009-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2009; kt.). Eksperto nustatyta žemės sklypų verte verčia abejoti ir tai, kad VĮ Registrų centro pateikiamas masinis vertinimas praktikoje paprastai būna žemesnis, nei individualus konkretaus objekto vertinimas, o šiuo konkrečiu atveju situacija yra visiškai priešinga – t. y. vien tik 4-ių žemės sklypų vertė (1 183 000 Eur), nustatyta masinio įvertinimo būdu, viršija ekspertizės aktu nustatytą visų šešiolikos žemės sklypų vertę (1 041 960 Eur).

3111.

32Kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių 2019 m. spalio 11 d. pateikė atsiliepimą į pareiškėjų atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai nustatė keturiolikos dienų terminą nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos atsiliepimams į atskirąjį skundą pateikti. Atskirojo skundo kopijos buvo išsiųstos 2019 m. rugpjūčio 30 d., todėl atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas praleidus nustatytą terminą. Kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių neprašo atnaujinti terminą atsiliepimui pateikti, todėl šalies atsiliepimą atsisakoma priimti.

33Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3512.

36Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3713.

38Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3914.

40Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nes jų vertinimu, į bylą pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog skolininkams K. Z., S. U., R. A., D. A. priklausantis turtas vykdomojoje byloje yra įvertintas ir įkainotas netinkamai (nustatyta per maža kaina).

4115.

42Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai, ne tik antstolis, bet ir išieškotojas, skolininkas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2009). Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; būtinumas atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko teises ir teisėtus interesus yra paaiškinamas tuo, kad CPK normos, reglamentuojančios priverstinį teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymą, skirtos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko teisėms ir teisėtiems interesams apginti, nes būtent šie asmenys minėtoje proceso stadijoje realiai patiria teisinius ir turtinius teismo ar kitos institucijos vykdytino sprendimo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2005).

4316.

44CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama įkainoti skolininko turtą rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 10 dalies nuostatas turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių parduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina.

4517.

46CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai, tačiau vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, 682 straipsnio 3 dalis).

4718.

48Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto įkainojimą, reikalavimai, teismas įvertina, ar tinkamai įvykdyta areštuojamo turto vertės nustatymo procedūra, ar tinkamai nustatyta varžytynėse parduodamo daikto kaina.

4919.

50Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės R. G. kontoroje yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro vykdomuosius įrašus Nr. ( - ), Nr. ( - ) dėl 506 781,70 Eur skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš S. U., D. A., R. A., K. Z., išieškotojo Luminor Bank AS, veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvoje skyrių naudai, priverstinai parduodant skolininkams priklausančius šešiolika žemės sklypų, esančių ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 1,12; vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 1, 12). 2019 m. sausio 16 d. antstolis vykdomosiose bylose surašė turto arešto aktą (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 89–94, 15–23; vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 24–26). 2019 m. balandžio 24 d. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti paskirta Sklypų ekspertizė, kurią pavesta atlikti UAB „Jungtinis verslas“ (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 113–114). 2019 m. birželio 14 d. UAB „Jungtinis verslas“, atlikusi areštuoto turto vertės įkainojimą, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ekspertizės objektų rinkos vertė yra 1 041 960 Eur. Vadovaudamasi eksperto išvada, antstolė 2019 m. birželio 14 d. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo ir ginčo turtą įkainojo 1 041 960 Eur. Patvarkyme nurodyta, kad skolininkas ir išieškotojas turi teisę iki varžytynių pradžios surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Antstolės R. G. kontoroje 2019 m. liepos 8 d. gautas pareiškėjų 2019 m. liepos 3 d. skundas, kuriuo pareiškėjai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus antstolės R. G. užvestose vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), panaikinti antstolės R. G. 2019 m. birželio 14 d. patvarkymą vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2019 m. liepos 12 d. antstolė R. G. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjų 2019 m. liepos 3 d. skundą.

5120.

52Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, t. y. negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti, kodėl (pvz., dėl eksperto asmens, jo kvalifikacijos, ekspertizės procedūros) abejoja ekspertizės metu gautais rezultatais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 16 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl areštuoto turto pardavimo iš varžytynių arba skolininko pasirinktam pirkėjui apžvalga Nr. 28. Teismų praktika. 2008, 28). Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su ekspertizės metu nustatyta areštuoto turto verte ir iš esmės įrodinėdamas, kad areštuoto turto vertė yra didesnė, savo argumentus grindžia į bylą pateikta 2018-09-27 tarp skolininkų K. Z. ir S. U. bei UAB „AEC Baltic“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi ir 2018-12-21 tarp skolininkų K. Z. ir S. U. bei G. B. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, pagal kurias vidutinė parduoto aro kaina yra apie 3 000 Eur.

5321.

54Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų pateikti duomenys negali būti vertinami pakankamu įrodymu, patvirtinančiu neteisingą turto vertės nustatymą. UAB „Jungtinis verslas“ atliktos ekspertizės akte areštuotų sklypų nustatyta rinkos vertė yra 1 041 960 Eur. Ekspertizės išvadoje ekspertas yra išdėstęs savo išvadas dėl skolininkams priklausančio arešuoto turto rinkos vertės, ekspertizė buvo atlikta naudojant lyginamąjį metodą, t. y. vertinamą turtą lyginant su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorio kainos žinomos turto vertintojui, apskaičiuota turto vertė pagrįsta rinkos duomenimis, įvertintos visos žemės sklypų vertę lemiančios sąlygos bei ypatybės, kokybiniai ir kiekybiniai vietos bei sklypų skirtumai, kiekvienas žemės sklypas buvo įvertintas atsižvelgiant ir į individualius požymius – privažiavimus, šalia einančius dviračių takus, gamtines ypatybes. Atskirajame skunde nesutikdami su UAB „Jungtinis verslas“ atliktu skolininkams priklausančio turto rinkos vertės įkainojimu 1 041 960 Eur suma apeliantai nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB ,,Jungtinis verslas“ pateikta išvada dėl nekilnojamojo turto vertės nustatymo. Apeliantai leistinais įrodymais nepaneigė, kad vykdomojoje byloje esančiame ekspertizės akte nurodyta įvertinto turto vertė neatitinka rinkos vertės (CPK 12, 178 straipsniai). Byloje nėra duomenų, jog atliktas turto vertinimas būtų ydingas, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, būtų nepagrįstas nustatytais metodais ar vertinimu būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, jog skolininkams priklausančio konkretaus turto vertė yra žymiai didesnė (pvz., kitų to paties turto kvalifikuotų vertintojų atliktų vertinių ar pan.), nei antstoliui, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismams apeliantai nepateikė.

5522.

56Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo abejoti atliktos ekspertizės rezultatais dėl turto vertės. Apeliantų teiginiai apie tai, kad turto vertintojo atlikta ekspertizė kelia abejonių dėl nustatytos skolininkams priklausančio turto vertės, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog turto vertintojo nustatyta turto vertė, kuri netinka skolininkui, nepateikiant jokių pagrįstų įrodymų dėl nustatytos turto vertės, nesudaro pagrindo abejoti eksperto kompetencija ar ekspertizės teisėtumu bei pagrįstumu.

5723.

58Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nelemia skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3- 252/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

5924.

60Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

61Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

62Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

63Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjai pateikė skundą dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr.... 7. 2.... 8. 2019 m. balandžio 24 d. antstolės R. G. patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo... 9. 3.... 10. 2019 m. birželio 14 d. UAB „Jungtinis verslas“ vertinimo darbų... 11. 4.... 12. 2019 m. liepos 11 d. antstolės kontoroje gautas skolininkų skundas dėl... 13. 5.... 14. 2019 m. liepos 12 d. patvarkymu antstolė atsisakė skundą tenkinti ir... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 6.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju skolininkai... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog... 22. 9.... 23. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog CPK 644 straipsnio 4 dalis numato... 24. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 25. 10.... 26. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno... 27. 10.1.... 28. Visiškai nepagrįstu laikytinas teismo vertinimas, kad pareiškėjų... 29. 10.2.... 30. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nevertino skolininkų... 31. 11.... 32. Kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių... 33. Teismas... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 12.... 36. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 37. 13.... 38. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 39. 14.... 40. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nes jų... 41. 15.... 42. Vykdymo procesas yra reglamentuojamas imperatyviųjų viešosios teisės... 43. 16.... 44. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 45. 17.... 46. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą,... 47. 18.... 48. Tikrindamas, ar nebuvo pažeisti teisės normų, reglamentuojančių turto... 49. 19.... 50. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės R. G. kontoroje yra vykdomas... 51. 20.... 52. Teismų praktikoje pripažįstama, kad skolininkas ar išieškotojas gali... 53. 21.... 54. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų pateikti duomenys negali... 55. 22.... 56. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 57. 23.... 58. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 59. 24.... 60. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 61. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 62. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartį palikti... 63. Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....