Byla e2-9913-838/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Giedrė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Dolida“ atstovaujamos bankroto administratoriaus K. S. ieškinį atsakovui O. D. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 9837,75 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo O. D.. Jei atsakovas nepateiktų atsiliepimo į ieškinį ar kitų parengiamųjų procesinių dokumentų, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimų į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Dolida“, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė K. S.. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Dolida“ bankrutuojančios įmonės direktorius O. D., vadovaujantis, turėjo perduoti teismo paskirtam UAB „Dolida“ administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atsakovas nuo 2014-09-02 iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Dolida“ direktoriaus pareigas. A. O. Dūdėnui, buvo siusti pranešimai, dėl turto perdavimo ir dokumentų perdavimo, bet bankroto administratoriui nėra perduotas.

6Nagrinėjamoje byloje spręstini įmonės vadovo įmonei ir jos kreditoriams padarytos žalos klausimai. Įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus (ĮBĮ 10 str., 7 d., 1p.). Pagal 2014-11-14 Juridinių asmenų registro išrašą nustatyta, kad nuo 2012-02-21 bankrutavusios UAB „Dolida“ vadovas yra O. D.. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-01 ir 2016-06-03 nutartimis patvirtintas BUAB „Dolida“ kreditorių sąrašas ir kreditoriniai reikalavimai: 4208,68 Eur Valstybiniams socialinio draudimo fondui, 478,54 Eur VĮ „Turto bankas“. Byloje sprendžiant dėl vadovo įmonei padarytos žalos, atsiradusios jam netinkamai tvarkant įmonės turtą, finansinę atskaitomybę turi būti nustatomas šios žalos dydis ir faktas (CPK 177 str.).

7Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę. (CK 6.246-6.249 str). Neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškia įstatymo ir teismo nutarties nevykdymo atveju. Bankrutuojančios įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, vadovo pareiga yra perduoti įmonės turtą. (ĮBĮ 10 str., 7 d., 1p.). Atsakovas šios pareigos nesilaikė, todėl iš šios aplinkybės kildintini atsakovo neteisėti veiksmai. Žala, nagrinėjamos bylos atveju, padaryta neperduodant įmonės turto bankroto administratoriui dėl ko išvestinę žalą (nuostolius) patiria įmonės kreditoriai dėl galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą ir užtikrinimą. Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą; bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui (Akcinių bendrovių įstatymas 37 str. 12 d. 1 p., 2 p., 6 p.). Nustatyta, kad atsakovas būdamas įmonės vadovu neteikė finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui, todėl yra atsakingas ir privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir kitiems asmenims (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas 27 str.)

8Viena iš civilinės atsakomybės sąlygų - kaltė yra preziumuojama. (CK 6.248 str., 1 d.) Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organų nariai negali pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, o priešingi jų veiksmai būtų juridinio asmens organų narių pareigų pažeidimas pagal CK 2.87 straipsnį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos juridinio asmens valdymo organo pareigos, tarp jų pareiga juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (LR CK 2.87 str. 1-6 d.) Šie veiklos principai įpareigoja bendrovės valdymo organus veikti išimtinai bendrovės interesais, t.y. užtikrinti stabilią, efektyvią, konkurencingą j oš, kaip rinkos dalyvės, veiklą. Ar akcinės bendrovės valdymo organo narys elgiasi sąžiningai ir protingai sudarydamas tam tikrus sandorius bendrovės vardu, vertinama pagal tai, ar nėra tokio nario ir bendrovės interesų konflikto, ar nėra painiojamas nario asmeninis ir bendrovei priklausantis turtas, ar sandoriu nepadaroma aiški žala bendrovei. Minėto Lietuvos Respublikos CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jie privalo atlyginti padarytą žalą (LR CK 2.87 str. 7 d). Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas, kuris vienvaldiškai veikia bendrovės vardu bendrovės santykiuose su kitais asmenimis (LR ABĮ 19 str. l d., 6 d.). Bendrovės vadovui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam gali kilti civilinė atsakomybė. Šią atsakomybę gali lemti tiek bendrovės vadovo imperatyviai teisės aktuose nustatytų, tiek fiduciarinių pareigų įmonei, taip pat kreditoriams pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (LR CK 6.246 - 6.249 str.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (LR CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (LR CK 6.248 str. l d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (LR CPK 178 str., 182 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario l d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012 ir kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovas O. D., būdamas bankrutuojančios įmonės UAB „Dolida” vadovu, po bankroto bylos iškėlimo minėtai įmonei nevykdė 2015-12-15 Klaipėdos apygardos teismo nutarties – neperdavė įmonės turto pagal finansinę atskaitomybę, įmonės dokumentų, todėl yra laikomas pažeidusiu pareigą. Nustatyta, jog skolos 9837,75 Eur, kuris yra įmonei ir jos kreditoriams padarytos žalos dydis. Atsakovas neužtikrino tinkamo įmonės buhalterinės apskaitos organizavimo, dokumentų saugojimo, metinių finansinių atskaitomybių sudarymo ir tinkamo jų išviešinimo, laikytina, kad šie atsakovo veiksmai, kad kreditorių finansiniai reikalavimai 9837,75 Eur apimtyje negali būti patenkinami. Toks atsakovo veikimas – įmonės turto lėmė žalos atsiradimą. Šiuo atveju atsakovo kaltė preziumuojama. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, jog nustatytos visos civilinės atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas. Ieškovui iš atsakovo priteistinas 9837,75 Eur žalos atlyginimas.

9Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Kadangi ieškovas buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, patenkinus ieškinį, žyminis mokestis 221,00 Eur priteistinas iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti atsakovo O. D. 9837,65 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2016-06-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui BUAB „Dolida“.

14Priteisti iš atsakovo O. D. 221,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

15Teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemonės 2016-06-13 nutartimi palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai