Byla 2S-1351-538/2014
Dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuoti asmenys AB „Klaipėdos vanduo“, A. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos N. S. ir antstolio Giedriaus Jonausko atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. S. skundą dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, suinteresuoti asmenys AB „Klaipėdos vanduo“, A. S.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Giedriaus Jonausko veiksmų, kuriais areštuota jos sąskaita AB „Šiaulių bankas“ banke, vykdant skolos išieškojimą iš jos sutuoktinio A. S.. Pareiškėja nurodo, kad antstolis Giedrius Jonauskas savavališkai, ignoruodamas teismo sprendimą nusiuntė potvarkį į AB „Šiaulių bankas", neteisėtu būdu areštavo jos sąskaitą ir nurašė nuo sąskaitos 60,05 Lt sumą, bei buvo priskaičiuotos bankinės išlaidos 1,40 Lt. Tokiu būdu buvo padaryta jai ne tik turtinė žala, bet ir neturtinė žala, ko pasekmėje bankui ji buvo pateikta kaip skolininkė, kuriai reikalingos poveikio priemonės kaip šiuo atžvilgiu jos asmeninės piniginės sąskaitos areštas. Prašo panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko priimtą patvarkymą kaip prieštaraujantį esamai teismų praktikai, įstatymams, Klaipėdos miesto apylinkės teismo priimtam sprendimui bei išduotam vykdomajam raštui ir pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais.

3Suinteresuotas asmuo antstolis 2014-05-02 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio 2014-04-11 patvarkymo areštuoti lėšas ir su vykdomosiomis bylomis Nr. 0091/10/00768, 0091/10/00867 bei 0091/10/01327 perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-05 nutartimi tenkino iš dalies pareiškėjos N. S. skundą dėl antstolio veiksmų. Panaikino antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 priimto 2014-04-11 patvarkymo Nr. 3.5.-73249 dalį, kuria nurodyta pagal CPK 689 straipsnio 5 dalį skolininko A. S. sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) areštuotas 60,05 Lt lėšas pervesti į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą banke. Kitą patvarkymo dalį dėl arešto taikymo paliko nepakeistą. Panaikino antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 2014-04-11 priimtus patvarkymus Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“. Kitą skundo dalį atmetė. Nurodė, kad pareiškėja N. S. yra sudariusi santuoką su A. S., ši santuoka nenutraukta, duomenų apie pareiškėjos ir jos sutuoktinio reparaciją, vedybų sutarties sudarymą ar santuokinio turto pasidalinimą taip pat nėra. Kadangi išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas ne tik į asmeninį skolininko turtą, bet ir jo dalį bendrojoje dalinėje, taip pat jungtinėje nuosavybėje, tai antstolis, vykdydamas išieškojimą iš pareiškėjos sutuoktinio A. S. ir nustatęs, jog skolininko vardu lėšų banko sąskaitose nėra, turėjo pagrindą 2014-04-11 patvarkymu Nr. 3.5.-73249 areštuoti 60,05 Lt lėšas, esančias skolininko sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ (CPK 177, 178, 185 str., 658 str. 2d., 666 str. 1d.). Taip pat nurodė, kad nepaisant CPK 667 straipsnyje nustatyto teisinio reglamentavimo, antstolis tuose pačiuose 2014-04-11 patvarkymuose Nr. 3.5-73249, Nr. 3.5-73250 ir Nr. 3.5-73251 ir areštavo skolininko sutuoktinės sąskaitoje esančias pingines lėšas, ir nurodė pervesti areštuotas lėšas į jo depozitinę sąskaitą. Iš trijų N. S. sąskaitų Nr. ( - ), ( - ) ir Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ 2014-04-11 debeto būdu buvo pervesta po 60,05 Lt sumą iš kiekvienos sąskaitos į antstolio depozitinę sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad antstolis pažeidė CPK 667 straipsnio ir 675 straipsnio 2 dalies nuostatas, kadangi nepagrįstai areštavo skolininko sutuoktinės pinigines lėšas iš karto trijose skolininko sutuoktinės, kuri nėra skolininkė pagal vykdomuosius dokumentus, sąskaitose nedidelei 60,05 Lt sumai, neįsitikinęs, kad vienoje sąskaitoje esančių lėšų pakanka išieškojimui, be to, areštavęs pinigines lėšas iš karto nepasiūlė išieškotojui kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su sutuoktine nuosavybe, nustatymo bei 2014-04-11 patvarkymais nepagrįstai nurodė pervesti areštuotas trijose skolininko sutuoktinės sąskaitose esančias lėšas po 60,05 Lt iš kiekvienos į jo depozitinę sąskaitą nenustačius skolininko dalies bendroje jungtinėje nuosavybėje, todėl šios sumos buvo nepagrįstai nuskaičiuotos iš N. S. sąskaitų, todėl 2014-04-11 antstolio patvarkymo Nr. 3.5-73249 dalį su nurodymu bankui pervesti areštuotas lėšas į antstolio sąskaitą pripažintino neteisėta ir ją panaikino, o kitus 2014-04-11 patvarkymus Nr. 3.5-73250 ir Nr. 3.5-73251 panaikino, nes patvarkymu Nr. 3.5-73249 areštuotos sumos ir sąskaitoje esančių lėšų pakanka ieškojimui, todėl jie buvo priimti be pagrindo (CPK 510 str. 1 d., 667 str. 1 d., 675 str. 2 d.).

5Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad sprendimų vykdymo instrukcijos 2 p. reglamentuoja, jog vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti procesinių dokumentų formas, numatytas Instrukcijoje. Instrukcijos 8 priedas numato Patvarkymo areštuoti lėšas formą. Šioje formoje imperatyviai numatyta, jog areštuotos lėšos yra pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Nepervedant areštuotų lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą taipogi yra sudėtinga kontroliuoti areštuotų lėšų likutį, kuris vėliau turi būti dalintinas tarp bendrosios nuosavybės turėtojų. Atsižvelgiant į mažą arešto mastą bei į likusių neišieškotų skolų dydį, buvo iš karto areštuotos visos trys skolininko sutuoktinei priklausančios sąskaitos. Areštuojant po vieną sąskaitą, gali iškilti pavojus, jog skolininkas imsis priemonių turtui, šiuo atveju pinigines lėšas, slėpti. Be to, CPK 689 str. 6 d. reglamentuoja, kad antstolis, nustatęs, kad išieškota pinigų suma yra didesnė, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, nedelsdamas privalo pinigines lėšas, viršijančias reikalavimus, grąžinti skolininkui. Patikslino, kad 2014 m. balandžio 14 d. nuo N. S. priklausančios sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Šiaulių bankas buvo nurašyta ir į antstolio depozitinę sąskaitą įstojo 60,05 Lt. Nuo kitų N. S. priklausančių banko sąskaitų jokios piniginės lėšos nebuvo nurašytos ir į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą neįstojo. Netikslinga būtų grąžinti į N. S. sąskaitą nurašytus 60,05 Lt, kadangi sąskaita Nr. ( - ), esanti AB Šiaulių bankas šiuo metu nėra areštuota, nes areštas automatiškai pasinaikina, kuomet yra nurašomos pilna apimtimi patvarkyme areštuoti lėšas nurodyta suma.

6Atskiruoju skundu pareiškėja N. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-05 nutartį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-07 nutartyje, civilinės bylos Nr. 3K-7-114/2008 išaiškinta, kad nesant teismo sprendimo dėl antro sutuoktinio, vykdomasis dokumentas išieškoti iš jo asmeninio turto negali būti išduotas. Pakeisti teismo sprendimą, kuris turi judicata galią, antstolio patvarkymu (CPK 613, 756 straipsniai) reikštų CPK 586 straipsnio pažeidimą. Mano, jog antstolis ignoruodamas teismo sprendimą ir savavališkai, pareiškėjai nežinant areštuodamas jos sąskaitas pažeidė jos teises, kadangi nei raginimo geranoriškai susimokėti, nei potvarkio, nei dar kokios kitos informacijos pareiškėjai nepateikė, tokiu būdu suvaržė jos teisę naudotis asmeninėmis santaupomis bei teisę apskųsti antstolio veiksmus, nesivadovavo teismų praktika LR CK, bei LR CPK. Pareikalavus, kokiu pagrindu buvo areštuota pareiškėjos sąskaita ir nurašyti pinigai, antstolis Giedrius Jonauskas 2014-04-22 atsiuntė tik patvarkymą areštuoti lėšas. Kokiu pagrindu atliko šiuos veiksmus, ar yra teismo sprendimas, nutartis ar įsakymas atlikti tokius veiksmus, nėra pateikta.

7Pareiškėjos N. S. atskirasis skundas netenkintinas. Antstolio Giedriaus Jonausko atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Byloje vykdomųjų bylų Nr. 0091/10/00768, 0091/10/00867 ir 0091/10/01327 duomenimis nustatyta, kad antstolio Giedriaus Jonausko kontoroje vykdyme yra Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-16 išduotas teismo įsakymas Nr. L2-4862-792/2011 dėl skolos išieškojimo, pagal kurį skolininkas yra A. S., a.k. ( - ) o išieškotoja AB "Klaipėdos vanduo", Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-14 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-1459-676/2009 dėl skolos išieškojimo, pagal kurį skolininkas yra A. S., a.k ( - ) o išieškotoja AB "Klaipėdos vanduo", ir Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos biuro 2010-03-18 nutarimas Nr. 07-10-4730679, dėl baudos išieškojimo, pagal kurį skolininkas yra A. S., a.k. ( - ) o išieškotoja valstybė.

9Antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 (v.b.l. 3-4), patikrinęs, ar nėra akivaizdžių kliūčių 2010-03-31 priėmė patvarkymą Nr. S-3-1196 vykdyti vykdomąjį dokumentą (v.b.l. 3) bei raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-3-1197 dėl 122 Lt skolos išieškojimo iš skolininko A. S. (v.b.l. 5). Antstolio 2010-04-19 patvarkymu išieškojimas nukreiptas į skolininko darbo užmokestį (v.b.l. 8). 2010-08-27 antstolio patvarkymu išieškojimas nukreiptas į skolininko darbo užmokestį kitoje darbovietėje UAB „IZITAS“ (v.b.l. 14). 2010-09-03 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti skolininko lėšas jo turimose sąskaitose banke bei pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą (v.b.l. 16). 2011-10-13 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti lėšas skolininko turimose sąskaitose banke bei pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą (v.b.l. 22). Vykdomosios bylos duomenimis skolininko sutuoktinė turi tris piniginių lėšų sąskaitas AB „Šiaulių bankas“ (v.b.l. 39) Antstolis 2014-04-11 patvarkymu Nr. 3.5.-73249 areštavo 60,05 Lt lėšas, esančias skolininko sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“, 2014-04-11 patvarkymu Nr. 3.5.-73250 areštavo 60,05 Lt lėšas, esančias skolininko sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“, ir 2014-04-11 patvarkymu Nr. 3.5.-73251 areštavo 60,05 Lt lėšas, esančias skolininko sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ (v.b.l. 41-43). Antstolis 2014-04-11 patvarkymuose nurodė areštuotas lėšas pervesti į antstolio Giedriaus Jonausko sąskaitą. 2014-04-11 trimis debeto mokėjimo nurodymais į antstolio Giedriaus Jonausko sąskaitą iš trijų N. S. sąskaitų AB „Šiaulių bankas“ buvo pervesta po 60,05 Lt sumą iš kiekvienos sąskaitos.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuolatinėje praktikoje akcentuojama, kad vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Pirmiau nurodytos nuostatos ir jų išaiškinimai kasacinio teismo praktikoje suponuoja išvadą, kad antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. Selezniovas ir kt., bylos Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje antstolis G. J. v. M. C. IĮ ir kt., bylos Nr. 3K-3-40/2010; 2012 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Agrokoncernas“ v. UAB „Robusta“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-157/2012; 2013 m. spalio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. D. v. antstolė D. M., bylos Nr. 3K-3-492/2013).

11Dėl pareiškėjos N. S. atskirojo skundo.

12Iš esmės ginčas vyksta dėl to, ar antstolis turėjo teisę areštuoti pareiškėjos sąskaitas ir išieškoti lėšas iš pareiškėjos turto, jeigu nebuvo atidalyta skolininko dalis iš bendrosios jungtinės nuosavybės.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-06-09 nutartyje nurodė, kad remiantis CPK 667 straipsnio nuostatomis, vykdant išieškojimą iš skolininko – fizinio asmens – išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę. CK 4.73 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios nuosavybės teisė gali būti dalinė arba jungtinė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai iš anksto nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė – kai nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Nenustačius skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negalima tiksliai apibrėžti sutuoktinio asmeninio turto apimties ir jo vertės. Dėl šios priežasties negali būti nukreiptas išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta jam priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės kolegijos 2014-06-09 nutartis, priimta civilinėje byloje PMSK „Savas miškas“ v R.S., E.S., bylos Nr. 3K-7-246/2014). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir formuojamai teismų praktikai akivaizdu, kad išieškojimas į skolininko dalį negali būti nukreiptas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kol nėra nustatyta skolininkui priklausanti dalis, ar padalytas santuokoje įgytas turtas. Tačiau pažymėtina, kad šiuo atveju išieškojimas iš pareiškėjos turto ir nebuvo vykdomas, buvo tik areštuotos pareiškėjos sąskaitos, siekiant nustatyti skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą iš pareiškėjos sutuoktinio A. S. ir nustatęs, jog skolininko vardu lėšų banko sąskaitose nėra, turėjo pagrindą 2014-04-11 patvarkymu Nr. 3.5.-73249 areštuoti 60,05 Lt lėšas, esančias skolininko sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ (CPK 177, 178, 185 str., 658 str. 2d., 666 str. 1d.). Turto areštas yra būtina sąlyga, kadangi to nepadarius, nebūtų galima siūlyti kreiptis dėl skolininko turto dalies nustatymo ir būtų sudarytos galimybės skolininkui perleisti ar išeikvoti turtą, į kurį yra galimybė nukreipti išieškojimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog antstolis turėjo teisę areštuoti ne tik skolininko asmeninį turtą, bet ir jo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, todėl teisėtai 2014-04-11 patvarkymo Nr. 3.5.-73249 dalimi taikė areštą skolininko sutuoktinės – pareiškėjos N. S. 60,05 Lt lėšoms, esančioms Nr. ( - ) AB „Šiaulių bankas“ sąskaitoje, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti šiuos antstolio veiksmus neteisėtais bei panaikinti jo 2014-04-11 patvarkymo Nr. 3.5.-73249 dalį areštuoti N. S. lėšas (CPK 177, 178, 185 str., 658 str. 2d., 666 str. 1d., 667, 688, 689 str.).

14Dėl antstolio Giedriaus Jonausko atskirojo skundo.

15Antstolis atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2014-06-05 nutartį, kuria panaikino antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 priimto 2014-04-11 patvarkymo Nr. 3.5.-73249 dalį, kuria nurodyta pagal CPK 689 straipsnio 5 dalį skolininko A. S. sutuoktinės N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) areštuotas 60,05 Lt lėšas pervesti į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą banke. Kitą patvarkymo dalį dėl arešto taikymo paliko nepakeistą. Panaikino antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 2014-04-11 priimtus patvarkymus Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“.

16Antstolis teigia, jog sprendimų vykdymo instrukcijos 2 p. reglamentuoja, jog vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti procesinių dokumentų formas, numatytas Instrukcijoje. Instrukcijos 8 priedas numato Patvarkymo areštuoti lėšas formą. Šioje formoje imperatyviai numatyta, jog areštuotos lėšos yra pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Nepervedant areštuotų lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą taipogi yra sudėtinga kontroliuoti areštuotų lėšų likutį, kuris vėliau turi būti dalintinas tarp bendrosios nuosavybės turėtojų. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su antstolio teiginiais, kadangi areštuotos lėšos buvo pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą nepagrįstai. CPK 689 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bankai, gavę iš Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos antstolio nurodymą, tą pačia dieną privalo jį įvykdyti ir visą reikalaujamą informaciją apie disponavimo piniginėmis lėšomis apribojimą arba pinigines lėšas bankuose elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog minėtų lėšų pervedimas į antstolio depozitinę sąskaitą yra perteklinis ir nebūtinas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino antstolio patvarkymo dalį, kuria N. S. sąskaitoje Nr. ( - ) areštuotos 60,05 Lt lėšas nurodyta pervesti į antstolio Giedriaus Jonausko depozitinę sąskaitą banke.

17Tačiau pagal CPK 689 straipsnio 6 dalį antstolis, nustatęs, kad išieškota pinigų suma yra didesnė, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, nedelsdamas privalo lėšas, viršijančias reikalavimus, grąžinti skolininkui. Taigi bet koks didesnių sumų, nei išieškoma suma ir vykdymo išlaidos, areštas neturi teisinio pagrindo. Antstolio pareiga yra nuolat sekti, kad areštuotos lėšos neviršytų išieškomos sumos, nes priešingu atveju būtų neproporcingai varžomos skolininko teisės. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 2014-04-11 priimtus patvarkymus Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, tačiau nepagrįstai panaikino patvarkymus Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis keistina, panaikinant nutarties dalį, kuria panaikinti patvarkymai Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“ (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

19Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti.

21Panaikinti nutarties dalį, kuria panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 2014-04-11 priimti patvarkymai Nr. 3.5.-73250 ir Nr. Nr. 3.5.-73251 areštuoti lėšas N. S. sąskaitose AB „Šiaulių bankas“.

22Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Giedriaus Jonausko... 3. Suinteresuotas asmuo antstolis 2014-05-02 patvarkymu atsisakė tenkinti... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-05 nutartimi tenkino iš dalies... 5. Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 6. Atskiruoju skundu pareiškėja N. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 7. Pareiškėjos N. S. atskirasis skundas netenkintinas. Antstolio Giedriaus... 8. Byloje vykdomųjų bylų Nr. 0091/10/00768, 0091/10/00867 ir 0091/10/01327... 9. Antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0091/10/00768 (v.b.l. 3-4), patikrinęs, ar... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuolatinėje praktikoje akcentuojama, kad... 11. Dėl pareiškėjos N. S. atskirojo skundo.... 12. Iš esmės ginčas vyksta dėl to, ar antstolis turėjo teisę areštuoti... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-06-09... 14. Dėl antstolio Giedriaus Jonausko atskirojo skundo.... 15. Antstolis atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo... 16. Antstolis teigia, jog sprendimų vykdymo instrukcijos 2 p. reglamentuoja, jog... 17. Tačiau pagal CPK 689 straipsnio 6 dalį antstolis, nustatęs, kad išieškota... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 19. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartį pakeisti.... 21. Panaikinti nutarties dalį, kuria panaikinti antstolio Giedriaus Jonausko... 22. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....