Byla 2-498-157/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Conmaster“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-6387-619/2015 pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Conmaster“ dėl skolos priteisimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

4Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Šebsta“ (toliau – RUAB ,,Šebsta”) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Conmaster” (toliau – UAB ,,Conmaster”) 43 822,87 Eur skolą ir procesines palūkanas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovei priklausantį turtą bei pinigines lėšas. Ieškovė nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas, jo suma didelė, atsakovė su ja nebendradarbiauja, vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino – areštavo atsakovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant pakankamai pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis; areštuoto turto, išskyrus pinigines lėšas, valdytoju ir saugotoju paskyrė atsakovę ir paliko jai teisę naudotis areštuotais daiktais.

7Teismas nustatė, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, pateikė jos reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, todėl konstatavo, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus.

8Teismas įvertinęs ieškinio sumą (43 822,87 Eur) ir tai, kad atsakovė su ieškove nebendradarbiauja, nesiekia kilusio ginčo spręsti taikiai bei tai, kad nebuvo pateikti atsakovės finansinę padėtį pagrindžiantys dokumentai, konstatavo, jog šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad nagrinėjamoje bylos stadijoje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovė UAB „Conmaster“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas preliminariai įvertinęs byloje pateiktus įrodymus padarė nepagrįstą išvadą, kad gali būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Ieškovė nuslėpė svarbias faktines aplinkybes (skola atsirado ieškovės ir kreditoriaus RUUKKI Products 2013 m. lapkričio 12 d. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu; 2013 m. lapkričio 13 d. atsakovė išdavė garantinį raštą, kuriuo įsipareigojo subsidiariai atsakyti už ieškovės prievolę; taikytina CK 6.9 straipsnio 5 dalyje numatyta išimtis), kurioms esant ji jokių reikalavimų regreso tvarka neįgijo ir negali įgyti.
  2. Teismas, neįvertinęs atsakovės finansinės būklės, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškinio suma jai yra didelė. Ši suma sudaro 4 proc. atsakovės nuosavo kapitalo, jos finansinė padėtis yra gera, įmonė veikia pelningai, neturi pradelstų mokėjimo.
  3. Atsakovė nevykdo ieškovės reikalavimo ne dėl to, kad ji yra nemoki, o dėl to, kad jo iš viso nepripažįstą ir tai ne kartą nurodė ieškovei siunčiamuose raštuose.
  4. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja teisingumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principams. Piniginių lėšų areštas apsunkina atsakovės komercinę veiklą, jų neigiamos pasekmės yra didesnės nei ieškovei teikiama nauda.

11Ieškovė RUAB „Šebsta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Ieškinio reikalavimai kildinami iš įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytų aplinkybių apie prievolinius teisinius santykius tarp šalių, t. y. kad ieškovė ir atsakovė yra solidarios RUUKKI Products skolininkės.
  2. Atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos gerą turtinę padėtį: neturi nekilnojamojo turto, 87 proc. balanse nurodyto turto sudaro per vienerius metus gautino sumos, pajamų ir išlaidų santykis yra labai didelis, – dėl to pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai vertinti kritiškai. Be to, jie yra daugiau kaip 2 mėn. senumo.
  3. Pritaikytos laikinosios priemonės atitinka ekonomiškumo principą, jos atsakovę varžo tiek, kiek būtina užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos minėtos ribos ir kurių neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai, viešasis interesas, – apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis, 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Todėl šį skundą teismas nagrinėja neperžengdamas jo ribų.

14Pirmosios instancijos teismas užtikrino ieškovės reikalavimus šioje byloje laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nes nustatė, kad ieškinys prima facie yra pagrįstas ir egzistuoja reali grėsmė, jog be šių priemonių ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Atsakovė, nesutikdama su teismu, tvirtina priešingai: ieškinys prima facie yra nepagrįstas, o ieškinio suma jai nėra didelė, todėl, anot jos, apsaugos priemonės pritaikytos neteisėtai.

15Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas atsakovės teiginių grupę dėl ieškinio tikėtino (prima facie) nepagrįstumo, pažymi, kad priešingai nei teigiama, ieškovės RUAB „Šebsta“ ieškininiame pareiškime išdėstyti teisiniai bei faktiniai argumentai juos vertinant būtent preliminariai (lot. „prima facie“), nesuteikia pagrindo išvadai, jog pareikštas ieškininis reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014 ir kt.). Tokią teismo išvadą iš dalies patvirtina pačios apeliantės skunde keliami klausimai dėl prievolės kilmės, rūšies, teismo patvirtintos taikos sutarties teisinės galios ir kt. Akivaizdu, kad visi šie klausimai yra tarp šalių kilusio ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas, kurie bus išnagrinėti tik teismui išnagrinėjus bylą iš esmės (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1319-330/2015, 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014 ir kt.). Remdamasis tuo, apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo yra atmestini (CPK 176, 185 straipsniai).

16Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantės teiginių grupę dėl nepagrįstos galimos grėsmės – atsakovei didelės 43 822,87 Eur ieškinio sumos – būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

17Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 43 822,87 Eur. Kaip žinoma, tik tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, tai yra, kai tai paneigia objektyvios grėsmės būsimam sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes.

18Nagrinėjamu atveju, byloje kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė duomenis apie savo finansinę padėtį, t. y. 2015 m. rugsėjo 30 d. tarpinę finansinę ataskaitą (b. l. 43-52), kurioje nurodyta turto už 1 128 374 Eur (ilgalaikis turtas – 56 101 Eur, trumpalaikis – 1 072 273 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 48 748 Eur, pelnas ataskaitiniu laikotarpiu – 915 551 Eur. Tačiau, visų pirma šie finansinės atskaitomybės dokumentai nėra oficialiai pateikti VĮ ,,Registrų centras“. Antra, teismas, nagrinėdamas šią bylą, vadovaujasi oficialiais naujausiai Juridinių asmenų registrui pateiktais finansiniais dokumentais (CPK 179 straipsnio 3 dalis), iš kurių matyti, kad 2014 m. atsakovė turėjo turto už 595 923 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 29 421 Lt, patyrė 1 381 910 Lt nuostolių.

19Taigi oficialūs registro duomenys nepatvirtina fakto, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera (CPK 178 straipsnis), todėl spręstina, jog ji nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados dėl grėsmės tokio sprendimo įvykdymui egzistavimo (CPK 144 straipsnis).

20Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantė turi teisę CPK 148 straipsnio nustatyta tvarka ir pateikusi atitinkamus įrodymus prašyti teismą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis, taip pat turi teisę prašyti teismą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu reikalaujama suma yra sumokama į teismo sąskaitą arba už atsakovę yra laiduojama.

21Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, apeliacinis teismas sprendžia, kad ši teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl atsisako ją naikinti atsakovės UAB ,,Conmaster“ atskirajame skunde nurodytais motyvais (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jų nepasisakoma.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir... 4. Ieškovė restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Šebsta“ (toliau... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 12 d. nutartimi ieškovės... 7. Teismas nustatė, kad ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei... 8. Teismas įvertinęs ieškinio sumą (43 822,87 Eur) ir tai, kad atsakovė su... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovė UAB „Conmaster“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 11. Ieškovė RUAB „Šebsta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Pirmosios instancijos teismas užtikrino ieškovės reikalavimus šioje byloje... 15. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas atsakovės teiginių grupę dėl... 16. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apeliantės teiginių grupę... 17. Iš ieškinio turinio matyti, kad bendra reikalavimų suma yra 43 822,87 Eur.... 18. Nagrinėjamu atveju, byloje kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė... 19. Taigi oficialūs registro duomenys nepatvirtina fakto, kad atsakovės... 20. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantė turi teisę CPK 148... 21. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos teismo... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti...