Byla 2-14281-192/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovo UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centro įgalioto atstovui Linui Dapkui, nedalyvaujant atsakovui T. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB Bankroto ir verslo konsultacijų centras ieškinį atsakovui T. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8090,00 Lt žalos (nuostolių) atlyginimo.

3Ieškinyje nurodė, kad nuo 2011-03-28 iki 2013-09-24 T. P., a.k. ( - ) ėjo UAB „( - )" direktoriaus pareigas. 2013-09-12 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „( - )" valdymo organams nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos (nutartis įsiteisėjo 2013-09-23) perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto byląįsiteisėjimo dienos duomenimis. Administratorius patikrinęs, perimtus BUAB „( - )" apskaitos dokumentus, nustatė, jog atsakovas administratoriui perdavė UAB „( - )" balansą, pagal kurį pirkėjų įsiskolinimas UAB „( - )" sudarė 4.390,00 Lt - debitoriniai įsiskolinimai - bei pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 3.700,00 Lt - kasos likutis. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Vykdydamas nustatytas LR ĮBĮ pareigas administratorius 2014-03-24 išsiuntė atsakovui raginimą, nustatydamas 7 dienų laikotarpį nuo raginimo gavimo dienos, perduoti BUAB „( - )" priklausantį turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo dienos duomenimis, tačiau raginimas grįžo neįteiktas. 2014-04-24 administratorius pakartotinai išsiuntė atsakovui raginimą perduoti BU AB „( - )" priklausantį turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo dienos duomenimis. Raginimas atsakovui įteiktas 2014-04-29. Terminas, per kurį atsakovas turėjo įvykdyti įsipareigojimus BUAB „( - )" suėjo 2014-05-07. Pažymėtina, kad iki šios dienos atsakovas administratoriui nėra perdavęs BUAB „( - )" turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, t.y. debitorinių įsiskolimų, kurie sudaro 4390,00 Lt, ir kasos likučio, kuris sudaro 3700,00 Lt. Remiantis aukščiau pateikta, konstatuotina, kad atsakovas nėra įvykdęs LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. numatytų įpareigojimų sumoje už 8.090,00 Lt (aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt litų), dėl ko BUAB „( - )" ir jos kreditoriai patyrė 8.090,00 Lt nuostolių.

4Bylą nagrinėjant iš esmės ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo pakankamai aktyvus bankroto procese ir kol kas visus kitus dokumentus perdavė, bankroto administratoriui neperduotas kasos likutis bei dokumentai susiję su debitoriniais bendrovės įsiskolinimais.

5Atsakovas atsiliepimo nepateikė į teismo posėdį neatvyko, apie procesiniai dokumentai įteikti ir apie bylos nagrinėjimą atsakovas informuotas viešo paskelbimo būdu (b.l. 25, 28).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2013-09-12 nutartimi civilinėje byloje iškėlė bankroto bylą UAB „( - )". Kauno apygardos teismas 2013-09-12 nutartimi įpareigojo UAB „( - )" valdymo organus nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (Kauno apygardos teismas civilinė byla B2-2392-555/2013). Ieškovas pateikė įrodymus, kad 2014-04-24 išsiuntė atsakovui raginimą perduoti UAB „( - )" priklausantį turtą pagal balansą. Raginimas atsakovui įteiktas 2014-04-29. Pagal teismui pateikto, atsakovo 2013-05-31 sudaryto, UAB „( - )" balanso duomenis, nustatyta, kad 2013-05-31 dieną bendrovės kasos likutį sudarė 3700 Lt, pirkėjų įsiskolinimai sudarė 4390 Lt (b.l. 7, 8). Iš Liteko duomenų nustatyta, kad 2014-03-027 Kauno apygardos nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Nagrinėjamoje byloje įmonės bankroto administratorius, turėdamas duomenis apie įmonės turtą, atsižvelgdamas į tai, kad administratoriui neperduotas įmonės turtas ir dėl to įmonei padaryta žalos, įmonės vadovui pareiškė ieškinį dėl žalos įmonei atlyginimo.

9Ieškovas, bylą nagrinėjant iš esmės, nurodė, kad atsakovas buvo pakankamai aktyvus, tačiau būtent šio balanse nurodyto turto bei debitorinius įsiskolinimus pagrindžiančių dokumentų administratoriui neperdavė, nors buvo kelis kartus įspėtas, todėl bankroto administratorius negali išieškoti skolų ir atitinkamai padengti kreditorinių reikalavimų.

10Teismo nuomone, šios aplinkybės rodo, kad atsakovas vis dėl to elgiasi priešingai įmonės ir jos kreditorių interesams ir šie atsakovo veiksmai sukelia nuostolius tiek bendrovei tiek jos kreditoriams.

11Teismas pažymi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š., A. B., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

12Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

13Byloje konstatuota, kad atsakovas neperdavė ieškovui bendrovės „( - )“ 2013-05-31 balanse apskaityto turto bei dokumentų, kurie leistų bent iš dalies padengti kreditorinius bendrovės įsipareigojimus. Byloje konstatuota, kad atsakovas, būdamas įmonės vadovas jau daugiau kaip metai nesilaiko LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 punkte nustatyto reikalavimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą. Dėl kaltų atsakovo veiksmų bankrutuojančiai įmonei atsiranda žala, nes blogėja turtinė bendrovės padėtis, dėl ko bankroto procese mažėja galimybės padengti skolas kreditoriams. Dėl to konstatuotina, kad yra atsakovo veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2008 m. birželio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Omė“ v. antstoliui D. J., bylos Nr. 3K-3-328/2008; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

14Vadovaujantis išdėstytu teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei taikyti (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai). Teismas sprendžia, kad atsakovas nesąžiningais veiksmais sąmoningai leido atsirasti žalai, todėl privalo atlyginti bendrovei 8090,00 Lt žalą (CPK 178, 185 straipsniai).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 243,00 Lt žyminio mokesčio.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260 str., 268-270 str. teismas,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo T. P., a.k. ( - ) ieškovo UAB „( - )“, įm. k. 302318111, naudai 8090,00 Lt (aštuonis tūkstančius devyniasdešimt litų 00 ct)/ 2343.03 EUR žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

20Priteisti iš atsakovo T. P., a.k. ( - ) valstybei 243,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt tris litus 00 ct)/ 70.38 EUR žyminio mokesčio valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8090,00 Lt žalos (nuostolių)... 3. Ieškinyje nurodė, kad nuo 2011-03-28 iki 2013-09-24 T. P., a.k. ( - ) ėjo... 4. Bylą nagrinėjant iš esmės ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo pakankamai... 5. Atsakovas atsiliepimo nepateikė į teismo posėdį neatvyko, apie procesiniai... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys... 8. Nagrinėjamoje byloje įmonės bankroto administratorius, turėdamas duomenis... 9. Ieškovas, bylą nagrinėjant iš esmės, nurodė, kad atsakovas buvo... 10. Teismo nuomone, šios aplinkybės rodo, kad atsakovas vis dėl to elgiasi... 11. Teismas pažymi, kad nors iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo... 12. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 13. Byloje konstatuota, kad atsakovas neperdavė ieškovui bendrovės „( - )“... 14. Vadovaujantis išdėstytu teismas sprendžia, kad yra visos įstatyme... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. CPK 96 str. 1 d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259-260... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo T. P., a.k. ( - ) ieškovo UAB „( - )“, įm. k.... 20. Priteisti iš atsakovo T. P., a.k. ( - ) valstybei 243,00 Lt (du šimtus... 21. Šalys per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...