Byla e2-1439-1007/2018
Dėl skolos už bendro naudojimo patalpų šildymą ir sistemų priežiūrą, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir spręsdama ieškovo prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo, atsakovų priešieškinio priėmimo klausimą

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė, sekretoriaujant Dianai Suščenovienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių šilumos tinklai“ atstovams – direktoriui J. S. ir advokatui Mariui Griciui,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovoUAB „Telšių šilumos tinklai“ ieškinį atsakovams A. K. ir R. R. dėl skolos už bendro naudojimo patalpų šildymą ir sistemų priežiūrą, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir spręsdama ieškovo prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo, atsakovų priešieškinio priėmimo klausimą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovų už bendro naudojimo patalpų šildymą ir sistemų priežiūrą susidariusias skolas bei delspinigius: 186,25 Eur skolą už šildymą ir sistemų priežiūrą, 11,36 Eur delspinigius ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo įvykdymo, iš R. R.; 141,23 Eur skolą už šildymą ir sistemų priežiūrą ir 8,61 Eur delspinigius iš A. K.; taip pat priteisti iš atsakovų UAB „Telšių šilumos tinklai“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai teismui pateikė rašytinį pareiškimą, kuriuo atsisako ieškinio, prašo civilinę bylą nutraukti, nes atsakovai A. K. ir R. R. sumokėjo skolas. Prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas – 500 Eur už ieškinio suruošimą, 100 Eur už atstovavimą teisme, žyminį mokestį ir patirtas kelionės išlaidas. Pareiškime nurodoma, kad ieškovo atstovai supranta teisines pasekmes, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 294 straipsnyje.

5Atsakovai A. K. ir R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie jį pranešta tinkamai. Gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

62018 m. balandžio 11 d. atsakovai A. K. ir R. R. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo teismo įpareigoti ieškovę atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą nepriskiriant atsakovams jokių mokėtinų sumų už bendro naudojimo patalpų šildymą pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, o jei šiuo pagrindu teismas netenkintų atsakovų reikalavimo, prašo teismo įpareigoti ieškovę atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą bendro naudojimo patalpoms priskiriant 10 proc. name suvartotos šilumos energijos ir į paskirstymą įtraukiant visas name esančias asmeninio naudojimo patalpas, įskaitant pagalbines patalpas (sandėliukus, palėpes ir pan.) pagal jų tūrį, o jei pagal tūrį negalima, tai pagal plotą, ginčo laikotarpiu nuo, kuris nenurodytas iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pat prašo įpareigoti ieškovę priskirti šilumos kiekį, kuris yra perduotas per karšto vandens sistemą.

7Dėl atsakovų priešieškinio priėmimo klausimo

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 143 straipsnio 1 dalis numato, kad atsakovas turi teisę iki nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo pareikšti ieškovui priešieškinį, kad jis būtų išnagrinėtas kartu su pradiniu ieškiniu. Priešieškinis – tai toje pačioje byloje jau vykstant ginčui pareikštas atsakovo ieškinys ieškovui, siekiant apsiginti nuo ieškinio reikalavimo. To paties CPK straipsnio 2 dalimi reglamentuota, kad teismas priima priešieškinį, jeigu: priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą; patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Nesant nurodytų pagrindų, teismas priimti priešieškinį atsisako.

92018 m. balandžio 11 d. priešieškiniu atsakovai A. K. ir R. R. teismo prašo įpareigoti ieškovę atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą nepriskiriant atsakovams jokių mokėtinų sumų už bendro naudojimo patalpų šildymą pagal Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, o jei šiuo pagrindu teismas netenkintų atsakovų reikalavimo, prašo teismo įpareigoti ieškovę atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą bendro naudojimo patalpoms priskiriant 10 proc. name suvartotos šilumos energijos ir į paskirstymą įtraukiant visas name esančias asmeninio naudojimo patalpas, įskaitant pagalbines patalpas (sandėliukus, palėpes ir pan.) pagal jų tūrį, o jei pagal tūrį negalima, tai pagal plotą, ginčo laikotarpiu nuo, kuris nenurodytas iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pat prašo įpareigoti ieškovę priskirti šilumos kiekį, kuris yra perduotas per karšto vandens sistemą.

10Teismas vertina, kad atsakovų pateiktame procesiniame dokumente nesuformuluotas konkretus materialinis teisinis reikalavimas, t. y. jo dalykas, kaip to reikalaujama pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir 135 straipsnio 1 dalies 4 punktą, todėl jį atsisakytina priimti.

11Dėl ieškovo atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

12CPK 42 straipsnio 1 dalyje ieškovui numatyta teisė atsisakyti ieškinio. Pagal CPK 140 straipsnio nuostatas bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes ir gali duoti pasirašyti standartinę ieškinio atsisakymo formą (šios formos pavyzdį tvirtina teisingumo ministras). Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Tokį pareiškimą teismas išsprendžia rašytinio proceso tvarka. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, atsakovo pripažinimo ieškinio ir netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. CPK 293 straipsnyje numatyta, kad, jeigu ieškovas ieškinio atsisakė ir teismas atsisakymą priėmė, teismas civilinę bylą nutraukia (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

13Atsakovams A. K. ir R. R. ieškovui sumokėjus skolas, ieškovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ teismo posėdžio metu teismui pateikė rašytinį pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriame patvirtino, kad jam žinomos CPK 294 straipsnyje numatytos ieškinio atsisakymo pasekmės.

14Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių ieškovo ieškinio atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), todėl ieškinio atsisakymas priimtinas. Civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 293 straipsnio 4 punktas, 294 straipsnis).

15Išaiškintina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalį bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

16CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimo atsisakymą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).

17Taigi, nutraukus civilinę bylą, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą nulėmusių priežasčių identifikavimas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-237-943/2017, 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-205-516/2018).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovai delsė atsiskaityti su ieškovu, susidariusią skolą ieškovui sumokėjo tik iškėlus bylą teisme (2018 m. balandžio 10 d. patikslintame ieškinyje ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės, A. K. 2018 m. balandžio 11 d. teismui pateiktas 2018 m. balandžio 10 d. mokėjimo nurodymas Nr. ( - )). Todėl, atsižvelgdamas į atsakovų procesinį elgesį nagrinėjant bylą, į tai kad prieš sumokėdami prašomas priteisti skolas, tai yra iš esmės pripažindami ieškinį, atsakovai į bylą teikė atsiliepimus, kuriais prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priešieškinius, kuriais apsunkino pasirengimą bylos nagrinėjimui ir byloje buvo paskirtas antras parengiamasis teismo posėdis, teismas sprendžia, kad būtų sąžininga ir protinga ieškovui grąžinti dėl atsakovų kaltės atsiradusias bylinėjimosi išlaidas.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai sudaro 600 Eur, kitos bylinėjimosi išlaidos – kelionės išlaidos – 42,42 Eur. Šios išlaidos yra susijusios su šios civilinės bylos nagrinėjimu, yra protingos ir pagrįstos, o išlaidos advokato pagalbai neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 8.2. punktas), todėl išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis.

20Ieškovui atsisakius ieškinio ir bylą nutraukus, tenkintinas ieškovo prašymas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

21CPK 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Todėl nagrinėjamu atveju, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, ieškovui grąžintina 75 % jo sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas paduodamas ieškinį yra sumokėjęs 15 Eur žyminį mokestį, todėl jam grąžintina 11,25 Eur dydžio žyminis mokestis.

22Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

23Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 143 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 149 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 295 straipsniu, 296 straipsnio 1 dalies 12 punktu, teismas

Nutarė

24Atsisakyti priimti atsakovų A. K. ir R. R. 2018 m. balandžio 11 d. priešieškinį.

25Priimti ieškovo UAB „Telšių šilumos tinklai“ ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. e2-1439-1007/2018 nutraukti.

26Ieškovui UAB „Telšių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 180373788, lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų A. K., asmens kodas ( - ), ir R. R., asmens kodas ( - ), 642,42 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt du eurus 42 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Atsakovui UAB „Telšių šilumos tinklai“ grąžinti 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 ct) žyminio mokesčio, kuris buvo sumokėtas 2018 m. sausio 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) (darbuotojo parašas ( - )).

28Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama... 3. Ieškovas UAB „Telšių šilumos tinklai“ ieškiniu teismo prašė... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai teismui pateikė rašytinį... 5. Atsakovai A. K. ir R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie jį pranešta... 6. 2018 m. balandžio 11 d. atsakovai A. K. ir R. R. teismui pateikė... 7. Dėl atsakovų priešieškinio priėmimo klausimo... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 143 straipsnio... 9. 2018 m. balandžio 11 d. priešieškiniu atsakovai A. K. ir R. R. teismo prašo... 10. Teismas vertina, kad atsakovų pateiktame procesiniame dokumente... 11. Dėl ieškovo atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo, bylinėjimosi... 12. CPK 42 straipsnio 1 dalyje ieškovui numatyta teisė atsisakyti ieškinio.... 13. Atsakovams A. K. ir R. R. ieškovui sumokėjus skolas, ieškovas UAB... 14. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių ieškovo ieškinio atsisakymas... 15. Išaiškintina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalį... 16. CPK 94 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 17. Taigi, nutraukus civilinę bylą, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovai delsė atsiskaityti su ieškovu,... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 20. Ieškovui atsisakius ieškinio ir bylą nutraukus, tenkintinas ieškovo... 21. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 22. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos... 23. Vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 143... 24. Atsisakyti priimti atsakovų A. K. ir R. R. 2018 m. balandžio 11 d.... 25. Priimti ieškovo UAB „Telšių šilumos tinklai“ ieškinio atsisakymą ir... 26. Ieškovui UAB „Telšių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas... 27. Atsakovui UAB „Telšių šilumos tinklai“ grąžinti 11,25 Eur (vienuolika... 28. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...