Byla e2A-968-565/2019
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Legal Balance“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Legal Balance“ ieškinį atsakovui R. Z. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB ,,Legal Balance“ prašė priteisti iš atsakovo R. Z. 2 987,10 Eur negrąžinto kredito, 694,64 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, 2 983,15 Eur mokėjimo palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po Sutarties nutraukimo, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (150 Eur žyminį mokestį ir 121 Eur už procesinių dokumentų parengimą).

72.

8Ieškinyje nurodė, jog 2014 m. lapkričio 25 d. atsakovas R. Z. ir pradinė kreditorė UAB „4finance“ sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9959976004. Atsakovui nusprendus pasiskolinti papildomai, 2014-12-15, 2015-01-19, 2015-01-24 ir 2015-02-02 buvo sudaryti 2014 m. lapkričio 25 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. 9959976004 priedai, kurie papildė Vartojimo kredito sutartį (toliau visi kartu vadinami ir Sutartimi). Pagal Sutartį atsakovui buvo suteiktas 2 987,10 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui. Atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą bei sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas gera valia savo įsipareigojimų nevykdė, todėl pradinė kreditorė vienašališkai Sutartį nutraukė. Atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovei 2 987,10 Eur negrąžinto vartojimo kredito sumą bei 694,64 Eur bendros vartojimo kredito kainos iki Sutarties nutraukimo. Atsakovas pradelsė suteiktos paskolos grąžinimo terminus, taigi turi pareigą sumokėti ir 2 983,15 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu po Sutarties nutraukimo dienos, kurios apskaičiuotos taikant 70,78 proc. metinę palūkanų normą už 515 dienų (2 987,10 Eur x (70,78 proc. metinė palūkanų norma / 365 dienų per metus) x 515 dienų po Sutarties nutraukimo). 2017 m. birželio 29 d. pradinė kreditorė UAB „4finance“ paskolų portfelio pardavimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą į atsakovą ieškovei UAB „Legal Balance“. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas informuotas, tačiau gera valia savo prievolių neįvykdė.

93.

10Atsakovas R. Z. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo R. Z. ieškovės UAB „Legal Balance“ naudai 2 987,10 Eur negrąžintos paskolos, 694,64 Eur kredito kainos, 268,84 Eur palūkanų, paskaičiuotų po kredito termino pabaigos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 3 950,58 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018-07-17, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo ir 160,22 Eur bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinio reikalavimus atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

144.1.

15byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 straipsniai), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 2 987,10 Eur negrąžintos paskolos suma ir 694,64 Eur bendra vartojimo kredito kaina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnio 2 dalis);

164.2.

17nors CK 6.874 straipsnio 1 dalis bendriausiu atveju suteikia kredito davėjui teisę iš kredito grąžinimo terminą praleidusio skolininko reikalauti sutartyje numatyto dydžio mokėjimo palūkanų, tačiau ši nuostata vartojimo kreditui pilna apimtimi netaikoma, nes CK 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios civilinio kodekso normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Vartojimo kredito įstatymo, pagal kurio 11 straipsnio 8 dalį pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 % dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Minėta norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma;

184.3.

19Sutarties 7.1 punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Sutarties 4.4 punkte numatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Nagrinėjamu atveju sutarties 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, ir savo esme yra sutartinėmis netesybomis;

204.4.

21taikant Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 % dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną tarifą, ir atsižvelgiant į tai, kad netesybos negali būti skaičiuojamos ilgiau kaip už 180 dienų, už laikotarpį po paskolos termino praleidimo ieškovei priteistina 268,84 Eur dydžio palūkanų (2987,10 Eur x 0,05 proc. x 180 d.). Norėdama, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovė privalėjo juos įrodyti, tačiau į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis), todėl likusioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis);

224.5.

23vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės taip pat priteistinos penkių procentų procesinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo priteisiamos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

244.6.

25ieškinį patenkinus iš dalies (59,27 procento), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteistina 160 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

26III.

27Apeliacinio skundo argumentai

285.

29Ieškovė UAB ,,Legal Balance“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą už akių: dalyje dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų ir UAB ,,Legal Balance“ iš R. Z. priteisti 2983,15 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo; dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ir UAB ,,Legal Balance“ iš R. Z. priteisti 271,00 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo už akių dalį palikti nepakeistą; priteisti UAB ,,Legal Balance“ iš R. Z. 61 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

305.1.

31kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Teismas tinkamai neidentifikavo prašomų priteisti sumų rūšies, kilmės bei paskirties. Apeliantė neprašė priteisti nei nuostolių, nei netesybų, nei kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų ir ieškinyje aiškiai nurodė, kad prašo priteisti bendros vartojimo kredito kainos iki Sutarties nutraukimo sumą bei mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų po Sutarties nutraukimo sumą. Teismas savo iniciatyva neteisingai mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas po Sutarties nutraukimo kvalifikavo kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas bei jas sumažino;

325.2.

33pagal Sutarties sąlygas, atsakovas Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas (4.1, 4.4, 6.5 bei 7.1 punktai). Nei Sutartis, nei CK, nei Vartojimo kredito įstatymas nenumato mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų skaičiavimo pabaigos momento. Pagal bendrą taisyklę laikoma, kad tol, kol atsakovas negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, jis naudojasi kreditu ir už šį naudojimąsi privalo mokėti sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, kurios nagrinėjamu atveju sudaro 2 983,15 Eur sumą. Naudojimasis paskolintais pinigais nesibaigia nutraukus vartojimo kredito sutartį ar kreipiantis į teismą su ieškiniu. Atsakovas, laiku negrąžinęs kredito ir nesiėmęs jokių veiksmų, kad skola būtų grąžinta ar mokėjimai atidėti vėlesniems terminams, yra pats atsakingas už susidariusią mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų sumą. Nagrinėjamu atveju ieškovė ne tik sumažino mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų normą (taikė ne Sutartyje nurodytą 98,90 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, o Sutartyje nurodytą 70,78 proc. metinę palūkanų normą), bet ir geranoriškai šias palūkanas paskaičiavo tik už 515 kalendorinių dienų, nors atsakovas pagal Sutartį vėluoja atsiskaityti daugiau nei 3 metus;

345.3.

35atsakovas, pasirašydamas Sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Atsakovas teisme nepareiškė reikalavimo mažinti palūkanas, neginčijo Sutarties sąlygų, nereikalavo Sutarties sąlygų pakeitimo, neteikė atsiliepimo į ieškinį, neįrodinėjo skolinimosi rizikos neįvertinimo, tai yra neįrodinėjo savo finansinės padėties ir / ar sveikatos būklės, išsilavinimo ir kitų aplinkybių, buvusių Sutarties sudarymo metu, taigi atsakovas skolinimosi riziką įvertino, taigi teismui savo iniciatyva iš esmės nebuvo pagrindo kištis į sutartinius šalių santykius ir mažinti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas;

365.4.

37pirmosios instancijos teismas, mažindamas mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų dydį, nepagrįstai rėmėsi Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi. Sutarties sudarymo metu galiojusioje Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, jog preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Taigi Sutartyje įtvirtinta 98,90 proc. bendros vartojimo kredito kainos metinė norma atitinka tuo metu galiojusį reglamentavimą, todėl nei ji, nei Sutartyje įtvirtinta 70,78 proc. metinė palūkanų norma, kuri sudaro tik dalį bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, teismo negalėjo būti mažinama.

386.

39Atsakovas R. Z. atsiliepimo į ieškovės UAB ,,Legal Balance“ apeliacinį skundą pagal CPK 318 straipsnį teismo nustatytu terminu nepateikė.

40IV.

41Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Apeliacinis skundas tenkinamas.

437.

44Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

458.

46Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių negaliojimo pagrindų, taip pat nenustatė būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas.

479.

48Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalies, kuria netenkintas reikalavimas dėl dalies prašomų priteisti palūkanų bei atitinkamai teismo paskirstytų bylinėjimosi išlaidų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4910.

50Iš bylos duomenų nustatyta, jog 2014 m. lapkričio 25 d. tarp pradinės kreditorės Vivus.lt sistemą valdančios UAB ,,4finance“ ir atsakovo R. Z. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9959976004, kurios pagrindu atsakovui suteiktas 289,62 Eur vartojimo kreditas 24 mėnesių terminui su 80,00 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 116,90 proc.). Atsakovui nusprendus pasiskolinti papildomai buvo sudarytos papildomos Vartojimo kredito sutartys (Vartojimo kredito sutarties Nr. 9959976004 priedai, kurie visi kartu vadinami Sutartimi): 2014 m. gruodžio 15 d., kurios pagrindu atsakovui suteiktas 579,24 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui su 70,64 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 98,70 proc.); 2015 m. sausio 19 d., kurios pagrindu atsakovui suteiktas 1500 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui su 69,64 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 96,80 proc.); 2015 m. sausio 24 d., kurios pagrindu atsakovui suteiktas 450 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui su 70,46 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 98,30 proc.); 2015 m. vasario 2 d., kurios pagrindu atsakovui suteiktas 200 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui su 70,78 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 98,90 proc.). Sutartimi ir papildomais susitarimais atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą (bendra vartojimo kredito suma 2 987,10 Eur), sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą – 4 278,11 Eur ir sumokėti palūkanas Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais (Sutarties 3.1 punktas), galutinė kredito grąžinimo data – 2018 m. sausio 25 d., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, nurodyta specialiosiose sąlygose – 7 265,21 Eur. Ieškovė nurodė, jog atsakovas negrąžino 2 987,10 Eur kredito. Byloje nėra duomenų apie atsakovo tinkamą prievolės įvykdymą (CPK 178 straipsnis).

5111.

52Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog 2017 m. birželio 29 d. pradinė kreditorė UAB ,,4finance“ ir pradinė kreditorė UAB „Finansų administravimas“ paskolų portfelio pardavimo sutarties pagrindu perleido savo reikalavimus į skolininkus ieškovei UAB „Legal Balance“ (taip pat ir į atsakovo įsiskolinimą). Apie reikalavimo perleidimą atsakovas informuotas 2017 m. liepos 3 d. pranešimu kartu pateikiant reikalavimo perleidimo sutarties kopiją. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

5312.

54Apeliaciniame procese neginčijamos šios pirmosios instancijos teismo priteistos sumos: 2 987,10 Eur suteikto vartojimo kredito suma bei 694,64 Eur bendra vartojimo kredito kaina. Ši teismo sprendimo už akių dalis apeliaciniu skundu neskundžiama, todėl dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo nepasisakoma (CPK 320 straipsnis). Ieškovė nesutinka tik su pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalimi, kuria teismas ieškovės prašomas priteisti 2 983,15 Eur mokėjimo palūkanas sumažino iki 268,84 Eur ir atitinkamai sumažintų reikalavimų daliai priteisė bylinėjimosi išlaidas.

5513.

56Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos – palūkanos, atliekančios mokėjimo funkciją (tai užmokestis už pinigų skolinimą; pvz., CK 6.37 straipsnio 1 dalyje, 6.872 straipsnyje reglamentuojamos palūkanos), ir kompensuojamąją funkciją (tai minimalių kreditoriaus nuostolių (negautų pajamų), kurių nereikia įrodinėti, kompensacija už piniginės prievolės pažeidimą; pvz., CK 6.210, 6.261 straipsniuose nustatytos palūkanos). Prie kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos ir CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos procesinės palūkanos. Jų paskirtis – kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius kreditoriaus nuostolius, kartu – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-275-248/2015). Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-275-248/2015; 2014-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014; 2007-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007).

5714.

58Taigi kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę, o kreditoriaus reikalavimas sutartyje nustatytu terminu sumokėti mokėjimo (pelno) palūkanas – reikalavimu prievolę įvykdyti natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77-378/2015). CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal nurodyto straipsnio 2 dalį, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį iki paskolos suma bus grąžinta.

5915.

60Pirmosios instancijos teismas dėl ieškovės prašomų priteisti 2 983,15 Eur palūkanų, paskaičiuotų taikant 70,78 proc. metinę palūkanų normą, nurodė, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais, kredito gavėjo mokamos netesybos negali būti didesnės nei 0,05 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną bei apskaičiuojamos už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį. Teismas vertino, jog prašomos priteisti sutartinės palūkanos už naudojimąsi pinigais po Sutarties įvykdymo termino praleidimo, yra nepagrįstai didelės, todėl mažintinos iki 0,05 procento ir palūkanų dydis skaičiuojamas už 180 dienų bei sudaro 268,84 Eur (2 987,10 Eur x 0,05 proc. x 180).

6116.

62Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai neatskyrė mokėjimo palūkanų nuo kompensuojamųjų bei nepagrįstai taikė Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, todėl mokėjimo palūkanas, numatytas šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje, sumažino nepagrįstai. Apeliantės prašomos priteisti 2 983,15 Eur palūkanos yra mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos, kurių paskirtis – atlyginti kredito davėjui už naudojimąsi kredito suma, o ne kompensuoti kredito gavėjo nuostolius dėl kredito grąžinimo termino praleidimo.

6317.

64Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas, taikoma tik netesyboms, t. y. tik tokiems mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti. Pelno palūkanos nepatenka į šios normos taikymo sritį, nes jos yra kaip atlyginimas (mokestis) už paskolintus pinigus, o šiuo atveju šalių nustatytos 98,90 proc. palūkanos buvo sutartas atlygis už kredito davėjo suteiktus naudotis pinigus. Sutiktina su apeliante, kad kol atsakovas negrąžina paskolintos vartojimo kredito sumos, laikoma, kad jis ja naudojasi ir už šį naudojimąsi privalo mokėti apeliantei sutartas mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas.

6518.

66Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktu šalys susitarė, kad už naudojimąsi vartojimo kredito suma atsakovė privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra vartojimo kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška, kaip numatyta Specialiosiose sąlygose, sudaro 98,90 proc. Sutarties 4.4 punkte nurodyta, jog palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Sutarties 6.5 punkte numatyta, jog iki kol bus grąžintas visas kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo kredito ir / ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalyje, Vartojimo kredito įstatyme bei Sutartyje nustatytas taisykles (Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punktas).

6719.

68Taigi, sudarydamas Sutartį, atsakovas įsipareigojo ne tik apeliantei grąžinti suteiktą vartojimo kreditą, sumokėti bendrą vartojimo kredito kainą, bet ir Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 4.4, 6.5 bei 7.1 punktais Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo toliau mokėti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas.

6920.

70Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; kt.).

7121.

72Nuo 2012-01-01 iki 2016-01-31 galiojusi Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio redakcija nustatė, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje (2012-01-01 – 2014-12-31 ir 2015-01-01 – 2016-01-31) nurodoma, jog preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Šiuo atveju Sutartyje numatyta bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (98,90 proc.) neviršijo Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje nustatyto dydžio, todėl pradinis kreditorius, sudarydamas Sutartį su atsakovu, nepažeidė Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Tokiais atvejais, kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina.

7322.

74Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485-916/2015, 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).

7523.

76Šiuo atveju apeliantė prašomas priteisti mokėjimo palūkanas po Sutarties nutraukimo paskaičiavo, taikydama ne Sutartyje įtvirtintą 98,90 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, bet 70,78 proc. vartojimo kredito metinę palūkanų normą ir už 515 kalendorinių dienų, nors atsakovas pagal Sutartį vėluoja atsiskaityti daugiau nei 3 metus. Nurodytų aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad prašomos priteisti mokėjimo palūkanos, kaip atlygis už kredito davėjo suteiktus naudotis pinigus, atitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimus.

7724.

78Vartotojams suteikiama papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 straipsniai), todėl nereiškia, kad vartotojai gali naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų teisių apsaugos priemonėmis, siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo. Jei iš turimų įrodymų matyti, kad skolininkas sistemingai laiku nevykdo prievolių, o skolininko, nors ir saugomo vartotojams taikomų papildomų teisinių apsaugos mechanizmų, ir kreditoriaus teisių bei pareigų įgyvendinimo požiūriu skolininkui netenka neproporcingai griežta prievolių vykdymo našta, teismas turi teisinį pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą nepaisydamas sutarties kvalifikavimo kaip vartojimo fakto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2014).

7925.

80Atsižvelgiant į tai, kad, mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės vykdymas natūra, šalių sutartas pelno (mokėjimo) palūkanų dydis galėtų būti mažinamas vadovaujantis ne CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatomis dėl kompensuojamųjų palūkanų mažinimo (kaip šiuo atveju neteisingai palūkanas sumažino pirmosios instancijos teismas), tačiau taikant sutarčių teisės normas (pavyzdžiui, CK 6.223, 6.228 straipsniai ir kt.). Remiantis įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, teismas turi teisę išnagrinėti sutarties sąlygą ir ją atitinkamai pakeisti CK 6.228 straipsnio pagrindu tik esant šalies prašymui, jai įrodinėjant šios materialiosios teisės normos taikymo pagrindus konkrečiu atveju.

8126.

82Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo savo iniciatyva modifikuoti sutartį, mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas vertinti kaip kompensuojamąją funkciją atliekančias palūkanas ir jas mažinti. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinis skundas tenkinamas, skundžiamo sprendimo už akių dalis dėl mokėjimo palūkanų priteisimo keičiama priteisiant iš atsakovo visas ieškiniu prašytas priteisti mokėjimo palūkanas už pinigų skolinimą, kurios nagrinėjamu atveju sudaro 2 983,15 Eur (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8327.

84Taip pat keistina sprendimo už akių dalis dėl 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, nurodant, kad ieškovei iš atsakovo priteisiama 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, t. y. nuo 6 664,89 Eur (2 987,10 Eur + 694,64 Eur + 2 983,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-07-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

85Dėl bylinėjimosi išlaidų

8628.

87Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme apeliantė (ieškovė) turėjo 271 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 121 Eur procesinių dokumentų parengimo išlaidos ir 150 Eur žyminio mokesčio išlaidos ir (e. b. l. 62, 65).

8829.

89Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių dalį, ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog ieškovės procesinis elgesys būtų netinkamas (93 straipsnio 4 dalis), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos visos ieškovės pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 271 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

9030.

91Ieškovė taip pat sumokėjo 61,00 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą (e. b. l. 111), todėl ši suma, tenkinus apeliacinį skundą, ieškovės naudai taip pat priteistina iš atsakovo (CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalys).

92Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

93Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą už akių pakeisti ir išdėstyti taip:

94,,ieškinį tenkinti visiškai.

95Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB ,,Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai 2 987,10 Eur (du tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus ir dešimt euro centų) negrąžintos paskolos, 694,64 Eur (šešių šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir šešiasdešimt keturių euro centų) bendrą vartojimo kredito kainą, 2 983,15 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ir penkiolikos euro centų) mokėjimo palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6 664,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 271,00 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt vieno euro) bylinėjimosi išlaidų.“

96Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai 61,00 Eur (šešiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB ,,Legal Balance“ prašė priteisti iš atsakovo R. Z. 2 987,10... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, jog 2014 m. lapkričio 25 d. atsakovas R. Z. ir pradinė... 9. 3.... 10. Atsakovas R. Z. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu už akių... 14. 4.1.... 15. byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (Lietuvos... 16. 4.2.... 17. nors CK 6.874 straipsnio 1 dalis bendriausiu atveju suteikia kredito davėjui... 18. 4.3.... 19. Sutarties 7.1 punkte numatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir / ar... 20. 4.4.... 21. taikant Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 %... 22. 4.5.... 23. vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies... 24. 4.6.... 25. ieškinį patenkinus iš dalies (59,27 procento), proporcingai patenkintų... 26. III.... 27. Apeliacinio skundo argumentai... 28. 5.... 29. Ieškovė UAB ,,Legal Balance“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus... 30. 5.1.... 31. kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties... 32. 5.2.... 33. pagal Sutarties sąlygas, atsakovas Sutarties neįvykdymo atveju įsipareigojo... 34. 5.3.... 35. atsakovas, pasirašydamas Sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu... 36. 5.4.... 37. pirmosios instancijos teismas, mažindamas mokėjimo funkciją atliekančių... 38. 6.... 39. Atsakovas R. Z. atsiliepimo į ieškovės UAB ,,Legal Balance“ apeliacinį... 40. IV.... 41. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 42. Apeliacinis skundas tenkinamas. ... 43. 7.... 44. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 45. 8.... 46. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių pirmosios instancijos... 47. 9.... 48. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių... 49. 10.... 50. Iš bylos duomenų nustatyta, jog 2014 m. lapkričio 25 d. tarp pradinės... 51. 11.... 52. Bylos duomenys taip pat patvirtina, jog 2017 m. birželio 29 d. pradinė... 53. 12.... 54. Apeliaciniame procese neginčijamos šios pirmosios instancijos teismo... 55. 13.... 56. Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai... 57. 14.... 58. Taigi kreditoriaus reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas... 59. 15.... 60. Pirmosios instancijos teismas dėl ieškovės prašomų priteisti 2 983,15 Eur... 61. 16.... 62. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios... 63. 17.... 64. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata, kuria rėmėsi... 65. 18.... 66. Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktu šalys susitarė,... 67. 19.... 68. Taigi, sudarydamas Sutartį, atsakovas įsipareigojo ne tik apeliantei... 69. 20.... 70. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutartyje draudžiama... 71. 21.... 72. Nuo 2012-01-01 iki 2016-01-31 galiojusi Vartojimo kredito įstatymo 21... 73. 22.... 74. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį... 75. 23.... 76. Šiuo atveju apeliantė prašomas priteisti mokėjimo palūkanas po Sutarties... 77. 24.... 78. Vartotojams suteikiama papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno... 79. 25.... 80. Atsižvelgiant į tai, kad, mokėjimo (pelno) palūkanos yra prievolės... 81. 26.... 82. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 83. 27.... 84. Taip pat keistina sprendimo už akių dalis dėl 5 procentų dydžio metinių... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 86. 28.... 87. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas,... 88. 29.... 89. Apeliacinės instancijos teismui pakeitus pirmosios instancijos teismo... 90. 30.... 91. Ieškovė taip pat sumokėjo 61,00 Eur žyminį mokestį už apeliacinį... 92. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 93. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą už akių... 94. ,,ieškinį tenkinti visiškai.... 95. Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB ,,Legal... 96. Priteisti iš atsakovo R. Z., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Legal...