Byla 2A-802-115/2011
Dėl skolos ir atlyginimo už atliktus darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas), Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. P. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui UAB „Pabradė“, trečiajam asmeniui A. L. dėl rangos sutarties nutraukimo ir kainų skirtumo priteisimo bei UAB „Pabradė“ priešieškinį V. P. dėl skolos ir atlyginimo už atliktus darbus priteisimo

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas V. P. prašė įpareigoti atsakovą UAB „Pabradė“ grąžinti ieškovui kainų skirtumą už atliktus darbus, kuris buvo nustatytas ekspertizės metu, t.y. 24 529 Lt; įpareigoti atsakovą atlyginti ieškovui ekspertizės išlaidas, kas sudaro 1 428 Lt, t.y. iš viso priteisti iš atsakovo 25 957 Lt; nutraukti 2008-08-25 Statybos rangos sutartį Nr. 18 dėl atsakovo kaltės ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2-5). Paaiškino, kad pagal 2008-08-25 ieškovo ir atsakovo sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. 18 atsakovas UAB „Pabradė“ įsipareigojo pagaminti ir per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti ieškovui medinę konstrukciją, tačiau to nepadarė. Pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą buvo nurodyti trūkumai, tačiau atsakovas jų nepašalino iki šiol. Reikalavimo sumą grindė UAB „Eika“ atlikta darbų ekspertize.

5Atsakovas UAB „Pabradė“ priešieškiniu prašė priteisti iš V. P. 21 184 Lt atlyginimo už faktiškai atliktus darbus, 9 720 Lt skolos, 6 proc. dydžio procesines palūkanas bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 43-47). Paaiškino, kad darbai nebuvo atlikti iki galo, ieškovui atsisakius pateikti papildomą techninę dokumentaciją. Iš esmės visi darbai pagal rangos sutartį yra atlikti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-06-16 sprendimu ieškinio netenkino, priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 30 904 Lt už atliktus darbus, 927 Lt žyminį mokestį, iš viso 31 831 Lt bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009-09-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Teismas konstatavo, kad atsižvelgus į tai, jog UAB „Eika“ nustatė tik medinių konstrukcijų kiekius, statinio vertės nenustatinėjo, o ieškovas ieškinį grindžia ir kainų skirtumą už atliktus darbus prašo priteisti remiantis tik minėtos ekspertizės išvadomis, toks reikalavimas negali būti patenkintas. Ieškovo prašomu nutraukti sutartį pagrindu (CK 6.219 str. ) sutartis teismo tvarka negali būti nutraukta, nes CK 6.219 str. numato sutarties nutraukimą ne teismo tvarka. Ieškovas, manydamas, kad atsakovas pažeidžia sutarties sąlygas, galėjo vienašališkai nutraukti sutartį. Esant išdėstytoms aplinkybėms šis ieškovo reikalavimas negali būti patenkintas.

9Iš ieškovo atsakovui pateiktų brėžinių (b.l. 48-49) matyti, kad juose nėra stogo konstrukcijos, jo išmatavimų, esamų duomenų, teismo nuomone, nepakanka tinkamam sutarties sąlygų įvykdymui, t.y. namo pastatymui, todėl atsakovas pagrįstai reikalavo iš ieškovo papildomos dokumentacijos, o jos negavęs – nutraukė sutartį. Atsakovas pripažįsta, kad jis neatliko priėmimo-perdavimo akte nurodytų darbų ir pateikė neatliktų darbų sąmatą (b.l. 51) iš kurios matyti, kad neatliktų darbų vertė yra 3360 Lt. Ieškovas nepateikė savo neatliktų darbų paskaičiavimo, todėl teismas remėsi atsakovo pateiktais duomenimis. Tarp šalių pasirašytos sutarties 2 p. numatyta, kad kaina nustatoma pagal sudarytą sąmatą. Sąmatoje nurodoma kaina litais be pridėtinės vertės mokesčio. Kaip jau buvo minėta šalys susitarė, jog pagamintos konstrukcijos vertė yra 107 800 Lt plius PVM, t.y. iš viso – 127 204 Lt. Ieškovas atsakovui yra sumokėjęs iš viso 92 940 Lt, kaip minėta, neatliktų darbų vertė yra 3 360 Lt, todėl ieškovas atsakovui turi sumokėti 30 904 Lt (12 7204 – 92 940 – 3 360).

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nėra verslininkas, sumažino atsakovo prašomų priteisti procesinių palūkanų dydį iki 5 proc.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

12Ieškovas V. P. apeliacinius skundu prašo Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą panaikinti ir UAB „Pabradė“ priešieškinį atmesti. Paaiškina, kad teismas pažeidė betarpiškumo principą, kadangi sprendime remdamasis nepatikrintais UAB „Pabradė“ teiginiais konstatavo, kad ieškovui priklausančios medžiagos yra pagamintos ir saugomos UAB „Pabradė“ sandėlyje. Neteisinga yra ir atsakovui priteista suma, kadangi nebuvo įvertinta trūkstamų medžiagų vertė, jų tinkamumas naudoti pagal paskirtį ir atitikimas techniniams reglamentams. Teismas be jokios argumentacijos konstatavo, kad pateiktų brėžinių nepakanka sutarties sąlygų įvykdymui. Tokį faktą galėjo nustatyti tik atitinkamos srities specialistas. Teismas visiškai klaidingai įvertino ekspertizės aktą, kadangi ieškovas neginčija sutarties kainos, o paprasčiausiai ekspertizės pagalba konstatuoja neatliktų darbų vertę, nurodo sumontuotų konstrukcijų trūkumus.

13Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai nesigilino, kad atsakovas yra profesionalus rinkos dalyvis, užsiimantis statybomis, todėl jis privalėjo iš ieškovo gauti visus reikalingus dokumentus dar iki pradedant darbus. Pastatyti visą konstrukciją dokumentacijos pakako, o jau ištaisyti smulkius trūkumus ir atvežti trūkstamas medžiagas kažkodėl reikėjo papildomos dokumentacijos. Teismas nevertino aplinkybių, kad atsakovas pagal sutartį savo įsipareigojimus turėjo įvykdyti per 60 kalendorinių dienų, pranešti ieškovui, jog darbai yra atlikti, informuoti apie kontrolinį pastato surinkimą, po kontrolinio surinkimo apžiūros per 5 dienas supakuoti statinio elementus, laiku nespėjant įvykdyti sutarties pratęsti terminus, kad gamintojas, o ne užsakovas atsako už nukrypimus nuo sutarties.

14Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nebuvo pakviestas įsitikinti atliekamų darbų kokybe, o gaminys buvo pristatytas į vietą sausio mėnesį. Ieškovas yra silpnesnė sutarties šalis, todėl visi sutarties neaiškumai ir spragos turi būti aiškinami jo naudai.

15Teismas nepagrįstai nevertino ir nesiaiškino, kodėl bylos nagrinėjimo metu šalys nurodė skirtingas pinigų įnešimo į atsakovo kasą datas, kodėl kasos pajamų orderiuose nėra ieškovo parašo.

16Atsakovas UAB „Pabradė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Ieškovas nepagrindė atsakovo pareigos montuoti medžiagas buvimo. Medžiagų atitikimas techniniams reglamentams, jų vertės dydis bei tinkamumas naudoti pagal paskirtį, nebuvo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalyku. Brėžinių trūkumai, dėl kurių nebuvo galima pastatyti statinio bei ištaisyti jo defektus, yra akivaizdūs. Jiems nustatyti nereikia jokių specialių žinių ar kvalifikacijos. Pats ieškovas pripažįsta, kad ekspertizės aktu nėra siekiama pakeisti sutarties kainos, todėl akivaizdu, kad ekspertizės akte nurodyti neatlikti darbai neatitinka sutartimi sutarto atlikti darbų kiekio. Ieškovo pareigą pateikti statinio techninę dokumentaciją numatė ne tik tarp ginčo šalių sudaryta sutartis, bet ir CK 6.684 str. 2-3 d., Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3-5 p.

17Skundo argumentai dėl pateiktų kasos pajamų orderių trūkumų neturi jokios įtakos teisingam ginčo išsprendimui, atitinkamai ir skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Ieškovas neginčija sutartimi nustatytos statybos darbų kainos, neginčija faktiškai atliktų darbų kiekio bei nepateikė pagrįsto neatliktų statybos darbų vertės paskaičiavimo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

20Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-08-25 bylos šalys sudarė statybos rangos sutartį, kuria atsakovas UAB „Pabradė“ įsipareigojo pagaminti ir perduoti apelianto V. P. nuosavybėn statinį, o pastarasis įsipareigojo priimti ir apmokėti už statinį (b.l. 15-21). Rangos darbų kaina – 107 800 Lt be PVM. Sutarties priede Nr. 1 šalys susitarė dėl matmenų ir techninių konstrukcijų reikalavimų naudojamoms medžiagos bei komplektacijai (b.l. 22). Apeliantas atsakovui už darbus iš viso sumokėjo 92 940 Lt (b.l. 14, 50). 2009-03-27 pranešimu UAB „Pabradė“ informavo apeliantą, kad darbai yra užbaigti, pabrėžė, kad nėra pateikta techninė dokumentacija (b.l. 10). 2009-03-30 šalys pasirašė statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktą (b.l. 30-31). Akte apeliantas nurodė pastabas, kad neatlikta dalis darbų, t.y. sienų konstrukcijoje langų kiaurymių aukštis neatitinka būtiniems išmatavimams 1200 mm; nėra pirmojo aukšto grindų sijinio perdenginio; viena lubų perdenginio sija nesiremia/neguli ant sienos, o faktiškai viena puse kabo ore; nepadaryta užsakyta pagal sutartį stogo konstrukcija; neatliktas grebėstavimas, vagonlentėm neapkalti frontonai, nepadaryti taip vadinami „inkilai“; nepateikta stogo dangos medžiaga – bituminis šiferis; nepateiktos grindų lentos, laiptai į mansardą ir dvejos įėjimo durys. 2009-04-02 pranešime atsakovas nurodė, kad statybos darbų nevykdys, nes iki šiol neturi techninės dokumentacijos, remiantis kuria būtų galima pašalinti apelianto darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytus trūkumus (b.l. 11). 2009-07-08 pranešimu atsakovas informavo apeliantą, jog darbų trūkumai galės būti pašalinti tik pastarajam pateikus statinio techninę dokumentaciją. Įspėjo apeliantą, jog iki 2009-07-31 nepateikus techninės dokumentacijos atsakovas statybos rangos sutartį nutrauks vienašališkai (b.l. 52). 2009-08-07 pranešimu atsakovas UAB „Pabradė“ vienašališkai nutraukė bylos šalių 2008-08-25 sudarytą statybos rangos sutartį (b.l. 53). Atsižvelgdamas į tai pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovas teisėtai nutraukė ginčo rangos sutartį ir apeliantui atsirado pareiga atsiskaityti už atliktus darbus. Apeliantas mano, jog tokia teismo išvada yra nepagrįsta.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog, aiškinant sutartį, būtina remtis visais sutarčių aiškinimo principais, kurie padėtų kiek įmanoma tiksliau kvalifikuoti aiškinamą sutartį ir jos pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą (CK 6.193 str. 2 d.); sutarties tikslas padeda atskleisti tikruosius šalių ketinimus, šalių tarpusavio teisių ir pareigų apimtį; jeigu sutarties šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, sutartis aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ prieš A. B. firmą „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ prieš UAB „Beltateksas“, bylos Nr 3K-3-203/2007, ir kt.). Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino šalių 2008-08-25 sudarytą statybos rangos sutartį, įvertino jos sąlygas ir padarė pagrįstą išvadą, kad pagal statybos rangos sutarties 3 p. statinio techninę dokumentaciją privalėjo pateikti apeliantas. Iš ginčo sutarties 4 p. aišku, kad abi šalys su statinio technine dokumentacija turėjo susipažinti prieš sutarties pasirašymą, tai leidžia daryti išvadą, jog dokumentaciją apeliantas privalėjo atsakovui pateikti dar iki sutarties pasirašymo. Iš šalių elgesio prieš ir po sutarties pasirašymo aišku, kad techninės dokumentacijos nepateikimo jos nelaikė kliūtimi vykdyti sutartimi prisiimtas prievoles ir tokiu būdu iš dalies modifikavo sutarties sąlygas, sutardamos, kad darbams pradėti užtenka apelianto pateiktų brėžinių. Atsakovas UAB „Pabradė“ darbus vykdė pagal gautus iš apelianto brėžinius, kurių užteko atlikti tarpiniams darbams. Dėl to, kad darbams užbaigti kaip numatyta rangos sutartyje yra būtina techninė dokumentacija atsakovas apeliantą informavo 2009-03-27 pranešimu. Apeliantui darbų priėmimo – perdavimo akte nurodžius neatliktų darbų trūkumus, atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai informavo apeliantą, jog trūkumams pašalinti yra būtina statinio techninė dokumentacija (b.l. 11, 52, 53). Atsižvelgiant į 2008-08-25 statybos rangos sutarties 3, 4 p., atsakovo UAB „Pabradė“ nuoseklią poziciją dėl techninės dokumentacijos reikalingumo, išvadai, jog apelianto pateiktų brėžinių nepakako darbų trūkumams pašalinti, padaryti teisėjų kolegijos nuomone nebuvo būtina specialisto išvada, kadangi apeliantas žinojo savo pareigą pateikti techninę dokumentaciją, nesant įrodymų, jog darbai galėjo būti užbaigti ir be jos, kitokia nei pirmosios instancijos teismo išvada surinktų byloje duomenų požiūriu nėra galima (CPK 185 str.). Dėl dalies medžiagų pristatymo pareigos pažeidimo pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas pagal rangos sutartį neturėjo pareigos jų pristatyti į vietą. Teisėjų kolegija su tokiu vertinimu nesutinka, kadangi pagal rangos sutarties 1 p. atsakovas UAB „Pabradė“ pagaminti ir perduoti apeliantui statinį, pilnai sukomplektuotą daiktą, todėl trūkstamas medžiagas atsakovas būtų privalėjęs pristatyti į darbų vietą, kadangi tai išplaukia iš paties susitarimo esmės. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog rangos darbai negalėjo būti objektyviai užbaigti, atsakovui nebuvo ir pareigos minėtas medžiagas pristatyti. Kadangi rangos sutartis yra atsakovo vienašališkai nutraukta (ginčo tarp šalių dėl to nėra), kartu baigėsi ir pareiga dėl medžiagų pristatymo. Apeliantui nepateikus įrodymų, jog trūkstamos medžiagos nėra pagamintos ir jos nėra sandėliuojamos atsakovo patalpose (CPK 176, 178 str.), pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo abejoti atsakovo UAB „Pabradė“ teiginiais dėl minėto, juolab, kad atsakovas dar 2009-04-16 pranešimu apeliantą apie tai informavo (b.l. 6).

22Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog pirmosios instancijos teismas klaidingai įvertino jo į bylą pateiktą ekspertizės išvadą. Pasisakydamas dėl eksperto išvados, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ji kaip įrodymas civiliniame procese yra tik dėl iškeltoje civilinėje byloje teismo ar teisėjo nutartimi paskirto tyrimo gauta išvada, kurią pateikia teismo ekspertu paskirtas asmuo, pritaikęs specialiąsias žinias. Teisminio nagrinėjimo metu gali būti naudojami kaip įrodymai rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio – gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialiąsias žinias. Tai turto įvertinimo, defektų nustatymo, įrengimų ir mechanizmų ištyrimo ar kitokie aktai, kurie yra surašyti atitinkamą kvalifikaciją turinčių asmenų po ištyrimo. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymima, kad jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai, nepaisant jo tiriamojo–mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma rašytiniu įrodymu, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Valvikė“ v. UAB „Laugina“, byla Nr. 3K-3-575/2008; 2005 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje R. S. v. A. R. Ž., byla Nr. 3K-3-8/2005). Nagrinėjamos bylos ginčo objektas yra susijęs su rangos sutartimi užsakovo ir rangovo prisiimtų įsipareigojimų tinkamu vykdymu. Iš byloje apelianto pateikto UAB „Eika“ parengto akto „Vienbutis gyvenamasis namas. Sumontuotų medinių konstrukcijų kiekių nustatymas“ aišku, jog jo tikslas buvo nustatyti rąstinio gyvenamojo namo medinių konstrukcijų, sumontuotų iki 2009-04-24, kiekius. Apeliantas teigia, jog šis aktas turi įrodomąją reikšmę sprendžiant dėl neatliktų darbų vertės ir konstrukcijų trūkumų. Kolegijos nuomone toks apelianto vertinimas yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog UAB „Eika“ atlikto vertinimo tikslas nebuvo kainos tikrosios kainos, taigi ir atliktų darbų vertės, paskaičiavimas ar tuo labiau trūkumų konstatavimas, kadangi apelianto prašymu buvo tik paskaičiuotas medienos kiekis ir pateiktas UAB „Eika“, kaip rangovo, darbų kainos paskaičiavimas. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog statybos rangų sutartyje šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl darbų kainos, nustatydami ją sveiku skaičiumi. UAB „Eika“ akte konstatuotos aplinkybės ir atlikti apskaičiavimai įrodomosios reikšmės šioje byloje neturi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai juo nesivadovavo.

23Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjamu, vadovaudamasis įstatymais. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, reikia nustatyti, koks jo ryšys su įrodinėjimo dalyku, ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas, ar tinkamai buvo šalims paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar yra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Įvertinusi apeliacinio skundo skundo argumentus ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto nesutikimas su pirmosios instancijos teismo bylos vertinimu yra grindžiamas apelianto subjektyviu jam palankia faktų interpretacija. Tai, kad apeliantas yra vartotojas, neatleidžia jo nuo pareigos būti rūpestingam, apdairiam ir atsargiam, sudarant bei vykdant sutartį, todėl ne tik atsakovas, bet ir apeliantas turėjo aktyviai bendradarbiauti bei kooperuotis, laiku pateikti pageidavimus, domėtis darbų atlikimu, vykdyti savo įsipareigojimus dėl informacijos pateikimo. Apeliacinio skundo argumentai, susiję su netinkamu rangos sutarties vykdymu, kiek tai nėra susiję su darbų priėmimo – perdavimo akte nurodytais trūkumais, reikšmės šios bylos tinkamam išnagrinėjimui neturi. Teisėjų kolegija taip pat atskirai nepasisakys dėl kasos orderių trūkumų, kadangi ginčo tarp šalių dėl sumokėtų sumų ginčo nėra, todėl galimi orderių formos ar turinio trūkumai nėra svarbūs.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė įstatymą, teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1 d.1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-27-617/2010 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas V. P. prašė įpareigoti atsakovą UAB „Pabradė“ grąžinti... 5. Atsakovas UAB „Pabradė“ priešieškiniu prašė priteisti iš V. P. 21 184... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-06-16 sprendimu ieškinio... 8. Teismas konstatavo, kad atsižvelgus į tai, jog UAB „Eika“ nustatė tik... 9. Iš ieškovo atsakovui pateiktų brėžinių (b.l. 48-49) matyti, kad juose... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nėra verslininkas, sumažino... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. Ieškovas V. P. apeliacinius skundu prašo Švenčionių rajono apylinkės... 13. Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai nesigilino, kad atsakovas yra... 14. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nebuvo pakviestas įsitikinti... 15. Teismas nepagrįstai nevertino ir nesiaiškino, kodėl bylos nagrinėjimo metu... 16. Atsakovas UAB „Pabradė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 17. Skundo argumentai dėl pateiktų kasos pajamų orderių trūkumų neturi jokios... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008-08-25 bylos šalys sudarė statybos rangos... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog,... 22. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog... 23. Pagal CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas,... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą...