Byla e2A-456-345/2018
Dėl 2 953,25 Eur dydžio administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Administratorė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimo už akių, priimto išnagrinėjus ieškovės bankroto administratorės mažosios bendrijos „Administratorė“ ieškinį atsakovams O. S. ir V. S. dėl 2 953,25 Eur dydžio administravimo išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau – MB) „Administratorė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų 2953,25 Eur žalos atlyginimo ir penkių procentų procesines palūkanas.
 2. Nurodė, kad atsakovas nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Arvilsta“ vadovo pareigas, o atsakovė nuo 2011 m. spalio 17 d. buvo vienintelė bendrovės akcininkė, todėl atsakovams kyla pareiga atlyginti žalą, kuri atsidaro dėl to, kad atsakovai nesiėmė veiksmų inicijuojant įmonės bankroto bylos iškėlimo. Anot ieškovės, žalos sumą sudaro nepadengta Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-2949-562/2016 patvirtinta administravimo išlaidų suma, iš viso 2953,25 Eur. Ieškovė prašė, esant Civilinio proceso kodekso nustatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių.

53.

6Atsakovai atsiliepimo į ieškovės ieškinį teismo nustatytu terminu nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 3 d. sprendimu už akių ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš ieškovės MB „Administratorė“ 7,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, bei grąžino ieškovei MB „Administratorė“ 4,65 Eur žyminio mokesčio.
 2. Teismas sprendė, kad nei ieškovės argumentai, nei byloje pateiktų įrodymų visuma neteikia pagrindo teigti, jog ieškovės prašoma priteisti žala, kilo būtent dėl atsakovų neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. kad, pavyzdžiui, atsakovams tinkamai vykdant savo (kaip, atitinkamai, įmonės vadovo ir (arba) dalyvio) pareigas inicijuoti bankroto bylą, įmonė iš viso nepatirtų ieškovės nurodomos žalos arba tokia žala būtų mažesnė (kad bankroto byloje iš viso nebūtų patvirtinama administravimo išlaidų sąmata arba patvirtinta sąmata būtų mažesnė, negu ji patvirtinta atsakovams šios pareigos neįvykdžius). Teismas padarė išvadą, jog nenustačius visų būtinų pagrindų atsakovų deliktinei atsakomybei kilti, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

9III. Apeliacinio skundo argumentai

10

 1. Apeliantė (ieškovė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. priimtą sprendimą už akių ir tenkinti BUAB „Arvilsta“ bankroto administratorės MB „Administratorė“ ieškinį pilna apimtimi. Apeliantės teigimu, tarp neteisėtų atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis priežastinis ryšys. Nurodo, kad:
 1. Žala apeliantei nebūtų atsiradusi, jeigu atsakovai būtų tinkamai įgyvendinę jiems Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą nedelsiant pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Jeigu atsakovai, kaip UAB „Arvilsta“ valdymo organai, būtų laiku kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nelaukdami, kol bendrovėje faktiškai neliks turto, iš kurio būtų galima apmokėti administravimo išlaidas ir ženkliai padidės bendrovės pradelsti įsipareigojimai, bent dalis administravimo išlaidų galėjo būti apmokėtos iš minėtai bendrovei priklausančio turto. Vadinasi, šiuo atveju atsakovams, nustačius bendrovės nemokumą ir neteisėtai laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, apeliantė patyrė žalą, todėl faktinis priežastinis ryšys konstatuotinas.
 2. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi atsakovų, kaip bendrovės vadovo ir akcininko, pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo paaiškėjus, jog bendrovė negali ar ateityje negalės atsiskaityti su bendrovės kreditoriais. Tokią pareigą atsakovai turėjo UAB „Arvilsta“ atžvilgiu, todėl laikydamiesi teisės aktuose numatytų pareigų privalėjo nedelsiant jas įgyvendinti. Pažymi, kad atsakovai nesikreipė dėl UAB „Arvilsta“ bankroto bylos iškėlimo, o bankroto byla iškelta būtent Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva tuomet, kai UAB „Arvilsta“ įsipareigojimai padidėjo tiek, jog nebeliko turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais bei atlyginti administravimo išlaidas. Apeliantės nuomone, tai įrodo teisinio priežastinio ryšio egzistavimą atsakovų veiksmuose.
 1. Atsakovai O. S. ir V. S. atsiliepime į apeliacinį skundą, prašo palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. priimtą sprendimą. Nurodo, kad nesutinka su reikalavimu apmokėti nepagrįstai dideles administravimo išlaidas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl bankroto procese bankroto administratorės MB „Administratorė“ turėtų UAB „Arvilsta“ bankroto administravimo išlaidų priteisimo solidariai iš įmonės vadovo ir akcininkės, pažeidus jiems pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo.
 3. Bylos duomenimis ir informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi UAB „Arvilsta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta MB „Administratorė“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. 2017 m. vasario 10 d. priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, kuris įsiteisėjo 2017 m. kovo 12 d. Remiantis viešais VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, jog BUAB „Arvilsta“ 2017 m. kovo 17 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro.
 4. Ieškovė ieškiniu prašė solidariai iš atsakovų V. S. (vienintelės akcininkės) ir O. S. (įmonės vadovo) priteisti 2953,25 Eur žalos atlyginimo, kurį sudaro administravimo išlaidos. Ieškinio reikalavimus ieškovė grindė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintu teisiniu pagrindu, t. y. įrodinėjo, kad atsakovai pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis), dėl ko nebuvo padengtos bankroto procese patirtos bankroto administravimo išlaidos, kurias prašė priteisti iš atsakovų solidariai, vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje įtvirtintomis nuostatomis.
 5. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį, kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi pagal šią įstatymo nuostatą administravimo išlaidų suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.
 6. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu atsiranda pažeidusių pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo asmenų atsakomybė prieš kreditorių, įmokėjusį pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą – šis turi teisę reikalauti jo įmokėtos sumos, ir prisiėmusį riziką administratorių – šio turėtų administravimo išlaidų apimtyje, t. y. tokius reikalavimus reiškiantys subjektai yra kreditorius ar administratorius (o ne bankrutuojanti įmonė) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017). Nagrinėjamu atveju BUAB „Arvilsta“ administravo riziką dėl administravimo išlaidų prisiėmusi administratorė MB „Administratorė“, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto.

13Dėl pareigos kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimo

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 17 d. buvo vienintelė UAB „Arvilsta“ akcininkė, o atsakovas laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. paskirtas eiti bendrovės vadovo pareigas. Ieškovė sprendė, kad atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškia tos pačios pareigos, nustatytos abiem atsakovams, pažeidimu (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje), jų abiejų atsakomybės teisinis pagrindas yra tas pats (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis). Ieškovės nuomone, abu atsakovai turėjo pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokiai.
 2. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įstatymas kalba apie aplinkybių visumą: 1) įsipareigojimų nevykdymą, pasireiškiantį skolų nemokėjimu arba iš anksto apmokėtų darbų neatlikimu; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų santykį su įmonės turtu. Jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jos ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012).
 3. Byloje esant duomenims, jog įmonė nėra teikusi aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų, t.y. vienintelis finansinės atskaitomybės rinkinys pateiktas tik už 2009 m., taip pat, kad jau pareiškimo iškelti bankroto bylą dienai įmonė neturėjo registruotino turto, o taikytos priverstinio poveikio priemonės buvo neveiksmingos, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Arvilsta“ priėmimo dienai skola valstybės biudžetui jau sudarė 900,78 Eur, o valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skola siekė 3249,35 Eur, be to bankroto administratoriui nebuvo perduoti bendrovės dokumentai, antspaudas, turtas pagal balansą, sudarytą bankroto bylos iškėlimo dienos duomenis, dėl ko bankroto byloje taikytas supaprastintas bankroto procesas, suponuoja išvadą, kad tiek atsakovas (kaip įmonės vadovas), tiek atsakovė (vienintelė akcininkė) nevykdė ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir šios pareigos nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu atsiranda abiem atsakovams solidari pareiga atlyginti administravimo išlaidas prisiėmusiam riziką administratoriui. Taigi, šioje byloje atsakovų neteisėti veiksmai konstatuoti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai neteikė atsiliepimo į ieškinį, spręstina, kad neginčijo savo kaltės dėl nesikreipimo laiku iškelti juridiniam asmeniui bankroto bylą, t.y. kaltės prezumpcijos nepaneiginėjo.
 4. Priešingai, nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja ir priežastinis ryšys būtinas civilinei atsakomybei atsirasti.
 5. Pažymėtina, kad ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta imperatyvi atsakovų, kaip bendrovės vadovo ir akcininko, pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo paaiškėjus, jog bendrovė negali ar ateityje negalės atsiskaityti su bendrovės kreditoriais. Tokią pareigą atsakovai turėjo UAB „Arvilsta“ atžvilgiu, todėl laikydamiesi teisės aktuose numatytų pareigų privalėjo nedelsiant jas įgyvendinti. Šiuo atveju, atsakovai nesikreipė dėl UAB „Arvilsta“ bankroto bylos iškėlimo, o bankroto byla iškelta būtent Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva tuomet, kai UAB „Arvilsta“ įsipareigojimai padidėjo tiek, jog nebeliko turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais bei atlyginti administravimo išlaidas. Aukščiau išdėstyta aplinkybių visuma akivaizdžiai įrodo priežastinio ryšio egzistavimą atsakovų veiksmuose.

14Dėl žalos dydžio

 1. Nagrinėjamo ginčo atveju ieškovė turėjo įrodyti ne tik atsakovų neteisėtus veiksmus, tačiau ir žalos faktą ir dydį, neteisėtų veiksmų ir žalos priežastinį ryšį, o apeliantai paneigti savo kaltės prezumpciją (CK 6.246 - 6.249 straipsniai). Kartu galioja ir bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė, įtvirtinta CPK 12 ir 178 straipsniuose – kiekvienas suinteresuotas asmuo privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakomybė pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį prisiėmusiam riziką administratoriui atsiranda šio turėtų administravimo išlaidų apimtyje.
 2. Teismų praktikoje pažymima, kad Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenustato garantijų, kad administratorius visais atvejais realiai gaus visą jam nustatytą atlyginimą arba įmonė ar kreditoriai kompensuos visa apimtimi jo patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus atlyginimas nustatomas ir administravimo išlaidos patiriamos visose bankroto bylose nepriklausomai nuo to, kas ir kada inicijavo bankroto bylą, tai yra šios išlaidos atsiranda ne kaip neteisėtų įmonės vadovo ar dalyvio veiksmų – ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo pasekmė, o iš bankroto bylos, nepaisant kas ir kada ją inicijuoja, iškėlimo fakto (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017). Taigi administravimo išlaidos iš buvusio įmonės vadovo gali būti priteisiamos ne visais atvejais, kai jos yra patirtos, o tik esant Įmonių bankroto įstatyme nustatytoms sąlygoms. Įvertinusi aptartas Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, taip pat šiuo klausimu formuojamą teismų praktiką, bei atsižvelgusi į tai, kad bankroto byloje buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad administravimo išlaidos šioje byloje gali būti priteistos, tačiau administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos, bankroto administratoriaus apmokėtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, jog teismui ar kreditorių susirinkimui patvirtinus administravimo išlaidas, administratorius nebūtinai turi visas jas išnaudoti, o jų panaudojimą turi pagrįsti, pateikdamas šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Pabrėžtina, jog administratorius įmonės lėšas turi naudoti atsakingai ir taupiai. Administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas, todėl ji negali būti preciziškai tiksli.
 3. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi supaprastintam BUAB „Arvilsta“ bankroto procesui skyrė 3140,00 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą. Ieškovė teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Arvilsta“ neturėjo jokio registruotino turto bei piniginių lėšų, BUAB „Arvilsta“ bankroto proceso liko nepadengta administravimo išlaidų sąmata. Kaip matyti ieškovė pateikė teismui įrodymus, pagrindžiančius patirtas administravimo išlaidas, t. y. išlaidos Juridinių asmenų registrui (PVM sąskaita-faktūra Serija RC Nr. 2999635 - 21,14 Eur, Serija RC Nr. 3007269 - 6,37 Eur, Serija RC Nr. 3697521 - 21,14 Eur bei Serija RC Nr. 4610476 - 2,24 Eur (išlaidų sumos paskaičiuotos proporcingai pateiktų prašymų skaičiui), skelbimui VšĮ „Lietuvos aido“ fondas (išlaidų suma padalinta proporcingai skelbime esančių įmonių skaičiui - PVM sąskaita-faktūra Serija LAF Nr. 00009941 -1,37 Eur, PVM sąskaita - faktūra Serija Nr. 00010569 - 2,99 Eur) bei archyvavimo išlaidos - 40,00 Eur, išlaidos už suteiktas buhalterines paslaugas 1331,00 Eur, bankroto administratoriaus atlyginimas 1140 Eur.
 4. Administratoriaus atlyginimas nustatomas pagal Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415 (TAR, 2016-04-28, Nr. 10664). Rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal formulę: A = Amin + Pį + Pb + Pt, kur: A – rekomendacinis administratoriaus atlyginimas; Amin – minimalus administratoriaus atlyginimas; Pį – priemoka už bankroto metu gautas įplaukas – lėšas iš parduoto įmonės turto ir turto perėmėjo sumokėtų administravimo išlaidų, taip pat už bankroto metu išieškotas sumas, – kaupiamas atskiroje banko sąskaitoje lėšoms per bankroto procesą kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais; Pb – priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių; Pt – priemoka už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas (toliau – priemoka už sėkmingą turto pardavimą).
 5. Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 (TAR, 2014-07-11, Nr. 10141) reikšmę.
 6. BUAB „Arvilsta“ buvo maža įmonė (Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10 punktas). Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse mažos įmonės administravimui numatytas minimalus administratoriaus atlyginimas sudaro 6 minimalias mėnesines algas (toliau – MMA). Tokiu atveju minimalus atlyginimas administratoriui sudarytų 2 280 Eur (380 Eur (MMA dydis nuo 2016-07-01) x 6). Teisėjų kolegija vertina, kad paskaičiuotas administratoriaus atlyginimo dydis 1140 Eur yra pagrįstas, todėl priteistinas (CPK 178 straipsnis).
 7. Analizuojant kiekvieną kitų administravimo išlaidų poziciją atskirai, nustatytina, kad ieškovės ieškinio dalis gali būti tenkinama iš dalies.
 8. Teisėjų kolegija atmeta ieškovės reikalavimą priteisti 1331,00 Eur išlaidas už buhalterinę apskaitą (suvestinės 2 eilutė), bei 40 Eur archyvavimo išlaidas (Suvestinės 3 eilutė). Nors Įmonių bankroto įstatymas nenumato draudimo bankroto administratoriui pasitelkti trečiuosius asmenis tinkamai vykdyti bankroto procedūras, tačiau pažymėtina, jog ieškovė vykdo profesionalią veiklą – administruoja bankrutuojančias įmones, t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės – komercinės veiklos rūšių, todėl nėra jokio teisinio pagrindo išskirti teiktas buhalterinės apskaitos paslaugas nuo administravimo paslaugų, nes tokiu atveju būtų neaišku, ką apima administravimo paslaugos. Be to, administratorius nurodė, kad jam įmonės dokumentai nebuvo perduoti, taigi, atitinkamai, archyvavimo paslaugoms negali būti skiriama lėšų suma.
 9. Pastebėtina, kad ieškovė, prašydama priteisti kitas administravimo išlaidas (Suvestinės 3,5 eilutės) pateikė tik sąskaitas faktūras, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog šios išlaidos buvo patirtos, ir patirtos būtent dėl bankrutuojančios UAB „Arvilsta“ administravimo. Viena vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog teismui nėra pateiktos jokios sutartys dėl paslaugų teikimo ar pirkimo. Kita vertus, sąskaitos – faktūros yra apskaitos dokumentai, kuriais patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis, t. y. jomis įforminamas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Sąskaitą faktūrą išrašo prekes pateikęs ar paslaugas suteikęs asmuo, reikalaudamas sumokėti sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą. Atsižvelgus į tai, laikytina, kad pateiktos sąskaitos – faktūros nepatvirtina, kad ieškovė pagal jas atsiskaitė, t.y. faktiškai patyrė šias išlaidas, todėl atmestini kaip nepagrįsti reikalavimai priteisti 442,25 Eur išlaidų, kurias sudaro 363 Eur pašto, kanceliarinės, ryšio transporto išlaidos (suvestinės 5 eilutė), bei 79,25 Eur kitų išlaidų (suvestinės 3 eilutė) (CPK 178 straipsnis).
 10. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog yra pagrindas tenkinti apeliacinį skundą iš dalies, t.y. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. priimtą sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinant iš dalies ir iš atsakovų O. S. ir V. S. solidariai priteisiant 1140 Eur administravimo išlaidų, kurias sudaro administratoriaus atlyginimas, likusią dalį ieškinio atmetant.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
 1. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstytinos pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
 2. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovų solidariai priteisti 2 953,25 Eur administravimo išlaidų. Ieškinį tenkinant 1140 Eur sumoje, laikytina, kad ieškovės ieškinys tenkintas 38,6 proc., o atmestas – 61,4 proc.
 3. Už ieškinį, kuris teiktas per EPP sistemą, turėjo būti sumokėtas 66 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Byloje yra duomenys, jog ieškovė sumokėjo 70,65 Eur žyminio mokesčio, todėl ieškovei grąžintina jos permokėto 4,65 Eur dydžio žyminio mokesčio dalis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas), bei ieškovei iš atsakovų solidariai priteistina 25,47 Eur žyminio mokesčio, patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje.
 4. Pirmosios instancijos teismas turėjo 7,01 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios tarp šalių paskirstytinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Tokiu atveju 4,30 Eur bylinėjimosi išlaidos valstybei, kaip viršijančios minimalią 3,00 Eur sumą, priteisiamos tik iš ieškovės (7,01 x 61,4 proc.), nes iš atsakovų priteistina suma sudaro tik po 1,35 Eur (7,01 Eur x 38,6 proc. : 2) iš kiekvieno.
 5. Nagrinėjant ieškovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimo už akių, ieškovė turėjo 66 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies, ieškovės naudai priteistina iš atsakovų solidariai 25,47 Eur žyminio mokesčio, patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

16ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arvilsta“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Administratorė“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

17Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimą už akių ir priimti naują teismo sprendimą.

18Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arvilsta“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Administratorė“ ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovei mažajai bendrija „Administratorė“ (j.a.k. 302782332) solidariai iš atsakovų O. S. (a.k. ( - ) ir V. S. (a.k. ( - ) 1140 Eur administravimo išlaidų, bei 25,47 Eur žyminio mokesčio. Viso solidariai priteisti iš atsakovų 1165,47 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus 47 ct).

20Grąžinti ieškovei mažajai bendrijai „Administratorė“ (j. a. k. 302782332) 4,65 Eur (keturis eurus 65 ct) žyminio mokesčio.

21Priteisti valstybei iš ieškovės mažosios bendrijos „Administratorė“ (j. a. k. 302782332) 4,30 Eur (keturis eurus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Priteisti ieškovei mažajai bendrija „Administratorė“ (j.a.k. 302782332) solidariai iš atsakovų O. S. (a.k. ( - ) ir V. S. (a.k. ( - ) 25,47 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4.
 1. Ieškovė bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau... 5. 3.... 6. Atsakovai atsiliepimo į ieškovės ieškinį teismo nustatytu terminu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8.
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m.... 9. III. Apeliacinio skundo argumentai... 10.
   1. Apeliantė (ieškovė) apeliaciniu skundu prašo... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12.
    1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio... 13. Dėl pareigos kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo... 14. Dėl žalos dydžio
     1. Nagrinėjamo ginčo atveju... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 16. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arvilsta“... 17. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 3 d. sprendimą... 18. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arvilsta“... 19. Priteisti ieškovei mažajai bendrija „Administratorė“ (j.a.k. 302782332)... 20. Grąžinti ieškovei mažajai bendrijai „Administratorė“ (j. a. k.... 21. Priteisti valstybei iš ieškovės mažosios bendrijos „Administratorė“... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Priteisti ieškovei mažajai bendrija „Administratorė“ (j.a.k. 302782332)...