Byla e2-16164-584/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui J. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 427,23 Eur sumą, kurią sudaro 289,62 Eur negrąžinta paskolos suma, 137,61 Eur palūkanos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminį mokestį. Prašo priimti sprendimą už akių tuo atveju, jei per teismo nustatytą terminą atsakovas nepareikš atsiliepimo.

4Atsakovui adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti atsakovui asmeniškai (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepareiškė, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų įrodymų tyrimą byloje nustatyta, kad UAB „4finance“ ir J. K. 2014-09-18 per sistemą www.vivus.lt Lietuvos pašto „Paypost“ skyriuje sudarė Vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „4finance“ suteikė atsakovui 289,62 Eur kreditą 12 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti bei mokėti 88,93 proc. metinę palūkanų normą iki 2015-11-18 (Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1 p., 4.1. p.). Pradinė kreditorė UAB „4finance“ 2015-12-21 perleido reikalavimo teisę į atsakovo J. K. skolą International Risk Management OÜ, o ši – 2016-03-10 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ieškovei UAB „Finansų administravimas“. Atsakovas buvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą, raginamas apmokėti įsiskolinimą, tačiau duomenų byloje, jog atsakovas su ieškove atsiskaitė, nėra.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties tinkamai nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., 6.870 str. 2 d., ieškovei iš jo priteistina 289,62 Eur negrąžintos paskolos.

8Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 137,61 Eur palūkanų už naudojimąsi kreditu. Nurodė, jog paskaičiuotos palūkanos susideda iš dviejų sumų: 1. Fiksuotos palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 60,78 Eur, skaičiuota nuo 2014-11-18 iki 2015-02-08; 2. Palūkanos, kompensuojančios kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 76,83 Eur, skaičiuota nuo 2015-02-09 iki 2015-05-26. Teismas laiko, jog ieškovės reikalavimas dėl 60,78 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo yra pagrįstas Sutartimi ir įstatymu, todėl tenkintinas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovei priteistina 60,78 Eur, palūkanų iki kredito grąžinimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.870 str., 6.872 str., 6.874 str.)

9Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 p. nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma. 7.1 p. nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 p. nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš ieškovės pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad vartojimo kredito kainos metinė norma sudaro 135,80 proc. Kadangi nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo (atsakovo) naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 p. numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdama, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovė privalo juos įrodyti. Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 proc. (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistina 15,50 Eur palūkanų, apskaičiuotų nuo 2015-02-09 iki 2015-05-26 (289,62 Eur x 0,05 proc. x 107 d.) po kredito grąžinimo. Likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl palūkanų, susidariusių po kredito grąžinimo termino, priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 178, 185 str.).

10Be to, atsakovas už prievolės įvykdymo termino praleidimą privalo mokėti ieškovei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-05-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai proporcingai patenkintų reikalavimų (85,65 proc.) daliai priteistinas minimalaus dydžio žyminis mokestis, mokamas tokios kategorijos bylose – 15,00 Eur (CPK 80 str. 1, 7 d., 93 str. 2 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo J. K., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct) negrąžintą paskolos sumą, 76,28 Eur (septyniasdešimt šešis eurus 28 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct ) žyminį mokestį.

16Likusią ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 bei 3 dalių reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai