Byla 2-1079-370/2016
Dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys – UAB „Estila“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Vilniaus vandenys“, BUAB „Altarnaja“, AB DNB bankas)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB ) „Luodė“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties ir 2016 m. kovo 18 d. papildomos nutarties, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-1187-160/2016, pagal kreditorių UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ skundą dėl RUAB „Vėtrūna“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (tretieji asmenys – UAB „Estila“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Vilniaus vandenys“, BUAB „Altarnaja“, AB DNB bankas).

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla.

5Pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ kreipėsi į teismą prašydamos panaikinti 2015-08-11 RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisių pardavimo“, kuriuo nutarta parduoti 2 356 280,56 Lt (682 426,02 Eur) finansinį reikalavimą į RUAB „Nemenčinės statyba“, ir 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo“, kuriuo nutarta parduoti UAB „Vėtrūna“ priklausančius sandėlio medžiagų likučius pagal sąrašą už 25 000 Eur UAB „Versina“. Pareiškėjos nurodė, kad jos yra restruktūrizuojamos įmonės kreditorės, kreditorių susirinkimas priėmė neteisėtus ir kreditorių interesams prieštaraujančius nutarimus, neatitinkančius patvirtinto restruktūrizavimo plano, mažinančius kreditorių galimybes atgauti skolas.

61-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nutarta parduoti 2 356 280,56 Lt finansinį reikalavimą į RUAB „Nemenčinės statyba“ už 7,33 % nominalios vertės. Pareiškėjų teigimu, toks nutarimas yra akivaizdžiai priešingas įmonės ir kreditorių interesams, pažeidžiantis patvirtintą restruktūrizavimo planą, mažinantis kreditorių galimybes atgauti skolas, todėl naikintinas. Nei įmonės vadovas, nei administratorius nepateikė kreditoriams jokių įrodymų, kokius veiksmus jie atliko, siekiant atgauti šią skolą, o apsiribojo abstrakčiais paaiškinimais, kad yra patvirtintas finansinis reikalavimas, o skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ nedengia skolos. Jokių duomenų ar dokumentų, kaip skolininkas RUAB „Nemenčinės statyba“ numato dengti finansinius reikalavimus, ypač įvertinant tai, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ įstatymu numatytas maksimalus 5 metų restruktūrizavimo terminas yra pasibaigęs jau 2015 m. vasario mėnesį, todėl skolininkas jau privalėjo ir toliau privalo visiškai įvykdyti savo prievolę, nei įmonės atstovai, nei administratorius negalėjo pateikti. Nutarimas pigiai parduoti skolą akivaizdžiai prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui - susigrąžinti kuo didesnę dalį debitorių skolų, tinkamai vystyti įmonės veiklą ir atsiskaityti su visais kreditoriais, tuo pačiu siekiant išvengti bankroto.

7Darbotvarkės 3-iuoju klausimu priimtu nutarimu įmonės ir jos administratoriaus iniciatyva į susirinkimo darbotvarkę įtraukus klausimą dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo, buvo nutarta UAB „Versina“ parduoti materialų įmonės turtą – 110 518,90 Eur vertės sandėlio medžiagų likučius už 25 000 Eur sumą, t. y. už 22,62 % likutinės vertės. Toks nutarimas yra akivaizdžiai priešingas įmonės ir kreditorių interesams, pažeidžiantis patvirtintą restruktūrizavimo planą, mažinantis kreditorių galimybes atgauti skolas. Nei įmonės vadovas, nei administratorius nepateikė kreditoriams jokių įrodymų, kodėl yra būtina parduoti įmonės sandėlio medžiagų likučius, o apsiribojo abstrakčiais paaiškinimais, kad siūlomi parduoti sandėlio medžiagų likučiai yra visiškai nevertingas turtas, kurio tolesnėje įmonės veikloje nebereikės, jį reikia saugoti ir jis nuvertėja. Tačiau jokių įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, taip pat siūlomo parduoti turto vertinimo pažymos susirinkimui ir kreditoriams pateikta nebuvo. Taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kokie veiksmai buvo atlikti bandant parduoti sandėlio medžiagų likučius. Buvo pateiktas tik UAB „Versina“ pasiūlymas pirkti 110 518,90 Eur vertės medžiagų likučius už 25 000 Eur. Kreditoriui AB DNB bankas yra įkeistos atsargos sandėlyje už ne mažesnę nei 2 mln. Lt (57 924 Eur) sumą, todėl piniginės lėšos už šių sandėlio medžiagų likučių pardavimą bus skirtos įkeitimu užtikrinto kreditoriaus AB DNB banko reikalavimui tenkinti. Įmonė 2014-12-31 dieną turėjo atsargų, iš viso už 664 034 Eur (2 292 777 Lt). Pardavus 1 105 18,90 Eur (381 600 Lt) vertės sandėlio medžiagų likučius už 25 000 Eur (86 320 Lt), įmonės įkeistų atsargų vertė sumažės iki 1 911 177 Lt (2 292 777 – 381 600 = 1 911 177 Lt), o finansinis reikalavimas bus sumažintas tik 25 000 Eur (86 320 Lt). Toks nutarimas akivaizdžiai pažeidžia ne tik įkaito turėtojo, bet ir visų kreditorių interesus, nes, pusvelčiui pardavus turtą, žymiai sumažės visų kreditorių galimybės atgauti skolas, taip pat toks nutarimas prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui. Abejonių kelia įmonės vadovo tvirtinimas, kad siūlomų parduoti sandėlio medžiagų likučių nebereikės tolesnei įmonės veiklai. Pasiūlymą pateikusi UAB „Versina“ yra valdoma asmenų, susijusių su RUAB „Vėtrūna“ akcininkais: UAB „Versina“ akcininkai O. B., I. B. ir direktorius V. B., kuris yra suteikęs sutikimą RUAB „Vėtrūna“ registruoti juridinį adresą jam priklausančiose patalpose ( - ), neabejotinai yra susiję su turtą parduodančios RUAB „Vėtrūna“ akcininkais V. B., I. B. ir V. B. (CK 6.67 str.). Pagal įmonės pateiktą RUAB „Vėtrūna“ 2014 m. balansą, įmonės turto vertė yra 31 232 899 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 51 905 891 Lt, t. y. įsipareigojimai viršija turto vertę 1,66 karto, todėl pagal ĮBĮ, RUAB „Vėtrūna“ yra visiškai nemoki. Tokiu būdu skundžiami susirinkimo nutarimai akivaizdžiai prieštarauja CK ir ĮBĮ normoms, nes nemoki įmonė privalo nepažeisti kreditorių interesų, nustatytos atsiskaitymų tvarkos, neperleisti turto mažesne nei rinkos verte, neperleisti turto susijusiems su įmonės organais asmenimis, o jos valdymo organai bei administratorius privalo laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonė dirba nuostolingai - pagal pateiktą pelno nuostolio ataskaitą per 2014 m. patyrė 590 914 Eur (2 040 309 Lt) nuostolių. Įmonės turto vertė per 2014 metus sumažėjo 6 323 966 Eur (21 835 389 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo tik 5 749 228 Eur (19 850 934 Lt), t. y. turto vertė sumažėjo 574 678 Eur (1 984 248 Lt) daugiau nei sumažėjo įsipareigojimai. Įmonė jau dabar nebeturi jokių galimybių visiškai atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl restruktūrizavimo plano tikslai nebus pasiekti. Savo ruožtu priimti nutarimai parduoti įmonės turtą pusvelčiui dar labiau blogins įmonės būklę, mažins kreditorių galimybes atgauti skolas ir padarys žalą kreditoriams. Kreditoriai priėmė skundžiamus nutarimus neturėdami visos aktualios informacijos bei įmonės finansinių rodiklių, kurių jiems tendencingai nepateikė įmonė ir administratorius.

8Dublike UAB „Luodė“ papildomai paaiškino, kad teismui yra pateikti dokumentai, jog RUAB „Nemenčinės statyba“ yra numačiusi visiškai atsiskaityti su UAB „Vėtrūna“. RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike nurodyta, kad visa RUAB „Vėtrūna“ 68 242 602 Eur skola bus padengta iki 2020-12-31, kas metai dengiant po 136 485,21 Eur. Remiantis grafiku, matyti, kad per ateinančius RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo laikotarpio 2 metus bus padengta iš viso 272 970,42 Eur skolos, t. y. bus gauta net 5,46 karto didesnė suma, nei ta suma, už kurią nuspręsta parduoti skolą (50 000 Eur). Tai įrodo, kad sprendimas parduoti reikalavimo teises į RUAB „Nemenčinės statyba“ skolą už 50 000 Eur yra visiškai nenaudingas nei įmonei, nei kreditoriams, nes numatytų gautinų didesnių lėšų atsisakymas mažina ir taip jau nemokumo būsenoje esančios RUAB „Vėtrūna“ galimybes atsiskaityti su savo kreditoriais. RUAB „Vėtrūna“ yra RUAB „Nemenčinės statyba“ kreditorių komiteto narys bei didžiausias kreditorius, turintis 682 426,02 Eur reikalavimą iš 1 432 077,48 Eur bendros reikalavimo sumos, sudarančios 47,65%. Todėl atsakovė, atstovaujama profesionalaus restruktūrizavimo administratoriaus, turi neabejotinų galimybių imtis aktyvių teisinių veiksmų bei paspartinti skolos atgavimą iš RUAB „Nemenčinės statyba“, nes maksimalus penkerių metų restruktūrizavimo terminas jau pasibaigė 2015 metų vasario mėnesį. Atsižvelgiant į tai, kad šiuos medžiagų likučius nuspręsta parduoti konkrečiai UAB „Versina“, kurios valdymo organai yra su atsakovės valdymo organais susiję asmenys, galima pagrįstai tvirtinti, kad nesant turto vertinimo ataskaitos niekas negali nustatyti, ar nebus parduotas naujas turtas, ar turtas dar reikalingas atsakovės veikloje.

9Bylos nagrinėjimo metu UAB „Luodė“ atstovas papildomai nurodė, kad nutarimai turi būti panaikinti dar ir dėl to, kad apie susirinkimą nebuvo pranešta visiems kreditoriams, kurie buvo įtraukti į finansinių reikalavimų sąrašą.

10Kreditorė UAB „Estila“ pareiškimu skundą palaikė (t. I, b. l. 79-80).

11Kreditorė UAB „Vėsa ir partneriai“ prisidėjo prie pareiškėjų skundo. Paaiškino, kad palaiko pareiškėjų išdėstytus argumentus (t. I, b. l. 89-90).

12Kreditorė UAB „Vilniaus vandenys“ įtraukta į bylos nagrinėjimą pareiškėjų pusėje paaiškinimų į bylą nepateikė (t. I, b. l. 99).

13Kreditorė BUAB „Altarnaja“ įtraukta į bylos nagrinėjimą, savarankiškų paaiškinimų nepateikė (t. I, b. l. 193-194).

14RUAB „Vėtrūna“, kreditorė AB DNB bankas su skundu dėl priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais nesutiko, prašė skundą atmesti. UAB „Skolų departamentas“ prašė skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo reikalavimo teisės pardavimo klausimu atmesti kaip nepagrįstą, o UAB „Luodė“ už piktnaudžiavimą procesu skirti baudą.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi: 1) skundą dėl RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, atmetė; 2) iš UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ AB DNB bankui priteisė po 150 Eur advokato pagalbai apmokėti; 3) UAB „Skolų departamentas“ prašymą skirti UAB „Luodė“ baudą, atmetė.

17Teismas, pasisakydamas dėl procedūrinių pažeidimų, nurodė, kad 2014-07-22 raštu BAB bankas „Snoras“ patvirtino, kad RUAB „Vėtrūna“ įsipareigojimus BAB bankui „Snoras“ įvykdė. Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 nutartimi BAB bankas „Snoras“ yra pašalintas iš RUAB „Vėtrūna“ finansinių reikalavimų sąrašo, taip pat įvertinus atsiskaitymą su kitais pirmosios eilės kreditoriais patvirtinta 11 463 245,16 Eur finansinių reikalavimų apimtis. Pagal restruktūrizavimo administratoriaus finansinių reikalavimų tenkinimo suvestinę, 2015-08-10 nepatenkintų reikalavimų suma sudarė 11 192 694,73 Eur. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad administratorė, įmonei atsiskaičius su kreditoriais laikotarpiu nuo 2015-07-09 iki 2015-08-10, nepateikė teismui prašymo patikslinti finansinių reikalavimų sąrašo, ir kreditoriams, su kuriais įmonė atsiskaitė, nepranešė apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, negali būti laikoma, kad sušaukiant kreditorių susirinkimą buvo pažeistos susirinkime dalyvaujančių ar finansinių reikalavimų sąraše esančių kreditorių teisės dėl susirinkimo pravedimo. Teismas nustatė, kad administratorė dalyvaujančių kreditorių susirinkime balsų skaičiaus proporciją skaičiavo ne nuo realiai finansinius reikalavimus turinčių kreditorių balsų (atskaičiavus kreditorių balsus, kurių finansiniai reikalavimai susirinkimo metu jau buvo patenkinti), tačiau nuo teismo patvirtinto reikalavimų dydžio. Atsižvelgiant į tai, teismo vertinimu, nėra pagrindo daryti išvadą apie kreditorių susirinkimo neteisėtumą. Be to, net ir tuo atveju, jei teismas nutartimi būtų sumažinęs finansinių reikalavimų apimtį, dalyvaujančių susirinkime kreditorių procentas būtų ne sumažėjęs, o padidėjęs ir bet kuriuo atveju susirinkime būtų dalyvavę daugiau kaip 50 proc. balsų turinčių kreditorių. Dėl to naujo kreditorių susirinkimo šiais klausimais sušaukimas nesuteiktų kreditoriams daugiau teisių, nei jie šių teisių turėjo 2015-08-11 kreditorių susirinkimo metu.

18Teismas, pasisakydamas dėl priimtų sprendimų neekonomiškumo ir prieštaravimo kreditorių interesams, pažymėjo, kad abu ginčijami nutarimai buvo priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų (nutarimai priimti balsų dauguma). Teismo vertinimu, sprendimas nelaukti skolos susigrąžinimo iš UAB „Nemenčinės statyba“, o reikalavimo teisę į skolą parduoti, yra ekonominio pobūdžio sprendimas. Nuspręsti, ar pasitikėti, kad UAB „Nemenčinės statyba“ iki 2020 m. grąžins RUAB „Vėtrūna“ skolą, yra išimtinai kreditorių susirinkimo prerogatyva. Teismas nustatė, kad RUAB „Vėtrūna“ 2014-05-07 kreditorių susirinkimas jau buvo nusprendęs parduoti tą patį finansinį reikalavimą už 230 000 Lt UAB „Eriadas“, tačiau nepavykus sprendimo įgyvendinti, kreditorių susirinkimas tą patį reikalavimą nusprendė parduoti kiek mažesnę kainą pasiūliusiam pirkėjui. Teismas pažymėjo, kad analogiškai 2014-05-07 kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 5 buvo nutarta už balansinę kainą parduoti sandėlio likučius, kainą mažinant, jei neatsirastų pirkėjų, po 10 proc. kas dvi savaitės iki 50 proc. Neatsiradus pirkėjų tolesnę pardavimo tvarką nustatyti kitame kreditorių susirinkime. Teismo vertinimu, vertės ir pardavimo kainos klausimai yra išskirtinai priskirti kreditorių susirinkimui. Atsižvelgiant į tai, kad sandėlio likučių pardavimo klausimas yra išimtinai ekonominio pobūdžio, aplinkybė, jog RUAB „Vėtrūna“ ir UAB „Versina“ yra susijusios įmonės per akcininkus, nepaneigia kreditorių teisės priimti tokio pobūdžio nutarimą. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, klausimui esant išimtinai ekonominio pobūdžio, teismas, esant skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nagrinėja, ar nebuvo pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, ar nepažeista balsavimo teisė, tačiau nevertina susirinkimo nutarimo turinio.

19Teismas netenkino UAB „Skolų departamentas“ prašymo UAB „Luodė“ skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu. Nurodė, kad UAB „Luodė“, nors turinti nedidelį finansinį reikalavimą, tačiau vis tiek yra RUAB „Vėtrūna“ kreditorė ir įstatymas jai, kaip ir kitiems kreditoriams, suteikia teisč skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus.

20Vilniaus apygardos teismas 2016-03-18. papildoma nutartimi iš dalies tenkino RUAB „Vėtrūna“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir iš UAB „Luodė“ bei UAB „Elektros darbai“ RUAB „Vėtrūna“ priteisė po 150 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad RUAB „Vėtrūna“ atstovė advokatė E. J. 2016-01-14 teismo posėdžio metu pateikė prašymą dėl 650 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, taip pat pateikė mokėjimo nurodymą, patvirtinantį šias išlaidas, 2016-02-19 – sąskaitą už teisines paslaugas, tačiau teismas, priimdamas 2016-03-04 nutartį, RUAB „Vėtrūna“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo neišsprendė, todėl teismas papildoma nutartimi išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Teismas, įvertinęs prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų dydį (650 Eur) nurodė, kad jos yra per didelės atsižvelgiant į ginčo sudėtingumą, atsiliepimo, tripliko bei prašymo prijungti įrodymus turinį bei apimtį, todėl RUAB „Vėtrūna“ prašymą tenkino iš dalies, priteisdama iš abiejų pareiškėjų po 150 Eur.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

22Atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties kreditorė (apeliantė) UAB „Luodė“ teismo prašo: 1) apginti apeliantės ir visų RUAB „Vėtrūna“ kreditorių teises bei interesus, viešąjį interesą šioje restruktūrizavimo byloje; 2) panaikinti BUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 1-uoju darbotvarkės klausimu dėl reikalavimo teisių pardavimo ir 3-iuoju darbotvarkės klausimu dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl procedūrinių susirinkimo sušaukimo pažeidimų. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nustatė, kad nebuvo procedūrinių susirinkimo pažeidimų, nors bylos medžiaga patvirtina, kad ne visiems 2015-07-30 nutartimi patvirtintiems kreditoriams buvo pranešta apie susirinkimą. Administratorė privalėjo apie susirinkimą pranešti visiems kreditoriams, kurių reikalavimai buvo patvirtinti 2015-07-30 nutartimi (įsiteisėjusia 2015-08-09). Byloje nėra jokių duomenų, kad per 11 dienų nuo teismo 2015-07-30 nutarties, kuria patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas, iki

  232015-08-11 kreditorių susirinkimo būtų pasikeitusi kreditorių sąrašo sudėtis ar su jais būtų atsiskaityta. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimą nebuvo siųsti 206 kreditoriams, tokiu būdu akivaizdžiai pažeista 206 kreditorių ĮRĮ 24 str. 1 p. įtvirtinta teisė dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime. Pirmosios instancijos teismas savo pareigos patikrinti ir nustatyti ar nebuvo procedūrinių susirinkimo sušaukimo pažeidimų ir, ar priimti nutarimai neprieštarauja imperatyvioms ĮRĮ, kitų įstatymų, CK 1.5 str. įvirtintiems principams neatliko.

 2. Dėl priimtų sprendimų neekonomiškumo ir prieštaravimo kreditorių interesams. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjų argumentų ir pateiktų įrodymų, jog nutarimai parduoti reikalavimo teises ir medžiagų likučius prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui, yra ekonomiškai nenaudingi nei įmonei, nei jos kreditoriams, ypač atsižvelgiant į dabartinę įmonės padėtį. Teismas privalėjo įvertinti byloje esančius rašytinius įrodymus, kurie akivaizdžiai patvirtina, kad RUAB „Vėtrūna“ per teismo nustatytą RUAB „Nemenčinės statyba“ skolų grąžinimo grafiką neabejotinai atgaus visą savo 682 426,02 Eur skolą, todėl ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas šį reikalavimą parduoti už 50 000 Eur yra neprotingas, priešingas įmonės ir jos kreditorių interesams, restruktūrizavimo proceso tikslams. Pažymėtina, kad pats teismas įvertino RUAB „Nemenčinės statyba“ finansinę būklę ir konstatavo, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiu sėkmingai išsaugojo veiklos tęstinumą, atkūrė mokumą, leisiantį pagal teismo patvirtintą grafiką padengti likusius finansinius reikalavimus, tačiau šių aplinkybių tinkamai neįvertino, vadovavosi tik atsakovės argumentais, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ bus nepajėgi padengti skolą. Teismas visiškai nevertino pateiktų įrodymų, kad pasiūlymą pateikusi UAB „Versina“ yra valdoma asmenų, susijusių su RUAB „Vėtrūna“ akcininkais.
 3. Dėl skolininko RUAB „Vėtrūna“ nemokumo. Teismas privalėjo atsižvelgti į tai, kad pagal RUAB „Vėtrūna“ 2014 m. balansą, įmonė yra nemoki, todėl skundžiami nutarimai akivaizdžiai prieštarauja ĮBĮ normoms, nes nemoki įmonė privalo nepažeisti kreditorių interesų, nustatytos atsiskaitymų tvarkos, neperleisti turto mažesne nei rinkos verte ar susijusiems su įmonės organais asmenims. Įmonės balansas patvirtina, kad įmonė jau dabar nebeturi jokių galimybių visiškai atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl restruktūrizavimo plano tikslai nebus pasiekti. Priimti nutarimai dar labiau blogina įmonės padėtį, mažina kreditorių galimybes atgauti skolas. Kreditoriai skundžiamus nutarimus priėmė neturėdami visos informacijos apie įmonės finansinius rodiklius, kurių jiems nepateikė bankroto administratorė.
 4. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Nesutiktina su teismo sprendimu priteisti iš kiekvieno pareiškėjo po 150 Eur trečiojo asmens AB DNB banko advokato pagalbai apmokėti. Nei vienas iš pareiškėjų neprašė teismo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu AB DNB banko, jis įstojo išimtinai savo iniciatyva ir rizika. Tuo atveju, jei teismas vis dėl to nuspręstų priteisti AB DNB bankui išlaidas advokato pagalbai atlyginti, jos turėtų būti priteistos iš visų pareiškėjų pusėje buvusių bylos dalyvių.

24RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties, teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Dėl procedūrinių pažeidimų. Pirma, nei vienas iš kreditorių, tariamai neturėjusių teisės dalyvauti 2015-08-11 kreditorių susirinkime, šiame susirinkime priimtų nutarimų neginčija, savo interesų negina, o apeliantė nėra jų įgaliota atstovė. Antra, formalus teismo nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo vertinimas ginčo atveju iš esmės iškreiptų tikrąją situaciją, nes susirinkimo metu 206 apeliantės minimi kreditoriai, nepaisant to, kad teismo nutartimi kreditorių sąrašas dar nebuvo patikslintas, faktiškai atsakovo kreditoriais nebebuvo, t. y. jų reikalavimai buvo visiškai patenkinti. Savo ruožtu visi kreditoriai, kurių reikalavimai iki susirinkimo patenkinti nebuvo, apie šaukiamą susirinkimą buvo tinkamai informuoti, jiems buvo sudarytos galimybės jame dalyvauti ir balsuoti. Priešingai nei nurodo apeliantė, atsakovė pateikė įrodymus, kad iki

  252016-08-11 su kreditoriais, kurie nebuvo šaukiami į susirinkimą, buvo visiškai atsiskaityta. Kreditorių, nebeturinčių jokio suinteresuotumo atsakovės restruktūrizavimo procese priimamais klausimais, balsavimas neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Trečia, pagal formuojamą teismų praktiką kreditorių susirinkimo nutarimai naikintini tais atvejais, kai nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, nulėmę neteisėtų nutarimų priėmimą. Šiuo atveju 2015-08-11 kreditorių susirinkime kreditorių balsų proporcija skaičiuota ne nuo realiai finansinius reikalavimus turinčių kreditorių balsų (11 192 694,73 Eur), tačiau nuo 2015-07-30 teismo nutartimi patvirtintų kreditorių reikalavimų dydžio (16 637 685,29 Eur). Net jeigu balsų proporcija būtų skaičiuojama nuo realios faktinės kreditorių reikalavimų sumos (11 192 694,73 Eur) „už“ skundžiamus nutarimus balsavusiųjų būtų buvę 76 proc. ir 75,36 proc.

 2. Dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų ekonominio pagrįstumo.
2.1. Priimtas nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu atitinka ne tik daugumos atsakovės kreditorių valią, bet ir ekonominius interesus. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Skundžiamas nutarimas yra ūkinis-komercinis daugumos sprendimas, priimtas siekiant tenkinti jų pačių ir restruktūrizuojamos įmonės interesus, todėl teismas neturi pagrindo jo kvestionuoti. Apelianto argumentai, neva iš RUAB „Nemenčinės statyba“ galima atgauti visą skolą, yra deklaratyvūs ir neįrodyti. Į bylą pateikti skolininko restruktūrizavimo bylos duomenys, finansinės atskaitomybės dokumentai ir kt. patvirtina, kad realių galimybių atgauti 682 426,02 Eur skolą atsakovė tikrai neturėjo. Per 6 metus RUAB „Nemenčinės statyba“ atsakovei nepadengė net minimalios sumos, įsipareigojimų įvykdymą išdėstė dar penkeriems metams. Svarbi aplinkybė ta, kad reikalavimo teisę į RUAB „Nemenčinės statyba“ atsakovės kreditoriai buvo nusprendę parduoti dar 2014-05-07 kreditorių susirinkimo metu, tačiau iki 2015-08-11 to padaryti nepavyko, nors atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų, specializuotuose interneto portaluose paskelbė informaciją apie parduodamą reikalavimo teisę. Nei vieno norinčio ją įsigyti asmens, išskyrus UAB „Skolų departamentas“ neatsirado. Nesutiktina su kreditorės argumentu, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 1-uoju darbotvarkės klausimu, prieštarauja restruktūrizavimo planui. Atsakovės restruktūrizavimo plane pajamos iš RUAB „Nemenčinės statyba“ numatytos nebuvo. 2.2. Kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 3-iuoju darbotvarkės klausimu, atitinka kreditorių daugumos valią. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad atsargos nėra naudojamos atsakovės veikloje, jų sandėliavimas yra finansiškai nenaudingas, atsargos nuvertėja. Šias atsargas buvo bandoma parduoti daugiau nei 1,5 metų, sprendimas dėl jų pardavimo priimtas dar 2014-05-07 kreditorių susirinkime.
 1. Dėl atsakovės nemokumo. Pirma, nagrinėjamu atveju sprendžiama dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, o ne bankroto bylos atsakovei iškėlimo; antra, atsakovės ir jos kreditorių priimami sprendimai restruktūrizavimo procese jau padėjo atsakovei padengti daugiau nei 1/3 visų finansinių reikalavimų; trečia, nesuprantama, kokią įtaką kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumui, kreditorių susirinkimo valiai turi įtakos esama atsakovės finansinė padėtis
 2. Dėl apeliantės ginamų interesų šioje byloje. Apeliantė, turėdama finansinį reikalavimą (įgytą reikalavimo perleidimo sutartimi), sudarantį 0,0015 proc. visų finansinių reikalavimų sumos, siekia paneigti kreditorių valią, kurių reikalavimų suma siekia 76 proc. Apeliantės tikslai restruktūrizavimo procese nėra aiškūs (jie nesusiję nei su finansinio reikalavimo patenkinimu, nei su pelno gavimu). Atsakovės nuomone, šiuo atveju turi būti konstatuotas apeliantės piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir paskirta nuobauda.

26UAB „Skolų departamentas“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties, teismo prašo UAB „Luodė“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teisimo 2016-03-04 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. Apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, kuriame buvo priimti skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, nebuvo informuoti RUAB „Vėtrūna“ kreditoriai, kurie nebeturėjo teisinio suinteresuotumo bankroto byloje, nes jų finansiniai reikalavimai buvo patenkinti dar iki 2015-08-11 kreditorių susirinkimo, tik įstatymo nustatyta tvarka iki 2015-08-11 vykusio susirinkimo nebuvo patikslintas RUAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašas. Atsižvelgiant į tai, neinformuotų kreditorių apie susirinkimą interesai nebuvo pažeisti. Jeigu neinformuoti kreditoriai ir būtų dalyvavę 2015-08-11 priimant skundžiamus nutarimus, jų sprendimai niekaip nebūtų padarę įtakos nutarimo priėmimui.
 2. Nesutiktina, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 1-uoju darbotvarkės klausimu, yra ekonomiškai nenaudingas. Ginčijamas nutarimas yra grynai ekonominio pobūdžio, kuris neprieštarauja nei imperatyvioms įstatymo nuostatoms, nei viešajai tvarkai, nei bendriesiems teisės principams. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, jog iš RUAB „Nemenčinės statyba“ įmanoma atgauti visą skolą (682 426,02 Eur).
 3. UAB „Luodė“ nebuvo ir nėra įgaliota ginti kitų kreditorių teises bei prašyti teismo naikinti skundžiamus RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimus. Byloje nėra duomenų, kad RUAB „Vėtrūna“ kreditoriai būtų įgalioję apeliantę ar kitokiu būdu suteikę įgaliojimus ginčyti 2015-08-11 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kaip prieštaraujančius ir neatitinkančius kreditorių daugumos valios. Už skundžiamus nutarimus balsavo kreditorių dauguma, todėl priimti nutarimai atitinka jų valią.

27AB DNB bankas atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties, teismo prašo UAB „Luodė“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

 1. 2015-08-11 kreditorių susirinkimas vyko ir nutarimai jame visais be išimties darbotvarkės klausimais priimti nepažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teisėti kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams (ĮRĮ 26 str. 6 d.).
 2. Skundžiami nutarimai yra išimtinai ekonominio pobūdžio klausimai, kuriuos priskirta spręsti kreditorių susirinkimui, o ne teismui. Priešingu atveju būtų viršytos teismui suteiktų įgaliojimų ribos šios kategorijos ribose.
 3. Byloje sprendžiamas klausimas dėl RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais teisėtumo bei pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo šiuo klausimu pagrįstumo, todėl atskirajame skunde keliamas atsakovės (ne)mokumo klausimas nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas.
 4. Bankas, nagrinėjant civilinę bylą, joje dalyvavo trečiuoju asmeniu, o tretieji asmenys pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką taip pat kaip ir bylos šalys, yra bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-09-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Ar dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu subjektas buvo įtrauktas pagal kurio nors proceso dalyvio pateiktą prašymą, ar savo iniciatyva, priteisiant išlaidas advokato pagalbai apmokėti teisinės reikšmės neturi, tokio diferencijavimo teismui sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą įstatymas nenumato. Savarankiškus reikalavimus dėl 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų 1-uoju ir 3-iuju darbotvarkės klausimais panaikinimo byloje reiškė tik UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“, todėl banko patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti tik iš pareiškėjų, o ne pareiškėjų pusėje buvusių visų proceso dalyvių, priteistos pagrįstai.

28UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18 papildomos nutarties teismo prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18 papildomą nutartį; 2) tuo atveju, jei apeliacinės instancijos teismas paliktų nepakeistą pagrindinę 2016-03-04 nutartį, 300 Eur išlaidas RUAB „Vėtrūna“ priteisti solidariai iš visų pareiškėjų pusėje buvusių bylos dalyvių. Nurodė, kad skundžiama teismo papildoma nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina.

29Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18 papildomos nutartis, teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18 papildomą nutartį palikti nepakeistą. UAB „Vilniaus vandenys“ būdama byloje trečiuoju asmeniu pareiškėjų pusėje, nesutinka su atskirajame skunde išdėstytais argumentais, kad 300 Eur išlaidos RUAB „Vėtrūna“ naudai būtų priteistos solidariai iš visų pareiškėjų pusėje buvusių bylos dalyvių. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik iš civilinio proceso šalių (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Šioje byloje proceso šalys yra pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ bei skolininkė RUAB „Vėtrūna“. Tretieji asmenys nėra proceso šalis, todėl bylinėjimosi išlaidos iš trečiųjų asmenų nėra ir negali būti priteisiamos.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

32Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė kreditorių UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ skundą dėl 2015-08-11 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, taip pat papildomos nutarties, kuria paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas nenustatyta (CPK 320 str. 1, 2 d.).

33Pagal CPK 1 str. 1 d., restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ).

34Dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais teisėtumo

35Iš byloje esančių duomenų matyti, kad RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11 vykusio kreditorių susirinkimo metu 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl reikalavimo teisių pardavimo“ 52,3944 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos nutarta parduoti 2 356 280,56 Lt finansinį reikalavimą į RUAB „Nemenčinės statyba“ už didžiausią pasiūlytą kainą, skelbiant apie pardavimą ne mažiau kaip 2 (dviejuose) specializuotuose interneto skelbimų portaluose. Negavus geresnių pasiūlymų per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskelbimo, parduoti aukščiau nurodytą reikalavimą už 50 000 Eur sumą UAB „Skolų departamentas“.

363-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl sandėlio medžiagų likučių pardavimo“ 51,9192 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos nutarta pritarti UAB „Versina“ pasiūlymui ir perleisti UAB „Vėtrūna“ priklausančius sandėlio medžiagų likučius pagal sąrašą už 25 000 Eur sumą UAB „Versina“. Patvirtinti pradines RUAB „Vėtrūna“ parduodamų likusių sandėlio medžiagų likučių kainas pagal sąrašą, nustatant pradinę šių sandėlio medžiagų likučių pardavimo kainą 10 (dešimt) procentų atitinkamos medžiagos įsigijimo vertės. Paskelbti apie RUAB „Vėtrūna“ priklausančių likusių sandėlio medžiagų likučių pardavimą už ne mažesnę kaip nustatytą pradinę šių sandėlio medžiagų likučių pardavimo kainą.

37UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, o kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, naikintini dviem aspektais – pirma, dėl procedūrinių pažeidimų, antra, dėl nutarimų neekonomiškumo ir prieštaravimo kreditorių interesams (turinio aspekto).

38Pagal formuojamą teismų praktiką restruktūrizavimo byloje nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nagrinėjančio teismo vaidmuo apsiriboja procedūrinio pobūdžio patikros atlikimu, t. y. teismas nagrinėja, ar susirinkimo sušaukimo, balsavimo ar kitų veiksmų atlikimo tvarka nebuvo pažeista. Kadangi restruktūrizavimo procedūrose nemažai klausimų iš esmės yra ne teisinio, bet išimtinai ūkinio-komercinio pobūdžio, tai teisminė kreditorių susirinkimų nutarimų turinio patikra gali būti atliekama tik gana ribotai. Kreditorių susirinkimo nutarimų turinio teisėtumo klausimus teismai gali nagrinėti tik tada kai, pirma, tai tiesiogiai nurodyta įstatyme arba, antra, kai su nutarimų turinio teisėtumu siejami pažeidimai yra akivaizdūs. Akivaizdžiais pažeidimais laikytini tokie, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios įstatymų nuostatos ar kurie prieštarauja viešajai tvarkai arba jais akivaizdžiai pažeidžiami bendrieji teisės principai (CK 1.5 str.). Taigi, tokių klausimų nagrinėjimas teisme galimas tik išimtiniais atvejais ir tik tada, jei jie nėra išimtinai ekonominio pobūdžio, todėl galima teisinė nutarimų turinio patikra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2011). Kartu pažymėtina, kad tikrinant kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų teisėtumą ir nustačius tam tikrus teisės aktų ar minėtų principų pažeidimus, nutarimai galėtų būti pripažinti neteisėtais ne dėl formalių mažareikšmių pažeidimų, o tuo atveju, jei yra pagrindas konstatuoti tokio lygmens pažeidimus, kurie turi / gali turėti pakankamai reikšmingą įtaką restruktūrizavimo procedūrų teisėtumui, skaidrumui, kreditorių interesams ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-218/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-855-186/2015 ir kt.). Taigi, teismui suteikta teisė tikrinti kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus kreditorių susirinkimo restruktūrizavimo procese, procedūriniu aspektu, o turinio aspektu – tik išimtiniais atvejais.

39Apeliantė atskirajame skunde procedūrinius kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, pažeidimus grindžia tuo, jog ne visiems Vilniaus apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi patvirtintiems kreditoriams (464 kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai sudarė 16 637 685,29 Eur) buvo pranešta apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą, kurio metu priimti skundžiami nutarimai. Tik Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 nutartimi teismas patikslino kreditorių sąrašą, dalį kreditorių išbraukdamas. Apeliantės nuomone, administratorė privalėjo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pranešti visiems kreditoriams, kurių reikalavimai buvo patvirtinti teismo 2015-07-30 nutartimi, įsiteisėjusia 2015-08-09. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo, atsiliepimų į jį argumentus, taip pat byloje esančią medžiagą neturi pagrindo sutikti su šiais atskirojo skundo argumentais ir jų pagrindu naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

40Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad kreditorių susirinkimo, įvykusio 2015-08-11, metu, galiojo Vilniaus apygardos teismo 2015-07-30 nutartimi patvirtintas patikslintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas 16 637 685 Eur sumai. Ši aplinkybė atsispindi ir pačiame

412015-08-11 kreditorių susirinkimo protokole (t. 1, b. l. 6), kuriame nurodyta, kad administratorė informavo kreditorių susirinkime dalyvaujančius asmenis, kad po įmonės restruktūrizavimo plano pakeitimo projekto parengimo Vilniaus apygardos teismas 2015-07-30 nutartimi patvirtino patikslintą RUAB „Vėtrūna“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, o bendra teismo 2015-07-30 nutartimi patvirtinta finansinių reikalavimų suma sudaro 16 637 685,29 Eur. Atitinkamai bendra susirinkime dalyvaujančių kreditorių finansinių reikalavimų suma – 9 007 709,19 Eur (54,1404 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos). Byloje taip pat nustatyta ir neginčijama, kad bankroto administratorė apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą pranešė ne visiems kreditoriams, t. y. nepranešė tiems kreditoriams, su kuriais iki 2015-08-11 kreditorių susirinkimo jau buvo atsiskaityta. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vien ta aplinkybė, jog administratorė nepateikė teismui prašymo patikslinti kreditorių finansinio reikalavimo sąrašo ir kreditoriams, su kuriais atsiskaitė, nepranešė apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą, negali būti pagrindu naikinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus dėl procedūrinių pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši pirmosios instancijos teismo išvada yra teisėta ir pagrįsta. Pagal ĮRĮ 3 str. įmonės kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai dar nesuėję. Kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti restruktūrizavimo procese ĮRĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka, įgyja ĮRĮ 24 str. nustatytas teises, tarp jų ir teisę ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose (ĮRĮ 24 str. 1 d.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad teisę priimti nutarimus, susijusius su restruktūrizuojama įmone gali tie kreditoriai, kurių finansinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje nėra patenkintas, nes tai susiję su jų teisių ir interesų gynimu. Kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai restruktūrizavimo byloje jau patenkinti, nebeturi teisinio suinteresuotumo dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir juose balsuoti su įmonės restruktūrizavimu susijusiais svarbiais klausimais. Nors kreditorė teigia, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog iki 2015-08-11 susirinkimo būtų pasikeitusi kreditorių sąrašo sudėtis ar su jais būtų atsiskaityta (iki 2015-10-21 nutarties, kuria patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas), šiuos argumentus paneigia tiek byloje esanti medžiaga, tiek teismo nustatytos ir apeliantės nepaneigtos aplinkybės, jog buvo atsiskaityta su BAB banku „Snoras“, taip pat kitais pirmosios eilės kreditoriais (CPK 178 str.). Šią aplinkybę patvirtina ir Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 nutartis, iš kurios matyti, kad RUAB „Vėtrūna“ visiškai padengė visų pirmosios eilės kreditorių, išskyrus K. N., finansinius reikalavimus bei iš dalies antrosios eilės kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat RUAB „Vėtrūna“ yra tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus AB bankui „Snoras“. Šia nutartimi patikslinti patvirtinti finansiniai reikalavimai sudarė 11 463 245,16 Eur. RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į kreditorės atskirąjį skundą nurodo, kad tik Vilniaus apygardos teismo 2015-10-21 nutartyje dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo išvardyti kreditoriai, 2015-08-11 kreditorių susirinkime turėjo reikalavimo teisę į atsakovę. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad minėta nutartimi patvirtintas patikslintas 258 kreditorių sąrašas, o apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą informuotas toks pat kiekis kreditorių – 258. Ši aplinkybė dar kartą pagrindžia, jog apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą informuoti tie kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai dar nėra (nebuvo) patenkinti ir dėl to jie turi įstatymo nustatytą teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, juose balsuoti, ginti savo teises ir interesus. Priešingai nei nurodo apeliantė, RUAB „Vėtrūna“

422016-02-24 pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus – atsiskaitymo suvestinę, sąskaitų išrašus, pranešimus dėl užskaitos, BAB banko „Snoras“ pažymą, kuriais įrodinėjo, kad su dalimi kreditorių, kurie nebuvo informuoti apie 2015-08-11 kreditorių susirinkimą, jau buvo atsiskaityta. Apeliantė atskirajame skunde nepaneigė šių įrodymų, nenurodė konkrečių kreditorių, kuriems, jos manymu, būnant atsakovės kreditoriais 2015-08-11 kreditorių susirinkimo metu ir turint teisę jame dalyvauti ir balsuoti atitinkamais klausimais, būtų neteisėtai užkirsta ši teisė ir pažeista ĮRĮ 24 str. 1 d. nuostata. Be to, kaip jau minėta, pagal formuojamą teismų praktiką, dėl mažareikšmių neatitikimų teisės aktų reikalavimams ar restruktūrizavimo procese taikomų principų turiniui, kurie nebūtų turėję įtakos atitinkamų sprendimų priėmimui, nėra pagrindo naikinti priimtus nutarimus. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad sprendžiant tuos pačius klausimus, jei teismas nutartimi būtų sumažinęs finansinių reikalavimų apimtį, dalyvaujančių kreditorių susirinkime procentas būtų ne sumažėjęs, tačiau padidėjęs, atitinkamai būtų padidėjusi proporcija balsuojančiųjų „už“ ginčijamus nutarimus. Apeliantė šių teismo argumentų atskirajame skunde nepaneigė (CPK 178 str.). Nepaisant kreditorės nurodomų procedūrinių pažeidimų, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bet kokiu atveju skundžiami nutarimai yra priimti balsų dauguma, t. y. nepažeidžiant ĮRĮ reikalavimų (ĮRĮ 26 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, konstatuodamas nesant pagrindo nagrinėjamu atveju naikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus dėl procedūrinių pažeidimų.

43Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad 2015-08-11 kreditorių susirinkime priimti nutarimai 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais yra neekonomiški, pažeidžia kreditorių interesus, t. y. kvestionuojamas priimtų nutarimų turinio teisėtumas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjų argumentų ir pateiktų įrodymų, jog nutarimai parduoti reikalavimo teises ir sandėlio medžiagų likučius prieštarauja patvirtintam įmonės restruktūrizavimo planui, yra ekonomiškai nenaudingi nei įmonei nei jos kreditoriams, laikytini nepagrįstais. Iš pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties matyti, kad teismas, atmesdamas pareiškėjų skundą dėl priimtų nutarimų, atsižvelgė į tai, jog tiek reikalavimo teisės pardavimas, tiek sandėlyje esančių medžiagų likučių pardavimas yra grynai ekonominio pobūdžio klausimai, todėl jie priskirtini kreditorių susirinkimo kompetencijai, kuris balsų dauguma 1-uoju darbotvarkės klausimu nusprendė parduoti reikalavimo teisę į RUAB „Nemenčinės statyba“ už 50 000 Eur, o sandėlio medžiagų likučius už 25 000 Eur, taip pat įvertino byloje esančias aplinkybes, jog minėti klausimai (dėl reikalavimo teisės ir sandėlio medžiagų likučių pardavimo) jau buvo spręsti ankstesniame kreditorių susirinkime, o parduoti jų už didesnes kainas nepavyko. Atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką dėl teismo kompetencijos vertinti kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumą turinio aspektu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju teisingai atribojo kreditorių susirinkimo ir teismo kompetenciją sprendžiant dėl nutarimų, priimtų ekonominio pobūdžio klausimais, byloje nesat duomenų apie akivaizdų tokių nutarimų prieštaravimą imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajai tvarkai arba bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str., CPK 185 str.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti apie skundžiamų nutarimų neteisėtumą, o kreditorės nurodomus argumentus paneigia kiti byloje esantys duomenys. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad atsakovė neabejotinai iš UAB „Nemenčinės statyba“ atgautų visą skolą, o jos pardavimas už 50 000 Eur prieštarauja restruktūrizavimo planui, tačiau šių savo argumentų tinkamai nepagrindžia (CPK 178 str.). Iš 2015-08-11 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ skola nebuvo įrašyta į prognozuojamų įmonės pinigų srautą, be to, byloje nustatyta, kad RUAB „Nemenčinės statyba“ įsipareigojimų vykdymas išdėstytas laikotarpiui iki 2020-12-31, dėl to nagrinėjamu atveju reikšmingas ir operatyvumo principo tinkamas įgyvendinimas. Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, įvertinę administratorės pateiktą medžiagą turėjo teisę patys savarankiškai spręsti dėl skolos atgavimo realumo, ir ją įgyvendino kreditorių balsų dauguma 2015-08-11 kreditorių susirinkime pritardami reikalavimo teisių į UAB „Nemenčinės statyba“ perleidimą už 50 000 Eur. Analogiška išvada darytina ir dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta už 25 000 Eur parduoti sandėlio medžiagų likučius. Aplinkybė dėl įmonių (RUAB „Vėtrūna“ ir UAB „Versina“) sąsajumo iš dalies buvo atskleista 2015-08-11 kreditorių susirinkime, kreditoriai balsavę už nutarimą parduoti sandėlyje esančius medžiagų likučius neįžvelgė nesąžiningumo aspektų, be to, apeliantė atskirajame skunde nenurodo, kaip įmonių sąsajumas konkrečiu atveju gali pažeisti ar pažeidžia kreditorių teises (interesus), ypatingai atsižvelgiant į tai, kad šiuos medžiagų likučius jau buvo bandoma pardavinėti, tačiau nesėkmingai, o vienintelis pasiūlymas gautas iš UAB „Versina“ už 25 000 Eur. Kaip minėta, procedūrinių nutarimų priėmimo pažeidimų nenustatyta, t. y. skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti kreditorių balsų dauguma (ĮRĮ 26 str.), o vien ta aplinkybė, kad bankroto administratorė laiku nesikreipė į teismą dėl finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo, nedaro priimtų nutarimų negaliojančiais.

44Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorės pateikiami argumentai dėl atsakovės (ne)mokumo, sprendžiant dėl kreditorių priimtų nutarimų teisėtumo, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingi, dėl to teismas jų nevertina ir plačiau dėl jų nepasisako.

45RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties, nurodė, kad apeliantei turėtų būti skirta bauda, tačiau nesuformulavo tokio turinio reikalavimo, dėl to teismas šio prašymo nevertina. Atkreiptinas dėmesys, kad baudos skyrimo klausimas UAB „Luodė“ už piktnaudžiavimą procesu jau buvo nagrinėtas pirmosios instancijos teismo.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties nurodė, jog nesutinka su teismo procesiniu sprendimu priteisti iš kiekvieno pareiškėjo (UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“) po 150 Eur trečiojo asmens AB DNB banko advokato pagalbai apmokėti. Apeliantės nuomone, atsižvelgiant į tai, kad nei vienas iš pareiškėjų neprašė teismo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu AB DNB banko, jis įstojo išimtinai savo iniciatyva ir rizika. Tuo atveju, jei teismas vis dėl to nuspręstų priteisti AB DNB bankui išlaidas advokato pagalbai atlyginti, apeliantės nuomone, jos turėtų būti priteistos iš visų pareiškėjų pusėje buvusių bylos dalyvių.

48UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18 papildomos nutarties prašė ją panaikinti, o apeliacinės instancijos teismui nusprendus palikti nepakeistą 2016-03-04 nutartį, 300 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas RUAB „Vėtrūna“ priteisti solidariai iš visų pareiškėjų pusėje buvusių bylos dalyvių.

49Iš kreditorės atskirųjų skundų argumentų matyti, kad jais nėra kvestionuojama pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų suma (jos dydis), todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šio klausimo nepasisako. Apeliantės teigimu, pirma, DNB bankas, būdamas trečiuoju asmeniu ir savo iniciatyva teikęs procesinius dokumentus, neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą; antra, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos ne tik iš pareiškėjų (UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“), bet ir iš kitų jos reikalavimus palaikiusių kreditorių, taip pat bylinėjimosi išlaidos atlygintinos ne iš dalies, o solidariai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės argumentai yra nepagrįsti, prieštarauja bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančioms teisės normoms, taip pat teismų formuojamai praktikai.

50Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir CPK 93 str. 1 d., pagal kurią šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pažymėtina, kad pagal šiose teisės normose nustatytas taisykles bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, jeigu teismo sprendimas priimtas naudai tos šalies, kurios pusėje dalyvavo tokie tretieji asmenys (CPK 47 straipsnio 2 dalis).

51Iš bylos duomenų matyti, kad skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, padavė kreditorės (pareiškėjos) UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“, todėl konstatuotina, kad AB DNB banko patirtos ir įrodytos (pagrįstos) bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokato pagalbai apmokėti) už procesinių dokumentų parengimą buvo sąlygotos apeliantės ir UAB „Elektros darbai“ inicijuoto teisminio proceso dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Pirmosios instancijos teismui atmetus apeliantės ir kito kreditoriaus skundą, o apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad pirmosios instancijos teismo 2016-03-04 nutartis yra teisėta ir pagrįsta, darytina išvada, kad šioje byloje buvo pagrindas spręsti dėl AB DNB banko patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš apeliantės ir UAB „Elektros darbai“. Tai, kad DNB bankas savo iniciatyva pateikė atsiliepimą į skundą, nepaneigia jo teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl apeliantės ir UAB „Elektros darbai“ pradėto proceso, atlyginimą.

52Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais, kuriais prašoma bylinėjimosi išlaidas AB DNB bankui ir atsakovei RUAB „Vėtrūna“ priteisti ne tik iš apeliantės ir UAB „Elektros darbai“, bet ir iš kitų jų pusėje dalyvavusių asmenų. Pažymėtina, kad skundą dėl 2015-08-11 kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, pateikė tik apeliantė ir UAB „Elektros darbai“, t. y. jos inicijavo teisminį ginčą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai išlaidas, advokato teisinei pagalbai apmokėti, priteisė tik iš šių kreditorių. Atsižvelgiant į tai, kad kreditoriai lygiais pagrindais naudojasi įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis ir vykdo pareigas, iš bylą pralaimėjusių pareiškėjų (nagrinėjamu atveju – UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“) bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos lygiomis dalimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylinėjimosi išlaidas iš apeliatės ir UAB „Elektros darbai“ priteisė lygiomis dalimis, o ne solidariai.

53Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, taikė ĮRĮ bei CPK nuostatas ir padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, atsisakydamas tenkinti pareiškėjų skundą dėl 2015-08-11 kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų 1-uoju ir 3-iuoju darbotvarkės klausimais, panaikinimo, taip pat pagrįstai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai konstatuotina nesant pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo 2016-03-04 ir 2016-03-18 nutarčių atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų visuma (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 339 straipsniais,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 18 d. papildomą nutartį palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta... 5. Pareiškėjai UAB „Luodė“ ir UAB „Elektros darbai“ kreipėsi į... 6. 1-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu nutarta parduoti 2 356 280,56 Lt... 7. Darbotvarkės 3-iuoju klausimu priimtu nutarimu įmonės ir jos... 8. Dublike UAB „Luodė“ papildomai paaiškino, kad teismui yra pateikti... 9. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Luodė“ atstovas papildomai nurodė, kad... 10. Kreditorė UAB „Estila“ pareiškimu skundą palaikė (t. I, b. l. 79-80).... 11. Kreditorė UAB „Vėsa ir partneriai“ prisidėjo prie pareiškėjų skundo.... 12. Kreditorė UAB „Vilniaus vandenys“ įtraukta į bylos nagrinėjimą... 13. Kreditorė BUAB „Altarnaja“ įtraukta į bylos nagrinėjimą,... 14. RUAB „Vėtrūna“, kreditorė AB DNB bankas su skundu dėl priimtų... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi: 1) skundą dėl RUAB... 17. Teismas, pasisakydamas dėl procedūrinių pažeidimų, nurodė, kad 2014-07-22... 18. Teismas, pasisakydamas dėl priimtų sprendimų neekonomiškumo ir... 19. Teismas netenkino UAB „Skolų departamentas“ prašymo UAB „Luodė“... 20. Vilniaus apygardos teismas 2016-03-18. papildoma nutartimi iš dalies tenkino... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. Atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04 nutarties... 23. 2015-08-11 kreditorių susirinkimo būtų pasikeitusi kreditorių sąrašo... 24. RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl... 25. 2016-08-11 su kreditoriais, kurie nebuvo šaukiami į susirinkimą, buvo... 26. UAB „Skolų departamentas“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį... 27. AB DNB bankas atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 28. UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18... 29. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepime į UAB „Luodė“... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 32. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 33. Pagal CPK 1 str. 1 d., restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK... 34. Dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, priimtų 1-uoju ir 3-iuoju... 35. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad RUAB „Vėtrūna“ 2015-08-11... 36. 3-iuoju darbotvarkės klausimu „Dėl sandėlio medžiagų likučių... 37. UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo... 38. Pagal formuojamą teismų praktiką restruktūrizavimo byloje nagrinėjant... 39. Apeliantė atskirajame skunde procedūrinius kreditorių susirinkimo nutarimų,... 40. Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad kreditorių susirinkimo,... 41. 2015-08-11 kreditorių susirinkimo protokole (t. 1, b. l. 6), kuriame nurodyta,... 42. 2016-02-24 pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus – atsiskaitymo... 43. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad 2015-08-11 kreditorių susirinkime... 44. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorės pateikiami argumentai... 45. RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į UAB „Luodė“ atskirąjį skundą dėl... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-04... 48. UAB „Luodė“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-03-18... 49. Iš kreditorės atskirųjų skundų argumentų matyti, kad jais nėra... 50. Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 51. Iš bylos duomenų matyti, kad skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų,... 52. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskiruosiuose skunduose... 53. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 -... 55. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartį ir Vilniaus apygardos...