Byla e2-1851-819/2019
Dėl padarytos žalos atlyginimo. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grinda“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,

2sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovui V. V., jo atstovei advokatei Agnijai Frejerei,

4atsakovo atstovui Žilvinui Danilevičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl padarytos žalos atlyginimo. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Grinda“.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 992,25 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys teismo priimtas 2018 m. spalio 23 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

8Ieškinyje ieškovas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė BMW, valstybinis Nr. ( - ) (toliau – Automobilis). 2018 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje, Lentvario gatvės kelio ruože, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei, ieškovo vairuojamam Automobiliui įvažiavus į duobę jis buvo sugadintas, dėl ko ieškovas patyrė 1 992,25 Eur nuostolių. Ieškovas savo veiksmais Kelių eismo taisyklių nepažeidė, jis negalėjo numatyti, kad važiuojamoje kelio dalyje bus didelė duobė. Paaiškina, kad Automobiliui buvo atlikti šie darbai: amortizatoriaus apsaugos keitimas, stabilizatoriaus traukės priekyje keitimas, ratų geometrijos suvedimas, keitimo darbai. Šie darbai ieškovui kainavo 1 707,25 Eur. Be to, ieškovui 45 Eur kainavo ratų montavimas ir ratlankio R20 lyginimas, 240 Eur dvi transporto priemonės padangos. Siekdamas susigrąžinti ne dėl jo kaltės patirtus nuostolius, ieškovas 2018 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrių, prašydamas atlyginti patirtus 1 992,25 Eur dydžio nuostolius. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius 2018 m. rugpjūčio mėn. raštu nurodė ieškovui, kad už Lentvario gatvės remontą ir priežiūrą atsakinga UAB „Grinda“, kuri su Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 12 d. yra sudariusi sutartį Nr. A72-2191(3.1.36-UK) dėl Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros.

9Ieškovas nesutinka su tokia atsakovės pozicija, nurodydamas, kad už žalą, kilusią dėl gatvės konstrukcinių trūkumų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnio pagrindu yra atsakinga atsakovė, o UAB „Grinda“ solidarioji prievolė atlyginti žalą kartu su atsakove CK 6.266 straipsnio pagrindu nekonstatuotina. Tokią poziciją ieškovas grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016. Pažymi, kad šiuo atveju yra visos sąlygos atsakovės civilinei atsakomybei pagal CK 6.266 straipsnį kilti. Lentvario gatvės savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuriai kaip savarankiškoji funkcija pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą priskirtina vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas. Duobė Lentvario gatvėje, Vilniuje, į kurią įvažiavo ieškovo vairuojamas Automobilis, nebuvo paženklinta jokiais įspėjamaisiais kelio ženklais. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisena ieškovo, vairavusį Automobilį, atžvilgiu buvo nutraukta, nenustačius jo kaltės dėl eismo įvykio. Žalos dydis pagrįstas į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, kuriais dėl juose nurodomų darbų atlikimo fakto, jų kainos, ryšio su įvykiu abejoti nėra jokio pagrindo.

10Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą byloje, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas ieškinyje teigdamas, kad šioje byloje atsakove turi būti Vilniaus miesto savivaldybė, nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016. Atsakovės teigimu, šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausias Teismas analizavo ne 2011 m. gruodžio 29 d. sudarytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Grinda“ darbų atlikimo sutartį, o 2011 m. sausio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Grinda“ sudarytą sutartį. Paaiškina, kad atsakovė, vykdydama jai kaip Vilniaus miesto gatvių savininkei, tenkančią pareigą užtikrinti gatvių tinkamą būklę bei priežiūrą, per Vilniaus miesto savivaldybės administraciją 2011 m. gruodžio 29 d. su UAB „Grinda“ sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. A72-2191(3.136-UK) (toliau – Sutartis), kuria UAB „Grinda“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. 2012 m. gegužės 7 d. susitarimu Nr. A72-524(3.1.36-UK) (toliau – Susitarimas) atsakovė su UAB „Grinda“ Sutartį papildė, nurodydamos, kad UAB ,,Grinda“ įsipareigoja nuolat vesti jai perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, o defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant ir apie šią aplinkybę informuoti atsakovę. Todėl, atsakovės teigimu, nuo Susitarimo pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo pabaigos (2018 m. gruodžio 29 d.) UAB „Grinda“ laikytina gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoja pagal CK 6.266 straipsnį, kuri ir privalo atlyginti tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir/arba netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tokią poziciją atsakovė grindžia taip pat tuo, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2035 patvirtinto Vilniaus miesto gatvėse atsiradusių įgriuvų, įdubų, inžinerinių šulinių avarinių gedimų operatyvaus šalinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 12 punktą už eismo įvykio padarinius atsako inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos, kai sugedus inžineriniams tinklams įgriuva (įdumba) gatvės danga arba apledėja gatvė; sulūžta šulinių dangčiai (atviri šuliniai) arba netinkamas jų aukštis pagal gatvės dangą. Pagal Tvarkos aprašo 3 punktą UAB „Grinda“, gavusi pranešimą apie avariją miesto gatvėse ir nuvykusi į vietą, paženklina avarijos vietą naudodama saugumo priemones su informacija apie pranešimo datą.

11Pasisakydama dėl sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti, atsakovė papildomai nurodo, kad jos sudaryta Sutartis su UAB „Grinda“ liudija, kad atsakovė ginčo įvykio metu tinkamai rūpinosi Vilniaus miesto gatvėmis, perduodama jas valdyti šios srities profesionalui. Todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovė atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos atsiradimą ieškovo Automobiliui. Tokių neteisėtų veiksmų neįvardija ir ieškovas. Ieškovas, nustatydamas patirtus nuostolius dėl Automobilio sugadinimo, nepasitelkė ekspertų, nekvietė atsakovės atstovų apžiūrėti sugadintą Automobilį, kas sudaro pagrindą netikėti ieškovo nurodomų nuostolių dydžiu ir faktu. Atsakovė taip pat prašo įvertinti ieškovo veiksmus vairuojant Automobilį, nes įvykis įvyko šviesiu paros metu, byloje nėra duomenų apie Automobilio greitį įvykio metu.

12Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Grinda“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su pateiktu ieškiniu taip pat nesutinka. Pirmiausia trečiasis asmuo nurodo nesutinkantis su atsakovės pozicija, kad jam pagal Sutartį yra perduotas kelių ir gatvių valdymas, todėl pagal CK 6.266 straipsnį už žalą dėl šių statinių trūkumų turėtų būti atsakingas trečiasis asmuo. Tokią poziciją trečiasis asmuo grindžia gausia Vilniaus apygardos teismo praktika, pažymėdamas, kad 2017 m. lapkričio 16 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. e2A-1531-590/2017, Vilniaus apygardos teismas, pritardamas jau suformuotai teismų praktikai dėl trečiojo asmens ir atsakovės sudarytos Sutarties ir Susitarimo, nurodė, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas gali būti perduotas tik patikėjimo teise ir tik savivaldybės tarybos sprendimu. Susitarime toks savivaldybės tarybos sprendimas nenurodytas, kaip ir nenurodyta apie valdymo perdavimą patikėjimo teise, todėl teiginys, kad Susitarimo pagrindu trečiasis asmuo tapo atsakovei priklausančio turto valdytoju, prieštarautų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16, 48 straipsnių nuostatoms. Valdymo teisė į savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą negali būti perduota ir CK 6.266 straipsnio pagrindu, nes šio straipsnio nuostatos nereglamentuoja valdymo teisės į savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą perdavimo. Trečiasis asmuo atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina, kad visi ieškovo nurodomi Automobilio apgadinimai ir patirta žala atsirado dėl blogai prižiūrimo kelio. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo vertintina, ar Automobilio vairuotojo veiksmai, net ir nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, gali būti pripažinti dideliu neatsargumu, iš dalies lėmusiu žalos atsiradimą, nes tai yra civilinės teisės, o ne administracinės teisės reguliavimo dalykas. Įvykis įvyko šviesiu paros metu, kas liudija, kad ieškovas nesilaikė pareigos stebėti kelio dangą, neįsitikino, ar kelyje nėra kliūčių, elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Šios aplinkybės, trečiojo asmens teigimu, šalina atsakovės atsakomybę. Tuo labiau, kad iš ieškinio nėra aišku, ar kelyje esanti duobė galėjo sukelti eismo įvykį, ar ieškovo nurodomi atlikti Automobilio remonto darbai yra ne eilinis remontas, o nurodomo eismo įvykio pasekmė.

13Ieškovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad įvykio dieną važiavo nuo VĮ Regitra į Lentvarį, prie viaduko buvo sustojęs praleisti transporto priemones, o vėliau visa automobilių kolona pajudėjo Lentvario link. Važiuodamas Lentvario gatve Automobilio prekiniu dešiniu ratu ieškovas įvažiavo į duobę, kurios išvengti negalėjo – priešais važiavo logistikos sunkvežimis, iš galo daug automobilių, šaligatviu ėjo žmogus. Pervažiavęs duobę, ieškovas pajuto smūgį, sustojo, pamatė prakirstą padangą, palinkusi ratą, todėl pakeitė Automobilio ratą, apsisuko ir sustojo nuošalesnėje vietoje. Su ieškovu Automobilyje dar važiavo sūnus ir L. M. Po to ieškovas iškvietė policiją, policijos pareigūnai nubraižė schemą. Greičio ieškovas neviršijo, gatvė buvo siaura, ieškovas važiavo į įkalnę, apvažiuoti duobės nebuvo įmanoma. Automobilis iki įvykio buvo techniškai tvarkingas. Toje vietoje ieškovas važinėja retai, apie 2 kartus per metus. Policininkai ieškovui paminėjo, kad žmonės šią duobę Lentvario gatvėje žino, todėl jos išvengia. Policijos pareigūnams suforminus dokumentus ieškovas nurodo nuvažiavęs į servisą MB „Autopaslaugos“, važiavimo metu juto traukimą į šoną, visa Automobilio geometrija išsiderino. Automobilis buvo remontuotas keliais etapais: vienu etapu buvo suremontuota, kad būtų galima važiuoti apskritai, o kita darbų dalis buvo atidėta keliems mėnesiams, nes ieškovas neturėjo pinigų jiems padaryti. MB „Autopaslaugos“ Automobilis nebuvo remontuotas, o tik surašyta, kas turi būti padaryta. Automobilį apžiūrėjo A. Z., kurį ieškovas prašo apklausti liudytoju. Po įvykio ieškovas Automobilį eksploatavo, tačiau tik esant būtinybei. Automobilis, ieškovo teigimu, yra 2005 m. gamybos, pirktas už 10 000 Eur prieš tris keturis metus.

14Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pažymėjo, kad duobės Lentvario gatvėje fakto neginčija. Duomenų, ar atsakovė turėjo duomenis apie duobės faktą iki įvykio, pateikti negalėjo.

15Trečiasis asmuo į posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. apie 13 val. 18 min. ieškovui V. V. vairuojant jam nuosavybės teise priklausantį automobilį BMW, valstybinis Nr. ( - ), Vilniuje (CPK 179 straipsnio 3 dalis), Lentvario gatve (toliau – Lentvario gatvė) įvyko eismo įvykis, kurio metu Automobilis įvažiavo į Lentvario gatvės važiuojamojoje dalyje buvusią duobę (b.l. 8, 19, 20-21, 22). Į eismo įvykio vietą buvo iškviesta policija, kuri užpildė eismo įvykio schemą, o joje pažymėjo duobę, jos buvimo vietą – Lentvario gatvės važiuojamoje dalyje, duobės ilgį – 70 cm, plotį – 30 cm (b.l. 20-21). 2018 m. rugpjūčio 3 d. tarnybiniame pranešime Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnas nurodė iš nukentėjusio ieškovo paaiškinimų nustatęs, kad Automobilis buvo apgadintas ieškovui Automobiliu važiuojant nuo Vilniaus link Lentvario ir ties Mūrinės Vokės gatve kylant į įkalnę įvažiavus į duobę (b.l. 19). Šias aplinkybes patvirtino ir ieškovas bylos nagrinėjimo teisme metu, liudytoja V. M., eismo įvykio metu važiavusi Automobiliu kartu su ieškovu. Byloje nėra duomenų, liudijančių, kad Lentvario gatvės važiuojamoje dalyje buvusi, nuo kelkraščio 30 cm nutolusi duobė būtų buvusi pažymėta kokiais nors įspėjamaisiais kelio ženklais (b.l. 20-21, 23-24, CPK 178, 185 straipsnis). Taip pat byloje nėra duomenų, liudijančių, kad dėl eismo įvykio ieškovui būtų buvusi taikyta administracinė atsakomybė (CPK 178, 185 straipsnis). Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovo paaiškinimų, liudytojos V. M. parodymų nustatyta, kad po eismo įvykio išlipęs iš Automobilio ieškovas pastebėjo, kad sugadintas Automobilio dešinės pusės priekinis ratas – prakirsta padanga, pažeistas ratlankis. Šias aplinkybes patvirtina ir į bylą pateikta eismo įvykio schema (b.l. 20-21), fotonuotraukos (b.l. 23-24). Be to, iš ieškovo paaiškinimų, liudytojo A. Z. parodymų nustatyta, kad po eismo įvykio ieškovas Automobilį pristatė į autoservisą MB „Autopaslaugos“, kur jį apžiūrėjus buvo nustatyta, kad pažeistas priekinis dešinės pusės amortizatorius, nežymiai įlinkusi stabilizatoriaus traukė. Dėl reikalingų Automobilio remonto darbų atlikimo šiems gedimams pašalinti MB „Autopaslaugos“ surašė Transporto priemonės remonto sąmatą 1 707,25 Eur sumai (b.l. 16). Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad šie Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodyti Automobilio remonto darbai yra faktiškai atlikti (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad vien ieškovo paaiškinimų, nepagrįstų jokiais kitais įrodymais, tokiai aplinkybei nustatyti taip pat nepakanka (CPK 185 straipsnis). Iš ieškovo paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta tik tai, kad po eismo įvykio 2018 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas kreipėsi į IĮ „Jūsų ratai“ dėl sugadinto Automobilio priekinio dešinio rato ratlankio lyginimo, dėl ko patyrė 45 Eur išlaidų (b.l. 15), o 2018 m. rugpjūčio 14 d. UAB „E-Market“ įsigijo dvi Automobilio padangas, dėl ko patyrė 240 Eur dydžio išlaidų (b.l. 10). 2018 m. rugpjūčio 7 d. ieškovas kreipėsi į atsakovę su prašymu atlyginti jo patirtus nuostolius dėl Automobilio sugadinimo (b.l. 1). Tačiau atsakovė 2018 m. rugpjūčio 9 d. raštu tokį ieškovo prašymą tenkinti atsisakė (b.l. 12-13), nurodydama, kad ieškovas turi kreiptis į UAB „Grinda“, remiantis 2011 m. gruodžio 29 d. UAB „Grinda“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudaryta darbų atlikimo sutartimi Nr. A72-2191(3.1.36-UK).

18Dėl atsakovo tinkamumo

19Byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl aplinkybės, kad Lentvario gatvė, esanti Vilniuje, kurioje įvyko eismo įvykis, priklauso Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise (Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 4 straipsnio 1, 3 dalys), o gatvės priežiūra, taisymas ir saugaus eismo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktas). Tačiau tarp šalių kilo ginčas, ar Vilniaus miesto savivaldybė yra tinkama atsakovė šioje byloje. Atsakovės teigimu, 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutartimi Nr. A72-2191(3.1.36-UK), sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos su UAB „Grinda“, atsakovė yra perleidusi trečiajam asmeniui Lentvario gatvės valdymą, dėl ko ji negali būti laikoma tinkama atsakove pagal pareikštą ieškinį. Teismas, susipažinęs su šiuo metu formuojama aktualia teismų praktika (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-2653-661/2016, 2017 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-197-653/2017, 2017 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-579-258/2017, 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1531-590/2017), įvertinusi byloje surinktų įrodymų visumą, visgi sutinka su ieškovu, trečiuoju asmeniu, kad atsakovė neįrodė Lentvario gatvės valdymo teisės perleidimo trečiajam asmeniui Sutartimi ir Susitarimu.

20Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumo, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Taigi objektyvioji (griežtoji) atsakomybė už dėl statinių trūkumo padarytą žalą gali būti taikoma statinio savininkui arba valdytojui. Šiuo metu formuojamoje kasacinio teismo praktikoje yra nurodoma, kad taikant CK 6.266 straipsnio 2 dalį asmuo, viešame registre nurodytas kaip statinio savininkas (valdytojas) ir siekiantis paneigti statinio valdymo prezumpciją, turi įrodyti, kad kitas asmuo savarankiškai įgyvendina statinio valdymą, ir tuo atveju atsakomybė taikoma ne jam, o kitam asmeniui. Sutartimi kitam asmeniui perdavus tik statinio techninės priežiūros, veikiant pagal užsakovo nurodymus, teisę, statinio valdymas tokiam asmeniui nepereina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016)

21Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutartimi Nr. A72-2191(3.1.36-UK) (b.l. 56-58) Vilniaus miesto savivaldybė pavedė atsakovui UAB „Grinda“ atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remontą ir priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo už nurodytus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1 punktas). Sutartyje nėra nuostatų, kurios patvirtintų, kad nurodytos gatvės perduodamos UAB „Grinda“ savarankiškai valdyti, priešingai – Sutartyje kalbama tik apie techninės priežiūros pobūdžio darbų atlikimą, t. y. gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus, kuriuos rangovas atlieka ne savo nuožiūra ir iniciatyva, o pagal savivaldybės užsakymą, būtent jai sprendžiant dėl darbų kiekių ir jų atlikimo terminų, t. y. rangovas veikia tik pagal užsakovės nurodymus. Minėtos sutartinės nuostatos patvirtina, kad statinio valdymas rangovui neperėjo, todėl UAB „Grinda“ nėra minėtų gatvių valdytoja ir dėl šių gatvių konstrukcinių trūkumų kilusios žalos CK 6.266 straipsnio pagrindu atsako jos savininkė atsakovė. Šios išvados nepaneigia ir atsakovės nurodomas Susitarimas (b.l. 53), kuriuo Sutartis papildyta 4.2.10 punktu, numatančiu, kad UAB „Grinda“ įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną, defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant, o nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Ši Susitarimo sąlyga aiškintina sistemiškai su Sutarties sąlygomis, todėl UAB „Grinda“ pagal nurodytą punktą įsipareigojo atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, tik jei šie objektai jai perduoti pagal savivaldybės užsakymus.

22Nurodytos nuostatos liudija, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra tinkama atsakovė pagal pareikštą ieškinį.

23Dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo

24CK 6.266 straipsnyje yra įtvirtintas taip vadinamas objektyviosios civilinės atsakomybės (be kaltės) institutas, reiškiantis, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, savininkas ar jo valdytojas atsako be kaltės visais atvejais, nebent įrodytų žalos atsiradimą dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Tą ne kartą kasacine tvarka priimtose nutartyse yra pabrėžęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2005, 2009 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2009), nurodydamas, kad CK 6.266 straipsnyje įtvirtintu objektyviosios civilinės atsakomybės atveju nustatytinos ne keturios deliktinės atsakomybės sąlygos, o trys: 1) įstatyme nurodyto objekto, kuris turėjo trūkumų, nulėmusių žalos atsiradimą, valdymo faktas; 2) žalos asmeniui padarymas; 3) įstatyme nurodyto objekto trūkumų ir padarytos žalos priežastinis ryšys. Šiuo teisiniu pagrindu reiškiant reikalavimą kaltė yra formaliai pašalinta iš civilinės atsakomybės sąlygų, o veiksmų neteisėtumas nesiejamas su daikto savininko ar jo valdytojo veikimu ar neveikimu ir jo rūpestingumo klausimas nekeliamas, užtenka objektyvaus daikto su trūkumais valdymo fakto. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nustatytas tiek Lentvario gatvės trūkumo – duobės jos važiuojamoje dalyje, faktas, tiek atsakovės nuosavybės teisės į šią gatvę faktas, toliau teismas pasisako dėl žalos ieškovui padarymo ir priežastinio ryšio.

25Ieškovas nurodo, kad dėl Automobilio įvažiavimo į Lentvario gatvėje esančią duobę ieškovas patyrė 1 992,25 Eur nuostolių. Atsakovė, trečiasis asmuo su tokia ieškovo pozicija nesutinka, nurodydami, kad ieškovas įstatymo nustatyta tvarka nepagrindė, kad ieškovo nurodomi 1 992,25 Eur dydžio nuostoliai buvo sąlygoti būtent jo įvažiavimo Automobiliu į duobę 2018 m. rugpjūčio 3 d. Teismas su tokia atsakovės, trečiojo asmens pozicija sutinka iš dalies. Ieškovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia 2018 m. rugpjūčio 7 d. ieškovo patirtas 45 Eur dydžio išlaidas priekinio dešinio rato ratlankio remontui (lyginimui), taip pat 2018 m. rugpjūčio 14 d. patirtas 240 Eur dydžio išlaidas dviejų padangų įsigijimui, iš viso 285 Eur (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Teismui nekyla abejonių, vertinant byloje surinktų įrodymų visumą – liudytojos V. M. parodymus, ieškovo 2018 m. rugpjūčio 3 d. rašytinius paaiškinimus (b.l. 22), taip pat paaiškinimus teismo posėdžio metu, eismo įvykio schemą (b.l. 20-21), į bylą pateiktas fotonuotraukas (b.l. 23-24), kuriuose akivaizdžiai matyti tokio pobūdžio Automobilio sugadinimai, kad šios išlaidos buvo sąlygotos ieškovo įvažiavimo Automobiliu į duobę Lentvario gatvėje 2018 m. rugpjūčio 3 d. (CK 6.247 straipsnis). Tačiau teigti, kad MB „Autopaslaugos“ sudarytoje Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodytos Automobilio remonto išlaidos 1 707,25 Eur sumai yra susiję su Automobilio sugadinimu 2018 m. rugpjūčio 3 d. įvykusio eismo įvykio metu, teismas neturi pakankamo pagrindo (CPK 178, 185 straipsniai). Transporto priemonės remonto sąmatoje yra nurodyta tik aplinkybė, kad yra pažeistas priekinės dešinės pusės amortizatorius ir nežymiai linkusi stabilizatoriaus traukė, tačiau nenurodoma kokios priežastys šiuos gedimus sąlygojo. Liudytoju byloje apklaustas A. Z. nurodė, kad ieškovas, pristatęs Automobilį į MB „Autopaslaugos“ autoservisą, prašė MB „Autopaslaugos“ darbuotojus tik apžiūrėti priekinį dešinės pusės ratą ir nustatyti gedimus, trumpai nurodydamas, kad jis įvažiavo į duobę. Ieškovas neprašė, o MB „Autopaslaugos“ netyrė ir nenustatinėjo Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodytų Automobilio gedimų tikrosios priežasties. Kaip minėta, tokios priežastys nėra nurodytos ir pačioje Transporto priemonės remonto sąmatoje. Įvertinęs šias aplinkybes, taip pat tai, jog byloje nėra jokių duomenų apie Automobilio techninę būklę iki eismo įvykio (ieškovo paaiškinimų tokiai aplinkybei nustatyti nepakanka), teismas konstatuoja, kad byloje iš esmės nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodyti Automobilio gedimai buvo sąlygoti būtent Automobilio įvažiavimo į duobę Lentvario gatvėje 2018 m. rugpjūčio 3 d. (CK 6.247 straipsnis, CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad A. Z. nurodymas, kad tokius gedimus paprastai gali sąlygoti Automobilio įvažiavimas į duobę, negali būti laikomas tinkamu įrodymu tokiai aplinkybei pagrįsti, nes jis reikalauja specialių žinių (CK 177 straipsnio 3 dalis, 212 straipsnio 1 dalis). A. Z. yra MB „Autopaslaugos“ vadovas, kuris šioje byloje apklausiamas liudytoju pats nurodė neturintis specialių žinių Automobilio gedimo priežasčiai nustatyti. Jis turi įgijęs tik universitetinį gamtos mokslų išsilavinimą, pats automobilių neremontuoja. Tokių žinių neturi ir teismas. Todėl nesant į bylą pateiktų leistinų įrodymų, kad Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodyti Automobilio gedimai buvo nulemti Automobilio įvažiavimo į duobę Lentvario gatvėje 2018 m. rugpjūčio 3 d., šioje dalyje ieškovo ieškinys pripažintinas nepagrįstu. Tuo labiau, kad ieškovas, įrodinėdamas šioje byloje patirtas 1 707,25 Eur išlaidas, nepateikia jokių įrodymų apie Transporto priemonės remonto sąmatoje nurodytų darbų atlikimo faktą, tuo pačiu ir tokių jo patirtų išlaidų realumo (CK 6.249 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis). Todėl ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovo naudai iš atsakovės 285 Eur dydžio žalos atlyginimą.

26Dėl automobilio vairuotojo kaltės

27Atsakovė, trečiasis asmuo atsiliepimuose taip pat nurodo, kad dėl kilusios žalos, įvažiavus į duobę Lentvario gatvėje, kaltas yra pats ieškovas, kas šalina atsakovės atsakomybę. Pažymėtina, kad šiuo atveju teismas nenustatė, kad ieškovo veiksmuose, vairuojant Automobilį eismo įvykio metu 2018 m. rugpjūčio 3 d., buvo didelis neatsargumas (CK 6.266 straipsnio 1 dalis, 6.270 straipsnio 1 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis).

28Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad ginčo duobė, buvusi Lentvario gatvės važiuojamoje dalyje, nebuvo pažymėta jokiais įspėjamaisiais ženklais. Byloje nėra jokių duomenų, kad įvykio metu ieškovas būtų važiavęs neleistinu greičiu, staigiai ir neatsargiai manevravęs, kt. Priešingai, iš ieškovo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad ieškovas važiavo savo eismo juostoje Lentvario gatvės važiuojamoje dalyje, važiavo leistinu greičiu, į įkalnę, manevruoti Lentvario gatvėje, net jeigu ir būtų pastebėjęs duobę, būtų negalėjęs dėl kitų eisme dalyvaujančių eismo dalyvių. Taip pat iš ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad šiuo keliu jis važiuoja retai, todėl nežinojo apie Lentvario gatvėje atsivėrusią duobę. Nurodytų aplinkybių visuma, kuri byloje nepaneigta jokiais kitais įrodymais (CPK 178, 185 straipsniai), liudija, kad ieškovo veiksmuose įvažiuojant į duobę nebuvo neatsargumo ir neatidumo (Kelių eismo taisyklių 4, 9 punktai), nes nematydamas jokių ženklų, įspėjančių apie kelio defektą, jis neturėjo pareigos nei važiuoti lėčiau nei leistinu maksimaliu greičiu (Kelių eismo taisyklių 133 punktas), nei pareigos sulėtinti greitį ar stabdyti (Kelių eismo taisyklių 134 punktas), nei pareigos apvažiuoti nematomą kliūtį (Kelių eismo taisyklių 134 punktas).

29Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą 285 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

30Ieškovas už ieškinį sumokėjo 45 Eur žyminio mokesčio (b.l. 17) ir turėjo 500 Eur išlaidų advokato pagalbai byloje apmokėti, iš jų 100 Eur už pretenzijos parengimą, 100 Eur už ieškinio parengimą, 300 Eur už atstovavimą teisme (b.l. 9, 11, 124-130, 137). Įvertinus tai, kad ieškovo patirtos 100 Eur išlaidos už pretenzijos parengimą negali būti priskirtos prie bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 straipsnio 1 dalis, CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas), jos iš atsakovės kaip bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Kitos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, ieškovui atlygintinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį tenkinus 14,30 proc., iš atsakovės ieškovo naudai priteistini 63,64 Eur (445 Eur x 14,30 proc.) bylinėjimosi išlaidų. Teismas turėjo 6,90 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ieškinį tenkinus iš dalies, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš šalių proporcingai patenkintų/atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 3 dalis), t. y. iš ieškovo valstybės naudai priteistini 5,91 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o iš atsakovės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teisėja

Nutarė

32ieškovo V. V., asmens kodas ( - ), ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo V. V., asmens kodas ( - ), naudai 285 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt penki Eur) žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 285 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt penki Eur) sumos bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. spalio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 63,64 Eur (šešiasdešimt trys Eur 64 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

35Priteisti iš ieškovo V. V., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 5,91 Eur (penki Eur 91 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus mieto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. V., jo atstovei advokatei Agnijai Frejerei,... 4. atsakovo atstovui Žilvinui Danilevičiui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. V.... 6. Teismas... 7. ieškovas pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1 992,25 Eur žalos... 8. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad jam nuosavybės teise priklauso transporto... 9. Ieškovas nesutinka su tokia atsakovės pozicija, nurodydamas, kad už žalą,... 10. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą byloje, kuriuo... 11. Pasisakydama dėl sąlygų atsakovės civilinei atsakomybei kilti, atsakovė... 12. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 13. Ieškovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 14. Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime nurodytus... 15. Trečiasis asmuo į posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. rugpjūčio 3... 18. Dėl atsakovo tinkamumo... 19. Byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl aplinkybės, kad Lentvario gatvė,... 20. Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių... 21. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. gruodžio... 22. Nurodytos nuostatos liudija, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra tinkama... 23. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ... 24. CK 6.266 straipsnyje yra įtvirtintas taip vadinamas objektyviosios civilinės... 25. Ieškovas nurodo, kad dėl Automobilio įvažiavimo į Lentvario gatvėje... 26. Dėl automobilio vairuotojo kaltės... 27. Atsakovė, trečiasis asmuo atsiliepimuose taip pat nurodo, kad dėl kilusios... 28. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovo paaiškinimų nustatyta,... 29. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti 5 proc. (penkių procentų)... 30. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 45 Eur žyminio mokesčio (b.l. 17) ir... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 32. ieškovo V. V., asmens kodas ( - ), ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo V. V., asmens... 34. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš ieškovo V. V., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 5,91 Eur... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...