Byla 2-418-464/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6309-823/2014 pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eidina“ prašymą taikyti ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Niskama“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6309-823/2014 pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Eidina“ prašymą taikyti ieškovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas UAB „Eidina“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (b. l. 2-6), prašydamas užtikrinti jo arbitražo teisme nagrinėjamoje byloje pareikšto priešieškinio ieškovui UAB „Niskama“ reikalavimus, 113 382,13 Lt sumai areštuojant UAB „Niskama“ pinigines lėšas bankų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su atsakovu, o jų nesant arba esant nepakankamai – areštuoti ieškovo nekilnojamuosius arba kilnojamuosius daiktus. Nurodė, kad priešieškinyje pareikštų reikalavimų suma ieškovui yra didelė ir tai pagrindžia 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentai. Atsižvelgiant ir į tai, kad ieškovas nėra linkęs kilusį ginčą išspręsti taikiu būdu, tikslinga suvaržyti UAB „Niskama“ turtines teises, tokiu būdu užtikrinant jo turtinės padėties stabilumą iki arbitražo sprendimo priėmimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014-11-20 nutartimi (b. l. 105-106) atsakovo UAB „Eidina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, areštavo, neviršijant atsakovo pareikšto reikalavimo sumos – 113 382,13 Lt – ieškovo UAB „Niskama“ nekilnojamąjį ir / ar kitą ilgalaikį materialųjį turtą ir, tik šio turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti ieškovo pinigines lėšas, leisdamas ieškovui iš jam priklausančių areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakovu pagal arbitraže nagrinėjamoje byloje pareikštą reikalavimą, taip pat mokėti darbo užmokestį darbuotojams, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalomuosius mokesčius į valstybės, savivaldybės bei socialinio draudimo biudžetus. Atsižvelgęs į tai, UAB „Niskama“ turtinė padėtis, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o ne buvusi 2013 m., teismui nėra žinoma, teismas padarė išvadą, kad 113 382,13 Lt suma UAB „Niskama“ yra didelė. Dėl to, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, arbitražo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas (CPK 144 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Niskama“ atskirajame skunde (b. l. 111-115) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014-11-20 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Eidina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas laikinąsias apsaugos priemones ieškovo turtui pritaikė neįsitikinęs atsakovo pareikšto priešieškinio reikalavimų preliminariu pagrįstumu, neįvertinęs aplinkybės, kad atsakovo turtinio reikalavimo dydis įtvirtina baudines netesybas, kas pagal CK 6.73 straipsnio nuostatas yra neteisėta.

102. Pagal 2013 m. balanso duomenis, ieškovo turimo turto vertė yra beveik dvigubai didesnė už įsipareigojimų sumą ir yra pakankama ne tik balanse nurodytiems įsipareigojimams, bet ir atsakovo priešieškiniu reiškiamiems 113 382,13 Lt reikalavimams padengti, ką patvirtina ir prie skundo teikiami rašytiniai įrodymai. Be to, ieškovas yra pelningai veikianti įmonė, neturinti įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, neįtraukta į mokesčių administratoriaus nurodymų nevykdančių asmenų sąrašą, jos atžvilgiu Lietuvos teismuose nėra pradėta bylų dėl skolų priteisimo, išskyrus tarp ieškovo ir atsakovo vykstantį arbitražinį ginčą. Tai reiškia, kad turtinio reikalavimo dydis nagrinėjamu atveju nekelia grėsmės galimai atsakovui palankaus arbitražo sprendimo įvykdymui, todėl skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai.

11Atsakovas UAB „Eidina“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 134-139) prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014-11-20 nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

121. Atsakovo priešieškinis yra priimtas ir nagrinėjama arbitražo byloje kartu su ieškovo ieškiniu. Teismas tik išnagrinėjęs bylą iš esmės nuspręs, pagrįstas ar nepagrįstas atsakovo priešieškinio reikalavimas. Tai reiškia, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumas nevertinamas, atsižvelgiama tik į aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tai yra grėsme, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas.

132. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti paliktos, nes 113 382,13 Lt reikalavimai, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Niskama“ finansinė padėtis nelaikytina stabilia, pripažintini dideliais. Bylos duomenys rodo, kad teismui galimai patenkinus atsakovo UAB „Eidina“ priešieškinį, ieškovo turimo grynojo pelno atsiskaityti su atsakovu nepakaktų, o ieškovo argumentai, kuriais subjektyviai interpretuojami pateiktame balanse užfiksuoti duomenys apie bendrovės turimą trumpalaikį turtą, neparemti šio turto sudėtį atskleidžiančiais įrodymais. Be to, ieškovas gali perleisti ar kitais būdais sumažinti savo turimo turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, masę.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apelianto bei antrosios ginčo šalies procesiniuose dokumentuose išdėstytą motyvaciją, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantui sąlygų (ne)buvimą, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir ja taikytą apelianto turto areštą (CK 329 str. 1 d., 338 str.).

17Dėl naujų įrodymų priėmimo

18CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba kai šių įrodymų būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 str.).

19Apeliantas su atskiruoju skundu teikia rašytinius įrodymus – VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, UAB „Niskama“ priklausančių transporto priemonių registracijos liudijimus, viešai prieinamą informaciją apie vidutinę jų kainą Lietuvoje bei duomenis apie bendrovės įsipareigojimus (jų nebuvimą) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai (b. l. 118-131). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo UAB „Eidina“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Niskama“ atžvilgiu buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie šio klausimo nagrinėjimą neinformuojant apelianto ir nesuteikiant jam galimybės pasisakyti dėl tokio prašymo pagrįstumo bei pateikti įrodymus, šie jo teikiami įrodymai, kuriais siekiama paneigti teismo konstatuotą prezumpciją dėl atsakovo priešieškinio sumos reikšmingumo UAB „Niskama“, priimami ir vertinami bylos duomenų visumoje. Tenkindamas iš dalies kitą - 2015-03-24 gautą apelianto prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo, Lietuvos apeliacinis teismas priima teikiamą Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo 2015-02-09 sprendimo kopiją, kuriuo buvo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Šis dokumentas susijęs su ieškinio (priešieškinio) prima facie pagrįstumo vertinimu, aktualiu sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo, juo labiau kad atsižvelgiant į sprendimo priėmimo datą, anksčiau jo pateikti nebuvo galimybės. Tačiau atsisakytina priimti Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-06 nutarties, Kauno apylinkės teismo 2015-03-23 nutarties bei pranešimo apie skolos įskaitymą ir pašto kvito kopijas, kadangi šie prašomi pridėti dokumentai nesusiję su nagrinėjamoje byloje skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įrodinėjamomis aplinkybėmis.

20Atsakovo UAB „Eidina“ su atsiliepimu į skundą pateikti rašytiniai įrodymai – UAB „Niskama“ 2013 m. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita bei informacinio pobūdžio duomenys iš VšĮ „Emprekis“ interneto svetainės – atsižvelgiant į tai, kad nurodytos finansinės ataskaitos jau yra byloje, o informacija iš interneto svetainės neturi įrodomosios reikšmės nagrinėjamoje byloje, taip pat nepriimami.

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo

22CPK 147 straipsnyje numatyta, kad Vilniaus apygardos teismui gali būti pateiktas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais. Šalis turi teisę prašyti teismo taikyti tokias priemones iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo. Teismas šalies prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones ar įrodymų užtikrinimą ir po arbitražo teismo sudarymo (Komercinio arbitražo įstatymo 27 str. 1 d.). Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko tuomet, jeigu jų prašantis asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

23Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad teismas, remdamasis atsakovo su prašymu pateiktais dokumentais, susijusiais su arbitražo teisme nagrinėjamu ginču, bei prie prašymo pridėtomis UAB „Niskama“ 2013 m. finansinės atskaitomybės ataskaitomis (balansu, pelno (nuostolių) ataskaita), taip pat atsižvelgdamas į tai, kad duomenų apie ieškovo turtinę padėtį nutarties priėmimo metu byloje nebuvo, konstatavo, jog atsakovo UAB „Eidina“ pareikšto priešieškinio reikalavimų suma – 113 382,13 Lt UAB „Niskama“ yra didelė ir tai sudaro prielaidas galimam arbitražo sprendimo neįvykdymui arba sunkesniam įvykdymui, jei apelianto turtui nebūtų taikomi laikini ribojimai, iki teismas išspręs šį ginčą. Pažymėtina, kad vien didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiai jam yra didelė ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais.

24Apeliantas, nesutikdamas su teismo konstatuota prezumpcija, jog atsakovo priešieškinio suma (113 382,13 Lt) jam yra didelė, atskirajame skunde nurodo, jog 2013 m. finansinės atskaitomybės duomenys, atspindintys UAB „Niskama“ valdomo turto vertę, nuosavo kapitalo dydį, patvirtina, kad 113 382,13 Lt suma nėra bendrovei tiek reikšminga, kad galėtų kelti grėsmę atsakovui galimai palankaus arbitražo sprendimo tinkamam įvykdymui, todėl laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje situacijoje taikytos nepagrįstai. Šiems argumentams pagrįsti su skundu teikia rašytinius įrodymus, liudijančius, kad UAB „Niskama“ turi nekilnojamojo turto, taip pat nuosavybės teise valdo keturias transporto priemones, be to, neturi įsipareigojimų socialinio draudimo fondo biudžetui, nebuvo įtraukta į asmenų, kurių savininkai ir vadovai nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų ir neatvyksta į valstybinę mokesčių inspekcija bei nepateikia tikrinti buhalterinės apskaitos dokumentų, sąrašą (b. l. 118-131).

25Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo nesutikti su tokia apelianto procesine pozicija dėl reikalavimo sumos jam dydžio bei galimybės šį reikalavimą ateityje įvykdyti. Iš UAB „Niskama“ 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė, vykdydama veiklą, kurios apyvarta siekia 7-8 mln. Lt, tiek praėjusiais (2012 m.), tiek einamaisiais metais dirbo pelningai, pagal 2013 m. balanso duomenis, turėjo virš 3 mln. Lt vertės turto, dalis kurio – beveik 1 mln. Lt vertės materialusis turtas, be to, turi apie 1,5 mln. Lt nuosavo kapitalo (b. l. 101-102). Nors aktualesnio balanso nesamam, teismams prieinami Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto akto registro duomenys patvirtina, kad UAB „Niskama“ valdo nekilnojamojo turto už 35 770 Lt, taip pat transporto priemonių, kurių bendra vertė 79 000 Lt. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina atskirojo skundo argumentą, kad laikotarpiu, kai buvo nagrinėjamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimas (prašymas gautas 2014-11-17, skundžiama nutartis priimta 2014-11-20, atskirasis skundas gautas 2014-12-08), ginčų dėl skolos priteisimo iš UAB „Niskama“ teismine tvarka nebuvo sprendžiama (CPK 179 str. 3 d.).

26Išdėstytos aplinkybės, kurias pirmosios instancijos teismas, jam kilus abejonių dėl prašymo nagrinėjimo metu buvusios UAB „Niskama“ turtinės padėties, galėjo gauti, pasinaudodamas teismui prieinamų viešųjų registrų bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis arba pasiūlydamas apeliantui pateikti tokias jo abejones paneigiančius įrodymus (CPK 179 str. 1 d., 3 d.), nesudaro pagrindo pripažinti pagrįsta skundžiamoje nutartyje padarytą išvadą, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Niskama“ atžvilgiu, jam, kaip juridiniam asmeniui, 113 382,13 Lt suma buvo tiek reikšminga, jog kėlė realią grėsmę būsimo arbitražo sprendimo neįvykdymui ar netinkamam vykdymui. Šiame kontekste aktualu pažymėti ir tokią svarbią aplinkybę, kad ginčas jau yra išspręstas, o atsakovo UAB „Eidina“ priešieškinis, kurio reikalavimams užtikrinti bendrovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Niskama“ turtui, Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo 2015-02-09 sprendimu tenkintas iš dalies, priteisiant atsakovui iš UAB „Niskama“ 25 307,44 Eur (87 381 Lt) skolos, kas dar labiau sumažina grėsmės dėl galimo atsakovui palankaus sprendimo neįvykdymo tikimybę. Kita vertus, ši aplinkybė, atsakovui inicijavus apeliacinį procesą dėl minėto sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo c. b. Nr. 2A-573-XX/2015; teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), visgi pripažintina reikšminga, vertinant priešieškinyje reiškiamų reikalavimų (visa apimtimi) preliminarų pagrįstumą, juo labiau, kai skundžiamoje nutartyje jokių išvadų dėl prima facie atsakovo pareikštų reikalavimų preliminaraus pagrįstumo iš viso nesama, formaliai atkartojant įstatymo bei teismų praktikoje suformuotas nuostatas.

27Dar vien reikšminga ir grėsmes atsakovo turtiniams interesams eliminuojanti aplinkybė yra ta, kad minėtu arbitražo teismo 2015-02-09 sprendimu (arbitražo byla Nr. 71-NKA/14) jam pačiam yra nustatyta ženkliai didesnė prievolė apeliantui ( 49 476,29 Eur arba 170 831,72 Lt). Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra formuojama nuostata, jog pagrįstos abejonės dėl šaliai palankaus sprendimo priėmimo yra tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas jam nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir / ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis c. b. 2-222/2014; 2013-09-19 nutartis c. b. 2-2232/2013; 2014-07-03 nutartis c. b. Nr. 2-1218/2014). Nors nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės nėra identiškos nurodytoms byloms (šalių priešpriešiniai reikalavimai ne atmesti, o tenkinti iš dalies), vis tik priimto, nors ir skundžiamo, sprendimo turinys jau leidžia daryti atitinkamas preliminarias išvadas dėl kiekvienos iš ginčo šalių reikalavimų pagrįstumo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

29Atsakovas UAB „Eidina“ prašo priteisti jam iš apelianto 605 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir pateikia tokias išlaidas pagrindžiančius įrodymus (b. l. 143-145). Šis atsakovo prašymas, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos rezultatą, netenkinamas (CPK 93 str. 1 d., 302 str., 338 str.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – uždarosios akcinės bendrovės „Eidina“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždarosios akcinės bendrovės „Niskama“ atžvilgiu atmesti.

32Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto areštų aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai, įregistravusiai turto areštą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas UAB „Eidina“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (b. l. 2-6),... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014-11-20 nutartimi (b. l. 105-106) atsakovo UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas UAB „Niskama“ atskirajame skunde (b. l. 111-115) prašo... 9. 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones ieškovo turtui pritaikė... 10. 2. Pagal 2013 m. balanso duomenis, ieškovo turimo turto vertė yra beveik... 11. Atsakovas UAB „Eidina“ atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 134-139)... 12. 1. Atsakovo priešieškinis yra priimtas ir nagrinėjama arbitražo byloje... 13. 2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti paliktos, nes 113... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, apelianto... 17. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 18. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė... 19. Apeliantas su atskiruoju skundu teikia rašytinius įrodymus – VĮ Registro... 20. Atsakovo UAB „Eidina“ su atsiliepimu į skundą pateikti rašytiniai... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo... 22. CPK 147 straipsnyje numatyta, kad Vilniaus apygardos teismui gali būti... 23. Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad teismas, remdamasis atsakovo su... 24. Apeliantas, nesutikdamas su teismo konstatuota prezumpcija, jog atsakovo... 25. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų duomenų... 26. Išdėstytos aplinkybės, kurias pirmosios instancijos teismas, jam kilus... 27. Dar vien reikšminga ir grėsmes atsakovo turtiniams interesams eliminuojanti... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. Atsakovas UAB „Eidina“ prašo priteisti jam iš apelianto 605 Lt dydžio... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 31. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikinti ir... 32. Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir Turto areštų aktų registro...