Byla 2FB-45-225/2017

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant Ingai Paulikaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. U. , jo atstovams R. J. ir advokatei I. P. , suinteresuotam asmeniui D. G. , suinteresuoto asmens ŽŪKB „Pieno gėlė“ atstovui advokatui M. G. ,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. U. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Swedbank, AB, AB Šiaulių bankas, UAB „Baltic Agro“, Bigbank AS filialas, UAB „Eurokorma“, UAB „Pohjola Finance“, UAB „Žaibas“, ŽŪKB „Pieno gėlė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, UAB „Specagra“, A. S. , D. G. , E. V. , I. Ž. , antstolė I. G. , Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, UAB „Joniškio grūdai“, AB „Litagros prekyba“, UAB „Delaval“, antstolis V. D. ,

Nustatė

3pareiškėjas V. U. prašo jam iškelti bankroto bylą, kadangi negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Nurodo, kad 2013-08-29 pagal kredito sutartį gavo iš AB Šiaulių banko 55028 Eur paskolą žemės sklypų pirkimui bei mėšlidės statybai. Prievolės užtikrinimui bankui įkeisti nupirkti sklypai ir pastatai, 2016-09-23 sutartį bankas nutraukė. 2009-11-05 pagal vartojimo kredito sutartį gavo iš Bigbank AS filialo 5792,40 Eur vartojimo paskolą, kurią panaudojo ūkio apyvartinių lėšų didinimui. Jis vykdo ūkininko veiklą – pieno gamybą ir gyvulininkystę, bet 2014 metais prasidėjus žaliavinio pieno supirkimo kainų mažėjimui, ūkininkavimas nedavė planuojamų pajamų. Negavęs planuojamų pajamų ir prasidėjus teisminiams ginčams su kreditoriais ir antstoliams pradėjus išieškojimus, jis nebegauna išmokų iš Nacionalinės mokėjimų agentūros prie ŽŪM numatytas pagal tikslines ūkininkavimo programas, trūksta lėšų gyvulių pašarų pirkimui. Pareiškimo pateikimo dieną jo įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai suėję, sudaro 121,435,45 Eur. Nuo 1995-11-30 jis vykdo ūkininko veiklą, kitos veiklos nevykdo ir nedirba pagal darbo sutartis, visos pajamos gaunamos iš ūkininko veiklos, vidutiniškai vieno mėnesio pajamos iš ūkininkavimo veiklos sudarė 3466,64 Eur. Jo nuosavybėje yra nekilnojamasis turtas – žemės sklypai ir pastatai – daržinė ir tvartas, vidutinė sumarinė žemės sklypų rinkos vertė 16853 Eur, žemės sklypams yra uždėti areštai ir vykdomas jų pardavimas iš varžytinių. Nurodo, kad transporto priemonių neturi, yra biologinis turtas – gyvuliai, kurių vertė 28904 Eur. Iškėlus bankroto bylą, bankroto administratoriumi prašo skirti G. M. . Papildomu pareiškimu nurodo, jog asmeniniams poreikiams tenkinti jam yra reikalinga 238 Eur suma, kurią sudaro išlaidos maistui ir vaistams 141 Eur, higienos priemonėms įsigyti 10 Eur, rūbams ir avalynei įsigyti reikia 50 Eur, telefono ir ryšio paslaugoms 27 Eur. Taip pat papildomu pareiškimu prašo leisti vykdyti ūkininko ūkio veiklą iki nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Nurodo, jog pagal jo atliktus paskaičiavimus, vykdant ūkininko veiklą, per 2017 metus tikimasi gauti pajamų už parduotą pieną 41000 Eur, už parduotus veršelius 900 Eur, už parduotas brokuotas karves 1300 Eur bei gauti išmokų iš NMA 14000 Eur. Atėmus būtinas išlaidas ūkiui 40005 Eur, taip pat jo asmeninėm reikmėms būtiną sumą, kas mėnesį kreditorių reikalavimų tenkinimui liktų 1123,25 Eur. 2017-01-10 patikslino kreditorių ir kreditorinių reikalavimų sąrašą.

4Atsiliepime į kreditorių atsiliepimuose nurodytas aplinkybes dėl jo nesąžiningumo, pareiškėjas nurodo, jog pateikė teismui visus dokumentus, kurie įrodo, jog gaudamas pajamas iš ūkio veiklos ar paskolas iš kreditorių, nedelsdamas dengė ilgalaikius įsipareigojimus kreditoriams arba naudojo lėšas ūkio plėtrai, su tikslu gauti daugiau pajamų, taip pat pateikė duomenis apie žemės ūkio techniką. Teikiant pareiškimą teismui kreditorių reikalavimų sumos buvo nurodytos vadovaujantis gautomis iš antstolių pažymomis, be to, šios sumos nėra galutinės dėl skaičiuojamų palūkanų ir delspinigių, turto vertė yra nurodyta pagal masinį vertinimą, ūkininko balanso duomenis bei VĮ Registrų centras duomenis. Taip pat pateikė banko sąskaitų išrašus už paskutinių 3 metų laikotarpį, paskolų sutarčių kopijas apie gautas paskolas iš kreditorių – fizinių asmenų ir duomenis, kur šios lėšos buvo panaudotos, taip pat pateikti duomenys apie technikos įsigijimą ir paskolų gavimą, todėl kreditorių argumentai dėl jo nesąžiningumo yra nepagrįsti.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinti. Nurodo, jog 2014 metais įsigijo žemės ūkio technikos, tačiau dėl žaliavinio pieno kainų kritimo ir dėl nepalankių oro sąlygų negauto grūdinių kultūrų planuoto derliaus, nebegalėjo atsiskaityti su UAB „Pohjola Finance“, kuri suteikė kreditą žemės ūkio technikos įsigijimui, sutriko atsiskaitymas su kitais kreditoriais už ūkiui teiktas paslaugas ar prekes.

6Pareiškėjo atstovai prašo pareiškimą tenkinti, nurodo, jog yra visos Fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytos sąlygos V. U. iškelti bankroto bylą..

7Suinteresuotas asmuo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ atsiliepime su pareiškėjo pareiškimu sutinka.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Specagra“ atsiliepime su su pareiškėjo pareiškimu sutinka, patikslina, jog pareiškėjo skola 6920,07 Eur.

9Suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB atsiliepime pareiškimo pagrįstumą palieka spręsti teismui.

10Suinteresuotas asmuo I. Ž. atsiliepime su pareiškimu nesutinka, nurodo, jog pareiškėjas jai yra skolingas 13570 Eur, pagal paskolos sutartis, kurių mokėjimą ne kartą atidėliojo. Mano, jog nekilnojamojo turto vertė yra kur kas didesnė, nei pareiškėjo nurodyta, be to, pareiškėjas turi žymiai daugiau turto bei pajamų ir yra pajėgus atsiskaityti su kreditoriais.

11Suinteresuotas asmuo ŽŪKB „Pieno gėlė“ atsiliepime su pareiškimu nesutiko, nurodė, jog pareiškėjas yra nesąžiningas prieš kreditorius, pinigines lėšas naudojo ne pagal paskirtį ir nesilaikė atsiskaitymo su kreditoriais tvarkos, nuslėpė nuo kreditorių savo ekonominę padėtį.

12Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepime nurodytas nuostatas.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Joniškio grūdai“ atsiliepime prašo pareiškimą atmesti, nurodo, jog pareiškėjo skola yra 350 Eur bei 26,66 Eur palūkanų, skola išieškoma per antstolį. Mano, jog pareiškėjo siekis yra „nurašyti“ skolinius įsipareigojimus, kurių pareiškėjas sąžiningai nevykdė nuo pat jų prisiėmimo dienos. Pareiškėjas nuo 2009 metų pradėjo skolintis iš skirtingų kreditorių, pirkti prekes ir už jas neatsiskaitinėti, visiškai nedėjo pastangų atsiskaityti su kreditoriais, toks neveikimas negali būti laikomas sąžiningu kreditorių atžvilgiu.

14Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ atsiliepime prašo pareiškimą atmesti, nurodo, jog pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų pagerinti padėtį, tik siekia nurašyti skolas, o ne atsiskaityti su kreditoriais. Atkreipia dėmesį, jog nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių veiksmų, tiek dėl neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus.

15Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepime nurodo, jog pareiškėjo įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 2782,91 Eur, iš jų 2755,03 Eur pridėtinės vertės mokesčio bei 27,88 delspinigių. Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo palieka spręsti teismui.

16Suinteresuotas asmuo UAB „OP Finance (ankstesnis pavadinimas UAB „Pohjola Finance) atsiliepime su pareiškime nesutiko, nurodo, jog pareiškėjas po to, kai buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas kreditoriaus naudai, neatlygintinai perleido seseriai paveldėtą turtą – dalį statinių bei žemės sklypo, esančių ( - ) bei žemės sklypus ( - ) ir ( - ), dovanojimo sutartimi perleido I. R. 2 žemės sklypus, o 2014 metais taip pat dovanojimo sutartimi I. R. perleisti du žemės sklypai. Iš sąskaitos išrašo matyti, jog 2016-07-14 atliktas 1600 pavedimas J. Z. , nurodant, jog mokama už automobilį Opel zafira, v/n ( - ) tačiau automobilis pareiškėjo vardu nėra registruotas. Pažymi, jog antstolis areštavo 59 vnt galvijų (26 karvės ir 23 telyčios), bendra vertė 36580 Eur, pareiškėjas nurodo, jog turi 43 galvijus, kurių 5 yra gimę po turto arešto akto surašymo, kas leidžia manyti, jog galvijai yra perleisti. Nurodo, jog pareiškimą dėl bankroto bylos pareiškėjas pateikė siekdamas užvilkinti areštuotos žemės ūkio technikos priverstinį pardavimą.

17Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepime nurodo, jog su pareiškimu nesutinka, nurodo, jog pareiškėjas turi nemažą galvijų bandą, žemės, žemės ūkio technikos ir įvairių padargų, mano, jog pareiškime nurodė ne visą turimą turtą.

18Suinteresuotas asmuo A. S. nurodo, jog pareiškėjas yra skolingas 919,33 Eur, su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nesutinka, nurodo, jog pareiškėjas siekia išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

19Suinteresuotas asmuo UAB „Žaibas“ atsiliepime su pareiškimu nesutinka, nurodo, jog pareiškėjas ne negali, bet nenori vykdytui prisiimtų įsipareigojimų ir negali būti pripažintas sąžiningu FABĮ nuostataų prasme.

20Suinteresuotas asmuo UAB „Eurokorma“ su pareiškimu nesutiko, nurodo, jog įsiskolinimas siekia 540 Eur.

21Suinteresuotas asmuo AB „Litagros prekyba“ su pareiškimu nesutiko, nurodo, jog pareiškėjas prisiėmė finansinius įsipareigojimus žinodamas, jog negalės jų įvykdyti, ignoravo bandymus taikiai susitarti dėl susidariusios skolos ir įsiskolinimą mokėti dalimis.Mano, jog pareiškėjo nemokumas galimai nulemtas jo paties nesąžiningų veiksmų ir neapdairaus bei nerūpestingo ūkininkavimo veiklos vykdymo.

22Kiti suinteresuoti asmenys nuomonės dėl pareiškimo nepareiškė.

23Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo atmestinas.

24Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. FABĮ 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 minimalias mėnesines algas (MMA).

25Pagal pareiškėjo pateiktą patikslintą kreditorių sąrašą (174-175 l., II tomas) V. U. bendra įsiskolinimo suma kreditoriams yra 130293,47 Eur, kreditoriniai reikalavimai kurių įvykdymo terminai jau yra suėję yra 118708,67 Eur (įskaitant VMI pateiktą reikalavimą).

26Pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma, kurios pareiškėjas negali įvykdyti ir kurių įvykdymo terminai jau yra suėję, viršija 25 MMA.

27Pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį pareiškėjo nemokumo sąlyga negali būti siejama išimtinai tik su pradelstų skolinių įsipareigojimų suma, nes privalo būti įvertintos ir asmens, prašančio iškelti jam bankroto bylą, galimybės įvykdyti minėtus įsipareigojimus.

28Iš pareiškėjo pateikto 2016 metų balanso matyti, jog pareiškėjas turi turto už 152211 Eur, tame tarpe ilgalaikio turto už 108123 Eur, biologinio turto už 22315 Eur ir trumpalaikio turto už 21773 Eur ( 176-177 l., II tomas). Pagal byloje surinktus duomenis matyti, jog pareiškėjas turi nekilnojamojo turto – žemės sklypus 0,4900 ha, 2,0520 ha, 5,4440 ha, 2,5741 ha, 5,9623 ha, 1,8100 ha ( - ); 11,6992 ha ( - ) su ūkinės paskirties pastatais – daržine ir tvartu. Turimos žemės balansinė vertė 50348 Eur, pastatai įvertinti 19462 Eur. Iš VĮ Registrų centro Hipotekos registro išrašo duomenų matyti, jog šie žemės sklypai yra įkeisti kreditoriui AB Šiaulių bankas ir buvo įvertinti 71825,76 Eur, pastatai įvertinti 26645,04 Eur, t.y., šios sumos yra didesnės už balansinę turto vertę. Taip pat pareiškėjas turi žemės ūkio technikos - ratinį traktorių Zetor Proxima Pover 120, diskinę žoliapjovę Swing 320RCG, frontalinį krautuvą T-241, kurie buvo įsigyti 2014 metais už 241637 Eur ( 121-143 l. III tomas), šis turtas antstolio įvertintas 62000 Eur (100 l. I tomas), taip pat srutvežį Pomot, kurį pareiškėjas įvertina 5000 Eur, įkeičiant bankui buvo įvertintas 5792,40 Eur Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo metu pareiškėjas nurodė, jog turi biologinio turto – gyvulius, kuriuos įvertino 28904 Eur. Be šio išvardinto turto, akivaizdu, jog pareiškėjas turi ir kitos įrangos, reikalingos pienininkystės ir gyvulininkystės veiklai vystyti. Iš šių duomenų galima daryti išvadą, jog pareiškėjo 2016 metų balanso duomenys apie turimą turtą atitinka faktinę turtinę pareiškėjo padėtį.

29Šie bylos duomenys įrodo, jog pareiškėjo turimas turtas viršija kreditorinių įsipareigojimų sumą, turtą realizavus nustatyta tvarka, gali būti padengti visi pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai.

30Kasacinis teismas 2014-12-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014 pažymėjo, jog fizinio asmens bankroto procesu neturi būti piktnaudžiaujama ir jis neturi pakeisti priverstinio vykdymo proceso tais atvejais, kai nustatoma, kad pareiškėjo turimo turto ir (ar) gaunamų pajamų dydis gali būti (yra) pakankamas jo įsipareigojimams padengti vykdymo proceso nustatyta tvarka.

31Darytina išvada, jog pareiškėjo pradelsto mokėjimai viršija 25 MMA, tačiau pareiškėjas objektyviai turi galimybes šias skolas padengti.

32FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kurie siejami su fizinio asmens nesąžiningumo konstatavimu.

33FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

34Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. U. 2015-03-13 dovanojimo sutartimi (62-77 l., IV tomas) perleido seseriai L. Ž. jam nuosavybės teise priklausantį turtą – 527/2908 žemės sklypo, 43/200 gyvenamojo namo, 1/5 ūkinio pastato, ¼ kitų inžinerinių statinių, esančių ( - ), taip pat ¼ žemės sklypo, esančio ( - ) (bendras sklypo plotas 0,0577ha ), 1/16 žemės sklypo, esančio ( - ) (bendras sklypo plotas 4,9200 ha), sutartyje nurodyta bendra dovanojamųjų daiktų vertė 10500 Eur.

352014-11-27 dovanojimo sutartimi pareiškėjas perleido I. R. 1,6428 ha žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis 837 Eur ir 1,3575 ha žemės sklypą, kurio vidutinė rinkos vertė 681 Eur ( 134-137 l., II tomas). Pažymėtina, jog šiuos sklypus pareiškėjas buvo įsigijęs 2014-09-02 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu iš A. S. už sutartyje nurodytą bendrą 27002 Lt (7820,32 Eur ) sumą (76-78 l., IV tomas). Kaip buvo nurodyta teismo posėdyje, šios žemės įsigijimui buvo skolinti pinigai iš kreditoriaus D. G. .

362015-03-09 dovanojimo sutartimi pareiškėjas perleido I. R. žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius ( - ), t.y., 0,0800 ha, kurio rinkos vertė pagal VĮ Registrų centro duomenis 76 eur, ir 0,3000 ha, vidutinė rinko vertė 287 eur (141, 144 l., II tomas). Šie duomenys rodo, jog pareiškėjas, turėdamas neįvykdytų piniginių prievolių, ir kaip jis nurodo, nuo 2014 metų blogėjant jo finansinei būklei, savo turtinę būklę neatlygintiniais sandoriais dar pablogino. Nors pareiškėjas nurodo, jog šiais neatlygintiniais sandoriais buvo atsiskaityta su seserimi už jos suteiktą 20500 Lt kreditą ūkio reikmėms bei I. R. darbą pareiškėjo ūkyje, toks paaiškinimas rodo, jog pareiškėjas suteikė pirmenybę pasirinktiems kreditoriams, tuo pažeisdamas kitų kreditorių interesus.

37Vertinant šias byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, jog pareiškėjas, sudarydamas neatlygintinius sandorius blogino kitų kreditorių padėtį.

38Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad nėra pagrindo iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjo būklė neatitinka FABĮ 2 str. 2 d. reikalavimo dėl nemokumo ir nustatytos FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytos aplinkybės.

39Pažymėtina, jog šiuo atveju ne tik pilnai pakanka turto skoliniams įsipareigojimams padengti, tačiau pareiškėjo ūkis vykdo veiklą, teismo posėdyje pareiškėjas patvirtino, jog padėtis dėl žaliavinio pieno kainų keitėsi, pareiškėjas kilusias atsiskaitymo su kreditoriais problemas gali spręsti naudodamasis Civilinio proceso kodekso normomis, t., y., kreiptis dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ar sprendimo vykdymo atidėjimo, priverstinai realizuojant turtą aktyviai naudotis teisėmis nustatant parduodamo turto vertę, iki varžytinių paskelbimo surasti areštuoto turto pirkėją, bendradarbiauti su kreditoriais ir ieškoti priimtinų sprendimų dėl kreditorinių įsiskolinimų padengimo.

40Nustačius, jog nėra pagrindo pareiškėjui kelti fizinio asmens bankroto bylą, suinteresuotų asmenų UAB „Baltic Agr“ ir ŽŪKB „Pieno gėlė“ turėtos išlaidos advokato pagalbai išieškotinos iš pareiškėjo. Atsižvelgiant į ginčo pobūdį bei advokato darbo ir laiko sąnaudas, šios išlaidos mažintinos (Civilinio proceso kodekso 98 str.1 d. 2 d.).

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsniu,

Nutarė

42atsisakyti iškelti V. U. bankroto bylą.

43Išieškoti iš V. U. 400 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Baltic Agro“ ir 500 Eur bylinėjimosi išlaidų ŽŪKB „Pieno gėlė“.

44Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Burbienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. U. pareiškimą dėl... 3. pareiškėjas V. U. prašo jam iškelti bankroto bylą, kadangi negali... 4. Atsiliepime į kreditorių atsiliepimuose nurodytas aplinkybes dėl jo... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašo pareiškimą dėl bankroto bylos... 6. Pareiškėjo atstovai prašo pareiškimą tenkinti, nurodo, jog yra visos... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ atsiliepime su... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Specagra“ atsiliepime su su pareiškėjo... 9. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“ AB atsiliepime pareiškimo pagrįstumą... 10. Suinteresuotas asmuo I. Ž. atsiliepime su pareiškimu nesutinka, nurodo, jog... 11. Suinteresuotas asmuo ŽŪKB „Pieno gėlė“ atsiliepime su pareiškimu... 12. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepime nurodytas nuostatas.... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Joniškio grūdai“ atsiliepime prašo... 14. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ atsiliepime prašo pareiškimą... 15. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 16. Suinteresuotas asmuo UAB „OP Finance (ankstesnis pavadinimas UAB „Pohjola... 17. Suinteresuotas asmuo D. G. atsiliepime nurodo, jog su pareiškimu nesutinka,... 18. Suinteresuotas asmuo A. S. nurodo, jog pareiškėjas yra skolingas 919,33 Eur,... 19. Suinteresuotas asmuo UAB „Žaibas“ atsiliepime su pareiškimu nesutinka,... 20. Suinteresuotas asmuo UAB „Eurokorma“ su pareiškimu nesutiko, nurodo, jog... 21. Suinteresuotas asmuo AB „Litagros prekyba“ su pareiškimu nesutiko, nurodo,... 22. Kiti suinteresuoti asmenys nuomonės dėl pareiškimo nepareiškė.... 23. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo atmestinas.... 24. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje... 25. Pagal pareiškėjo pateiktą patikslintą kreditorių sąrašą (174-175 l., II... 26. Pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma, kurios pareiškėjas negali... 27. Pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį pareiškėjo nemokumo sąlyga negali būti... 28. Iš pareiškėjo pateikto 2016 metų balanso matyti, jog pareiškėjas turi... 29. Šie bylos duomenys įrodo, jog pareiškėjo turimas turtas viršija... 30. Kasacinis teismas 2014-12-19 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.... 31. Darytina išvada, jog pareiškėjo pradelsto mokėjimai viršija 25 MMA,... 32. FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas privalo atsisakyti... 33. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti... 34. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas V. U. 2015-03-13 dovanojimo... 35. 2014-11-27 dovanojimo sutartimi pareiškėjas perleido I. R. 1,6428 ha žemės... 36. 2015-03-09 dovanojimo sutartimi pareiškėjas perleido I. R. žemės ūkio... 37. Vertinant šias byloje nustatytas aplinkybes konstatuotina, jog pareiškėjas,... 38. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad nėra pagrindo... 39. Pažymėtina, jog šiuo atveju ne tik pilnai pakanka turto skoliniams... 40. Nustačius, jog nėra pagrindo pareiškėjui kelti fizinio asmens bankroto... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 42. atsisakyti iškelti V. U. bankroto bylą.... 43. Išieškoti iš V. U. 400 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Baltic Agro“ ir... 44. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...