Byla e2-1133-984/2017
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui T. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 426,76 eurų negrąžintą paskolą, 571,93 eurų palūkanas, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia negrąžinta paskola, pagal 2014 m. balandžio 28 d. atsakovo ir pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ sudarytą vartojimo kredito sutartį. Pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2015 m. gruodžio 21 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi, perleido skolos iš atsakovo reikalavimo teisę International Risk Management OÜ, kuris 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą.

4Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, sutuoktinei, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatyta, kad UAB „4finance“, valdantis Vivus.lt sistemą, ir atsakovas, 2014 m. balandžio 28 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9820346001 (toliau – ir sutartis), kuria ieškovas atsakovui 24 mėnesių terminui suteikė 434,43 eurų kreditą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2016 m. birželio 28 d., tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl pradinis kreditorius 2014 m. lapkričio 18 d. vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu. Pradinis kreditorius UAB „4finance“ 2015 m. gruodžio 21 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido skolos iš atsakovo reikalavimo teisę International Risk Management OÜ, kuris 2016 m. kovo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo skolą. Atsakovas liko skolingas ieškovui 426,76 eurų paskolos. Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas apie reikalavimo perleidimą ir raginimas sumokėti skolą, tačiau jis su ieškovu neatsiskaitė.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Kreditavimo sutartimi, bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 straipsnio 1 dalis). Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.200 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

10Nagrinėjamu atveju, pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė – suteikė atsakovui kreditą, tačiau atsakovas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais negrąžino kredito ir nesumokėjo palūkanų, tuo pažeisdamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 426,76 eurų skola.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 108,59 eurų palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 463,34 eurų palūkanų po kredito grąžinimo termino.

12Lietuvos civilinėje teisėje, išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (CK 6.210, 6.261 straipsniai). Mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos įtvirtintos CK 6.37 straipsnio 1 dalyje ir atskiras sutarčių rūšis reglamentuojančiose teisės normose (CK 6.872, 6.896, 6.920 ir kt. straipsniai). Kaip yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, palūkanos, paskoliniuose santykiuose atliekančios mokėjimo funkciją, yra paskolos gavėjų mokėjimai kreditoriams už jų pinigų panaudojimą finansuoti materialioms bei vertybinių popierių investicijoms ir vartotojui. Palūkanos yra „atlygis“ kreditoriams už susilaikymą nuo einamojo vartojimo ir riziką skolinant pinigus.

13Kompensuojamosios palūkanos reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją ir teisę reikalauti didesnių nuostolių, jeigu jie buvo patirti, bei kitose CK normose (pavyzdžiui, CK 6.415, 6.446 straipsniai).

14Nagrinėjamu atveju, sutartimi buvo susitarta dėl fiksuotų palūkanų, kurių metinė norma 78,82 proc.. Šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 108,59 eurų palūkanų, paskaičiuotų nuo 2014 m. balandžio 28 d. iki 2014 m. lapkričio 18 d., laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas. Likusi palūkanų suma, t. y. 463,34 eurų, buvo paskaičiuota už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Šios palūkanos yra kompensuojamosios. Sutartyje buvo susitarta, kad bendra kredito kainos metinė norma yra 114,60 proc.

15Sprendžiant klausimą dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo, atsižvelgtina į tai, kad nagrinėjamu atveju, tarp šalių yra susiklostę vartojimo kredito teisiniai santykiai, todėl tarp šalių sudaryta sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo sutartis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009).

16Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 463,34 eurų kompensuojamas palūkanas (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 114,60 proc.). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – Vartojimo kredito įstatymas) 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Vartojimo kredito įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiu. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Todėl ieškovo prašymas, priteisti sutartines palūkanas, kurių bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 114,60 proc., akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai. Pažymėtina, kad ieškovas, norėdamas, jog būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, privalėjo šiuos nuostolius įrodyti bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistinos 33,19 eurų palūkanos (0,05 proc. dydžio, už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 19 d. iki 2015 m. kovo 22 d.). Kita reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo, yra nepagrįsta, todėl netenkintina.

17CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. spalio 11 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Ieškovas pareiškė 998,69 eurų ieškinį. Teismas ieškovui iš atsakovo priteisė 568,54 eurų, t. y. patenkino 56,93 proc. ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 12,52 eurų žyminio mokesčio.

19Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės, negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, nustatyta minimali 3 eurų suma, todėl valstybei jos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas 304179870) iš atsakovo T. G. (asmens kodas ( - ) 426,76 eurų skolą, 141,78 eurų palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. spalio 11 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 12,52 eurų žyminį mokestį.

23Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Katinienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 4. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos... 5. Teismas... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Byloje nustatyta, kad UAB „4finance“, valdantis Vivus.lt sistemą, ir... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.38 straipsnio 1... 10. Nagrinėjamu atveju, pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė –... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 108,59 eurų palūkanų iki... 12. Lietuvos civilinėje teisėje, išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos:... 13. Kompensuojamosios palūkanos reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje,... 14. Nagrinėjamu atveju, sutartimi buvo susitarta dėl fiksuotų palūkanų, kurių... 15. Sprendžiant klausimą dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo,... 16. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 463,34 eurų kompensuojamas palūkanas... 17. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 18. Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai,... 19. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“ (juridinio asmens kodas... 23. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį...