Byla 2-2183/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „KRK Baltic“ direktoriaus Ž. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. nutarties dalies, kuria civilinė byla sustabdyta, civilinėje byloje Nr. B2-5736-803/2014 pagal ieškovo UAB „KRK Baltic“ direktoriaus Ž. N. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius Ž. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonei trūksta apyvartinių lėšų, yra įsiskolinusi teikėjams ir subrangovams. Pažymėjo, kad įmonės skolos nedidėja nuo 2011 metų, yra galimybė atstatyti įmonės mokumą ir pilnai atsiskaityti su kreditoriais dalimis nuo 2015 metų iki 2018 metų.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, konstatavęs, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktas su trūkumais (apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nebuvo pranešta visiems kreditoriams) nustatė terminą trūkumams pašalinti.

6Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius, vykdydamas teismo nurodymus dėl pareiškimo trūkumų šalinimo, pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos, duomenis apie kreditoriams išsiųstus pranešimus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo su pridėtais metmenimis ir įmonės dalyvių sprendimu dėl restruktūrizavimo metmenų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi nutarė priimti ieškovo UAB „KRK Baltic“ direktoriaus Ž. N. ieškinio pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „KRK Baltic“ ir sustabdyti bylą iki bus išspręsta civilinė byla Nr. B2-5368-803/2014 pagal ieškovo UAB „ Gerbūvio darbai“ ieškinio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, UAB „Juridinė paslauga“, UAB „Cramo“, UAB „Skolų valdymo ir išieškojimo tarnyba“.

9Teismas pripažino, kad ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius įvykdė ĮRĮ 4-6 straipsniuose pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turiniui keliamus reikalavimus, pateikė privalomus dokumentus bei atitinkamus rašytinius įrodymus, patvirtinančius tinkamą procedūrų, būtinų pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atlikimą.

10Teismas, nustatęs, kad Vilniaus apygardos teisme 2014 m. rugpjūčio 13 d. priimtas ieškovo UAB „Gerbūvio darbai“ ieškinio pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“ (civilinė byla Nr. B2-5368-803/2014), 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi iškelta UAB „KRK Baltic“ bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Kitoks sprendimas“, nutartis apskųsta apeliacine tvarka, taip pat įvertinęs aplinkybę, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, kai įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3p.), sprendė, kad byla turi būti sustabdyta iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“ civilinėje byloje Nr. B2-5368-803/2014 (CPK 163 str. 3 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį dalyje dėl restruktūrizavimo bylos sustabdymo iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-5368-803/2014 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“ ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėti iš naujo, taip pat prijungti prie bylos naujus rašytinius įrodymus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo neįsiteisėjusi 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“ yra pagrindas stabdyti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Nesant įsiteisėjusiai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas UAB „KRK Baltic“ nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 p.), todėl buvo pagrindai ne tik spręsti klausimą dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, bet ir svarstyti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo iš esmės;
  2. Atskirojo skundo dėl nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla, nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neturės prejudicinės galios restruktūrizavimo byloje, nėra aplinkybių, kurios bus svarbios ir privalomai nustatytos nagrinėjant bankroto bylą. Teismas restruktūrizavimo bylą turi nagrinėti, nustatyti galimus nemokumo požymius ir svarstyti ar tai yra laikino pobūdžio finansiniai sunkumai, kuriuos padės įveikti restruktūrizavimo byla. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis reiškia prioriteto suteikimą bankroto procesui, kas prieštarauja teismų praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).
  3. Teismas (ta pati teisėja), nagrinėjantis pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „KRK Baltic“ iškėlimo ir pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „KRK Baltic“ iškėlimo, buvo akivaizdžiai šališkas, kadangi nestabdydamas bylos dėl bankroto bylos nagrinėjimo pažeidė ĮBĮ 9 str. 6 d. imperatyvias normas, numatančias, kad jeigu pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutarties iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas konstatavo, kad nepakanka duomenų konstatuoti atsakovo nemokumo, tačiau įvertinęs tolimesnę atsakovo finansinės būklės perspektyvą, nustatė, kad bylos duomenys neįrodo mokumo. Tokiu būdu teismas nespręsdamas klausimo iš esmės išreiškė išankstinę nuomonę ginčo klausimais, sukūrė situaciją, kai nesant pagrindų iškėlė bankroto bylą ir sustabdė pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimą, iki paaiškės aplinkybės dėl jo priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teisme;
  4. Dėl atskirojo skundo argumentų priimti į bylą papildomi rašytiniai įrodymai – 2014 m. rugsėjo 19 d. ir 2014 m. rugsėjo 25 d. prašymus dėl bankroto bylos nagrinėjimo atidėjimo, sustabdymo, 2014 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį bankroto byloje.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl civilinės bylos sustabdymo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.).

15Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo, nepagrįstai sustabdė bylą iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas.

17Pagal CPK 163 str. 1 d. 3 p. teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką CPK 163 str. 1 d. 3 p. nurodytu pagrindu galima sustabdyti civilinę bylą tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti; kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011).

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis tuo, kad buvo priimta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, o restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, kai įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 p.), civilinę bylą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sustabdė.

19ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-407/2012). Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas restruktūrizavimo procesui prieš bankroto yra suteikęs prioritetą, t. y. suteikti įmonei galimybę išsaugoti ir plėtoti ūkinę–komercinę veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą bei išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 1-2 d., ĮBĮ 9 str. 6 d.).

20ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindai. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos tokios materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

21Nagrinėjamo ginčo kontekste aktuali trečioji materialaus pobūdžio sąlyga yra susijusi su įmonės teisiniu statusu – neturi būti įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Jeigu įmonei yra iškelta bankroto byla, laikoma, kad ji yra nemoki, o nemokios įmonės atžvilgiu vykdomos pradėtos bankroto, o ne restruktūrizavimo procedūros (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.). Kaip žinia, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti (ĮBĮ 9 str. 6 d.).

22Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo neįsiteisėjusi 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK Baltic“ yra pagrindas stabdyti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, kadangi nesant įsiteisėjusiai nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas UAB „KRK Baltic“ nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 p.). Pagal su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, kuriuos teismas priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 185 str., 314 str.) ir teismų informacinės sistemos LITEKO teikiamus duomenis ieškovo UAB „Gerbūvio darbai“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „KRK“ Vilniaus apygardos teisme gautas 2014 m. rugpjūčio 11 d., Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi iškelta UAB „KRK“ bankroto byla (civ. Byla Nr. B2-5368-803/2014). Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi panaikino minėtą nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „KRK“ ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas, nesudarydamas teismui galimybių išspręsti klausimo dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, be teisinio pagrindo išnagrinėjo bylą dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto bylos iškėlimo klausimas gali būti nagrinėjamas tik, kai bus išnagrinėta byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo/neiškėlimo (civilinė byla Nr.2-2127/2014). Nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad bylos nagrinėjimui aktualiame teisminiame ginče nustatytos aplinkybės ir padarytos teismo išvados paneigia šioje byloje pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl būtinybės stabdyti restruktūrizavimo bylos nagrinėjimą iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kas iš esmės patvirtina atskirojo skundo argumentus dėl bylos nagrinėjimo nepagrįsto sustabdymo ir būtinumą nagrinėti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo iš esmės (CPK 18 str.,182 str. 2p., 329 str. 1 d., 331 str. 6 d.).

23Atsižvelgiant į tai, kad laikinai einanti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Kutrienė 2014 m. spalio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo Ž. N. pareiškimą ir nušalino teisėją Rūtą Petkuvienę nuo civilinės bylos Nr. B2-5736-803/2014 nagrinėjimo, atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl pirmosios instancijos teismo nešališkumo neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

24Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria sustabdyta civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl naikinama, nes dėl aukščiau nurodytų teisės normų pažeidimų, klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p., 337 str. 2 d., 338 str.). Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo ir perduoti klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „KRK Baltic“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius Ž. N. kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi, konstatavęs, kad... 6. Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius, vykdydamas teismo nurodymus dėl... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi nutarė priimti... 9. Teismas pripažino, kad ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius įvykdė... 10. Teismas, nustatęs, kad Vilniaus apygardos teisme 2014 m. rugpjūčio 13 d.... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas UAB „KRK Baltic“ direktorius atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 15. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas,... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 17. Pagal CPK 163 str. 1 d. 3 p. teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis tuo, kad buvo... 19. ĮRĮ 4-6 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 20. ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti dokumentai, kuriuos būtina pridėti... 21. Nagrinėjamo ginčo kontekste aktuali trečioji materialaus pobūdžio sąlyga... 22. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 23. Atsižvelgiant į tai, kad laikinai einanti Vilniaus apygardos teismo... 24. Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį dalyje dėl... 27. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....