Byla 2-2192/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutarties, kuria buvo nutarta ieškovo A. B. ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, civilinėje byloje Nr. 2-848-280/2011 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, ir Vilniaus apygardos teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Konstitucijos nuostatų pažeidimų pripažinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ir Vilniaus apygardos teismui kreipėsi ieškovas A. B., kuris prašė: 1) pripažinti, kad Vilniaus apygardos teismas pažeidė jo teisę į teisingą civilinės bylos Nr. 2-1800-262/2010 nagrinėjimą, teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir minėtoje civilinėje byloje vykdė diskriminaciją, taikė dvigubus teisingumo standartus jo atžvilgiu; 2) įpareigoti atsakovą Vilniaus apygardos teismą pašalinti civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010 padarytus teisių pažeidimus; 3) priteisti jo naudai iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės 151 000 Lt teisingą atlyginimą už jo teisių pažeidimą civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010, sprendimo vykdymą pavedant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Jam priteistą pinigų sumą regreso tvarka išieškoti iš teisėjos O. Gasiulytės. Ieškovas ieškinyje taip pat pareiškė prašymą išreikalauti iš atsakovo Vilniaus apygardos teismo civilines bylas Nr. 2-1795-262/2010 ir Nr. 2-1800-262/2010.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi nutarė civilinę bylą Nr. 2-5524-195/2011 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos, ir Vilniaus apygardos teismui dėl Europos žmogaus ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Konstitucijos nuostatų pažeidimų pripažinimo ir žalos atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010 perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovui A. B. nustatė terminą iki 2011 m. birželio 17 d. pašalinti ieškinio trūkumus. Šia nutartimi teismas nustatė, kad ieškovas ieškinyje nenurodė jokių konkrečių aplinkybių apie nagrinėjamą bylą, išskyrus jos numerį, todėl nebuvo laikytasi CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punkto, kuris įpareigoja ieškovą nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, reikalavimų. Teismo teigimu, civilinės bylos numeris to fakto nurodymo nepakeičia, nes kiti proceso dalyviai, nedalyvavę bylos nagrinėjime, nesupras apie ką konkrečiai kalbama ir negalės pateikti tinkamo atsiliepimo į ieškinio reikalavimą. Pažymėjo, kad teismas įrodymus išreikalauja tik tada, kai ieškovas pateikia duomenis, patvirtinančius, jog jis pats negali įrodymų gauti. Todėl ieškovas turi nurodyti konkrečias aplinkybes, kurios pagrįs prašomus išreikalauti įrodymus (CPK 199 str.). Anot teismo, ieškovas kalba apie jo teisių suvaržymą, tačiau kaip tai pasireiškia, neaišku. Be to, ieškinys pagrįstas deklaratyviais teiginiais, jame faktiniai duomenys visai nenurodyti.

72011 m. birželio 20 d. Panevėžio apygardos teisme gautas ieškovo A. B. patikslintas ieškinys. Patikslintu ieškiniu ieškovas prašo: 1) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus apygardos teismas pažeidė jo teisę į teisingą civilinės bylos Nr. 2- 1800-262/2010 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, teisę į veiksmingą teisminę gynybą ir vykdė diskriminaciją, taikė dvigubus teisingumo standartus jo atžvilgiu; 2) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus apygardos teismas sistemingai pažeidinėja ieškovo teises pagal jo ieškinius nagrinėjamose civilinėse bylose; 3) priteisti iš Lietuvos Respublikos 151 000 Lt teisingą atlyginimą už jo teisių pažeidimą civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010, sprendimo vykdymą pavedant Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai. Patikslintame ieškinyje ieškovas taip pat prašė kaip rašytinius įrodymus prijungti Vilniaus apygardos teismo civilines bylas: Nr. 2-1800-262/2010, Nr. 2-1795-262/2010, Nr. 2-1007-392/2009, Nr. 2-6131-619/2010.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi nutarė ieškovo A. B. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei ir Vilniaus apygardos teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos ir Konstitucijos nuostatų pažeidimų pripažinimo ir dėl to atsiradusios teisės į teisingą atlyginimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010 laikyti nepaduotu ir jį grąžinti.

9Teismas padarė išvadą, kad ieškovas A. B. tinkamai nepašalino Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartyje nurodytų trūkumų. Teismo teigimu, ieškovas nenurodė ieškinio pagrindą sudarančių faktinių jo teises pažeidžiančių aplinkybių. Ieškovas nurodė tik faktą, kad yra nagrinėjamos bylos ir kad jos nagrinėjamos netinkamai, nes jis yra diskriminuojamas, yra pažeidinėjamos jo teisės ir pan. Tačiau ieškovas nenurodė ir nenurodo, kuo tai konkrečiai pasireiškia: kada buvo priimtas ieškinys, nepateikė ieškinio kopijos, nenurodė kaip vyko procesas ir pan. Teismo teigimu, apibendrinantys teiginiai nėra aplinkybės, o tik tų aplinkybių vertinimas. Taip pat nurodė, kad ieškovas A. B. įrodymų išreikalavimo naštą nepagrįstai paliko teismui ir pažymėjo, kad teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartyje jam buvo nurodęs, jog jei bylos neišnagrinėtos, tai vargiai ar galima iš viso jų reikalauti. Pažymėjo, kad teismas negali vertinti dar neišnagrinėtos bylos, nes tai bus kišimasis į kito teismo nagrinėjamą bylą, kas yra draudžiama. Be to, A. B., būdamas nagrinėjamose bylose proceso dalyviu, nesivargino pateikti teismui turimus procesinius teismo ir šalių dokumentus.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Konstitucinio Teismo suformuotos precedento taikymo praktikos civiliniame procese. Ši civilinė byla yra susijusi su Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr. 2-5523-467/2011, kurioje yra pareikštas toks pat, kaip ir šioje byloje, apelianto ieškinys atsakovams Lietuvos Respublikai ir Vilniaus apygardos teismui dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos ir Konstitucijos nuostatų pažeidimo pripažinimo ir dėl to atsiradusios teisės į teisingą atlyginimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1795-262/2010, kuri taip pat dar neišnagrinėta. Civilinėje byloje Nr. 2-5523-467/2011 taip pat buvo šalinti tokie pat ieškinio trūkumai ir teismas nelaikė ieškinio nepaduotu ir negrąžino jo ieškovui.
  2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 115 straipsnio 3 dalį ir 138 straipsnį ir pažeidė Konstitucijos 30 straipsnį, CPK 5, 6, 17, 21, 135 straipsnius. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas nenurodė nurodytos ieškinio pagrindą sudarančios faktinės jo teises pažeidžiančios aplinkybės, kadangi kitoje civilinėje byloje Nr. 2-5523-467/2011 Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog ieškinyje buvo nurodytos ieškinio pagrindą sudarančios faktinės aplinkybės. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas teigia, kad įrodymų rinkimo naštą jis paliko teismui, nes nesivargino pateikti teismui žinomus ir turimus duomenis iš nagrinėjamų civilinių bylų. Apeliantas pažymi, kad jis neturi ir negali pateikti tokių duomenų, kuriais bus įrodinėjamas ieškinys, todėl ir buvo pareikštas prašymas teismui išreikalauti įrodymus. Anot jo, užkirsdamas kelią ieškinio eigai vien formaliais pagrindais, teismas, nors ir žinodamas, kad ieškinys yra pagrįstas, siekia padėti Vilniaus apygardos teismui išvengti atsakomybės.

13Apeliantas A. B. taip pat prašo, kaip rašytinį įrodymą, prie bylos prijungti civilinę bylą Nr. 2-5523-467/2011.

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta ieškovo A. B. ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui apeliantas prašo teismo prijungti prie nagrinėjamos bylos kitą civilinę bylą Nr. 2-5523-467/2011, kurioje buvo sprendžiami panašūs procesiniai klausimai – panašaus ieškinio priėmimo klausimas. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimo tinkamam išnagrinėjimui svarbu išsiaiškinti, kokius ieškovo ieškinio trūkumus pirmosios instancijos teismas nustatė, ar šie trūkumai yra esminiai ir trukdys išspręsti bylą iš esmės ir ar šie trūkumai ieškovo buvo pašalinti, teikiant patikslintą ieškinį. Kadangi šioms aplinkybėms išsiaiškinti apeliacinės instancijos teismui pateiktoje byloje yra pakankamai duomenų, o apelianto prašoma prijungti civilinė byla nėra susijusi su nagrinėjama byla (civilinėje byloje Nr. 2-848-280/2011 ir civilinėje byloje Nr. 2-5523-467/2011 yra pareikšti savarankiški, tarpusavyje nesusiję ieškiniai), teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo prijungti rašytinį įrodymą – civilinę bylą Nr. 2-5523-467/2011.

19Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje, be to, turi būti nurodoma: 1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas; 2) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas); 3) įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą; 4) ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas); 5) ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas; 6) informacija, ar byla bus vedama per advokatą. Šio straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad prašymuose dėl įrodymų išreikalavimo ieškovas privalo nurodyti priežastis, dėl kurių jis negali pateikti šių įrodymų.

20Kaip matyti iš 2011 m. birželio 1 d. nutarties (b. l. 19) turinio, Panevėžio apygardos teismas, spręsdamas ieškovo A. B. ieškinio priėmimo klausimą, nustatė, kad ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimo ir ieškovo ieškinyje pareikštas prašymas išreikalauti civilines bylas nėra pagrįstas. Ieškovui A. B. pateikus patikslintą ieškinį (b. l. 23), pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi (b. l. 25) nutarė ieškovo ieškinį laikyti nepaduotu ir jį grąžinti, nurodydamas, jog ieškovas patikslintu ieškiniu nepašalino 2011 m. birželio 1 d. nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų.

21Pagal suformuotą teismų praktiką, ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Įstatyme nustatytas reikalavimas, jog pagal pasirinktą pagrindo apimtį ir reikalavimus turi būti tinkamai suformuluotas ieškinio pagrindas ir dalykas – juos išdėstant procesiniuose dokumentuose aiškiai ir nuosekliai, suprantamai kiekvienam normalių gebėjimų asmeniui – byloje dalyvaujantiems asmenims ir teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-511/2007). Ieškinys turi būti pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-43/2010; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1934/2011).

22Ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, tai yra sprendžiama, ar asmuo turi procesinę teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę realizuoja laikydamasis CPK nustatytos tvarkos. Materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su į teismą besikreipiančio asmens teise į reikalavimo patenkinimą, analizuojamos tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2003; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio mėn. 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1116/2011).

23Kaip matyti iš patikslinto ieškinio turinio, atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei ir Vilniaus apygardos teismui ieškovas pareiškė tris materialinius teisinius reikalavimus: 1) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus apygardos teismas pažeidė jo teisę į teisingą civilinės bylos Nr. 2- 1800-262/2010 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, teisę į veiksmingą teisminę gynybą ir vykdė diskriminaciją, taikė dvigubus teisingumo standartus jo atžvilgiu; 2) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus apygardos teismas sistemingai pažeidinėja ieškovo teises pagal jo ieškinius nagrinėjamose civilinėse bylose; 3) priteisti iš Lietuvos Respublikos 151 000 Lt teisingą atlyginimą už jo teisių pažeidimą civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010, sprendimo vykdymą pavedant Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai. Ieškovas savo materialinius teisinius reikalavimus iš esmės grindžia aplinkybe, jog civilinė byla Nr. 2-1800-262/2010 yra neišnagrinėta daugiau kaip penkerius metus. Reikalavimą priteisti 1 000 Lt turtinę žalą ieškovas grindžia taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2KT-42/2010, kuria jam buvo paskirta 1 000 Lt bauda, ieškovo teigimu, už atsakovo Vilniaus apygardos teismo darbo kritiką ir reikalavimą nušalinti atsakovą Vilniaus apygardos teismą nuo tolimesnio civilinės bylos Nr. 2-1800-262/2010 nagrinėjimo vilkinimo. Taigi, patikslintame ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reiškiamus reikalavimus atsakovams, civilinės bylos iškėlimo stadijoje pakanka, kad ieškinys būtų priimamas ir byla nagrinėjama iš esmės. Pažymėtina, kad tikslesnės ir išsamesnės aplinkybės, pagrindžiančios ieškovo reikalavimų pagrįstumą ar jį paneigiančios, nustatomos ir įvertinamos nagrinėjant bylą pagal ieškovo ieškinį iš esmės (CPK 265 str.). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai pripažino, jog ieškovas nenurodė ieškinio pagrindą sudarančių faktinių jo teises pažeidžiančių aplinkybių.

24Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytus motyvus, susijusius su ieškovo prašymu išreikalauti civilinės bylos nagrinėjimui reikšmingas kitas civilines bylas. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad ieškovo materialiniai teisiniai reikalavimai iš esmės grindžiami tuo, jog civilinė byla Nr. 2-1800-262/2010 yra vilkinama (ilgą laiką nėra išnagrinėta), pripažįsta, jog nėra pagrindo ieškovo ieškinį laikyti nepaduotu vien dėl to, kad ieškovas nepateikė teismui jo, kaip civilinėje byloje Nr. 2-1800-262/2010 dalyvaujančio asmens, turimų procesinių teismo ir šalių dokumentų, tokiu būdu įrodymų išreikalavimo naštą palikdamas teismui. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ieškinį, pirmiausia gali vadovautis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir tik paaiškėjus, kad yra būtinybė, išreikalauti iš Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos išnagrinėjimui reikšmingų civilinių bylų kopijas, jei jos nėra išnagrinėtos iš esmės, arba visą civilinės bylos (ar civilinių bylų) medžiagą, kai bylos nagrinėjimas baigtas priėmus sprendimą. Ieškinio priėmimo stadijoje nuspręsti, kokie įrodymai bus pakankami, kad civilinė byla būtų tinkamai išnagrinėta, negalima. Todėl vien vadovaujantis tuo, kad ieškovas nepateikė turimų procesinių teismo ir šalių dokumentų iš kitų bylų, ieškinį laikyti nepaduotu ir jį grąžinti ieškovui nėra pagrindo.

25Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo nutarė apelianto ieškinį laikyti nepaduotu, todėl priėmė nepagrįstą nutartį. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti, o ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipmsniu,

Nutarė

27Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo A. B. ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2011 m.... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovui A. B.... 7. 2011 m. birželio 20 d. Panevėžio apygardos teisme gautas ieškovo A. B.... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi nutarė... 9. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas A. B. tinkamai nepašalino Panevėžio... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:
  1. Pirmosios... 13. Apeliantas A. B. taip pat prašo, kaip rašytinį įrodymą, prie bylos... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. Atskirasis skundas tenkintinas. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui apeliantas prašo teismo prijungti... 19. Pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismui pateikiamas ieškinys turi... 20. Kaip matyti iš 2011 m. birželio 1 d. nutarties (b. l. 19) turinio,... 21. Pagal suformuotą teismų praktiką, ieškovas turi teisę ir pareigą... 22. Ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai... 23. Kaip matyti iš patikslinto ieškinio turinio, atsakovams Lietuvos Respublikos... 24. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir pirmosios instancijos teismo... 25. Šioje nutartyje išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir...