Byla 2-1934/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria laikytas nepaduotu ieškinys atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Zeuss capital“, UAB „Kerida“, AB SEB bankui, Z. B., I. D. D., Marijui D. D. ir J. D. dėl administracinių aktų dalies panaikinimo, sandorių dalies pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, notarė R. I., notarė G. K..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 1999-02-13 įsakymo Nr. 02-01-821 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo, sklypo suteikimo natūra Kauno mieste ir atlyginimo pinigais už valstybės išperkamą žemę“, dalį dėl 0,20 ha miško atkūrimo natūra; 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 1999-02-13 sprendimo Nr. 19/1681 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. D.“ dalį, kuria J. D. atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha valstybinės reikšmės miško, esančio 3,95 ha sklype Kauno m. Armališkėse; 3) pripažinti negaliojančiomis 2007-03-23 pirkimo – pardavimo sutarties ir perdavimo – priėmimo akto Nr. 1377, patvirtintų notarės G. K., dalis dėl 0,20 ha miško, buvusio 3,95 ha žemės sklype Armališkėse, pardavimo ir perdavimo I. D. D. ir Z. B.; 4) pripažinti negaliojančiomis 2007-03-13 pirkimo – pardavimo sutarties ir 2007-07-26 susitarimo, patvirtintų notarės G. K., dalis dėl 0,20 ha miško, buvusio 3,95 ha žemės sklype Armališkėse, pardavimo ir perdavimo UAB „Kerida“; 5) pripažinti negaliojančia 2007-12-17 pirkimo – pardavimo sutarties, patvirtintos notarės R. I., dalį dėl 0,20 ha miško, buvusio 3,95 ha žemės sklype Armališkėse, pardavimo UAB „Zeuss capital“; 6) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2008-09-15 įsakymą „Dėl žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo (Kauno m.)“; 7) pripažinti negaliojančia hipotekos lakšto identifikavimo Nr. 02120080002877 dalį, kuria UAB „Zeuss capital“ įkeitė kreditoriui AB SEB bankas 0,3296 ha valstybinės reikšmės mišką, esantį 4,0847 ha ploto žemės sklype Armališkėse ir panaikinti šios hipotekos registraciją; 8) taikyti restituciją natūra. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, bei dėl didelės procesinių priedų apimties leisti nepateikti visų priedų proceso šalims. Ieškinys pareikštas Žemės įstatymo, Miškų įstatymo, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo, o taip pat CK 1.80 str., 6.145 str. 1 d., 6.146 str. pagrindu.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. nurodyti ieškinio sumą (CPK 135 str. 1 d. 1 p.) ir pateikti ieškinio priedus byloje dalyvaujantiems asmenims. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovo prašomų nepateikti 106 lapų dokumentų priedų apimtis nelaikytina didele. Byloje pateiktas nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 3674 originalas, tačiau nėra jos kopijos, todėl išnagrinėjus ieškinį, grąžinus minėtus dokumentus nagrinėjamoje byloje neliks įrodymų. Pažymėjo, kad ne visi nuosavybės teisių atkūrimo byloje esantys dokumentai yra aktualūs šioje civilinėje byloje.

7Ieškovas patikslintu ieškiniu nurodė, jog ieškinyje nurodyta reikalavimo suma 371 690 Lt, todėl ieškinys teismingas Kauno apygardos teismui. Pažymėjo, jog nekilnojamojo turto registre, taip pat pirkimo-pardavimo sutartyse nėra įvardinta tiksli sklypo dalies, kurioje yra valstybinės reikšmės miškas, rinkos vertė ir pardavimo kaina. Ieškinio suma buvo paskaičiuota matematiškai, sudėjus sandoriuose nurodytų kainų dalis, proporcingas valstybinės reikšmės mišku užimtiems sklypo plotams. Pabrėžė, jog visi reikšmingi bylai dokumentai pateikti byloje dalyvaujantiems asmenims. Kiti dokumentai, esantys teismui pateiktame priede, nėra reikšmingi bylos nagrinėjimui, tai buvo konstatuota ir 2011 m. balandžio 26 d. nutartyje dėl ieškinio trūkumų, todėl juos teikti byloje dalyvaujantiems asmenims nėra tikslinga.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui. Teismas nurodė, kad ieškovas per teismo nustatytą terminą nepašalino teismo nutartyje nurodytų trūkumų. Nustatė, jog ieškovas patikslino reikalavimą dėl restitucijos natūra taikymo, tačiau konkrečios ieškinio patenkinimo pasekmės taip ir liko neįvardintos – iš ieškinio dalyko neaišku, kaip restitucija turėtų būti taikoma, t. y., kokios konkrečios pinigų sumos turėtų būti priteisiamos iš vienų atsakovų kitiems grąžinus ginčijamą žemės sklypo dalį valstybei. Pažymėjo, jog patikslintu ieškiniu taip pat nurodyta, jog dalis ieškinio priede nurodytų dokumentų nėra reikšmingi bylai, tačiau nebuvo pateikta teismui nei prašymo šio priedo nelaikyti įrodymu byloje, nei jį sudarančių dokumentų nuorašų byloje dalyvaujantiems asmenims.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą teismui spręsti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Patikslintu ieškiniu buvo prašoma taikyti restituciją natūra. Teismo nutartyje dėl ieškinio trūkumų šalinimo nebuvo reikalavimo susijusio su restitucijos formuluote. Vien dėl to, teismas negalėjo padaryti išvados, jog nebuvo pašalintas teismo nutartimi nustatytas trūkumas. Be to, teismas nurodydamas, jog ieškinyje turi būti nurodoma kaip restitucija turi būti taikoma, t. y. kokios konkrečios pinigų sumos turi būti priteisiamos iš vienų atsakovų kitiems grąžinus ginčijamą žemės sklypo dalį valstybei, nepagrįstai savo pareigą taikyti restituciją ex officio perkelia ieškovui. Reikalavimas taikyti restituciją pripažinus sandorį negaliojančiu nėra savarankiškas reikalavimas, todėl atskirai negali būti pareikštas. Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, teismas dėl restitucijos turi svarstyti ar taikyti ją ar ne, jeigu taikyti, tai kokiu būdu – natūra ar sumokant ekvivalentą pinigais. Nuo to priklauso, kokios aplinkybės turi būti tiriamos nagrinėjant bylą. Restitucijos taikymo klausimas, o juo labiau būdas ir apimtis yra teisminio nagrinėjimo dalykas ir negali būti svarstomas sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą.

132. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šalims nebuvo pateikti visi ieškinio priedai. Nurodė, jog nuosavybės teisių atkūrimo byla Nr. 3674 kaip priedas ieškinyje įvardinta ir pateikta tik todėl, kad joje yra rašytiniai įrodymai, kuriais grindžiamas ieškinio pagrindas ir reikalavimai, o būtent prašomi panaikinti administraciniai aktai: Kauno apskrities viršininko 1999-02-13 įsakymas Nr. 02-01-821 „dėl nuosavybės teisių atkūrimo; Kauno apskrities viršininko 1999-02-13 sprendimas Nr. 19/1681 dėl nuosavybės teisių atkūrimo; Kauno apskrities viršininko 2008-09-15 įsakymas „Dėl žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad teismas nepagrįstai ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 263 str. 1 d.).

16Kaip žinoma, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina ar pateiktas ieškinys, kaip specialusis šalies procesinis dokumentas, atitinka bendruosius procesinių dokumentų ir jų priedų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, išvardytus CPK 111, 113, 114 straipsniuose, taip pat CPK 135 straipsnyje numatytus specialiuosius ieškinio reikalavimus. Nustatęs, kad ieškinys neatitinka formalių reikalavimų, susijusių su tinkamu teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu, ir vadovaudamasis CPK 115 straipsniu, teismas priima nutartį skirti ieškovui terminą trūkumams pašalinti (CPK 138 str.). Šio straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu procesinį dokumentą pateikęs asmuo pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, jis laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

17Pagal suformuotą teismų praktiką ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Įstatyme nustatytas reikalavimas, jog pagal pasirinktą pagrindo apimtį ir reikalavimus turi būti tinkamai suformuluotas ieškinio pagrindas ir dalykas – juos išdėstant procesiniuose dokumentuose aiškiai ir nuosekliai, suprantamai kiekvienam normalių gebėjimų asmeniui – byloje dalyvaujantiems asmenims ir teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-511/2007). Gausioje teismų praktikoje nagrinėjamais klausimais taip pat yra nustatyta, kad ieškinys turi būti pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje 3K-3-43/2010).

18Nagrinėjamu atveju, teismas ieškinį laikė nepaduotu dėl tos priežasties, jog, kaip nurodyta aukščiau, ieškinio dalykas nėra aiškus. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, tiek pradiniame ieškinyje, tiek šalindamas teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartyje nustatytus trūkumus nurodė, kad prašo teismo panaikinti administracinių aktų dalis ir pripažinti negaliojančiomis pirkimo – pardavimo sutartis, hipotekos lakštą ir taikyti restituciją natūra. Taigi aiškiai suformulavo ieškinio dalyką: administracinių aktų panaikinimas, sandorių pripažinimas negaliojančiu ir restitucijos taikymas. Pažymėtina, jog reikalavimas taikyti restituciją, pripažinus sandorį negaliojančiu, priešingai nei taikyti vindikaciją – išreikalauti turtą iš svetimo valdymo, tai yra, kai reikalavimą pareiškusio asmens ir daikto valdytojo nesieja prievoliniai santykiai, nėra savarankiškas, todėl atskirai gali būti nepareikštas. Jeigu yra prašymas ieškinyje pripažinti negaliojančiu sandorį, tai teismas, patenkinęs reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, toje pačioje byloje privalo išspręsti restitucijos klausimą ir parinkti restitucijos būdą (CK 6.145 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. N. S. v. J. N., bylos Nr. 3K-3-328/2006, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, V. P., R. B., UAB „Erama“ir kt.).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo 2011-04-19 pradinio ir 2011-05-05 patikslinto ieškininio pareiškimo turinį, prie ieškinio pateiktų rašytinių įrodymų sąrašą sprendžia, jog buvo pateikti visi reikšmingi bylos nagrinėjimui įrodymai, nuosavybės teisių atkūrimo byloje yra duomenys, kuriais grindžiamas ieškinio pagrindas ir reikalavimai, o būtent, prašomi panaikinti administraciniai aktai ir šių aktų kopijos buvo pateiktos su pradiniu ieškiniu (b. l. 17-18, 28). Teisėjų kolegija sprendžia, jog teismo argumentai skundžiamoje nutartyje neduoda pagrindo išvadai, jog dėl konstatuotų trūkumų ieškovo pateiktame ieškinyje, jo patikslinime (be kita ko, teismas nurodė, jog ieškovas turėjo pateikti prašymą nelaikyti nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 3674 įrodymu byloje) bylos nagrinėjimo procesas apskritai negali būti pradėtas, bei sprendimui ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 185 str., 135 str. 2 d.).

20Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija panaikina skundžiamą teismo nutartį, o ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinio priėmimo klausimą perduoda pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 137 str. 1 d., 115 str. 3 d.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą su... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi nustatė ieškovui... 7. Ieškovas patikslintu ieškiniu nurodė, jog ieškinyje nurodyta reikalavimo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškinį laikė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras atskiruoju skundu prašo... 12. 1. Patikslintu ieškiniu buvo prašoma taikyti restituciją natūra. Teismo... 13. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog šalims nebuvo pateikti visi ieškinio... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes,... 16. Kaip žinoma, teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina ar... 17. Pagal suformuotą teismų praktiką ieškovas turi teisę ir pareigą... 18. Nagrinėjamu atveju, teismas ieškinį laikė nepaduotu dėl tos priežasties,... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo 2011-04-19 pradinio ir 2011-05-05... 20. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija panaikina skundžiamą... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 17 d. nutartį panaikinti ir ieškovo...