Byla 2S-22-258/2012
Dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei sutarties nuostatų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ ieškinį atsakovui AB „Swedbank“ dėl kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei sutarties nuostatų pakeitimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė pripažinti atsakovo AB „Swedbank“ vienašališką 2005-09-07 sudarytos kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) su ieškovu nutraukimą prieš terminą 2011-03-14 raštu Nr.13294 neteisėtu ir negaliojančiu ab initio; pakeisti aukščiau minėtos sutarties 2.3. punktą ir jį išdėstyti taip: „2.3. Galutinis viso kredito grąžinimo terminas – septyni metai nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos“; pakeisti aukščiau minėtos sutarties 2.3.1. p. ir jį išdėstyti taip: „2.3.1. Galutinis sutarties 1.2. punkte nurodytos kredito dalies grąžinimo terminas - septyni metai nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos“; papildyti aukščiau minėtos sutarties 5.3. p., nurodant, jog „palūkanų norma, susidariusi pagal kredito sutartį Nr. 05-058-538-IN/05-058549-KL (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įsiteisėjimo AB „Swedbank“ išmokama per penkis metus nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos ją išskaidant lygiomis dalimis ir grąžinant kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną“; pakeisti aukščiau minėtos kredito sutarties priedą Nr. 1 „Kredito grąžinimo grafikas“ pagal pateikiamą pakeitimo projektą „Šalys susitaria, kad kredito gavėjas negrąžintą kredito dalį, kurią sudaro 5 039 405,83 eurų AB „Dvarčionių keramika“ grąžins AB „Swedbank“ tokiomis dalimis ir terminais: negrąžinta kredito dalis grąžinama per septynis metus, pradedant nuo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos, kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną grąžinant po 59 992,93 eurų iki galutinio prievolės įvykdymo“.

4Atsakovas AB „Swedbank“ su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti.

52011-10-03 ieškovas pateikė prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsitesės sprendimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6717-611/2011 pagal UAB ,,Misota“ ieškinį atsakovams AB ,,Dvarčionių keramika“ ir ,,Swedbank“, AB dėl kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, hipotekos bei įkeitimo lakštų pripažinimo negaliojančiais (ab initio) ir restitucijos taikymo. UAB ,,Misota“ yra AB ,,Dvarčionių keramika“ akcininkė, valdanti 92,93 proc. bendrovės akcijų. Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-6717-611/2011 ir nustačius kredito sutarties neteisėtumą bei pripažinus, kad sutartis yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento, nebeliktų ginčo objekto nagrinėjamojoje byloje Nr. 2-9945-110/2011. Civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 nustatytos faktinės aplinkybės dėl kredito sutarties teisėtumo bei priimtos išvados dėl dvišalės restitucijos taikymo, pripažinus kredito sutartį negaliojančia nuo pat sudarymo momento, turės reikšmės sprendžiant ieškovo reikalavimus šioje nagrinėjamojoje byloje.

6Atsakovas su prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-6717-611/2011 ieškinio nuorašo, todėl negalima nustatyti, ar šios bylos yra susijusios. Šios dienos bylą stabdyti nėra pagrindo, kadangi ši byla ir byla apygardoje yra skirtingos. Bylos sustabdymas pažeistų atsakovo, kaip kreditoriaus, teises, kadangi ieškovas pagal kredito sutartį nemoka palūkanų ir delspinigių, nes yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Bylą galima išnagrinėti ir jos nesustabdžius.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl bylos sustabdymo tenkino. Sustabdė civilinę bylą Nr. 2-9945-110/2011 pagal ieškovo AB ,,Dvarčionių keramika“ patikslintą ieškinį atsakovui AB ,,Swedbank“ dėl sudarytos kredito sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ab initio bei sutarties nuostatų pakeitimo iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011.

9Nurodė, kad išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-6717-611/2011 ir nustačius kredito sutarties neteisėtumą bei pripažinus, kad sutartis yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento, nebeliktų ginčo objekto nagrinėjamojoje byloje Nr. 2-9945-110/2011. Todėl tik išsprendus civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 UAB ,,Misota“ ieškinio pagrįstumo klausimą bus nustatytos aplinkybės, svarbios nagrinėjamos bylos Nr. 2-9945-110/2011 užbaigimui. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 nustatytos faktinės aplinkybės dėl kredito sutarties teisėtumo bei priimtos išvados dėl dvišalės restitucijos taikymo, pripažinus kredito sutartį negaliojančia nuo pat sudarymo momento, turės reikšmės sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-9945-110/2011. Teismas sprendė, kad tarp civilinės bylos Nr. 2-9945-110/2011 bei civilinės bylos Nr. 2-6717-611/2011 yra tiesioginis teisinis ryšys, o pastarojoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės reikšmės sustabdytai bylai, kadangi ginčas kilęs dėl tos pačios kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL. Pagal Kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL 2.5.1.-2.5.40 punktus piniginės prievolės įvykdymas yra užtikrintas tiek kilnojamojo, tiek nekilnojamojo turto įkeitimu, ieškovo įkeisto turto vertė kelis kartus viršija įsiskolinimo sumą pagal kredito sutartį, todėl bylos sustabdymas nepažeis atsakovo kaip kreditoriaus teisių

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas AB „Swedbank“ prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Nurodė, kad ginčijamoje nutartyje nėra aiškiai nurodyta , kokias aplinkybes teismas pripažino kaip būtinybę sustabdyti bylą CPK 164 str. 4 p. pagrindu. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje nustatyti faktai nebus reikšmingi nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme. Vilniaus apygardos teisme ginčijama tik neesminė kredito sutarties dalis, kurios pripažinimas negaliojančia nepakeistų kredito sutarties esmės. Aplinkybė, jog pilnai patenkinus Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą ieškinį nebeliktų ginčo objekto Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, nėra proporcinga priežastis pagrįsti bylos sustabdymą. Argumentas, kad dėl bylos sustabdymo patiriamus nuostolius bankas galės išieškoti iš įkeisto turto yra nepakankamas pateisinti banko patiriamus nuostolius dėl negrąžinto suteikto kredito.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ prašė atskirojo skundo netenkinti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad aplinkybės, jog skiriasi nagrinėjamų bylų ieškinio dalykas ir pagrindas, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ginčijama nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Svarbu, kad abiejose civilinėse bylose nagrinėjami ginčai yra kilę iš tos pačios kredito sutarties, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismui nustačius kredito sutarties neteisėtumą ir pripažinus, kad sutartis yra negaliojanti nuo sudarymo momento, nebeliktų ginčo objekto nagrinėjamoje byloje. Sutarties pripažinimas niekine reiškia, kad tokia sutartis laikoma apskritai nesudaryta. Tokiu atveju kredito sutartis negalėtų būti vykdoma toliau. Apeliantas neturėtų teisės imtis priverstinio išieškojimo veiksmų iš jo naudai hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto. Sustabdžius bylos nagrinėjimą bus išvengta prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, nereikės tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus. Apelianto teiginiai, kad kredito sutartis nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-6717-611/2011 Vilniaus apygardos teisme negali būti pripažinta negaliojančia ab initio nėra teisiškai pagrįsti, todėl negali būti laikomi įrodytais. Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės turės prejudicinę galią šios bylos baigčiai, o tai sudaro savarankišką pagrindą teigti, kad ginčijama nutartis teisėta ir pagrįsta. Tokias pačias išvadas yra padaręs Lietuvos apeliacinis teismas faktinėmis aplinkybėmis panašioje byloje Nr.2-1867/2011. Teismas pagrįstai sustabdė bylą ir fakultatyviniu pagrindu. Toks teismo sprendimas yra proporcingas. Apeliantas nepagrįstai nurodė apie jo patiriamus nuostolius, nes jokių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, jis jokių nuostolių nepatyrė ir nepatirs, nes atmetus ieškinį šioje byloje, ieškovas turės sumokėti ne tik likusią paskolos dalį, bet ir palūkanas. Papildomai prievolės įvykdymas yra užtikrintas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įkeitimu.

13Ieškovas 2012-06-15 pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 19 d. priėmė sprendimą, kuriame nusprendė pripažinti niekine nuo sudarymo momento 2005-09-07 kredito sutartį Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL, sudarytą tarp atsakovų AB „Dvarčionių keramika“ ir AB „Swedbank“, dėl kurios nutraukimo yra kilęs šis ginčas. Nors šis teismo sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka, pirmos instancijos teismo 2012-04-19 sprendimas tik patvirtina ieškovo poziciją, jog teismas ginčijamą nutartį dėl bylos sustabdymo priėmė pagrįstai.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

15Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

16CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. CPK 164 str. 4 p. numato fakultatyvų bylos sustabdymo pagrindą, t.y. galimybę teismui sustabdyti bylą tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad tai būtina.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, galima ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

18Teismas, spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų tiesioginis ryšys ar ne, turi išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti byloje, kurios nagrinėjimą prašoma sustabdyti pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, ir kokie faktai nustatinėjami kitoje civilinėje byloje, dėl kurios prašoma sustabdyti bylą.

19Šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ prašo pripažinti vienašališką banko kredito sutarties su ieškovu nutraukimą prieš terminą 2011-03-14 raštu Nr.13294 neteisėtu ir negaliojančiu ab initio; pakeisti sutarties sąlygas dėl paskolos grąžinimo termino. Ieškinį grindžia banko pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis nevykdymu.

20Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2698-611/2012 ieškovas UAB „Misota“, turintis daugiau nei 92 proc. UAB „Dvarčionių keramika“ akcijų, prašė pripažinti niekine tą pačią kredito sutartį, sudarytą AB „Dvarčionių keramika“ ir AB „Swedbank“, taikyti restituciją ir įpareigoti AB „Dvarčionių keramika“ grąžinti bankui 10 127 856,87 Lt, pripažinti niekiniais 2005-09-07 kredito sutarties tinkamą įvykdymą užtikrinančius sandorius hipotekos lakštus bei priteisti iš AB „Swedbank“ ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniu šioje byloje ginčijami kredito sutarties 10.2.1.- 10.2.9. ir 11.2.2.5. punktai, nustatantys ribojimus, uždraudžiančius AB „Dvarčionių keramika“ priimti sprendimus, kuriuos AB „Dvarčionių keramika“ vardu kolegialiai priima vienasmenis valdymo organas.

21Ieškovas nurodo ir tai pripažino pirmos instancijos teismas, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 nustatytos faktinės aplinkybės dėl kredito sutarties teisėtumo bei priimtos išvados dėl dvišalės restitucijos taikymo, pripažinus kredito sutartį negaliojančia nuo pat sudarymo momento, turės reikšmės sprendžiant dėl ieškovo reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-9945-110/2011. Teismas sprendė, kad tarp civilinės bylos Nr. 2-9945-110/2011 bei civilinės bylos Nr. 2-6717-611/2011 yra tiesioginis teisinis ryšys, o pastarojoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės reikšmės sustabdytai bylai, kadangi ginčas kilęs dėl tos pačios kredito sutarties Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL.

22Aplinkybė, kad abiejose bylose ginčas susijęs su kredito sutartimi Nr. 05-058538-IN/05-058549-KL yra nustatyta ir ginčo dėl nėra. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytas privalomasis pagrindas bylos sustabdymui yra negalėjimas išnagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama šiuo atveju civiline tvarka. Pastaroji aplinkybė byloje nėra įrodyta, nes civilinės bylos Nr. 2-6717-611/2011 nagrinėjimas visiškai netrukdo nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-9945-110/2011. Pastaroji byla gali būti išnagrinėta ir joje dėl sutarties vienašališko nutraukimo bei paskolos termino grąžinimo nuspręsta nepriklausomai nuo to, bus ar ne tenkintas ieškinys dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia prapažinus AB „Swedbank“ teisę į ilgalaikę vienasmenę negatyviąją AB „Dvarčionių keramika“ kontrolę. Atkreiptinas dėmesys, kad bus tenkintas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011, ar ne, paskolą, taikant restituciją, AB „Dvarčionių keramika“ bankui AB „Swedbank“ grąžinti vis vien reikės. (CK 1.80, 6.145 straipsniai). Nors ieškovas teigia, kad nesustabdžius bylos Nr. 2-9945-110/2011 gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas, pažymėtina, kad esant pagrindui stabdyti priverstinį skolos išieškojimą iš bankui įkeisto ieškovo turto, ieškovas galėtų kreiptis į teismą su atitinkamu prašymu į bylą nagrinėjantį teismą ir prašyti taikyti atitinkamas laikinąsias apsaugos priemones.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos sustabdymas yra taikomas siekiant išvengti skirtingų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose priėmimo, tų pačių faktų nustatinėjimo kelis kartus. Nagrinėjamu atveju prieštaringi sprendimai aukščiau aptartose byloje yra neįmanomi, nes kokie jie bebūtų, negali prieštarauti vienas kitam. Aplinkybė, kad kreditavimo sutartis gali būti pripažinta negaliojančia dėl AB „Swedbank“ teisės į ilgalaikę vienasmenę negatyviąją AB „Dvarčionių keramika“ kontrolę negali prieštarauti galimam sprendimui dėl pripažinimo neteisėtu vienašališko kreditavimo sutarties nutraukimo ir kreditavimo sutarties sąlygų dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo/nepratęsimo, nes nors ieškiniai abiejose šiose bylose susiję su ta pačia kreditavimo sutartimi, tačiau ginčijamos visai kitos sutarties sąlygos. Taigi ieškinių dalykai – sutarties nutraukimas ir atitinkamos sąlygos bei pagrindai yra skirtingi. Vadinasi, ir bylose galimi priimti sprendimai negali būti susiję taip, kad bylos negalėtų būti išnagrinėtos vienos iš jų nesustabdžius. Pažymėtina, kad ir nustatinėjami faktai, atsižvelgiant į skirtingus ieškinių pagrindus, nustatinėjami skirtingi. Vadinasi, pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. 2-9945-110/2011 iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. Nr. 2-6717-611/2011 nėra.

24Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas faktinėmis aplinkybėmis panašioje byloje Nr.2-1867/2011 yra pripažinęs bylos sustabdymą tikslingu bei pagrįstu. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodyta civilinė byla savo faktinėmis aplinkybėmis nėra analogiška nagrinėjamai situacijai, nes Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje bankas reikalavo skolos iš laiduotojos, kuri kitoje byloje ginčijo laidavimo sutartį kaip pagrindą skolos reikalavimui. Taigi pripažinus laidavimo sutartį negaliojančia, bankas netektų teisės reikalauti skolos iš laiduotojo. Tačiau nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2S-22-258/2012 banko teisė reikalauti skolos iš AB „Dvarčionių keramika“ nebūtų paneigta bet kuriuo atveju, nes ginčo, jog pinigai šiai įmonei paskolinti nėra. Ginčas kilęs dėl kitų aplinkybių, kurios pareigos AB „Dvarčionių keramika“ grąžinti paskolą neeliminuoja, todėl taikyti pagal analogiją Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1867/2011 nėra pagrindo.

25Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ papildomuose paaiškinimuose nurodytos aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismas jau išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-6717-611/2011 ir ieškinį tenkino, kaip turinčios esminę reikšmę, nes teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis šis sprendimas nėra įsiteisęs jį apskundus Lietuvos apeliaciniam teismui. Be to, neįsiteisėjęs sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 dėl aukščiau aptartų aplinkybių nėra kliūtis civilinės bylos Nr. Nr.2-2068-110/2012 atnaujinimui ir nagrinėjimui.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.2 p., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti.

28Ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ prašymo dėl civilinės bylos Nr.2-9945-110/2011 (2-2068-110/2012) sustabdymo iki įsiteisės galutinis sprendimas Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-6717-611/2011 (Nr. 2-2698-611/2012) netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė apeliacine rašytinio... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“, patikslinęs ieškinio reikalavimus,... 4. Atsakovas AB „Swedbank“ su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti.... 5. 2011-10-03 ieškovas pateikė prašymą sustabdyti šios bylos nagrinėjimą... 6. Atsakovas su prašymu dėl bylos sustabdymo nesutiko, prašė jį atmesti.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovo... 9. Nurodė, kad išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-6717-611/2011 ir nustačius... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas AB „Swedbank“ prašė panaikinti Vilniaus... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB „Dvarčionių keramika“... 13. Ieškovas 2012-06-15 pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sustabdyti civilinę... 18. Teismas, spręsdamas, yra tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų... 19. Šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas AB „Dvarčionių... 20. Kitoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr.... 21. Ieškovas nurodo ir tai pripažino pirmos instancijos teismas, kad Vilniaus... 22. Aplinkybė, kad abiejose bylose ginčas susijęs su kredito sutartimi Nr.... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos sustabdymas yra taikomas... 24. Ieškovas AB „Dvarčionių keramika“ nurodė, kad Lietuvos apeliacinis... 25. Apeliacinės instancijos teismas nevertina ieškovo AB „Dvarčionių... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti.... 28. Ieškovo AB „Dvarčionių keramika“ prašymo dėl civilinės bylos...