Byla 2-404-512/2012
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, UAB „Veiklita“, UAB „Autopoliklinika“, AB „SEB lizingas“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Meridina“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, UAB „Veiklita“, UAB „Autopoliklinika“, AB „SEB lizingas“,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Meridina“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės Vidos Daugirdienės veiksmų ir prašo panaikinti antstolės sprendimą paskirti UAB „Meridina“ areštuoto UAB „Veiklita“ turto saugotoja ir įpareigoti antstolę areštuoto turto saugotoju paskirti kitą asmenį. Taip pat panaikinti areštą objektams, nurodytiems 2011-06-30 turto arešto akto 22-25 punktuose (suformuotai patalpai – priėmimui/ofisui, bendras plotas 35 kv. m (patalpų grindys, sienos lubos-tvarkingos, 5 pakabinami šviestuvai, elektros instaliacija), suformuotai pagalbinei patalpai (tualetas, darbuotojų kambarys, kompresorinė-su visa elektros instaliacija), bendras plotas 10 kv. m, pilnai patalpų elektros instaliacijai su elektros skydeliu ir automatiniais saugikliais, nuotekų šalinimo sistemai, 18 mm diametro, 20 m ilgio per patalpų grindimis). Nurodė, kad šis turtas pareiškėjai nepriklauso, todėl negalėjo būti areštuotas.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi skundas buvo tenkintas.

4Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarties dalį, kuria antstolės 2011-06-30 sudaryto turto arešto akto 22-25 punktuose nurodytų objektų areštas (suformuotai patalpai – priėmimui/ofisui, bendras plotas 35 kv. m (patalpų grindys, sienos, lubos, 5 pakabinami šviestuvai, elektros instaliacija), suformuotai pagalbinei patalpai (tualetas, darbuotojų kambarys, kompresorinė su visa elektros instaliacija), bendras plotas 10 kv. m, pilnai patalpų elektros instaliacijai su elektros skydeliu ir automatiniais saugikliais, nuotekų šalinimo sistemai, 18 mm diametro, 20 m ilgio per patalpų grindis) pripažintas neteisėtu ir ši turto arešto akto dalis (areštas) išvardintiems daiktams buvo panaikintas ir šį klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kita nutarties dalis palikta nepakeista.

5Į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukus AB „SEB lizingas“ ir paskyrus bylą nagrinėti teismo posėdyje jokių papildomų įrodymų ar prašymų dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė.

6Skundas šioje dalyje tenkintinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais – subnuomos sutartimis, VĮ Registrų centras pažymomis ir kita medžiaga nustatyta, kad UAB „Meridina“ patalpas, kuriose yra areštuoti daiktai, valdo nuomos teisėmis, t. y. pareiškėja yra teisėta patalpų valdytoja, ir nurodo, kad areštuoti ginčo daiktai yra antraeiliai (CK 4.14 straipsnio 2 dalis), todėl jie nuosavybės teise priklauso pagrindinio daikto (patalpų) savininkui. Patalpų savininkas yra AB „SEB lizingas“.

8Iš byloje pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0004/10/02183 ir Nr.0004/11/00744 matyti, kad antstolė vykdė Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – UAB „Veiklita“ priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arešto. Tais atvejais, jeigu taikoma laikinoji apsaugos priemonė susijusi su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodyti, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedama antstoliui. Taigi, jeigu teismas nutartyje dėl turto arešto nenurodo konkretaus areštuojamo turto, atsakovo turtą, laikydamasis nutartyje išdėstyto arešto eiliškumo, suranda, aprašo bei jo vertę nustato ieškovo pasirinktas antstolis, vadovaudamasis vykdymo proceso taisyklėmis (CPK 152 straipsnio 4 dalis, 675 straipsnio 3 dalis, 677 straipsnis).

9Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Statinys, esantis Tilžės g. 60, Klaipėdoje, nuosavybės teisėmis priklauso AB „SEB lizingas“ (b.l. 49-53). Šios teisės niekas nenuginčijo, todėl antstolė neturėjo teisės areštuoti skolininkei nuosavybės teise nepriklausančių patalpų (CPK 675 straipsnis). Tais atvejais, kai turto areštu suvaržomos asmenų prigimtinės teisės, šiuo atveju – AB „SEB lizingas“ teisė nevaržomai disponuoti nuosavybės teise priklausančiu turtu, netoleruotini teisinėje valstybėje.

10Pagrindiniais daiktais įstatymo pripažįstami daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Antraeiliais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.12–4.13 straipsniai).

11Viena iš antraeilių daiktų rūšių yra pagrindinio daikto priklausiniai. Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje antraeiliais daiktais – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant teisiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis, bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004; 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, bylos Nr. 3K-3-453/2006; 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje G. I. ir kt. v. UAB „Vilga“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-315/2008; kt.).

12Akivaizdu, kad patalpose Tilžės g. 60, Klaipėdoje įrengta elektros instaliacija su elektros skydeliu ir automatiniais saugikliais bei nuotekų šalinimo sistema yra skirta tenkinti pagrindinio daikto poreikiams, šie įrenginiai skolininkei UAB „Veiklita“ taip pat nepriklauso nuosavybės teise, todėl taip pat negalėjo būti aprašyti ir areštuoti.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291, 611, 605 straipsniais, teismas

Nutarė

14skundą tenkinti.

15Pripažinti antstolės Vidos Daugirdienės vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00744

162011-06-30 sudaryto turto arešto akto 22-25 punktuose nurodytų objektų areštą (suformuotai patalpai – priėmimui/ofisui, bendras plotas 35 kv. m (patalpų grindys, sienos lubos, 5 pakabinami šviestuvai, elektros instaliacija), suformuotai pagalbinei patalpai (tualetas, darbuotojų kambarys, kompresorinė-su visa elektros instaliacija), bendras plotas 10 kv. m, pilnai patalpų elektros instaliacijai su elektros skydeliu ir automatiniais saugikliais, nuotekų šalinimo sistemai, 18 mm diametro, 20 m ilgio per patalpų grindimis) neteisėtu ir šią turto arešto akto dalį (areštą) išvardintiems daiktams panaikinti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Vidai Daugirdienei vykdomąsias bylas

18Nr. 0004/10/02183 ir Nr.0004/11/00744.

19Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai