Byla 2-9487-924/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Badarui, atsakovo atstovui advokato padėjėjui Giedriui Gvildžiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Silda“ ieškinį atsakovui UAB „Auremas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Silda“ 2015-03-16 kreipėsi su ieškiniu į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Auremas“ 1159,06 Eur skolos, 87,08 Eur palūkanų, 8,3 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-11-12 UAB „Silda“ ir UAB „Auremas“ sudarė Distribucijos sutartį Nr. 000459, pagal kurią ieškovas atsakovui tiekė sutarto asortimento prekes. Sutartis ilgą laiką buvo vykdoma, tačiau atsakovas neapmokėjo 2014-07-01 už nupirktas prekes ieškovo išrašytų PVM sąskaitų – faktūrų SLD Nr. 00060415 (neapmokėtas likutis 1096,14 Eur) ir SLD Nr. 00060434 (neapmokėta visa 62,92 Eur suma) ir šiai dienai ieškovui yra skolingas 1159,06 Eur sumą. Nurodytos PVM sąskaitos-faktūros yra įtrauktos į atsakovo buhalterinę apskaitą ir nėra grąžintos ieškovui kaip išrašytos be pagrindo. Pretenzijų dėl prekių kokybės, kiekio, komplektiškumo ar kitų parametrų neatitikimo, ieškovas iš atsakovo nėra gavęs. Skolininkas, praleidęs mokėjimo terminą, privalo mokėti kreditoriaus naudai LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatyto dydžio palūkanas, kurios ieškinio patiekimo dienai sudaro 87,08 Eur sumą. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 8,3 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

42015-04-08 teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo patenkino ieškovo reikalavimus, t.y. priteisė iš atsakovo UAB „Auremas“, į.k. 302441975, ieškovo UAB „Silda“, į.k. 133995173, naudai 1159,06 Eur skolos, 87,08 Eur palūkanų, 8,3 % procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1246,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 442,50 Eur bylinėjimosi išlaidas (b.l. 18-20).

5Atsakovas UAB „Auremas“, nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2015-07-08 pateikė teismui prieštaravimus (b.l. 36-39), bei prašo panaikinti 2015-04-08 preliminarų sprendimą ir priimti galutinį sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, taip pat priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Prieštaravimuose bei teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas neneigia ir neginčija, kad su ieškovu buvo sudaręs distribucijos sutartį Nr. 000459, pagal kurią gavo prekes ir PVM sąskaitas - faktūras. Tačiau, priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas bylos iškėlimo teisme dieną (2015-03-25) ieškovo nurodytas sąskaitas buvo apmokėjęs pilnai ir nėra skolingas ieškovui. Atsakovas neginčija, kad turėdamas tam tikrų laikinų finansinių srautų sutrikimų, iš dalies pavėluodavo apmokėti už ieškovo pateiktas prekes, tačiau, mokėjimų niekada nevengė ir periodiškai atlikdavo bent dalinius mokėjimus, kad įsiskolinimas mažėtų. Atsakovas telefonu bendraudavo su ieškovo atstovais ir atlikdavo dalinius skolos dengimus pagal tuo metu esančias galimybes, o ieškovas, niekada nereikalavo iš atsakovo sumokėti delspinigių, nors šie buvo numatyti minimoje distribucijos sutartyje (sutarties 4.2. p.). Kadangi atsakovas geranoriškai įvykdė prievolę, ieškovui nebuvo reikalo kreiptis į teismą. Be to, ieškovas, elgdamasis nesąžiningai bei prieštaraudamas tarp šalių sudarytos sutarties nuostatoms, kurios šalių atžvilgių turi įstatymo galią, be jau sumokėtos skolos priteisimo, teismo prašė iš atsakovo priteisti ir kompensuojamąsias palūkanas (87,08 Eur). Ši reikalavimo dalis taip pat nepagrįsta ir neteisėta, nes distribucijos sutartimi šalys buvo susitarusios dėl kitokių sankcijų atsakovui už prievolės neįvykdymo termino praleidimą. Šioje byloje ieškovas, suprasdamas ir žinodamas, kad buvo suderinęs taikyti kitokias netesybas (delspinigius), tačiau jų tinkamai ir laiku nereikalavęs ir suvokdamas, kad jau yra praleidęs senaties terminus netesyboms prisiteisti, prašo priteisti įstatymines palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, kai šalys distribucijos sutartimi tokiu atveju buvo sutarusios skaičiuoti ir mokėti delspinigius. Be to, ieškovas pareiškė ieškinį, t. y. nepagrįstai ir galimai sąmoningai pabrangino procesą, nepasinaudojęs supaprastintu procesu (tiek žyminio mokesčio sumą, tiek ir bylinėjimosi išlaidų sumą). Atsakovas nuolat dalimis mokėjo skolą, jos neginčijo ir atsiskaityti nevengė, manytina, kad ieškovui nebuvo pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniu, jis savo teises būtų galėjęs tinkamai įgyvendinti ir pareiškimu dėl teismo įsakymo (nors iš tiesų net tokio pagrindo nebuvo, kadangi atsakovas geranoriškai padengė visą skolą iki bylos iškėlimo teisme).

6Ieškovo UAB „Silda“ atstovas atsiliepime į prieštaravimus (b.l. 50-52) bei teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su atsakovo prieštaravimais bei prašo priimtą Preliminarų teismo sprendimą pakeisti: priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 87,08 Eur palūkanų, visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat procesines palūkanas - 8,3% nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškovo reikalavimą dėl 1159,06 Eur pagrindinės skolos priteisimo atsakovas bylos nagrinėjimo metu patenkino, ieškovas pareiškia, kad atsisako šio ieškinio reikalavimo. Ieškovo atstovas nurodė, kad su ieškiniu patiektos ieškovo PVM sąskaitos-faktūros SLD Nr. 00060415 ir SLD Nr. 00060434 buvo išrašytos 2014 07 01, o jų apmokėjimo terminas suėjo 2014 07 31, tačiau, atsakovas aukščiau nurodytų ieškovo PVM sąskaitų-faktūrų nustatytu terminu neapmokėjo, likdamas skolingu ieškovui 6 524,45 Lt (1 890,48 Eur). Po nuolatinių ieškovo raginimų, per itin ilgą laikotarpį, atsakovas sumokėjo tik dalį skolos, todėl, ieškovas atsižvelgdamas į tai, jog didžioji skolos dalis nėra apmokėta, taip pat, įvertindamas aplinkybę, kad likusios skolos dalies (1 159,06 Eur) pradelsimas sudarė daugiau kaip septynis mėnesius, nusprendė kreiptis į teismą - pateikė ieškinį dėl skolos priteisimo. Ieškinys dėl skolos priteisimo buvo parengtas 2015 03 09 ir Kauno apylinkės teismui išsiųstas 2015 03 11. Atsakovo 1160 Eur mokėjimą ieškovas gavo 2015 03 16. Taigi, ieškovas kreipdamasis į teismas buvo visiškai sąžiningas, kadangi ieškinį teismui pateikė esant galiojančiai reikalavimo teisei dėl skolos apmokėjimo, t.y., iki tos dienos, kuomet iš atsakovo gavo pagrindinės skolos apmokėjimą. Ieškovas dėl reikalaujamų palūkanų nurodė, kad 2009 11 12 Distribucijos sutartį Nr. 000459 šalys sudarė vykdydamos savo komercinę-ūkinę veiklą, Įstatymo 3 str. 1 d. numato, kad pasibaigus Įstatymo 4 str. ir 5 str. 1, 3 ar 4 dalyse nurodytiems laikotarpiams, kreditorius turi teisę į komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytas palūkanas be įspėjimo skolininkui, jeigu kreditorius įvykdė komercinėje sutartyje ir (ar) įstatymuose jam nustatytas pareigas, ir laiku negavo jam priklausančios mokėtinos sumos. Be to, kreditoriui teisės aktai nedraudžia nuspręsti kokios apimties ir rūšies reikalavimą pateikti skolininkui, kuomet pastarasis yra pažeidęs savo prievolės atsiskaityti terminą. Ieškovas dėl prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovui buvo suteiktas teisinių paslaugų kompleksas - atlikta ieškinį pagrindžiančių dokumentų teisinė analizė, parengtas ieškinys dėl skolos priteisimo, palūkanų paskaičiavimo aktas, atsiliepimas į atsakovo prieštaravimus, todėl galima daryti išvadą, kad priteistų ieškovo išlaidų teisinėms paslaugoms dydis yra ženkliai mažesnis už tą, kuri galėtų būti prašoma priteisti tuo atveju, jeigu, remiantis Teisingumo ministro įsakymu, kiekvienos ieškovui suteiktos teisinės paslaugos kaina būtų apskaičiuota atskirai, t.y. už kiekvieną aukščiau nurodytą suteiktą teisinę paslaugą, taip pat, kad ieškovui priteistų išlaidų už aukščiau minėtas teisines paslaugas dydis yra visiškai protingas ir atitinka Teisingumo ministro įsakymo reikalavimus.

7Preliminarus sprendimas pakeistinas.

8Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „Silda“ ir atsakovas UAB „Auremas“ 2009-11-12 sudarė Distribucijos sutartį Nr. 000459, pagal kurią (sutarties 2 p., 4.1 p.) ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes, o atsakovas įsipareigojo priimti užsakytas prekes ir už pateiktas prekes apmokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo/perdavimo dienos (b.l. 8-10). Mokėtinų sumų dydį ir prekių pardavimo faktą patvirtina 2014-07-01 ieškovo išrašytos PVM sąskaitos faktūros LD Nr. 00060415 ir SLD Nr. 00060434 (b.l. 11, 12). Atsakovas pagal nurodytas PVM sąskaitas-faktūras per sutartyje nustatytą terminą pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 1159,06 Eur sumą. Atsakovui per nustatytą terminą neatsiskaičius su ieškovu, ieškovas kreipėsi į teismą dėl 1159,06 Eur skolos, 87,08 Eur palūkanų, 8,3 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (ieškinys teisme gautas 2015-03-16, paštu į teismą išsiųstas 2015-03-12, parengtas 2015-03-09 (b.l. 3, 17)).

9Byloje iš esmės nekilo ginčo, kad atsakovas pagal sutartyje nustatytus terminus neatsiskaitė su ieškovu, taip pat nekilo ginčo dėl skolos dydžio. Tačiau atsakovo teigimu, ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, nepagrįstai reikalauja kompensacinių palūkanų.

10Nustatyta, kad po ieškovo kreipimosi į teismą, atsakovas 2015-03-13 mokėjimo nurodymu 1160 Eur skolą, susidariusią pagal anksčiau minėtas sąskaitas, ieškovui sumokėjo (b.l. 40). Tačiau skola buvo sumokėta jau po ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Atsakovas jokių įrodymų patvirtinančių, kad su ieškovu buvo susitarimas dėl skolos mokėjimo dalimis nepateikė, tokių aplinkybių ieškovas nepripažino bei nurodė, kad tokio susitarimo tarp šalių nebuvo, o priešingai atsakovas nuolat buvo raginamas sumokėti skolą. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo argumentai dėl ieškovo nesąžiningumo bei ieškinio dalyje 1159,06 Eur skolos priteisimo nepagrįstumo, atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str., 185 str.). Ieškovas ieškinį teismui pateikė esant reikalavimo teisei, t.y., iki tos dienos, kuomet iš atsakovo gavo pagrindinės skolos apmokėjimą.

11Dėl ieškinio dalies atsisakymo

12Ieškovas nurodė, kad atsakovas reikalavimą dėl 1159,06 Eur pagrindinės skolos priteisimo po kreipimosi į teismą patenkino, todėl atsisako šio ieškinio reikalavimo.

13Ieškovas, kreipęsis į teismą, bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Ieškovo pateiktas ieškinio atsisakymas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, ieškovas rašytiniame prašyme patvirtino, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos, todėl ieškinio atsisakymas priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje (dėl 1159,06 Eur skolos) nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

14Ieškovui atsisakius dalies ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas šį ieškinio reikalavimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos patenkino, jam grąžintina 75 proc. už šį reikalavimą sumokėto žyminio mokesčio sumos – 12,75 Eur (CPK 87 str. 2 d.). Žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo sprendimu (CPK 87 str. 3 d.).

15Dėl palūkanų priteisimo

16Ieškovas už laikotarpį nuo 2014-08-01 iki 2015-03-09 prašo iš atsakovo priteisti 87,08 Eur palūkanas, paskaičiuotas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas, t.y. kompensacines palūkanas už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą.

17Atsakovas nesutinka mokėti prašomas palūkanas, motyvuodamas tuo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja mokėti kompensuojamąsias palūkanas, nes šalys sutartimi, kurios šalių atžvilgių turi įstatymo galią, buvo susitarusios dėl netesybų (delspinigių) mokėjimo.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės reikalauti įstatyme nustatytų palūkanų, ne kartą yra nurodęs, kad šalys yra laisvos pasirinkti savo pažeistos teisės gynimo būdus ir formas: susitarti dėl civilinės atsakomybės formos ir dydžio (netesybos, kompensuojamosios palūkanos ir (ar) teisė reikalauti nuostolių atlyginimo arba teisė reikalauti tik netesybų atsisakant teisės reikalauti nuostolių); iš viso neaptarti atsakomybės už piniginės prievolės pažeidimą, kai taikomos įstatymuose įtvirtintos (kompensuojamosios) palūkanos kaip kreditoriaus minimalių nuostolių atlyginimas. Kreditorius turi teisę į nuostolių atlyginimą, kurių nepadengia įstatyme nustatytos (kompensuojamosios) palūkanos, kai sutartyje gali būti pasirenkamas ir mišrus būdas, kada šalys sutartyje numato netesybas, bet nuostolių atlyginimo klausimo nereglamentuoja ir jų atlyginimas sprendžiamas įstatymo nustatytu būdu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisių turėtojas pats pasirenka savo teisių gynimo būdą: sutartinį arba sutartinį ir įstatyme nustatytą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010; 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2011, 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2013; 2014 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014; etc.).

19Kaip minėta, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovas per nustatytą terminą neįvykdė piniginės prievolės ieškovui. Byloje nustatyta, kad šalys buvo aiškiai susitariusios už prievolių neįvykdymą/netinkamą įvykdymą taikyti netesybas, t. y. nustatė, jog esant pagrindui jie vienas kitam skaičiuos delspinigius (Sutarties 4.2 p.). Tarp šalių susitarimo, kad bus mokamos ir kompensuojamos palūkanos nebuvo. Taigi galima pagrįstai teigti, jog šalys tokia sutarties sąlyga (Sutarties 4.2 p.) apribojo savo civilinę atsakomybę netesybų dydžiu. Pažymėtina, kad sutartyje nustatytų netesybų paskirtis tapati kompensuojamųjų palūkanų paskirčiai, įstatyme nustatytas palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2014 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Minėtas šalių susitarimas dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą, t.y. delspinigių skaičiavimas, atitinka sutarčių laisvės principą (CK 6.156 str.). Kasacinis teismas savo praktikoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, todėl sprendžiant tokius ginčus, nevalia ignoruoti jų valios.

20Pažymėtina, kad kreditorius turi teisę į visišką nuostolių, padarytų dėl termino praleidimo, atlyginimą, bet didesnius už minimalius nuostolius kreditorius turi įrodyti (CK 6.261 str.). Tačiau, nagrinėjamu atveju, ieškovas realiai patirtų nuostolių dydžio neįrodinėjo, sutartų netesybų nereikalavo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti įstatyme nustatytas palūkanas (kompensuojamąsias), taip nesilaikant šalių susitarimo dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą, atmestinas. Pažymėtina ir tai, kad nors tiek netesybų, tiek kompensuojamųjų palūkanų paskirtis – kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, kiekvienos jų gali būti priteisiamos, kai praleidžiamas piniginės prievolės įvykdymo terminas, tačiau jos nėra tapatūs prievolių teisės institutai ir joms taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, kartu ir ieškinio senaties terminai (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 9 d.). Ieškovo išdėstyti argumentai dėl palūkanų priteisimą reglamentuojančių teisės normų bei nurodyti kasacinio teismo procesiniuose sprendimuose pateikti išaiškinimai bylose, kurių ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos esminėmis aplinkybėmis, nepaneigia šių teismo išvadų bei sprendimo atmesti minimą reikalavimą dėl kompensuojamų palūkanų priteisimo.

21Atmetus reikalavimą dėl palūkanų (87,08 Eur) priteisimo, o kitoje dalyje (dėl 1159,06 Eur skolos) bylą nutraukus, atitinkamai atmestinas ir ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (CPK 430 str. 7 d.). Nagrinėjamu atveju, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, taip pat įvertinus priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 4 d.).

24Ieškovas pateikė duomenis, kad šioje byloje patyrė 423,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (už ieškinį pagrindžiančių dokumentų analizę, parengtą ieškinį dėl skolos priteisimo, palūkanų paskaičiavimo aktą, atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus), (b.l. 13, 14, 52). Atsakovas byloje patyrė 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 150 Eur už prieštaravimų parengimą, 50 Eur už atstovavimą teismo posėdyje (b.l. 61-62).

25Ieškovo patirtos bendros 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidos yra adekvačios skolos sumai ir atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, bei nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Teismas atmeta atsakovo argumentus, kad ieškovas, pareiškęs ieškinį ir nepasinaudojęs supaprastintu procesu, nepagrįstai ir sąmoningai pabrangino procesą. CPK 434 str. 4 d. numato, kad, jeigu ieškovas turėjo teisę reikalavimus patenkinti CPK XXIII skyriuje „Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai“ nustatyta supaprastinto proceso tvarka, tačiau pareiškė ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, jam žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tik nuo tos ieškinio sumos, kurią ginčijo atsakovas, išskyrus, jei iš atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas reikalavimą ginčys“. Atsakovas kritiškai nevertina savo elgesio, nes jis per nustatytą terminą neįvykdė piniginės prievolės ieškovui (skola nuo 2014-08-01), skolą sumokėjo tik po ieškovo kreipimosi į teismą – 2015-03-13, kas sukūrė teisines pasekmes ir prievolę atsakovui atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tokie atsakovo veiksmai sudarė teisinį pagrindą ieškovui kreiptis į teismą. Be to, ieškovas į teismą kreipėsi ne ginčo teisenos tvarka, o dokumentinio proceso tvarka, todėl taikyti CPK 434 str. 4 d. ir mažinti ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį nėra pagrindo.

26Laikytina, kad ieškovo ieškinys patenkintas 90 proc. (dėl pagrindinės skolos byla nutraukta tik atsakovui po kreipimosi į teismą sumokėjus skolą), atmesti reikalavimai sudaro – 10 proc. Kadangi ieškovas patyrė 429,75 Eur (423,50 Eur + 6,25 Eur) bylinėjimosi išlaidų (bylą dėl skolos priteisimo nutraukus - 12,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio ieškovui grąžinta), šias išlaidas paskirsčius vadovaujantis pirmiau nurodytomis proporcijomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 386,78 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas patyrė 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl jam iš ieškovo priteistina 20 Eur bylinėjimosi išlaidų. (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str.).

27Kadangi šalių reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas abipusiai ir tenkinti iš dalies, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 7 str. 1 d.), teismas užskaito priešpriešines sumas ir iš atsakovo ieškovui priteisia 366,78 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų (386,78 Eur – 20 Eur).

28Valstybė šioje byloje patyrė 4,84 Eur pašto išlaidų, kurios įvertinus tai, kad ieškovo reikalavimai patenkinti iš dalies, taip pat priežastis dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, turėtų būti priteistos iš šalių lygiomis dalimis, t.y. iš kiekvienos po 2,42 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Kadangi iš šalių priteistina suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3 Eur, teismas šių išlaidų iš jų nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

29Vadovaudamasis CPK 424 straipsniu, 428 straipsniu, 430 straipsniu, teismas

Nutarė

30Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

31Priimti ieškovo UAB „Silda“ ieškinio atsakovui UAB „Auremas“ dėl 1159,06 Eur skolos priteisimo atsisakymą, ir civilinę bylą Nr. 2-9487-924/2015 šioje dalyje nutraukti.

32Ieškovo reikalavimą dėl 87,08 Eur palūkanų bei procesinių palūkanų priteisimo atmesti.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Auremas“, į. k. 302441975, buveinė Klaipėdos m. Kretingos g. 17-3, ieškovo UAB „Silda“, į.k. 133995173, buveinė Kauno m., Skuodo g. 2B, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 366,78 Eur (tris šimtus šešiasdešimt šešis eurus, 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Grąžinti ieškovui UAB „Silda“, į.k. 133995173, 12,75 Eur (dvylika eurų, 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-03-09 mokėjimo nurodymu.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovas UAB „Silda“ 2015-03-16 kreipėsi su ieškiniu į teismą... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-11-12 UAB „Silda“ ir UAB... 4. 2015-04-08 teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo patenkino ieškovo... 5. Atsakovas UAB „Auremas“, nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2015-07-08... 6. Ieškovo UAB „Silda“ atstovas atsiliepime į prieštaravimus (b.l. 50-52)... 7. Preliminarus sprendimas pakeistinas.... 8. Byloje nustatyta, jog ieškovas UAB „Silda“ ir atsakovas UAB „Auremas“... 9. Byloje iš esmės nekilo ginčo, kad atsakovas pagal sutartyje nustatytus... 10. Nustatyta, kad po ieškovo kreipimosi į teismą, atsakovas 2015-03-13... 11. Dėl ieškinio dalies atsisakymo... 12. Ieškovas nurodė, kad atsakovas reikalavimą dėl 1159,06 Eur pagrindinės... 13. Ieškovas, kreipęsis į teismą, bet kurioje proceso stadijoje turi teisę... 14. Ieškovui atsisakius dalies ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį,... 15. Dėl palūkanų priteisimo... 16. Ieškovas už laikotarpį nuo 2014-08-01 iki 2015-03-09 prašo iš atsakovo... 17. Atsakovas nesutinka mokėti prašomas palūkanas, motyvuodamas tuo, kad... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės reikalauti... 19. Kaip minėta, tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovas per nustatytą... 20. Pažymėtina, kad kreditorius turi teisę į visišką nuostolių, padarytų... 21. Atmetus reikalavimą dėl palūkanų (87,08 Eur) priteisimo, o kitoje dalyje... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų... 24. Ieškovas pateikė duomenis, kad šioje byloje patyrė 423,50 Eur išlaidų... 25. Ieškovo patirtos bendros 423,50 Eur bylinėjimosi išlaidos yra adekvačios... 26. Laikytina, kad ieškovo ieškinys patenkintas 90 proc. (dėl pagrindinės... 27. Kadangi šalių reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas abipusiai ir... 28. Valstybė šioje byloje patyrė 4,84 Eur pašto išlaidų, kurios įvertinus... 29. Vadovaudamasis CPK 424 straipsniu, 428 straipsniu, 430 straipsniu, teismas... 30. Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. preliminarų sprendimą... 31. Priimti ieškovo UAB „Silda“ ieškinio atsakovui UAB „Auremas“ dėl... 32. Ieškovo reikalavimą dėl 87,08 Eur palūkanų bei procesinių palūkanų... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Auremas“, į. k. 302441975, buveinė Klaipėdos... 34. Grąžinti ieškovui UAB „Silda“, į.k. 133995173, 12,75 Eur (dvylika... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...