Byla 2A-122-450/2013
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei I. M. dėl skolos, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovė yra buto, ( - ) savininkė. Ieškovas laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28 teikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas tame name, viso už 1968,57 Lt. Prašė priteisti šią skolą, metines 5 procentų dydžio palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas nepagrindė priskaičiuotų sumų dokumentais, ji nėra gavusi jokių sąskaitų.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

62012-03-02 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė ir nurodė, kad atsakovė nėra ( - ) buto patalpų savininkė, nuosavybės teise ji valdo tame name tik rūsio patalpas. Atsakovei išrašytos sąskaitos-faktūros ydingos, jose nurodyti duomenys neišsamūs. Darė išvadą, kad ieškovas nurodytu laikotarpiu neteisingai skaičiavo mokesčius, nes sąskaitose-faktūrose nurodė ženkliai didesnį patalpų plotą, nei turima patalpų dalis. Nurodė, kad atsakovei priklauso 3,45 kv. m. patalpų, tuo tarpu reikalaujama mokėti už 65,31 kv. m. Atkreipė dėmesį, kad atsakovės valdomos rūsio patalpos turi atskirą įėjimą ir nėra gyvenamos patalpos. Ji neprivalo mokėti mokesčių už suteiktas gyvenamųjų patalpų paslaugas. Ieškovas, žinodamas, kad atsakovė nėra administruojamo namo gyventoja, privalėjo sąskaitas-faktūras siųsti jos gyvenamosios vietos adresu.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliaciniame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, neištyrė visų byloje pateiktų įrodymų, juos netinkamai vertino, neatsižvelgė į ieškovo paaiškinimus, išdėstytus posėdžių metu bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Teismo sprendime nurodyti motyvai dėl atsakovės valdomų nuosavybės teise patalpų plotų yra klaidingi, neatitinkantys byloje pateiktų oficialių rašytinių įrodymų bei pačios atsakovės paaiškinimų. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 2.1. punkte nurodyta, jog atsakovei priklausančių negyvenamų patalpų bendras plotas yra 61.86 kv. m., prie pastabų yra nurodyta, jog be minėtų negyvenamų patalpų atsakovei nuosavybės teise name priklauso ir bendrojo naudojimo patalpos, kurių plotas 3,45 kv. m. Tuo atveju, kai savininkui administruojamame name priklauso ne tik butas/kitos patalpos, bei dalis bendrojo naudojimo patalpų, mokesčiai jam apskaičiuojami nuo visos jam nuosavybės teise priklausančios nekilnojamojo turto dalies, t.y. šiuo atveju atsakovei I. M. komunaliniai mokesčiai buvo skaičiuojami nuo jai nuosavybės teise priklausančio 65,31 kv. m. ploto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismas 2009 m. lapkričio mėn. 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 išaiškino LR CK 4.82 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir taikymo taisykles. Neaišku kuo remiantis, teismas sprendime nurodė, jog atsakovei priklauso tik patalpos, kurių plotas 3,45 kv. m. Atsakovė neneigė, jog jai nuosavybės teise priklauso negyvenamos patalpos, kurių plotas 61,86 kv. m. Ji nepateikė kito nekilnojamojo turto registro išrašo, kur būtų nurodyti kitokie duomenys, nei ieškovo pateiktuose dokumentuose. Atsakovė tiesiog neteisingai manė, neva mokesčiai jai turėtų būti apskaičiuojami ne pagal visą jai nuosavybės teise name priklausančių patalpų plotą, o tik pagal 3,45 kv. m. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nepaisant to, kad neteisingai vertino ieškovo pateiktus įrodymus, nepagrįstai nurodė, kad atsakovė neprivalo mokėti mokesčių už tas paslaugas, už kurias moka gyvenamųjų patalpų savininkai ir tai reiškia, kad ieškovas turėjo su I. M. sudaryti atskirą susitarimą ir aptarti kokius mokesčius ji turi mokėti. Visą skolos susidarymo laikotarpį, ieškovas veikė kaip daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikė paslaugas, veikdamas 2008 m. balandžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-800, pagrindu. Ieškovas neturi atskirų sutarčių su namo bendraturčiais. Ieškovo, kaip daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus, veiklą reglamentuoja LR CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050, bei kiti teisės aktai, kurie nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo valdomai patalpų daliai, apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. ( - ) namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir administravimas, kitos paslaugos yra specifinės paslaugos ir jos nėra teikiamos vien tik konkrečiam patalpų savininkui asmeniškai. Ieškovas prižiūri ir administruoja ( - ) namo bendrojo naudojimo objektus. Atsakovo pareiga išlaikyti bendrojo naudojimo objektus nepriklauso nuo naudojimosi šiuo turtu dažnumo, intensyvumo, ją lemia tik bendraturčio dalis bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Ieškovas teikia paslaugas ne konkrečiam patalpų savininkui, o bendrojo naudojimo patalpoms, todėl mokesčiai yra apskaičiuojami ir pateikiami būtent į atsakovei priklausančių patalpų pašto dėžutę. Atsakovė, būdama atidi ir rūpestinga, norėdama gauti sąskaitas kitu adresu, privalėjo informuoti ieškovą, kad ieškovas jas siųstų pageidaujamu adresu, ar elektroniniu paštu. Kadangi jokių duomenų apie atsakovės prašymus pateikti sąskaitas kitu, negu patalpų, esančių ( - ) adresu, ieškovas neturėjo, sąskaitos buvo teikiamos bendra tvarka. Ieškovas, siekdamas įrodyti atsakovės ginčijamas aplinkybes, tinkamai vykdė įrodinėjimo pareigą, pateikė visus įrodymus, bei paaiškinimus, galinčius pagrįsti jo pareikštus reikalavimus, tuo tarpu atsakovė nepateikė jokių įrodymų, atsikirtimams pagrįsti. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimas, prieštaraujantis vieningai teismų praktikai yra absoliučiai nepagrįstas jokiais teisiniais motyvais, teisės aktais, teismų praktika, ar kitais svariais argumentais. Prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimą, kuriuo pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti visiškai; priteisti Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas 59 Lt sumokėtą žyminį mokestį, 242 Lt (200+PVM) už UAB „Skolos LT“ suteiktas teisines paslaugas rengiant apeliacinį skundą, bei kitas bylinėjimosi išlaidas, jei tokių apeliantas patirs bylinėjimosi procese.

9Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, ieškinys iš dalies patenkinamas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliacinio skundo ribose.

13Kaip matyti iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, atsakovei I. M. nuosavybės teise priklauso negyvenamos patalpos nuo 159-2 iki 159-5, 159-8 su bendro naudojimo patalpa 159-1 (60/100 iš 5,75 kv. m.), t.y. 3,45 kv. m., bendras plotas 61.86 kv. m., kadangi aprašyme-pastabose nurodyta, jog išvardintų negyvenamųjų patalpų atsakovei nuosavybės teise name priklauso ir 3,45 kv. m. bendrojo naudojimo patalpų, todėl pagrįstas apelianto argumentas, kad tokiu atveju, kai savininkui administruojamame name priklauso ne tik butas/kitos patalpos, bei dalis bendrojo naudojimo patalpų, mokesčiai jam apskaičiuojami nuo visos jam nuosavybės teise priklausančios nekilnojamojo turto dalies, t.y. šiuo atveju atsakovei I. M. mokesčiai buvo teisingai skaičiuojami pagal jai nuosavybės teise priklausantį 65,31 kv. m. plotą.

14Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-04-22 Įsakymu Nr. 30-800 (b. l. 55-56) papildančiu ankstesnį 2006-01-16 Įsakymą Nr. 30-41, kuriuo ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ buvo paskirtas Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi (tame tarpe namo esančio ( - )), UAB „Naujamiesčio būstas“ administruoja minėtas patalpas. Pagrindo sudaryti atskiras sutartis su namo bendraturčiais, ieškovas neturi. Jis veikia CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d. bei Būtų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pagrindu. Minėtų Nuostatų 5.8 p. nustatyta, kad administratorius apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitu būdu pateikia patalpų savininkams informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą, kiekį, mokėtinas sumas ir kita. Tokia pačia tvarka informuoja ir apie praeitą mėnesį name atliktus darbus. 2010 m. balandžio 9 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010, nurodė, kad bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidas sudaro trys išlaidų grupės. Tai - turto administravimo išlaidos (CK 4.84 straipsnio 4 dalis), namui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) ir su buto naudojimu susijusios asmeninės išlaidos (pavyzdžiui, išlaidos šiukšlėms išvežti, elektros energijai ir pan.). Kiekvienas bendraturtis privalo prisidėti proporcingai prie visų išlaidų, skirtų namo bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti. Aplinkybė, jog atsakovė turi atskirą įėjimą į bendro naudojimo patalpą – rūsį, neturi reikšmės vertinant jos pareigą prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo. Sutiktina su apelianto argumentu, kad jis, kaip teikiantis paslaugas administratorius, atsakovei tinkamai sąskaitas teikė jai priklausančių patalpų adresu. Tuo atveju, jei atsakovė pageidauja gauti sąskaitas kitu adresu, apie tai ji pati turi informuoti ieškovą ir pareikšti prašymą, jog jai sąskaitos būtų teikiamos kitu adresu, ar kitu būdu.

15Teismas laiko nepagrįstą pirmos instancijos teismo išvadą, kad ieškovo pateiktos sąskaitos-faktūros nuo 2010-01-31 iki 2011-02-28 apie suteiktas paslaugas yra neišsamios, ydingos. Viena vertus, teismas nepaaiškino, kodėl jis padarė tokią išvadą, kita vertus, neprašė tokių paskaičiavimų pagrįsti, jei manė esant būtina. Ieškovas reikalauja skolos pagal priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki 2011-02-28, viso 1968,57 Lt. Kaip matyti iš byloje pateiktų sąskaitų-faktūrų (44-52,101-134), jose nurodyti teikiamų paslaugų pavadinimai, paslaugų rodmenys ir kaina. Nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde apeliantas tiksliai neįvardijo už kokias suteiktas paslaugas, jis prašo priteisti skolą. Byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros yra tinkamas dokumentas, patvirtinantis aplinkybę, kad ieškovas, kaip komunalines paslaugas teikianti įmonė, išsiuntė patalpų bendrasavininkei, paskaičiuotų mokesčių už suteiktas paslaugas sąskaitas, t.y. jose nurodyti paslaugų pavadinimai, dydis, kaina ir konkreti suma, mokėtina už suteiktas paslaugas per nurodytą mėnesį. Į apeliacinės instancijos teismo prašymą, sutikslinti pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras suteiktų ir prašomų apmokėti paslaugų duomenis, ieškovas pateikė duomenų detalizavimą, t.y. suteiktų ir neapmokėtų mokesčių pagal atskiras paslaugas pavadinimus ir kainą. Nors teismas prašė ieškovą nurodyti ir konkrečią PVM sąskaitą-faktūrą, pagal kurią suteiktos paslaugos, o atsakovė jų neapmokėjusi, tačiau ieškovas šio įpareigojimo neįvykdė, bendrai nurodydamas suteiktų paslaugų pavadinimą ir įsiskolinimo dydį.

161. Ieškovas nurodė, kad atsakovė skolinga per laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio iki 2011 m. vasario mėnesius 25,33 Lt už avarinės tarnybos paslaugas. Kaip matyti iš bylos duomenų, tokios paslaugos nurodytos 2009 metų gegužės mėnesio mokamajame pranešime, jų kaina 1,12 Lt (b. l. 117), 2009 m. vasario mėn. – 7,32 Lt (b. l. 120), 2009 m. sausio mėn. – 1,08 Lt (b. l. 121), 2008 m. gruodžio mėn. – 4,57 Lt (b. l. 122), 2008 m. lapkričio mėn. – 3,06 Lt (b. l. 123), 2010 m. rugsėjo 30 d. – 1,11 Lt (b. l. 129), viso už 18,26 Lt. Jokių įrodymų, kurios patvirtintų aplinkybę, kad tokia tarnyba buvo kviečiama, dėl ko kviečiama, bei ieškovas būtų apmokėjęs už suteiktas paslaugas avarinei tarnybai, byloje nepateikta, kaip ir nepateikti duomenys, pagal kokius tarifus galimai avarinė tarnyba paskaičiavo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.). Vien tokių paslaugų suteikimo faktą pagrįsti pateiktu išrašu iš sąskaitos (b. l. 8) nepakanka. Paslaugos turi būti apmokamos pagal faktinę jų kainą, apskaičiuotą nustatyta tvarka pagal patvirtinus avarijų likvidavimo tarnybų tarifus. Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 8 punkte tarp išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti yra numatytos išlaidos už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jeigu jie neįtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, kaupiamąsias įmokas, už kitas suteiktas paslaugas (8.8 punktas nustato, kad už kitas suteiktas paslaugas mokesčiai ir įmokos apskaičiuojamos vadovaujantis su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis, o jei šias paslaugas teikia administratorius - pagal šių paslaugų sąmatą), tačiau tokioms avarinės tarnybos paslaugoms pagrįsti ieškovas įrodymų nepateikė, apsiribodamas tik išrašo iš buto sąskaitos (b. l. 8) pateikimu. Toks išrašas nepatvirtina, jog avarinė tarnyba buvo kviesta ir už jos paslaugas būtina atsiskaityti. Ieškovas nepasisakė ar tokie darbai nebuvo įtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, kaupiamąsias įmokas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tą aplinkybę, kad pagal byloje pateiktą Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitą už 2010 metus (b. l. 179-182), priešingai nei teigia ieškovas, nurodyta, kad bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo mokesčio nepriskaičiuota (lentelės 2 lape padėtas brūkšnelis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikė duomenų pagrindžiančių tokių išlaidų buvimo faktą, ieškinys dalyje dėl 25,33 Lt už avarinės tarnybos paslaugas, netenkintinas.

172. Ieškovas taip pat nurodė, kad buvo suteiktos remonto paslaugos ir atsakovė liko neapmokėjusi už šalto vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų remontą 41,86 Lt; už šildymo ir karšto vandens sistemų remontą 148,72 Lt, už staliaus darbus 7,73 Lt; už kitus remonto darbus 10,20 Lt, rūsio valymo darbus 12,22 Lt. Remonto išlaidos patenka į bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir priežiūros išlaidų grupę, tai išlaidos, susijusios su namui išlaikyti ir išsaugoti būtinomis išlaidomis (CK 4.82 str. 3 d.). Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 8 punkte išlaidos namui išlaikyti ir išsaugoti yra suskirstytos į kelias atskiras grupes, t.y. išlaidas už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) – išlaidas už namo bendrojo naudojimo objektų (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), išlaidas už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, jei šie darbai neapmokami iš lėšų, sukauptų pagal šių Nuostatų 8.7 punktą, už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jeigu jie neįtraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą, kaupiamąsias įmokas, už kitas suteiktas paslaugas (8.8 punktas nustato, kad už kitas suteiktas paslaugas mokesčiai ir įmokos apskaičiuojamos vadovaujantis su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis, o jei šias paslaugas teikia administratorius - pagal šių paslaugų sąmatą). Toks pats įmokų apskaičiavimas yra reglamentuotas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintuose butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose, kuriais savo veikloje privalo vadovautis UAB „Naujamiesčio būstas“. Be to, profilaktinio remonto (eksploatavimo) darbų sudėtį nustato Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimu Nr. 1283V patvirtinta Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodika.

18Ieškovas, pagrįsdamas prašomas priteisti išlaidas už šalto vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų remontą 41,86 Lt; už šildymo ir karšto vandens sistemų remontą 148,72 Lt, už staliaus darbus 7,73 Lt; už kitus remonto darbus 10,20 Lt, rūsio valymo darbus 12,22 Lt teismui pateikia sekančius duomenis: vandens maišytuvų, ventilių ir sifono keitimas, 2010 m. vasario mėn. atliktų darbų aktą (b. l. 166 - 167); tualetų valymas 2010 m. kovo mėn. (b. l. 168), pastato nuotekų vamzdyno valymas rankiniu būdu 2010 m. kovo mėn. atliktų darbų aktai, šalto vandens vamzdžio remontas 2010 m. birželio mėn. atliktų darbų aktas, šalto vandens vamzdžio keitimas 2010 m. rugpjūčio mėn. atliktų darbų aktas; išdaužtų stiklų languose keitimas 2010 m. sausio mėn. atliktų darbų aktas, maišytuvų keitimas 2010 m. gegužės mėn. aktas; kanalizacijos stovo remontas 2010 m. birželio mėn., karšto vandens vamzdžio remontas 2010 m. birželio mėn. aktas, elektros instaliacijos remontas 2011 m. vasario mėn. aktas. Langų stiklinimas už 2011 m. vasario mėn., durų pritraukėjo keitimas 2011 m. vasario mėn. aktas. Patikrinęs ieškovo pateiktus dokumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šių darbų atlikimas yra pagrįstas ir tai patvirtina aukščiau išvardinti Atliktų darbų aktai. Šie darbai nepatenka į remonto (eksploatavimo) darbų sudėtį, nustatytą Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimu Nr. 1283V, taip pat nėra duomenų, kad šiems darbams buvo sukauptos lėšos pagal Pavyzdinių nuostatų 8.7 punktą. Ieškovo reikalavimas dėl prašomų priteisti suteiktų paslaugų kiekio, viso 220,73 Lt yra pagrįstas. 3. Ieškovas prašo priteisti 4,37 Lt už didžiųjų atliekų išvežimo darbus. Tokios išlaidos nurodytos 2010-09-30 PVM sąskaitoje - faktūroje už 2010 m. rugsėjo mėn. ir sudaro 3,61 Lt (b. l. 47), kitų duomenų šios paslaugos suteikimui ir dydžiui pagrįsti, nepateikta. Teismas vertina, kad ieškovo pateikti dokumentai neįrodo suteiktų paslaugų fakto. Nepateikti įrodymai apie tokių atliekų išvežimo faktą, kiekį, kokiu pagrindu ieškovas teikė paslaugą. Todėl teismas laiko, jog ieškovas neįrodė šių paslaugų suteikimo ir jų ryšio su namo administravimu. 4. Ieškovas prašo priteisti 216,80 Lt už bendro naudojimo patalpų valymą; už bendrosios nuosavybės administravimą 239,65 Lt; už elektros energijos bendrosioms patalpoms suvartojimą 118,35 Lt; už namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą 86,22 Lt; už namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą 312,85 Lt; už namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo kaupiamąjį fondą 744,27 Lt.

19LR CK 4.82 str. 3 d. įtvirtina butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo valdomai patalpų daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (b. l. 140-150) numato, kad patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrųjų patalpų administravimui paskirta administruojanti įmonė, šiuo atveju atsakovas, turi pareigą kaupti lėšas, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšas, skirtas namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui. Aukščiu nurodyto įstatymo pagrindu, tiek ir šių nuostatų pagrindu ieškovo reikalaujamos namo bendrojo naudojimo patalpų atnaujinimo kaupiamajam fondui lėšos 744,27 Lt pagrįstos ir priteistinos iš atsakovės.

20Byloje pateikti Administravimo nuostatai, kurie numato, kad administravimas, tai kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kuriuos atlieka administratorius, būtinas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui užtikrinti. Jau pagal pateiktų paslaugų rūšis: bendrųjų patalpų valymas, elektros energijos vartojimas bendrosiose patalpose, namo šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimas, spręstina, kad tai išlaidos susiję su tokių patalpų tinkamu naudojimu pagal jų tikslinę paskirtį. Atsakovė nekelia klausimo dėl tokių išlaidų dydžio. Kaip matyti iš pateiktų Nuostatų, yra nustatytas administravimo tarifas, patvirtintas Vilniaus miesto Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos 10 p. Bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo priežiūra, tai namo būklės stebėjimas nuolat, pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendro naudojimo inžinerinių sistemų saugos naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Šilumos sistemų techninė priežiūra, tai sistemos profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, saugaus naudojimo užtikrinimas, avarijų likvidavimas, kitokios techninės priemonės. Kadangi ieškovas, kaip teikianti administravimo paslaugas įmonė, tokias paslaugas teikė ir jų išlaidas paskaičiavo už kiekvieną mėnesį, atsakovė abstrakčiai nurodė, nesutinkanti su tokių išlaidų pagrįstumu, o kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, be to, bendraturčiai privalo solidariai apmokėti išlaidas, susijusias su bendru turtu, skirtas jo išlaikymui ir išsaugojimui bei apmokėti administravimo išlaidas (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 4.86 str. 1 d.), todėl teismas sprendžia, kad ieškovas įrodė aplinkybes apie tokių paslaugų suteikimą ir jų kaštus, įrodė, kad tokios paslaugos buvo suteiktos šio namo bendroms patalpoms, ir turi teisę reikalauti iš turto savininko apmokėti už šią paslaugą, proporcingai jo valdomam patalpų plotui.

21Ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas, kaip pagrįstas, kadangi LR CK 6.37 str. 2 d. numato, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas). LR CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo prašymas teismo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas.

22Apeliacinės instancijos teismas mano esant pagrįsta išspręsti teismo įsakymo panaikinimo klausimą. Pagal CPK 439 str. 5 d. teismas, priėmęs nustatyta tvarka pareikštą ieškinį, nutartimi, kuria išsprendžiamas šio ieškinio priėmimo klausimas, kartu panaikina teismo įsakymą ar jo dalį. Pirmos instancijos teismas 2011-05-09 rezoliucija priėmė ieškovo ieškinį byloje, kurioje anksčiau, 2011-03-17 buvo priėmęs teismo įsakymą (b. l. 23), tačiau gavęs atsakovo prieštaravimus (b. l. 26) ir priėmęs ieškinį, teismo įsakymo nepanaikino. Todėl yra pagrindas priimtą teismo įsakymą panaikinti.

23Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovės 1938,87 Lt, todėl ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos tiek pirmos instancijos teisme, tiek ir apeliacinėje instancijoje. Ieškovas yra sumokėjęs žyminį mokestį už ieškinį 14 Lt (b. l. 2), todėl šis žyminis mokestis priteisiamas iš atsakovės (CPK 93 str.). Nors ieškovas ieškinyje nurodė, kad prašo priteisti ir kitas bylinėjimosi išlaidas (išvardintas), tačiau tokioms išlaidoms pagrįsti duomenų nepateikė (b. l. 31), todėl toks prašymas nesvarstytinas.

24Ieškovas, pateikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo 59 Lt žyminio mokesčio (b. l. 202). Kadangi apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, patenkintų reikalavimų daliai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis, viso 58,16 Lt (CPK 93 str.). Nors apeliantas skunde prašė priteisti ir bylinėjimosi išlaidas 242 Lt už teisines paslaugas, tačiau tokioms paslaugoms pagrįsti duomenų nepateikė. Suteiktų paslaugų detalizacija nereiškia, kad tokias bylinėjimosi išlaidas apeliantas turėjo bei pagrindė jų sumokėjimo faktą. Šioje dalyje prašymas atmestinas, neįrodžius tokių paslaugų buvimo fakto.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 439 str. 5 d., 326 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

26panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-03-17 įsakymą.

27Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

28Ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“, įm. k. ( - ), buveinės adresas ( - ) ieškinį atsakovei I. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) dėl skolos priteisimo, tenkinti iš dalies.

29Priteisti ieškovui UAB ,,Naujamiesčio būstas“ iš atsakovės I. M. 1938,87 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 1938,87 Lt sumos nuo bylos iškėlimo 2011-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,16 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovė yra buto, ( - ) savininkė. Ieškovas laikotarpiu nuo 2008-08-01 iki... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas nepagrindė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. 2012-03-02 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė ir... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ apeliaciniame skunde nurodė, kad... 9. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 13. Kaip matyti iš VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio... 14. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-04-22... 15. Teismas laiko nepagrįstą pirmos instancijos teismo išvadą, kad ieškovo... 16. 1. Ieškovas nurodė, kad atsakovė skolinga per laikotarpį nuo 2008 m.... 17. 2. Ieškovas taip pat nurodė, kad buvo suteiktos remonto paslaugos ir... 18. Ieškovas, pagrįsdamas prašomas priteisti išlaidas už šalto vandens... 19. LR CK 4.82 str. 3 d. įtvirtina butų ir kitų patalpų savininkų pareiga... 20. Byloje pateikti Administravimo nuostatai, kurie numato, kad administravimas,... 21. Ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos... 22. Apeliacinės instancijos teismas mano esant pagrįsta išspręsti teismo... 23. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas patenkintas iš dalies,... 24. Ieškovas, pateikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo 59 Lt žyminio mokesčio... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 439 str. 5 d., 326 str. 1 d. 2 p.,... 26. panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-03-17 įsakymą.... 27. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. kovo 2 d. sprendimą panaikinti ir... 28. Ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“, įm. k. ( - ), buveinės adresas ( -... 29. Priteisti ieškovui UAB ,,Naujamiesčio būstas“ iš atsakovės I. M. 1938,87...