Byla 2KT-76/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Almos Urbanavičienės 2008 m. lapkričio 25 d. nutartimi, kuria Vilniaus apygardos teismas nusišalino nuo ieškovo S. S. atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties nagrinėjimo civilinėje byloje Nr. 3-8374-430/2008, iškeltoje pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei Ž. S. dėl santuokos nutraukimo, ir prašė spręsti klausimą dėl šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. lapkričio 27 d. gauta Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Almos Urbanavičienės 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, kuria Vilniaus apygardos teismo teisėjai nusišalino nuo ieškovo S. S. atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties nagrinėjimo civilinėje byloje Nr. 3-8374-430/2008, iškeltoje pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei Ž. S. dėl santuokos nutraukimo. Šia nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė prašo spręsti klausimą dėl apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos perdavimo kitam apygardos teismui. Nusišalinimo pareiškimas grindžiamas tuo, kad atsakovė Ž. S. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus raštinėje dirba specialiste. Be to, jos tėvas S. P. anksčiau yra dirbęs teisėju šiame teisme.

3Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

4Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodyta norma įtvirtina asmens teisę į tinkamą procesą, o šią teisę įgyvendina aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, civilinę bylą, kurioje kaip dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, perduodamas nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad pagal šią normą byla perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui ne tik tuomet, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, bet ir tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjo padėjėjas, o byla teisminga tam teismui, kuriame jis dirba (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis byloje Nr. 2KT-68, 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis byloje Nr. 2KT-88/2007). Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią tuo atveju, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teismo darbuotojas, kuris su teisingumo vykdymu nėra susijęs tiesiogiai, t.y. ne teisėjas ar teisėjo padėjėjas, teismo nu(si)šalinimo nuo bylos nagrinėjimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis byloje Nr. 2KT-56/2008, CPK 66 str.).

5Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme iškeltos civilinės bylos Nr. 2-8374-430/2008 medžiagos matyti, kad ginčas tarp ieškovo S. S. bei atsakovės Ž. S. vyksta dėl santuokos nutraukimo, santuokos metu įgyto turto padalijimo, nepilnamečio vaiko išlaikymo ir jo gyvenamosios vietos nustatymo. Šioje byloje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. spalio 2 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir atidėjo jam žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo byloje. Dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties ieškovas pateikė atskirąjį skundą.

6Taigi, šioje byloje apeliacine tvarka sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo nesumokėtos žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir ex proprio motu (savo iniciatyva) atidėjo šio mokesčio sumokėjimą. Šis klausimas iš esmės nėra susijęs su atsakovės subjektinėmis teisėmis. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovė apeliacine tvarka su žyminiu mokesčiu susijusį klausimą nagrinėjančiame Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje ilgiau kaip vienerius metus dirba specialiste. Be to, atsakovė ir anksčiau kelerius metus dirbo šio teismo Ūkio skyriuje kitose pareigose. Dar daugiau, jos tėvas S. Pumputis anksčiau ne vienerius metus Vilniaus apygardos teisme dirbo teisėju.

7Atsakovės kelerių metų darbo teisiniai santykiai Vilniaus apygardos teisme, taip pat faktas, kad jos tėvas kelerius metus dirbo teisėju šiame teisme, leidžia spręsti, jog ją pažįsta ar turėtų pažinoti beveik visi teisme dirbantys teisėjai. Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos teismo teisė nagrinėti civilinę bylą, kurioje kaip šalis dalyvauja Ž. S., gali sukelti pagrįstų abejonių dėl šio teismo teisėjų nešališkumo. Siekiant pašalinti abejones dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nešališkumo byloje, yra pagrindas šią apeliacine tvarka nagrinėjamą bylą perduoti nagrinėti kitam – Kauno apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 2 ir 4 d.).

8Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja ir ketvirtąja dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Ieškovo S. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3-8374-430/2008, iškeltoje pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei Ž. S. dėl santuokos nutraukimo, perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai