Byla 2KT-68
Dėl ieškovo Ž. T. ieškinio atsakovui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo Ž. T. 2009 m. rugsėjo 30 d. prašymu dėl ieškovo Ž. T. ieškinio atsakovui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje,

Nustatė

2Ieškovas Ž. T. kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui V. K. dėl be pagrindo įgytų 60 000 Lt grąžinimo ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

3Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nusišalino nuo šio ieškinio nagrinėjimo, motyvuodama tuo, kad atsakovas yra advokatas, kuris verčiasi advokato praktika Alytuje nuo 2000 metų, iki tol yra dirbęs Alytaus rajono apylinkės teismo teisėju, teismo pirmininko pavaduotoju, o teisėja iki 2004 metų taip pat vertėsi advokato praktika Alytaus mieste, dėl ko gali kilti abejonių dėl bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo (CPK 66 str.). Motyvuodamas tuo, kad ieškinį paskyrus nagrinėti kitiems Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjams, anksčiau minėtos aplinkybės taip pat būtų pagrindas jiems nusišalinti nuo ieškinio nagrinėjimo, l. e. Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas Jonas Malinauskas 2009 m. rugsėjo 25 d. perdavė šį ieškinį Kauno apygardos teismui spręsti klausimą dėl ieškinio perdavimo nagrinėti kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

4Ieškovas Ž. T. 2009 m. rugsėjo 30 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu perduoti šį ieškinį nagrinėti kitam ne Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui. Nurodė, kad anksčiau minėtos aplinkybės dėl atsakovo darbinės veiklos leidžia teigti, kad bylos nagrinėjimas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiame teisme gali kelti abejonių dėl teismo nešališkumo, nes šiuose teismuose dirba nemažai Alytaus rajono apylinkės teisme dirbusių teisėjų bei Alytaus mieste dirbusių advokatų. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas didžiausią savo bylų dalį veda Kauno apygardos teisme ir šio teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose. Kadangi ieškovas nesirengia naudotis advokato pagalba, šalių padėtis procese gali būti nelygiavertė. Todėl siekiant pašalinti bet kokias galimas abejones dėl bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo ir užtikrinti teisingą, visapusišką, objektyvų ir operatyvų bylos nagrinėjimą, ieškovas prašė perduoti jo ieškinį nagrinėti kitam ne Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi šį ieškovo prašymą perdavė spręsti Lietuvos apeliaciniam teismui (CPK 35 str. 2 d.).

6Prašymas netenkintinas.

7Teismas, priimtą savo žinion bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 straipsnyje nurodytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui (CPK 34 str. 1 d.). Tai reiškia, kad civilinę bylą iškėlęs teismas, į kurį su ieškiniu kreipėsi ieškovas, paprastai turi iš esmės išnagrinėti prisiimtą bylą. Kartu civilinio proceso teisės normos nustato atvejus, kai byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam tos pačios pakopos teismui. Tokia situacija galima tuomet, kai išanalizavus konkrečios bylos faktines aplinkybes, padaroma išvada, kad kitame teisme byla bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, arba kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas ar jo artimasis giminaitis, o byla teisminga teismui, kuriame šis teisėjas dirba, arba, kai nušalinus teisėjus, jų pakeisti tame teisme negalima (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 35 str. 1, 4 d.). Taigi CPK 35 straipsnio antrojoje dalyje nurodyti teisės subjektai turi teisę, siekiant bylos išnagrinėjimo operatyvumo ir ekonomiškumo, perduoti bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, tačiau tik esant konkretiems faktiniams duomenims, patvirtinantiems bylos perdavimo pagrindo buvimą. Šiais atvejais dėl bylos perdavimo iš apylinkės teismo, kuriam ji teisminga, kitam apylinkės teismui, sprendžia apygardos teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o dėl bylos perdavimo iš apylinkės teismo kitos apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, sprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 35 str. 2 d.).

8Ieškovas Ž. T. prašymą perduoti jo ieškinį nagrinėti ne Kauno apygardos, o kitos apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui, taip siekiant teisingo, visapusiško, objektyvaus ir operatyvaus bylos išnagrinėjimo, motyvuoja tuo, kad dėl atsakovo darbinės veiklos bylos nagrinėjimas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiame teisme gali kelti abejonių dėl teisėjų nešališkumo, nes šiuose teismuose dirba nemažai Alytaus rajono apylinkės teisme dirbusių teisėjų bei Alytaus mieste dirbusių advokatų. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas didžiausią savo bylų dalį veda Kauno apygardos teisme ir šio teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose. Taigi iš šio prašymo turinio matyti, kad ieškovas abejoja Kauno apygardos teismo teisėjų ir šio teismo teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjų galimybe išlikti nešališkiems nagrinėjant šią bylą. Todėl pagal savo turinį šis ieškovo prašymas yra laikytinas nušalinimo pareiškimu.

9Sprendžiant, ar ieškovo pareikštas prašymas yra pagrįstas ir Kauno apygardos teismo teritorijoje esantys apylinkės teismo bei šio apygardos teismo teisėjai galėtų būti suinteresuoti bylos baigtimi, reikia atsižvelgti į asmens, dėl kurio interesų prašoma perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, teisinį statusą, procesinę padėtį, bylos nagrinėjimo dalyką, stadiją, išanalizuoti šio asmens ir bylą nagrinėjančio teismo teisėjų galimą tarpusavio ryšį, šio ryšio tikėtinumą ir artumą, kitas konkrečias faktines aplinkybes, kurios gali būti reikšmingos konkrečiu atveju, taip pat į tai, ar tenkinus tokį prašymą, nebus pažeistos kitų dalyvaujančių byloje asmenų teisės ir teisėti interesai. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja A. Sakalauskienė 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nusišalino nuo šio ieškinio nagrinėjimo, motyvuodama tuo, kad atsakovas yra advokatas, kuris verčiasi advokato praktika Alytuje nuo 2000 metų, iki tol yra dirbęs Alytaus rajono apylinkės teismo teisėju, teismo pirmininko pavaduotoju, o teisėja iki 2004 metų taip pat vertėsi advokato praktika Alytaus mieste, dėl ko gali kilti abejonių dėl bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo (CPK 66 str.). Motyvuodamas tuo, kad ieškinį paskyrus nagrinėti kitiems Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjams, anksčiau minėtos aplinkybės taip pat būtų pagrindas jiems nusišalinti nuo ieškinio nagrinėjimo, l. e. Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas J. Malinauskas 2009 m. rugsėjo 25 d. perdavė šį ieškinį Kauno apygardos teismui spręsti klausimą dėl ieškinio perdavimo nagrinėti kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui. Taigi darytina išvada, kad Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjai nusišalino nuo šio ieškinio nagrinėjimo. Ieškovo abejonės dėl visų kitų Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjų galimo šališkumo yra grindžiamos iš esmės tuo, kad šiuose teismuose dirba nemažai Alytaus rajono apylinkės teisme dirbusių teisėjų bei Alytaus mieste dirbusių advokatų, o atsakovas didžiausią savo bylų dalį veda Kauno apygardos teisme ir šio teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose. Taigi ieškovo argumentai yra prielaidų pobūdžio, nepagrįsti jokiais įrodymais, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog visi be išimties Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjai yra susiję su atsakovu tokiais ryšiais, dėl kurių gali kilti abejonių dėl teisėjų galimybės likti nešališkiems šioje byloje. Atsižvelgiant į tai, iš byloje esančių duomenų daryti išvadą apie visų kitų Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjų galimą šališkumą nėra pagrindo. Nesant pagrindo tenkinti ieškovo prašymą dėl ieškinio perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, bei atsižvelgiant į tai, kad Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjai nusišalino nuo šio ieškinio nagrinėjimo, bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje, klausimas perduotinas spręsti Kauno apygardos teismo pirmininkui (CPK 35 str. 2 d.. 34 str. 2 d. 3 p., 3 str. 6 d.). Kartu išaiškintina, kad jeigu atskirais atvejais iš konkrečių faktinių aplinkybių gali būti numanomas artimas konkretaus advokato ir teisėjo ryšys, kuris gali sukelti pagrįstų abejonių teisingumą vykdančio teisėjo objektyviu ir subjektyviu nešališkumu, dalyvaujantys byloje asmenys CPK VI skyriaus nustatyta tvarka konkrečiam bylą nagrinėjančiam teisėjui, o ne visiems šio teismo teisėjams, gali reikšti motyvuotą nušalinimą (CPK 68 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio antrąja dalimi, 69 straipsniu, 3 straipsnio šeštąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti ieškovo Ž. T. 2009 m. rugsėjo 30 d. prašymą dėl ieškovo Ž. T. ieškinio atsakovui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje.

12Perduoti ieškovo Ž. T. ieškinio atsakovui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui, esančiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje, klausimą spręsti Kauno apygardos teismo pirmininkui.

Ryšiai