Byla 2S-977-460/2020
Dėl darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo O. G. (O. G.) (apeliantas) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo O. G., atstovaujamo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ dėl darbo užmokesčio priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus su ieškiniu, juo prašo priteisti iš atsakovės 930,33 Eur nesumokėto darbo užmokesčio ir netesybas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 147 straipsnio 2 dalį. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutartimi priimtas ieškovo O. G. ieškinys atsakovei UAB „Vlantana“ dėl darbo užmokesčio priteisimo.

72.

8Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo: 1) ieškinį atmesti; išreikalauti iš Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įrodymus, kad ieškovas yra sumokėjęs 150 Eur nario mokestį; jei mokestis buvo mokėtas grynais pinigais, išreikalauti išrašą iš kasos knygos nario mokesčio sumokėjimo faktui patvirtinti; panaikinti teismo 2020 m. kovo 3 d. nutartimi atsakovei nustatytus įpareigojimus pateikti dokumentus kaip perteklinius bei pasiūlyti ieškovą atstovaujantiems Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovams susipažinti su prijungtos darbo ginčų komisijos bylos Nr. APS-115-20435 medžiaga; priteisti iš ieškovo visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinė byla perduota Klaipėdos rajono rūmams.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. gegužės 28 d. nutartimi nustatytas ieškovui 7 (septynių) dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, nutarties motyvuojamoje dalyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti. Išaiškinta, kad iki nustatyto termino neįvykdžius teismo įpareigojimų ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Pagrindiniai teismo argumentai:

144.1.

15Teismas iš ieškinio turinio nustatė, kad ieškovas nesutinka su individualaus ginčo darbo byloje jo atžvilgiu DGK priimtu sprendimu, prašo priteisti jam iš atsakovės 930,33 Eur nesumokėto darbo užmokesčio ir netesybas, tačiau nedetalizuoja, už kokį laikotarpį susidariusi galima nepriemoka, kaip ji yra paskaičiuota, iš ko susideda, t. y. ieškovas nurodo skaičius be jokio to faktinio pagrindimo, taip pat neįvardija prašomų priteisti netesybų dydžio, jų apskaičiavimo

164.2.

17Teismas nustatė, kad prie ieškinio pridėti ne valstybine lietuvių kalba surašyti dokumentai, tai neatitinka CPK 113 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

184.3.

19Teismas laiko ieškinio trūkumu ir tai, jog nėra pateikta įrodymų, jog ieškovas atitinka reikalavimus būti Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu. Teismas konstatavo, kad turi būti pateikti aiškūs, konkretūs duomenys apie ieškovo teisėtą atstovavimą teisme Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos vardu, o būtent duomenys, kad ieškovas tiek ieškinio pateikimo metu, tiek šiuo metu būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų būtent keleivių ir krovinių pervežimo srityje, įrodymus apie 150,00 Eur nario mokesčio sumokėjimą bei nario anketą, kas ir suponuoja jo teisę būti būtent Lietuvoje veikiančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu ir būti jos atstovaujamu.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

212.

22Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartį, nurodyti skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, išreikalauti iš atsakovo standartinius ir privalomus darbo bylose įrodymus, pagal kuriuos ieškovas tikslins ieškinio dalyką. Pagrindiniai argumentai:

235.1.

24Ieškovo pateikti detalizuoti duomenys, nurodytos aplinkybės bei įrodymai yra pakankami Ieškinio pareiškimo stadijoje, ypač atsižvelgiant į tai, jog ieškovas nurodė, kad ieškinio reikalavimas bus tikslinamas, išreikalavus reikalingą duomenų dalį iš atsakovės.

255.2.

26Už įvairių dokumentų, kurie gali būti panaudoti kaip rašytiniai įrodymai, tvarkymą yra atsakingas darbdavys, todėl ieškinio priėmimo stadijoje teismai turėtų sudaryti realias galimybes silpnesniajai santykio šaliai kreiptis į teismą.

275.3.

28Teismas netinkamai aiškina Profesinių sąjungų įstatymo 2 str. ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įstatų 1.1.p. nuostatas, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nebeturi teisės atstovauti ir ginti savo profsąjungos nario darbo teisių, kurios buvo pažeistos jam dirbant pagal darbo sutartį Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje UAB „Vlantana“.

293.

30Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti. Pagrindiniai argumentai:

316.1.

32Teismas teisėtai ir pagrįstai pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje nedetalizuoja, už kokį laikotarpį susidariusi galima 930,33 Eur nepriemoka, kaip ji yra paskaičiuota, iš ko susideda, t. y. ieškovas nurodo skaičius be jokio to faktinio pagrindimo, taip pat neįvardija prašomų priteisti netesybų dydžio, jų apskaičiavimo.

336.2.

34Teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti ne valstybine lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimus.

356.3.

36Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nėra tinkama ieškovo atstovė.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

394.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

415.

42Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria nustatyti jau priimto ieškinio trūkumai, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

436.

44CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

457.

46Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes darbo bylose ieškinio trūkumai yra šalinami parengiamajame teismo posėdyje, o teismo vaidmuo turi būti aktyvus. Skundžiama teismo nutartimi įrodinėjimo našta buvo nepagrįstai nuo atsakovės perkelta ieškovui, nes pats ieškovas visų duomenų neturi. Visa tai apriboja ieškovo teisę į teisminę gynybą.

478.

48Įstatymas numato ieškovui pareigą ieškinyje nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, tai yra aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą bei suformuluoti ieškinio dalyką, tai yra ieškovo materialinį teisinį reikalavimą atsakovui (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Be to, prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų (CPK 135 straipsnio 2 dalis).

499.

50Teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų (CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

5110.

52CPK 138 straipsnyje nustatyta, kad jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami šio Kodekso nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įpareigojimas šalinti ieškinio trūkumus tuo atveju, kada pateiktas ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui, neatitiktų šio instituto paskirties. Tokio pobūdžio klausimai turėtų būti sprendžiami ne per trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 straipsnio 4 dalis), bet parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Tuo tikslu įtvirtinta galimybė parengiamojo teismo posėdžio metu, iškvietus šalis, jas apklausti, siekiant išsiaiškinti ginčo esmę, visiškai suformuluoti šalių reikalavimų ir atsikirtimų turinį. Taigi iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai netinkamai suformulavus ieškinio dalyką ar pagrindą, apskritai iš pareikšto ieškinio neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010; 2013 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2013, 2016 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-313/2016).

5311.

54Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 930,33 Eur nesumokėto darbo užmokesčio ir netesybas. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė nutraukdama darbo sutartį, pilnai neatsiskaitė su ieškovu, kadangi laikotarpiu nuo 2019 m.-balandžio mėn. iki 2019 m. liepos mėn. ieškovui nesumokėjo darbo užmokesčio ir dienpinigių - 795,00 Eur. Ieškovo nurodytos sumos buvo detalizuotos. Ieškinyje paaiškinta, jog šios sumos apskaičiuotos remiantis vairuotojo kortelės duomenimis ir kartu su ieškiniu pateikta suvestinė, kurioje atsispindi nurodytų sumų apskaičiavimo tvarka. Nors ieškinyje nėra nurodomas konkretus prašomų priteisti netesybų dydis, tačiau netesybų dėl pavėluotai sumokėtų su darbo santykiais susijusių sumų apskaičiavimo tvarka yra detaliai reglamentuota Darbo kodekso 147 straipsnio 2 dalyje, kuria prašo remtis ieškovas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad paminėti ieškinio formos ir turinio trūkumai nelaikytini esmine kliūtimi tęsti civilinės bylos nagrinėjimą atliekant parengiamuosius veiksmus.

5512.

56Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovo reikalavimo pagrįstumas ir šį reikalavimą pagrindžiančių įrodymų pakankamumas nėra sprendžiamas ieškinio priėmimo metu, ar tik jį priėmus bei neatlikus iš esmės jokių procesinių veiksmų, todėl vien galbūt nepakankamas ieškovo paaiškinimų ir kitų įrodymų pateikimas negali būti vertinamas kaip procesinio pobūdžio ieškinio trūkumai. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, t. y. sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę įgyvendina laikydamasis procesinių įstatymų nustatytos tvarkos, todėl teismas neturi pagrindo reikalauti, kad ieškovas, jau paduodamas ieškinį, pateiktų įrodymus, kurie ne tik patvirtintų ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes, bet ir įrodytų teisę į ieškinio patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009).

5713.

58Pirmosios instancijos teismas taip pat įpareigojo ieškovą pateikti teismui tinkamai patvirtintų kai kurių ieškinio priedų vertimus į lietuvių kalbą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal CPK 113 straipsnio 3 dalies nuostatas visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba, išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Susipažinus su ieškinio priedais matyti, jog kai kurie dokumentai yra lietuvių kalba ir tik dalis dokumentų yra nevalstybine kalba. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, siekiant užtikrinti proceso ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentracijos principų tinkamą įgyvendinimą, vien tokio pobūdžio ieškinio trūkumas šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomas esmine kliūtimi pradėti / tęsti procesą. Pažymėtina, kad ieškinio priedų turinys gali būti nustatytas pasirengimo bylos nagrinėjimui metu apklausiant šalis, esant poreikiui įpareigojant ieškovą pateikti atitinkamų dokumentų vertinimą į valstybinę kalbą. Neišvertus kai kurių dokumentų, jų galima nevertinti ir jais nesivadovauti.

5914.

60Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas ir nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nebeturi teisės atstovauti ieškovui po darbo sutarties nutraukimo, nors darbuotojo teisės buvo pažeistos jam dirbant pagal darbo sutartį atsakovės įmonėje. Teismas nepagrįstai nurodo, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga gali ginti savo nario interesus tik tuo atveju, jeigu jis po atleidimo iš UAB „Vlantana“ būtų įsidarbinęs Lietuvoje ir dirbtų keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

6115.

62CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme pagal pavedimą gali atstovauti profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams darbo teisinių santykių bylose. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

6316.

64Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad vesti bylas teisme yra įgaliotas profesinės sąjungos vienašmenis valdymo organas ir atstovas pagal pavedimą - darbuotojas, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Teismui su ieškiniu pateikti ieškovo pasirašyti įgaliojimai P. G. ir R. K. pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kur išreikšta jo valia būti atstovaujamam, nario anketa, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos tarybos posėdžio protokolas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo narystė Lietuvos vežėjų profesinėje sąjungoje būtų pasibaigusi. Kitas aspektas tas, jog nėra pagrindo šioje nagrinėjamoje byloje analizuoti įstojimo į profesinę sąjungą peripetijų ir vertinti, ar sumokėtas nario mokestis bei kitus įstojimo procedūrinius klausimus. Bylos duomenys patvirtina, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga ieškovą laiko savo teisėtu nariu, to pakanka narystei nustatyti. Be to, narystės (ne)teisėtumo klausimas jau pačios profsąjungos ir jos nario santykių klausimas.

6517.

66Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad būtina ieškovo, kaip profesinės sąjungos nario, teisėto atstovavimo šioje byloje sąlyga yra įsidarbinimas keleivių ir krovinių pervežimo srityje Lietuvoje po darbo sutarties su atsakove nutraukimo. Pažymėtina, kad šioje byloje pareikštu ieškiniu yra reiškiamas reikalavimas dėl galbūt pažeistų ieškovo teisių gynimo darbo santykių su atsakove laikotarpiu bei netinkamo atsiskaitymo su darbuotoju jo darbo sutarties nutraukimo dieną. Vadinasi, šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, ar šiuo metu ieškovas yra įsidarbinęs keleivių ir krovinių pervežimo srityje. Kitas aspektas tas, jog ta aplinkybė, kad ieškovas tapo Lietuvos vežėjų profesinė sąjungos nariu po darbo santykių nutraukimo su atsakove, nepanaikina / neapriboja ieškovui teisės būti ginamam Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovų, nes ginčas vyksta dėl galbūt nesumokėto darbo užmokesčio, kai ieškovas pagal darbo sutartį, turėdamas darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbo Lietuvoje (atsakovės įmonėje) ir dirbo keleivių ir krovinių pervežimo srityje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priešingas esamos situacijos teisinis vertinimas nebūtų suderinamas su tinkamu ieškovo teisės į teisminę gynybą įgyvendinimu bei nepagrįstai apribotų ieškovo galimybę CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu darbo bylą vesti per profesinę sąjungą. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti duomenis, kad nutraukęs darbo santykius su atsakove, ieškovas įsidarbino Lietuvoje ir dirbą keleivių ir krovinių pervežimo srityje.

6718.

68Apibendrindamas nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovas suformulavo ieškinio dalyką, t. y. pareiškė reikalavimą dėl 930,33 Eur nesumokėto darbo užmokesčio ir netesybų priteisimo (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Ieškovas ieškinyje nurodė ir faktinį pagrindą, kuriuo yra grindžiami jo ieškinio reikalavimai, t. y. galbūt netinkamas su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimas laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2019 m. liepos mėn. (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kartu su ieškiniu ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kuriais jis įrodinėja ieškinio faktinį pagrindą sudarančias aplinkybes, taip pat ieškinyje pareiškė prašymą dėl duomenų išreikalavimo (CPK 135 straipsnio 2 dalis). Be to, ieškinys pareikštas tinkamo ieškovo atstovo, t. y. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai nelaikytini esminiais ir gali būti pašalinti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, todėl tai nesudaro pakankamo pagrindo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą.

6919.

70Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

7120.

72Apeliantas skunde prašo nurodyti skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje. Ši prašymas negali būti svarstomas, nes byla iš esmės nagrinėjama pirmosios instancijos teisme ir parengiamojo posėdžio skyrimas yra jo kompetencija.

7321.

74Apeliantas skunde prašo išreikalauti iš atsakovės standartinius ir privalomus darbo bylose įrodymus, pagal kuriuos ieškovas tikslins ieškinio dalyką. Pasikartotina, kad ir šis prašymas nesvarstytinas, nes tai nėra atskirojo skundo dalykas, be to, tai pirmosios instancijos teismo kompetencija. Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai, dar neperdavę civilinės bylos Klaipėdos rajono rūmams, 2020 m. kovo 3 d. nutartimi buvo nustatę atitinkamus reikalavimus / įpareigojimus atsakovei dėl duomenų pateikimo. Į tai atsižvelgtina.

7522.

76Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad pirmosios instancijos teismas ne iki galo tinkamai taikė trūkumų šalinimo institutą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir, kadangi Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. kovo 3 d. nutartimi ieškinys buvo priimtas (civilinė byla Nr. 2-1322-1067/2020), byla perduotina pirmosios instancijos teismui tolesniam nagrinėjimui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, CPK 339 straipsnis).

77Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

78panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo O. G. (O. G.)... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus su... 7. 2.... 8. Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašo: 1) ieškinį atmesti;... 9. 3.... 10. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. gegužės 18 d.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2020 m. gegužės 28 d.... 14. 4.1.... 15. Teismas iš ieškinio turinio nustatė, kad ieškovas nesutinka su... 16. 4.2.... 17. Teismas nustatė, kad prie ieškinio pridėti ne valstybine lietuvių kalba... 18. 4.3.... 19. Teismas laiko ieškinio trūkumu ir tai, jog nėra pateikta įrodymų, jog... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 2.... 22. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 23. 5.1.... 24. Ieškovo pateikti detalizuoti duomenys, nurodytos aplinkybės bei įrodymai yra... 25. 5.2.... 26. Už įvairių dokumentų, kurie gali būti panaudoti kaip rašytiniai... 27. 5.3.... 28. Teismas netinkamai aiškina Profesinių sąjungų įstatymo 2 str. ir Lietuvos... 29. 3.... 30. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo skundą atmesti.... 31. 6.1.... 32. Teismas teisėtai ir pagrįstai pažymėjo, kad ieškovas ieškinyje... 33. 6.2.... 34. Teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti ne valstybine lietuvių kalba... 35. 6.3.... 36. Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nėra tinkama ieškovo atstovė.... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. 4.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 41. 5.... 42. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 43. 6.... 44. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 45. 7.... 46. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė... 47. 8.... 48. Įstatymas numato ieškovui pareigą ieškinyje nurodyti faktinį ieškinio... 49. 9.... 50. Teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios... 51. 10.... 52. CPK 138 straipsnyje nustatyta, kad jeigu ieškinys neatitinka CPK 135... 53. 11.... 54. Šioje byloje pareikštu ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės... 55. 12.... 56. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovo reikalavimo... 57. 13.... 58. Pirmosios instancijos teismas taip pat įpareigojo ieškovą pateikti teismui... 59. 14.... 60. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismas netinkamai aiškino Lietuvos... 61. 15.... 62. CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad fiziniams asmenims teisme... 63. 16.... 64. Nagrinėjamu atveju ieškinį ieškovo vardu teismui pateikė Lietuvos... 65. 17.... 66. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios... 67. 18.... 68. Apibendrindamas nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 69. 19.... 70. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos priimtos teismo nutarties... 71. 20.... 72. Apeliantas skunde prašo nurodyti skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo... 73. 21.... 74. Apeliantas skunde prašo išreikalauti iš atsakovės standartinius ir... 75. 22.... 76. Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad... 77. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 78. panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. gegužės 28 d. nutartį....