Byla 2-6012-56/2011
Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, tretysis asmuo UAB ,,Martonas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Petras Jaržemskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB ,,Kemi Service“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Kemi Service“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, tretysis asmuo UAB ,,Martonas“,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Kemi Service“ su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti, kaip neatitinkantį Viešųjų pirkimų įstatymų reikalavimų, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijos nutarimą atmesti UAB ,,Kemi Service“ pasiūlymą, pateiktą automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo konkursui, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kuris yra nurodomas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 20 d. pranešime UAB ,,Kemi Service“; panaikinti, kaip neatitinkančius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje įrašytas vienintelis UAB ,,Martonas“ pasiūlymas ir atsakovo sprendimą sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB ,,Martonas“, kurie yra nurodomi atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 20 d. pranešime UAB ,,Kemi Service“; išreikalauti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rašytinius įrodymus. Ieškinyje ieškovas suformulavo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo viešo konkurso būdu procedūras ir atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų pirkimų komisijos sprendimo sudaryti paslaugų sutartį su UAB ,,Martonas“ vykdymą.

3Nurodo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Ieškovas siekia tapti konkurso nugalėtoju, nes yra pajėgus teikti perkamas paslaugas, todėl tokia priemonė byloje yra reikalinga, nes nesustabdžius pirkimo tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Martonas“ būtų sudaryta paslaugų teikimo sutartis, dėl ko ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba taptų neįmanoma. Ieškovo nuomone tai svarbu ir viešojo intereso aspektu, nes ieškovo pasiūlyta kaina yra galimai mažesnė nei UAB ,,Martonas“ pasiūlymo kaina, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrinta galimybė ateityje siekti racionalaus biudžeto lėšų panaudojimas perkant paslaugas už mažesnę kainą nei siūlo tretysis asmuo UAB ,,Martonas“.

4Prašymas netenkintinas.

5Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimo (tuo atveju, jei jis bus patenkintas) įvykdymą.

6Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato teismo teisę stabdyti viešo pirkimo procedūras, siekiant užtikrinti tiekėjo interesų teisminę gynybą bei galimo teismo sprendimo vykdymą. Pagal bendrus principus, įtvirtintus LR Civilinio proceso kodekse, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, juo labiau, kad ir Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalį bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalį reikalauja, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis būtent ekonomiškumo principu. Teismas pažymi, kad teisiniai santykiai, kylantys iš viešųjų pirkimų, yra neatsiejamai susiję su viešuoju interesu, todėl sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokio pobūdžio bylose, ypač griežtai turi būti laikomasi Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei to pasėkoje įvertinama, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas (ginant vieno iš viešojo pirkimo konkurso dalyvių interesus) nepažeis tam tikros visuomenės dalies (viešojo) intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis. Teismo pareiga užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, kurios pažeidžia ar gali pažeisti viešą interesą.

7Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos paskelbtas viešasis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas atvirojo konkurso būdu susijęs su Nacionalinės mokėjimo agentūros kasdiene veikla ir yra skirtas tinkamo ir techniškai tvarkingo transpoto priemonių naudojimo užtikrinimui, taip pat darbuotojų kurie jomis naudojasi saugumo užtikrinimu, nes naudojimasis techniškai netvarkinga transporto priemone gali sąlygoti ne tik transporto priemonės sugadinimą bet ir sukelti ja besinaudojančio asmens sveiktos sužalojimus ar net sąlygoti mirtį, taip pat įgalina užtikrinti institucijos veiklą, jos darbo veiklos nepertraukiamumą, o tai yra viešasis interesas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi pažeisti viešo intereso, visų pirma turi būti užtikrinta viešo intereso apsauga ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Sustabdžius pirkimo procedūras bei uždraudus sudaryti pirkimo sutartį ir nustatytu terminu nepanaudojus biudžeto lėšų, viešasis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas atvirojo konkurso būdu gali būti nukeltas ilgesniam laikui, dėl ko atsakovas patirs nuostolius, todėl, sustabdžius aukščiau paminėto viešojo pirkimo procedūrų tolesnį vykdymą ir tuo apribojus galimybes tinkamai vykdyti atsakovui pavestas funkcijas, būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su atsakovui pavestų funkcijų įgyvendinimu ir prieštarutų ekonomiškumo principui (CPK 7 str.). Kita vertus, jeigu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, kurį vėlesniu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje pripažinus neteisėtai laimėjusiu viešąjį konkursą, ieškovas turėtų teisę reikalauti jo nuostolių atlyginimo (VPĮ 93 str.) Taip būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrinamas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimas (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.).

9Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas mano, kad netikslinga tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl jis atmestinas.

10Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 144 straipsniu, 290-291 straipsniais

Nutarė

11Ieškovo UAB ,,Kemi Service“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai