Byla 2-2072/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kemi service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-6012-56/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kemi Service“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimo neteisėtais, tretysis asmuo – UAB ,,Martonas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su perkančiosios organizacijos veiksmų pripažinimu neteisėtais.

5Pagal atskirąjį skundą sprendžiama, ar teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal pareikštus reikalavimus viešųjų pirkimų byloje.

6Ieškovas UAB ,,Kemi Service“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą ir prašė panaikinti kaip neatitinkantį Viešųjų pirkimų įstatymų reikalavimų atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijos nutarimą atmesti UAB ,,Kemi Service“ pasiūlymą, pateiktą automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo konkursui, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kuris yra nurodomas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 20 d. pranešime UAB ,,Kemi Service“; panaikinti kaip neatitinkančius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje įrašytas vienintelis UAB ,,Martonas“ pasiūlymas ir atsakovo sprendimą sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB ,,Martonas“, kurie yra nurodomi atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 20 d. pranešime UAB ,,Kemi Service“; išreikalauti iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rašytinius įrodymus. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas 2011 m. kovo 23 d. paskelbė, kad atsakovas atviro konkurso būdu numato pirkti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Ieškovas Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašo nustatyta tvarka ir terminais pateikė pasiūlymą teikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Atsakovas pateikė ieškovui prašymus dėl duomenų patikslinimo, į kuriuos ieškovas atsakė dviem raštais. 2011 m. gegužės 20 d. atsakovas informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija nutarė atmesti ieškovo pasiūlymą bei nurodė, kad paslaugų teikimo sutartį nuspręsta sudaryti su UAB „Martonas“, kuris, atmetus ieškovo pasiūlymą, liko vienintelis konkurso dalyvis.

7Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo viešo konkurso būdu procedūras ir atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimo sudaryti paslaugų sutartį su UAB ,,Martonas“ vykdymą. Nurodė, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Ieškovas siekia tapti konkurso nugalėtoju, nes yra pajėgus teikti perkamas paslaugas, todėl tokia priemonė byloje yra reikalinga, nes nesustabdžius pirkimo tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Martonas“ būtų sudaryta paslaugų teikimo sutartis, dėl ko ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba taptų neįmanoma. Ieškovo nuomone, tai svarbu ir viešojo intereso aspektu, nes ieškovo pasiūlyta kaina yra galimai mažesnė, nei UAB ,,Martonas“ pasiūlymo kaina, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrinta galimybė ateityje siekti racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo perkant paslaugas už mažesnę kainą, nei siūlo tretysis asmuo UAB ,,Martonas“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 15 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad atsakovo paskelbtas viešasis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas atvirojo konkurso būdu susijęs su atsakovo kasdiene veikla ir yra skirtas tinkamo ir techniškai tvarkingo transporto priemonių naudojimo užtikrinimui, taip pat darbuotojų, kurie jomis naudojasi, saugumo užtikrinimu, nes naudojimasis techniškai netvarkinga transporto priemone gali sąlygoti ne tik transporto priemonės sugadinimą, bet ir sukelti ja besinaudojančio asmens sveikatos sužalojimus ar net sąlygoti mirtį, taip pat įgalina užtikrinti institucijos veiklą, jos darbo veiklos nepertraukiamumą, o tai yra viešasis interesas. Teismas pažymėjo, kad sustabdžius pirkimo procedūras bei uždraudus sudaryti pirkimo sutartį ir nustatytu terminu nepanaudojus biudžeto lėšų, viešasis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimas atvirojo konkurso būdu gali būti nukeltas ilgesniam laikui, dėl ko atsakovas patirs nuostolius, todėl, sustabdžius aukščiau paminėto viešojo pirkimo procedūrų tolesnį vykdymą ir tuo apribojus galimybes tinkamai vykdyti atsakovui pavestas funkcijas, būtų pažeistas viešasis interesas, susijęs su atsakovui pavestų funkcijų įgyvendinimu ir prieštarautų ekonomiškumo principui. Be to teismas pažymėjo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, kurį vėlesniu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje pripažinus neteisėtai laimėjusiu viešąjį konkursą, ieškovas turėtų teisę reikalauti jo nuostolių atlyginimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kemi service“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Ieškovas neneigia, kad pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės yra viešasis interesas, tačiau viešasis interesas teismo nurodytu aspektu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pažeistas.

132) Viešai skelbiama informacija, kad atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra buvo sudaręs automobilių remonto ir paslaugų teikimo sutartį, kuri galiojo nuo 2009 m. gegužės 14 d. iki 2011 m. gegužės 14 d. Paslaugų viešojo pirkimo konkursas buvo organizuojamas taip, kad paslaugų sutartį buvo galima sudaryti praėjus daugiau nei vienam mėnesiui nuo ankstesnės sutarties pasibaigimo. Vadinasi pasibaigus ankstesnei sutarčiai atsakovas dėl netinkamo pirkimo organizavimo jau yra toje padėtyje, kad paslaugų pirkimo sutarties sudarymas yra nukeltas ilgesniam laikui. Taigi dėl netinkamo pirkimo organizavimo viešasis interesas jau nebuvo užtikrinamas bei atsakovas turėjo būtinybę imtis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) numatytų veiksmų dar iki ieškovo ieškinio pareiškimo, nes ankstesnė sutartis jau nebegaliojo. VPĮ perkančiajai organizacijai suteikia kompetenciją operatyviai spręsti paslaugų pirkimo klausimą, esant tokiai būtinybei. Su tokia būtinybe atsakovas susidūrė nepriklausomai nuo ieškovo teikiamo ieškinio.

143) Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukurtų sunkias pasekmes, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba iš esmės būtų apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

15Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad 2011 m. birželio 28 d. tarp atsakovo ir UAB „Martonas“ buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS9-52. VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta, kad viešasis pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas sustabdyti pirkimo procedūras bei pirkimo sutarties pasirašymą negali būti tenkinamas, nes minėti veiksmai jau yra atlikti (viešojo pirkimo sutartis pasirašyta, pirkimo procedūra baigta).

16Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Martonas“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo trečiojo asmens naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171) Atsakovas su trečiuoju asmeniu 2011 m. birželio 28 d. pasirašė paslaugų teikimo sutartį. Vadovaujantis VPĮ nuostatomis, laikytina, kad po viešojo pirkimo sutarties pasirašymo pirkimo procedūros pasibaigia, todėl ieškovo prašymo sustabdyti ginčijamų pirkimo procedūros metu priimtų sprendimų vykdymą įgyvendinimas po pirkimo procedūrų pabaigos yra neįmanomas ir negali būti tenkinamas. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas šioje byloje ieškovo interesų teisminės gynybos iš esmės neapsunkina ir nepadaro neįmanoma, nes tuo atveju, jeigu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ir konkurso laimėtojas būtų pripažintas laimėjusiu konkursą neteisėtai, ieškovas turėtų teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.

182) Naujos automobilių remonto paslaugų teikimo sutarties pasirašymas (2011 m. birželio 28 d.) įvyko praėjus daugiau nei mėnesiui nuo ankstesnės sutarties pasibaigimo ne dėl netinkamo konkurso organizavimo, bet dėl ieškovo veiksmų, kuriais buvo vilkinamos viešo pirkimo procedūros. Viešo pirkimo procedūrų metu ieškovas delsė pateikti išsamius pirkimo dokumentuose nustatytus duomenis ir informaciją, todėl atsakovas du kartus nustatė ieškovui papildomą terminą trūkstamų dokumentų pateikimui, dėl ko užsitęsė dalyvių pasiūlymų įvertinimo procedūra. Be to, dėl ieškovo pareikštų pretenzijų atsakovas du kartus stabdė pirkimo procedūrą ir atidėjo naujos paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo datą. Pažymėtina, kad ieškovas nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių teiginį, kad atsakovas netinkamai organizavo pirkimą ir dėl to paslaugų pirkimo sutarties pasirašymas buvo nukeltas.

193) Ieškovas nepagrįstai vertina kaip lygiavertes pasekmes viešo pirkimo procedūros užsitęsimą, dėl kurio atsakovui reikiamos paslaugos teikimas nebuvo užtikrintas daugiau nei vieną mėnesį, ir viešo pirkimo procedūrų sustabdymą, atidedant paslaugų pirkimo sutarties pasirašymą, kol bus išnagrinėta civilinė byla. Atsižvelgiant į teismų užimtumą, civilinės bylos nagrinėjimas gali užsitęsti dvejus metus, kas reiškia, kad atsakovui visą šį laikotarpį nebus užtikrintas reikiamos paslaugos teikimas, nustatytu terminu nebus panaudotos biudžeto lėšos. Dėl to atsakovas patirtų neproporcingai didelius nuostolius ir būtų pažeistas viešasis interesas. .

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

22Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai.

23VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011).

24Ieškovas UAB „Kemi service“ ieškiniu prašė teismo pripažinti atsakovo nutarimą atmesti ieškovo pateiktą viešojo pirkimo pasiūlymą negaliojančiu, panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, taip pat panaikinti atsakovo sprendimą sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB ,,Martonas“. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimo sudaryti paslaugų sutartį su UAB „Martonas“ vykdymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodė, kad 2011 m. birželio 28 d. su UAB „Martonas“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. VPS9-52, kuria perkančioji organizacija įsipareigojo pirkti paslaugų teikimo sutartyje nurodytas automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas, o UAB „Martonas“ įsipareigojo jas teikti. Šiuo metu sutartis yra vykdoma, teisminių ginčų dėl sutarties sudarymo ir jos vykdymo nėra. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik pareikštų reikalavimų ribose.

25Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vykdytas automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo viešasis konkursas yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.). Pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – pirkimų procedūrų sustabdymas nebegalėtų būti įgyvendinta, ji nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.

26Nagrinėjamoje byloje ieškovas nereiškė materialinio teisinio reikalavimo dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tik prašė atsakovo priimtus sprendimus dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimo ir sudarytos preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo pripažinti negaliojančiais, taip pat panaikinti atsakovo sprendimą sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB ,,Martonas“. Duomenų byloje apie tai, kad tarp perkančiosios organizacijos ir trečiojo asmens UAB „Martonas“ sudaryta paslaugų teikimo sutartis yra ginčijama ieškinio teisenos tvarka, nėra. Atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju ir užbaigus pirkimo procedūras, negali būti stabdomas atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas sudaryti paslaugų sutartį su UAB „Martonas“ vykdymą, nes neįmanoma sustabdyti tai, kas jau įvyko. Todėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitiktų jų paskirties (CPK 144 str. 1 d.)

27Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo (CPK 144 str. 1 d.).

28Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su perkančiosios organizacijos veiksmų... 5. Pagal atskirąjį skundą sprendžiama, ar teismas pagrįstai atsisakė taikyti... 6. Ieškovas UAB ,,Kemi Service“ kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos... 7. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 15 d. nutartimi atmetė ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kemi service“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1) Ieškovas neneigia, kad pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės... 13. 2) Viešai skelbiama informacija, kad atsakovas Nacionalinė mokėjimo... 14. 3) Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukurtų sunkias pasekmes, dėl... 15. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Nacionalinė mokėjimo... 16. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Martonas“... 17. 1) Atsakovas su trečiuoju asmeniu 2011 m. birželio 28 d. pasirašė paslaugų... 18. 2) Naujos automobilių remonto paslaugų teikimo sutarties pasirašymas (2011... 19. 3) Ieškovas nepagrįstai vertina kaip lygiavertes pasekmes viešo pirkimo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 22. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 23. VPĮ numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji... 24. Ieškovas UAB „Kemi service“ ieškiniu prašė teismo pripažinti atsakovo... 25. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 26. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nereiškė materialinio teisinio reikalavimo... 27. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių... 28. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....