Byla 2S-1350-232/2014
Dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo asociacijos Motoklubas „Vorai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ Nr. 5 ieškinį atsakovui – asociacijai Motoklubas „Vorai“, tretiesiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei L. B. dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3Vilniaus rajono apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.2-374-723/2013 pagal ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ Nr. 5 ieškinį atsakovui – asociacijai Motoklubas „Vorai“, tretiesiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei L. B. dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis 2013 m. kovo 8 d. sprendimu ieškinį tenkino; pripažino 2010-01-08 sudarytą sutartį Nr.S-10-01 tarp Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos “Vairas“ Nr.5 ir Asociacijos Motoklubas “Vorai“ niekine, t.y. negaliojančia: pripažino 2010-04-04 sudarytą bendradarbiavimo sutartį Nr.10-04 tarp Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos “Vairas“ Nr.5 ir Asociacijos Motoklubas “Vorai“ negaliojančia; atsakovas asociacija Motoklubas “Vorai“ įpareigojo gražinti ieškovui Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai “Vairas“ Nr.5 valdymui teritoriją pagal 2010-01-08 sudarytą sutartį Nr.S-10-01 ir 2010-01-18 priėmimo perdavimo aktą; priteisė iš atsakovo Asociacijos Motoklubas “Vorai“ 500 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai “Vairas“ Nr.5 ir 20,81 Lt valstybei. Priimant sprendimą teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškovo advokato teisine pagalba ir jų paskirstymo klausimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo esmė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 30 d. priėmė papildomą sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovo Asociacijos Motoklubas ,,Vorai“ 1 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ,,Vairas“ Nr. 5 naudai. Teismas nurodė, kad 2013-03-08 teismo sprendimu buvo išspręstas tik žyminio mokesčio ir pašto išlaidų atlyginimo paskirstymas tarp šalių. Byloje esančios sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 63/2012, Nr. 70/2012 (b.l. 99-100) bei mokėjimo nurodymai (b.l. 101-102) patvirtina, kad ieškovas turėjo 1 400 Lt teisinių paslaugų išlaidų. Teismas pripažino, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos. Kadangi ieškinys patenkintas, šias bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

7Apeliaciniu skundu atsakovas asociacija Motoklubas „Vorai“ prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-04-30 papildomą sprendimą, kadangi teismas papildomą sprendimą priėmė 2013-04-30 t.y. praleidęs daugiau nei mėnesį (34 dienomis) CPK 277 str. 2 d. įtvirtintą tokio klausimo sprendimo terminą. Praleidus minėtą terminą papildomo sprendimo priėmimo klausimas negalėjo būti keliamas. Be to teismas nepagrįstai papildomu sprendimu priteisė ieškovės naudai 1 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti gali būti priteistos tik tuo atveju jei teismui yra pateiktas rašytinis prašymas su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šiuo atveju toks prašymas su išlaidų paskaičiavimu nebuvo pateiktas.

8Ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vairas“ Nr. 5 atsiliepimu prašė atsakovo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą; priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas papildomas bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese t.y. 200 Lt. Nurodė, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Tačiau įstatymas nenustato konkretaus termino per kiek teismas turėtų priimti patį papildomą sprendimą. Teismas bendrais pagrindais, atsižvelgdamas į savo užimtumą ir pasirinktą proceso pobūdį sprendžia, kada šį klausimą nagrinėti ir kada priimti papildomą sprendimą. Pažymėjo, kad teismas, neišnagrinėjęs bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo, tą gali padaryti ir savo iniciatyva, ieškovo prašymas dėl papildomo sprendimo nėra privalomas. Pažymėjo ir tai, jog prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra išdėstytas pačiame ieškinyje. Įstatymas nenumato, kad toks prašymas turi būti pateiktas būtinai atskiru dokumentu. Pateiktose į bylą sąskaitose yra aiškiai nurodyta, už kokį advokato atliktą darbą yra paskaičiuota kokia suma. Advokato sąskaitos ir jų apmokėjimo dokumentus ieškovas pateikė teismui 2013-02-14 teismo posėdyje iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Ieškovui tinkamai atlikus visas savo pareigas kaip tai numato CPK ir laimėjus bylą dėl neturtinio reikalavimo, prarasti bylinėjimosi išlaidas būtų didelė žala.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl 2013 m. balandžio 30 d. teismo papildomo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, kuriuo ieškovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 321 str. 3 d., kai apeliaciniu skundu skundžiama tik teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ar kitų teismo sprendimu išspręstų procesinių klausimų, toks apeliacinis skundas nagrinėjamas mutatis mutandis taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles.

12Atsakovas su 2013 m. balandžio 30 d. teismo papildomu sprendimu nesutinka motyvuodamas tuo, jog teismas priėmė papildomą sprendimą pažeisdamas CPK 277 str. 2 d. įtvirtintą terminą; ieškovas nepateikė teismui rašytinio prašymo su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu.

13Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą teismo papildomą sprendimą bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, mano, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas, priimdamas 2013 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą, procesinės teisė normų, reglamentuojančių šio sprendimo priėmimą, nepažeidė.

14Tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs teismas, priimdamas sprendimą, bylinėjimosi išlaidų klausimo neišsprendė, CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas suteikia galimybę jį išspręsti teismui priimant papildomą sprendimą dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). Kai procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas turi teisę jį atnaujinti suinteresuoto asmens prašymu ar savo iniciatyva (CPK 78 str. 1 d.).

15Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuoja CPK 98 straipsnis. Priimdamas sprendimą, bylinėjimosi išlaidas, kurių buvimas bei dydis yra pagrindžiami atitinkamais dokumentais, teismas privalo paskirstyti ex officio, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys asmenys tokį reikalavimą buvo pareiškę (CPK 270 str. 5 d. 3 p.). Šios imperatyvios įstatymo nuostatos neįvykdymas laikytinas sprendimo trūkumu, šalintinu papildomo teismo sprendimo pagalba (CPK 277 str.). Išimtį sudaro išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kurios, nors ir yra priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti į bylą iki jos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2010, 2010-10-21 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-408/2010, 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2010). Taigi CPK imperatyviai įpareigoja šalį iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikti teismui ne tik prašymą dėl jų priteisimo, bet ir turėtų išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus (CPK 98 str. 2 d.). Tokį reglamentavimą galima paaiškinti įstatymų leidėjo siekiu užtikrinti proceso operatyvumą ir koncentruotumą bei pašalinti galimybę piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, tačiau byloje nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyti ribojimai gali būti netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-408/2010).

16Pagal bylos medžiagą nustatyta, jog Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 8 d. sprendimu ieškovo ieškinį civilinėje byloje pagal ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ Nr. 5 ieškinį atsakovui – asociacijai Motoklubas „Vorai“, tretiesiems asmenims – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei L. B. dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tenkino visiškai. Ieškovas pateikdamas ieškinį prašė priteisti jo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Advokato sąskaitos ir jų apmokėjimo dokumentai teismui pateikti 2013-02-14 teismo posėdyje iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Taigi ieškovas tinkamai įvykdė CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus laiku pateikti rašytinį prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir atitinkamai turėjo teisę į jų atlyginimą, todėl atsakovo argumentai, jog ieškovas nebuvo pateikęs rašytinio prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu atmestini kaip nepagrįsti.

17Atsakovas teigia, jog papildomas sprendimas priimtas neteisėtai, nes ieškovas nebuvo pateikęs prašymo priimti papildomą sprendimą. Tokie atsakovai argumentai neatitinka tikrovės. CPK 277 str. 1 d. nurodo, kad teismas priėmęs sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą. Taigi teismas pastebėjęs, kad neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ir paskirstymo klausimo, papildomą sprendimą gali priimti savo iniciatyva ir tam ieškovo prašymas nėra privalomas. Tačiau šiuo nagrinėjamu atveju ieškovas tokį prašymą buvo pateikęs t.y. 2013-04-25 teisme buvo gautas ieškovo prašymas dėl termino atnaujinimo pareiškimui dėl papildomo sprendimo priėmimo bei pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo. Teismas 2013-04-29 rezoliucija tenkino ieškovo prašymą dėl termino atnaujino ir priėmė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

18Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto argumentas, jos papildomas sprendimas priimtas pažeidus CPK 277 str. 2 d. įtvirtintą terminą, kas yra pagrindas panaikinti papildomą sprendimą. Kaip minėta praleistas terminas iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo ieškovui atnaujintas teisėjo rezoliucija (CPK 78 straipsnio 5 dalis, 277 straipsnio 2 dalis). Teismo procesinis sprendimas atnaujinti praleistą terminą negali būti apeliacijos objektu (CPK 78 straipsnis, 334 straipsnio 1 dalis), todėl šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina ir tai, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas prašymą bei bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus pirmosios instancijos teismui pateikė iki bylos išnagrinėjimo. Išlaidų atlyginimo klausimas advokato pagalbai ir kitoms išlaidoms apmokėti nebuvo išspręstas ne dėl ieškovo kaltės. Todėl esant minėtoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas, pagrįstai taikė papildomo sprendimo institutą. Priešingas aiškinimas paneigtų asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, prieštarautų bendriesiems teisingumo ir protingumo principams.

19Papildomu sprendimu priteista 1 400 Lt suma už advokato teisinę pagalbą (ieškinio parengimas, susipažinimas su atsakovų ir trečiųjų asmenų atsiliepimais, dubliko parengimas) laikytina protinga ir pagrįsta, nenustatyta, jog prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijui.

20Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą, dėl to skundžiamas papildomas teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo paliktinas nepakeistas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Ieškovas prašo priteisti 200 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Išlaidų advokato, advokato padėjėjo pagalbai apmokėti dydį reglamentuoja CPK 98 str. bei 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85 patvirtintos rekomendacijų „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatos. Pažymėtina, jog išlaidų, advokato pagalbai apmokėti dydis nustatomas atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas. Byla nebuvo sudėtinga, nereikalavo specialių žinių, sprendžiami teisiniai klausimai nebuvo nauji. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į aukščiau paminėtus kriterijus ir Rekomendacijose nustatytą maksimalų užmokestį už advokato teisinę pagalbą teikiant aukščiau nurodytas paslaugas, taip pat būtinybę sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo vadovautis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais (Rekomendacijų 11 punktas) 200 Lt suma už advokato paslaugas šiuo nagrinėjamu atveju yra pagrįsta.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

24Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo asociacijos Motoklubas „Vorai“ (į.k. 124466922) ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vairas“ Nr. 5 (į. k. 186696780) naudai 200 Lt (du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismas išnagrinėjęs civilinę bylą... 4. II. Pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo esmė.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 30 d. priėmė papildomą... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas asociacija Motoklubas „Vorai“ prašo... 8. Ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vairas“ Nr. 5... 9. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 11. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl 2013 m. balandžio 30 d.... 12. Atsakovas su 2013 m. balandžio 30 d. teismo papildomu sprendimu nesutinka... 13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą teismo papildomą... 14. Tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs teismas, priimdamas sprendimą,... 15. Išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuoja CPK 98... 16. Pagal bylos medžiagą nustatyta, jog Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013... 17. Atsakovas teigia, jog papildomas sprendimas priimtas neteisėtai, nes ieškovas... 18. Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto argumentas, jos papildomas sprendimas... 19. Papildomu sprendimu priteista 1 400 Lt suma už advokato teisinę pagalbą... 20. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 22. Ieškovas prašo priteisti 200 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 24. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 30 d. papildomą... 25. Priteisti iš atsakovo asociacijos Motoklubas „Vorai“ (į.k. 124466922)...