Byla e2-7430-1003/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, nedalyvaujant ieškovo Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, atstovui, atsakovui T. K., viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Bigbank AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį BigBank AS filialą, ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Bigbank AS kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo T. K. 7051,17 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas Bigbank AS ir atsakovas T. K. 2015-08-28 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 6500 Eur kreditą su 25 proc. palūkanomis. Atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, su ieškovu sutartyje nustatytais terminais bei tvarka neatsiskaitė, todėl ieškovas 2016-05-17 pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį. Atsakovas ieškinio pateikimo dienai ieškovui skolingas 7051,17 Eur skolos, kurią sudaro 6336,29 Eur negrąžinto kredito suma, 551,54 Eur nesumokėtos sutartinės palūkanos, 148,41 Eur delspinigiai, 13,48 Eur sutarties administravimo mokestis, 1,45 Eur skolos išieškojimo išlaidos.

3Ieškovas apie parengiamąjį teismo posėdį informuotas tinkamai, prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (39 b. l.).

4Atsakovui T. K. šaukimas atvykti į 2016-09-14 15 val. parengiamąjį teismo posėdį išsiųstas 2016-07-29 elektroninių ryšių priemonėmis per EPP sistemą (37 b. l.). Atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo neinformavo, nepateikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsakovui be pateisinamos priežasties neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį ir esant ieškovo prašymui, jog jis sutinka dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 str.). Teismas pažymi, kad pateikdamas atsiliepimą į ieškinį (33-35 b. l.), atsakovas pilnai sutinka su ieškiniu ir ieškovo reikalavimais.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.158, 6.200, 6.205, 6.256, 6.881, 6.886 str.).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – delspinigių skaičiavimo lentelės (4 b. l.), 2016-04-28 įspėjimo dėl sutarties nutraukimo (5 b. l.), 2016-05-17 pranešimo apie nutrauktą sutartį (6 b. l.), 2015-08-28 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (7-12 b. l.), palūkanų paskaičiavimo lentelės (15 b. l.) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais. Atsakovas nevykdė savo prievolės laiku ir tinkamai grąžinti ieškovui suteiktą kreditą, todėl remiantis CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.205 str., 6.872 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.886 str., iš atsakovo ieškovui priteistinas 6336,29 Eur nesugrąžintas kreditas.

8Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.872 str. 1 d. numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką. Atsižvelgdamas į šias nuostatas, ieškovas paskaičiavo 551,54 Eur palūkanas, kurios priteistinos iš atsakovo. Remiantis sutarties 5.3 ir 6.7 punktais iš atsakovo priteistinas 13,48 Eur administravimo mokestis ir 1,45 Eur skolos išieškojimo išlaidos.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (LR CK) 6.38 str. nustato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamu prievolės įvykdymu laikomas visiškas išjos kylančių pareigų įvykdymas. Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t.y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT c. b. Nr. 3K-7-304/2007; c. b. Nr.3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt). Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal CK 6.258 str. 3 d. netesybos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, sumą.

10Pažymėtina, kad 2011-04-01 įsigaliojęs Vartojimo kredito įstatymas Nr. XI-1253 (Žin. 2011, Nr. 1-1) išsamiai sureguliavo vartojimo kredito teisinius santykius. Minėto įstatymo 11 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovo taikoma delspinigių norma atitinka specialaus įstatymo nustatytą netesybų dydį.

11Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, jog tais atvejais, kai yra itin svarbus griežtas prievolių vykdymas, netesybų dydžio protingumas turi būti vertinamas kitaip, atsižvelgiant į griežto sutarties vykdymo svarbą (Vilniaus apygardos teismas, c. b. Nr. 2A-l 131-275/2010, LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-358/2005). Atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, t. y. neatliko įmokų pagal sutarčių mokėjimo grafikus. Toks atsakovo elgesys akivaizdžiai prieštarauja sąžiningo sutarčių vykdymo principui, įtvirtintam CK 6.200 str. 1 d., kuris numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 1.89 str. 1 d.). Kredito sutarties 6.1 punkte įtvirtina, kad kredito gavėjas įsipareigoja kredito gavėjui 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negražinamos sumos, atsižvelgiant į tai, ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti 148,41 Eur delspinigius, kurie yra minimalūs ieškovo nuostoliai, todėl ši suma priteistina iš atsakovo.

12Ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 7051,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-07-05 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 159 Eur žyminis mokestis (28-29 b. l., CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

14Iš atsakovo priteistinos 1 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovos valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti Bigbank AS, veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Bigbank AS filialą, buveinė Jogailos g. 4, Vilniuje, juridinio asmens kodas 301048563, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), ( - ), banko kodas ( - ), iš T. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 6336,29 Eur (šešių tūkstančių trijų šimtų trisdešimt šešių eurų 29 ct) nesugrąžintą kreditą, 551,54 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt vieno euro 54 ct) nesumokėtas sutartines palūkanas nuo sutarties pasirašymo iki kredito sutarties nutraukimo dienos, 148,41 Eur (vieno šimto keturiasdešimt aštuonių eurų 41 ct) delspinigius, 13,48 Eur (trylikos eurų 48 ct) sutarties administravimo mokestį, 1,45 Eur (vieno euro 45 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (7051,17) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-05) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 159 Eur (vieno šimto penkiasdešimt devynių eurų) žyminį mokestį.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai