Byla 2-87-513/2018
Dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo; 2) ieškovo M. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“, trečiasis asmuo A. P., dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo; 3) ieškovės B. P. ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, M. P. ieškinius atsakovams Luminor Bank, AB, BUAB „Neto“ ir Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro notarui S. S. dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Rasai Jenkutei, dalyvaujant ieškovų B. P., M. P. atstovui advokatui Jonui Plateliui, atsakovės Luminor Bank, AB, atstovei advokatei Kristinai Balevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo BUAB „Neto“ bylos dalį pagal: 1) B. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“, tretieji asmenys notarė L. P., G. P., draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality, Nordic Region (AGCS), dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo; 2) ieškovo M. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“, trečiasis asmuo A. P., dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo; 3) ieškovės B. P. ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, M. P. ieškinius atsakovams Luminor Bank, AB, BUAB „Neto“ ir Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro notarui S. S. dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė B. P., remdamasi CK 4.197 str. 2 d. 1 p., 2013-06-13 ieškiniu prašo panaikinti hipoteką ieškovei priklausančiam nekilnojamajam turtui, kuris yra įkeistas Luminor Bank, AB, už BUAB „Neto“ prievoles pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2007-17 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais ir 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, t. y.: 0,0404 ha ploto žemės sklypui, kuris pažymėtas plane ( - ), iš bendro 0,4004 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje; pastatui – sublokuotam gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), esančiam ( - ), Klaipėdoje; 1/8 daliai žemės sklypo, pažymėtai plane ( - ) iš bendro 0,2625 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje; pastatui – sublokuotam gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), esančiam ( - ), Klaipėdoje. Nurodo, kad už nupirktą turtą atsiskaitė iš lėšų, kurias gavo pardavusi akcijas, iš viso sumokėjo pardavėjai BUAB „Neto“ 1 135 000 Lt ir tinkamai įvykdė savo skolinį įsipareigojimą, tačiau bankas iki šiol neįvykdė teisėto reikalavimo išregistruoti pasibaigusią hipoteką, atsakovė BUAB „Neto“ iki šiol neįvykdė pareigų pagal pirkimo–pardavimo sutartis užtikrinti, kad hipoteka turtui būtų baigta (išregistruota). Jos, kaip pagal būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį pirkėjos, pareiga yra atsiskaityti su bankrutavusia pardavėja – būsto statytoja, o ne su jos kreditoriais. Faktas, kad su banku neatsiskaityta, nekeičia fakto, kad jos įsipareigojimai pagal pirkimo–pardavimo sutartį įvykdyti. Pareiga išregistruoti hipoteką, vadovaujantis preliminariųjų sutarčių 6.1.4 p. ir pagrindinių sutarčių 4.2.2 punktais, buvo nustatyta pardavėjui, todėl tikėjo, kad pardavėjas savo pareigą įvykdys. Įsigyti statomus kotedžus jai pasiūlė sūnus ir ji pasiūlymu pasinaudojo. Pardavėjas jai nurodė kelias sąskaitas, į kurias turėtų sumokėti už turtą, arba pasiūlė sumokėti į įmonės kasą, o su banko 2008-11-26 sutikimu parduoti turtą ji nebuvo supažindinta. Pažymi, kad jos lėšomis buvo finansuojamos kotedžų statybos, todėl taikytina CK 6.401 str. apsauga, nurodo, kad preliminariosiose sutartyse buvo numatyti ilgesni terminai pagrindinei sutarčiai sudaryti – 2009-07-30 kotedžui, adresu ( - ), ir per 6 mėnesius nuo preliminariosios sutarties sudarymo (iki 2019-02-12) kotedžui, adresu ( - ), tačiau visi darbai buvo perduoti 2008-11-28.

4Nurodo, kad bankui pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį buvo įkeistas BUAB „Neto“ turtas – žemės sklypai, esantys ( - ), Klaipėdoje; pirminiu įkeitimu pagal 2007-05-11 finansinių įsipareigojimų limito sutartį ir antriniu įkeitimu pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį – žemės sklypas, pastatas ir butai su rūsiais, esantys adresu ( - ), Klaipėdoje, žemės sklypas, sublokuoti gyvenamieji namai (kotedžai), esantys ( - ), Klaipėdoje, ir žemės sklypas, sublokuoti gyvenamieji namai (kotedžai), esantys ( - ), Klaipėdoje. Tačiau po įkeisto turto realizavimo pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį liko 1 570 601,75 Eur skola, pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį – 16 232,46 Lt skola. Teigia, kad hipoteka jos turtui pripažintina pasibaigusia dėl CK 4.1941 str. ir 4.195 str. 3 d. nuostatų pažeidimo, nes bankas prisiėmė tokią riziką turtą realizuodamas (spręsdamas ir balsuodamas dėl realizavimo) ir išduodamas sutikimą dėl tokio turto realizavimo.

5Ieškovės teigimu, išieškoti iš svetimo turto hipotekos objekto kreditorius gali tik tiek, kiek reikalavimų neįmanoma patenkinti iš įkeisto skolininko turto, o nagrinėjamu atveju BUAB „Neto“ turto masės ir vertės pakako banko reikalavimams patenkinti, nes įkeisto turto, kuris yra prestižiniame Klaipėdos miesto kvartale ( - ), vertė buvo 29 219 000 Lt ir negalėjo mažėti, nes dėl finansinės krizės smarkiai krito tik neišvystyto, toli nuo gyvenamųjų vietovių centrų, be komunikacijų turto vertė. Teigia, kad hipotekos kreditorė elgėsi neprotingai, įkeistas turtas buvo parduotas už banko nesąžiningai nustatytą mažą kainą, jį pardavus buvo gauta 7 395 871 Lt, t. y. 940 129 Lt mažiau, nei nustatė bankas, todėl banko veiksmai nustatant turto pardavimo ir turto dalies perėmimo kainas buvo nesąžiningi, varžytynių turto kainos mažinimai nepagrįsti, bankroto administratorė per 3 darbo dienas nepasiūlė įkaito turėtojui iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą perimti už pradinę pardavimo kainą. Vietoje to turtas buvo pardavinėjamas iš antrųjų varžytynių sumažinus kainą ir jo dalis buvo perimta mažesnėmis kainomis. Teigia, kad žemės sklypai ( - ) ir ( - )buvo parduoti neteisėtai ir netinkamai nustatytomis, nepagrįstomis kainomis, jų realizavimo kaina buvo 2 090 000 Lt mažesnė nei nustatyta žemės sklypų vertė, sudaryti sandoriai pažeidė bankrutavusios įmonės ir kreditorių teises, vykdant teismo neteisėtai patvirtintą taikos sutartį. Todėl teigia, kad neturi atsakyti už pagrindinio skolininko skolas savo turtu (t. 1, b. l. 2–6; t. 3, b. l. 16–18, 40–47, 119–122; t. 4, b. l. 2–8).

6Ieškovas M. P., remdamasis CK 4.197 str. 2 d. 1 p. ir tais pačiais, kaip ir ieškovė B. P., argumentais, 2013-10-28 pateikė ieškinį prašydamas pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti iš Hipotekos registro hipoteką ieškovui priklausančiam nekilnojamajam turtui, kuris yra įkeistas Luminor Bank, AB, (buvęs AB DnB NORD bankas) už BUAB „Neto“ prievoles pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2007-17 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais ir 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, t. y.: 0,0355 ha ploto žemės sklypui, kuris pažymėtas plane ( - ), iš bendro 0,4004 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje; pastatui – sublokuotam gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), esančiam ( - ), Klaipėdoje.

7Nurodo, kad 2006 metais sužinojo apie BUAB „Neto“ ketinamą vystyti projektą ir nusprendė sudaryti 2006-12-21 žemės ir būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal ją 2007-07-17 pavedimu sumokėjo 200 000 Lt ir 2008-11-28 – 303 850 Lt grynaisiais pinigais pardavėjui ir už turtą nėra skolingas, t. y. su bankrutavusia įmone yra atsiskaitęs, todėl hipoteka pasibaigė ir turėjo būti išregistruota 2008-12-27. Tačiau bankas pradėjo išieškojimą iš kotedžo.

8Nurodo, kad yra vartotojas ir sudarė žemės ir būsto pirkimo–pardavimo sutartį, prašo taikyti CK 6.401 str. 1 d. nuostatas. Be to, jis nedavė sutikimo nustatyti hipoteką, sutikimas galiojo tik statybų metu ir su sąlyga, kad atsiskaičius su pardavėju įkeitimas bus panaikintas. Pažymi, kad kotedžui buvo registruota antros eilės hipoteka siekiant užtikrinti reikalavimų, kylančių iš 2007-01-08 kredito linijos sutarties, vykdymą, tačiau šia kredito sutartimi buvo finansuojamos apyvartinės lėšos, o ne nekilnojamojo turto statyba, nebuvo ekonominio poreikio ir verslo logikos antriniam objektų įkeitimui, nes paminėtam kredito sandoriui užtikrinti buvo įkeisti 12 450 000 Lt vertės žemės sklypai, esantys ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje, todėl banko veikla neatitiko stabilumo, patikimumo, efektyvumo ir saugumo principų, bankas nesilaikė pareigos savo įprastinėje veikloje elgtis itin apdairiai ir rūpestingai. Teigia, kad bankrutavusios įmonės turtas – žemės sklypai, esantys ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje, buvo įvertintas nepagrįstai, pažeidžiant Turto ir verslo vertinimo įstatymo ir Turto vertinimo metodikos reikalavimus, butų vertinimus prašo vertinti kritiškai. Be to, bankroto byloje neteisingai nustatytas Luminor Bank, AB, kreditinio reikalavimo dydis, kuris nesumažintas turtui tenkančiomis išlaidomis, byloje apskritai nėra patikimų įrodymų apie banko kreditinį reikalavimą, 2012-10-09 Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-58 turtą vertinusi UAB „Liturta“ buvo išbraukta iš išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo (t. 6, b. l. 2–10; t. 9, b. l. 73–78).

9Taip pat ieškovė B. P. 2014-10-01 ir trečiasis asmuo M. P. 2014-10-23 pateikė ieškinius, prašydami pripažinti negaliojančiais Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro 2013-10-11 vykdomuosius įrašus, notarinio reg. Nr. 3591, 3592, 3593, 3624, 3625. B. P. nurodo, kad 2013-10-18 gavo pranešimus apie priverstinį skolos išieškojimą iš jai priklausančio turto ir notaras, nepaisydamas jos prieštaravimų, 2013-10-11 atliko vykdomuosius įrašus, vykdomąjį įrašą Nr. 3625 dėl išieškojimo iš kotedžo, kurio numeris ( - ), bankas pradėjo vykdyti, antstolė paskelbė varžytynes.

10M. P. nurodo, kad apskritai negavo pranešimų apie tai, kad pradėtas priverstinis išieškojimas iš jo kotedžo, kurio numeris ( - ). Vykdomieji įrašai atlikti neteisėtai, hipoteka nekilnojamajam turtui pasibaigė CK 4.197 str. 2 d. 1 p. pagrindu, nes ieškovai iki galo atsiskaitė už įsigytą turtą, be to, bankas ir BUAB „Neto“ pažeidė įstatymą, BUAB „Neto“ neužtikrino, kad hipoteka būtų išregistruota. Pažymi, kad vykdomieji įrašai neatitinka CK 4.195 str. 3 d. reikalavimų, nes kreditorius turi teisę išieškoti iš svetimo daikto hipotekos objekto tiek, kiek neįmanoma jo reikalavimo patenkinti iš įkeisto skolininkui nuosavybės teise priklausančio daikto. Nurodo, kad iki šiol už BUAB „Neto“ prievoles yra įkeistas BUAB „Neto“ turtas – 4/46 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Klaipėda, vykdomieji įrašai padaryti nerealizavus pagrindinio skolininko turto, mano, kad notaras būtent dėl šios priežasties, gavęs M. P. prieštaravimus, iki šiol neišdavė vykdomojo įrašo pagal 2013-10-07 pranešimą Nr. 354.

11Pažymi, kad vykdomieji įrašai padaryti tinkamai pagal B. P. gyvenamąją vietą ( - ), Palanga, neinformavus apie ketinimą juos atlikti, todėl buvo atimta galimybė pasinaudoti teise per 20 dienų nuo pranešimų išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą pranešti notarui arba pateikti duomenis dėl kreditoriaus reikalavimų nepagrįstumo. Be to, notaras neturi teisės išduoti vykdomąjį įrašą, kuriame nurodyta visa pagrindinio skolininko skola, nes skolininkas atsako tik įkeistu savo daiktu. Vykdomaisiais įrašais Nr. 3624 ir Nr. 3625 nurodoma subsidiariai išieškoti 1 570 601,75 Lt suma neatitinka kotedžų, kurių numeriai ( - ), ir kotedžo, kurio numeris ( - ), Hipotekos registre nurodytos vertės (atitinkamai 450 000 Lt, 450 000 Lt ir 681 000 Lt), todėl pažeista CK 4.195 str. 1 d. (t. 10, b. l. 57, 61, el. bylos dalies t. 4, p. 1–7, 113–116).

12Atsakovė BUAB „Neto“ 2013-07-18 atsiliepimu B. P. ieškinį paliko nagrinėti teismo nuožiūra, nes neturi duomenų apie tai, kad BUAB „Neto“ atsiskaitė su banku, patvirtino, kad ieškovė B. P. už turtą sumokėjo 1 135 000 Lt.

13Pasisakydama dėl B. P. ir M. P. ieškinių dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo atsakovė BUAB „Neto“ nurodo, kad hipotekos pabaiga neįrodyta, ieškiniuose nepagrįstai teigiama, kad vykdomieji įrašai neteisėtai išduoti nerealizavus pagrindinio skolininko turto, nes turtas buvo įkeistas bankui už BUAB „Neto“ prievoles pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2017-17 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais ir pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Byloje neįrodyta, kad bankas ir BUAB „Neto“ tarėsi dėl svetimo daikto hipotekos (CK 4.181 str.), priešingai, iš hipotekos lakštų darytina išvada, kad visas Luminor Bank, AB, įkeistas už BUAB „Neto“ prievoles nekilnojamasis turtas įkeitimo metu priklausė BUAB „Neto“. Ieškovai nesusitarė su banku dėl hipotekos rūšies pakeitimo.

14Perleidžiant įkeistą daiktą hipoteka seka paskui daiktą, todėl ieškovai turi atsakyti už BUAB „Neto“ prievoles (CK 4.170 str.). Pasisakydama dėl netinkamo pranešimo nurodo, pranešimai B. P. buvo siunčiami hipotekos registre nurodytu jos adresu ( - ), Klaipėda. Pasisakydama apie vykdomuosiuose įrašuose nurodytas išieškoti sumas pažymi, kad vykdomojo įrašo formoje nurodoma skolinio įsipareigojimo suma arba nesumokėtos skolos dalis, nagrinėjamu atveju tai yra BUAB „Neto“ skola bankui, taigi įkeisto turto vertė neturi būti nurodyta (t. 1, b. l. 120–121; el. bylos dalies t. 4, p. 121–123).

15Atsakovė Luminor Bank, AB, su B. P. ir M. P. ieškiniais nesutinka ir prašo juos atmesti, nes pirkėjai neįvykdė banko nurodymų sumokėti įkeisto turto kainos dalį į pardavėjo sąskaitą, skirtą atsiskaityti pagal kreditinius įsipareigojimus, kuriems užtikrinti buvo registruota hipoteka, sandorio šalys elgėsi nesąžiningai, neatsakingai ir nerūpestingai, buvo pažeistos ir preliminariųjų sutarčių sąlygos, ieškovai savo veiksmais patys prisiėmė riziką, kad pažeidus banko sutikimuose ir pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytą atsiskaitymo tvarką, hipoteka nebus išregistruota. Nurodo, kad ieškovė B. P. nėra vartotoja, nes ji pati nurodė, kad turtą įsigijo turėdama tikslą investuoti, todėl byloje CK 6.401 str. netaikomas. Teigia, kad bankas yra sąžiningas hipotekos teisės turėtojas, o nesąžiningi sandorių šalių veiksmai nėra pagrindas pripažinti, kad hipoteka pasibaigė. Nurodo, kad ieškovai susiję su BUAB „Neto“ per BUAB „Neto“ akcininką ir vadovą, ŽUB „Uno“ vadovą V. P. – ieškovė B. P. ir G. P. (IĮ statybos firmos „Selsa“ savininkas ir vadovas) yra V. P. tėvai, M. P. yra V. P. brolis ar kitas artimas giminaitis, taigi šalys žinojo apie įmonės sunkią finansinę padėtį ir ketinimą iškelti bankroto bylą, apie banko sutikimą realizuoti įkeisto turto turinį ir šalių nesąžiningumas sudarant sandorius preziumuojamas. Asmuo iš neteisėto elgesio negali tikėtis naudos. Pateikia duomenis iš BUAB „Neto“ kasos knygos ir „Swedbank“, AB, esančios sąskaitos ir nurodo, kad iš 1 275 000 Lt ieškovės sumokėtos sumos 156 500 Lt išmokėta V. P., suteikta 6 600 Lt paskola ŽŪB „Uno“, išmokėta 40 000 Lt V.P. ir IĮ statybos firmai „Selsa“.

16Bankas pažymi, kad ieškovės nurodytos CK 4.1941 str. ir 4.195 str. 3 d. normos nenustato papildomų hipotekos pasibaigimo pagrindų, be to, šios normos nėra pažeistos, o CK 4.1941 straipsnis sandorių sudarymo metu negaliojo. Įmonės bankroto proceso metu turtas buvo realizuotas tinkamai, įvertinus jį nustatyta tvarka ir nutarus kreditorių susirinkimui, ieškovė nepagrįstai vadovaujasi turto kainomis, nustatytomis įkeitimo metu 2007–2008 m. pradžioje, nekilnojamojo turto vertės kritimas 30 proc. pripažintas visiems žinoma aplinkybe, kurios nereikia įrodinėti. Nurodo, kad ir 2007-01-08 kredito linijos sutartimi Nr. K-2300-2007-17 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kurios pagrindu bankas suteikė BUAB „Neto“ 1 853 568 Eur kreditą papildyti apyvartines lėšas, buvo finansuojamas nekilnojamojo turto, esančio ( - ), ( - ), ( - ), vystymas, nes tai ir buvo pagrindinė įmonės veikla, todėl įkeitimo už BUAB „Neto“ prievoles sandoris galioja ir sukelia teisines pasekmes.

17Luminor Bank, AB, nurodo, kad BUAB „Neto“ turtas, iš jo ir sklypai, esantys adresu ( - ) ir ( - ), Klaipėda, buvo parduodamas bankroto proceso metu pagal Įmonių bankroto įstatymą ir 2008-01-16 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 60 patvirtintą Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių aprašą, vadovaujantis ekonomiškumo ir operatyvumo principais, maksimaliai, per Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 7 d. nustatytą terminą užtikrinant kreditorių teisių ir interesų apsaugą, realiai galimybių parduoti turtą už didesnę kainą nebuvo, o proceso tęsimas tik didina administravimo išlaidas. Pažymi, kad pardavimo tvarką pagal savo kompetenciją nustato kreditorių susirinkimas. Žemės sklypai parduoti vykdant teismo patvirtintą taikos sutartį, UAB „Liturta“ parengtos turto vertinimo ataskaitos nenuginčytos, o UAB „Liturta“ ir ieškovo užsakymu UAB „Resolution valuations“ nustatytų kainų skirtumas gali būti paaiškintas, nes buvo taikyti skirtingi metodai (lyginamasis ir pajamų), be to, skyriais kainos nustatymo datos – 2009-08-12 ir 2011-03-01. UAB „Resolution valuations“ įvertinimas neįrodo, kad buvo reali galimybė šį turtą parduoti už ieškovų nurodytą kainą. Nurodo, kad kreditinis reikalavimas nustatytas tinkamai, nes realizavus įkeistą turtą iš gautų pajamų turėjo būti ir buvo atskaičiuota administravimo išlaidų suma (t. 1, b. l. 126–133; t. 2, b. l. 2–39; t. 3, b. l. 62–70; t. 4, b. l. 137–143; t. 6, b. l. 139–145; t. 9, b. l. 155–161).

18Pasisakydama dėl B. P. ieškinio dėl vykdomųjų įrašų atsakovė Luminor bank, AB, nurodė, kad dėl hipotekos pripažinimo pasibaigusia yra ginčas, nes neįvykdyta pareiga pervesti kainos dalį į specialiąją sąskaitą, skirtą atsiskaityti su banku. Hipotekos pabaigos pagrindai nurodyti CK 4.197 str. Konkrečiu atveju skolinis įsipareigojimas tinkamai neįvykdytas, turtas įkeistas ne už ieškovės prievoles bankui. BUAB „Neto“ prievolių įvykdymo terminas suėjo jai iškėlus bankroto bylą, todėl bankas pagrįstai kreipėsi su prašymu išduoti vykdomuosius įrašus, o pagal CK 4.195 str. 3 d. išieškojimo eiliškumą iš svetimo hipoteka įkeisto turto (iš subsidiariai atsakančio skolininko) kontroliuoja antstolis. Nurodo, kad ginčijami vykdomieji įrašai atitinka įstatymo ir jo taikymą nustatančio teisės akto reikalavimus, niekas neneigia, kad ieškovė atsako tik savo įkeistu turtu, nes vykdomuosiuose įrašuose taip pat nurodyta, kad įraše nurodyta skola bus išieškoma pagal konkretų hipotekos sandorį, procedūrinių pažeidimų taip pat nėra, nes notaras tinkamai informavo skolininkus apie pradėtą procesą hipotekos lakšte nurodytu adresu (el. bylos dalies t. 4, p. 166–170).

19Atsakovas notaras S. S. su ieškiniais dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo nesutinka ir prašo juos atmesti, pažymi, kad hipoteka negali būti laikoma pasibaigusia vien tik nurodžius, kad už turtą atsiskaityta, nes CK 4.197 str. 2 d. 1 p. hipotekos pabaigos pagrindu nustato tinkamą skolinio įsipareigojimo įvykdymą. Kreditorius nurodė, kad BUAB „Neto“ yra skolingas, neįvykdė skolinių įsipareigojimų pagal 2007-01-08 kredito linijos ir 2007-01-16 kreditavimo sutartis, šie duomenys atitiko Hipotekos registro duomenis dėl atitinkamų hipotekų. Vykdomuosiuose įraše buvo nurodyti subsidiarieji skolininkai įkaito davėjai B. P. ir M. P. kartu su skolininke BUAB „Neto“. 2013-10-07 buvo siųsti pranešimai, prieštaravimai gauti 2013-10-24 ir 2013-10-29. Vietoje 2013-11-08 pasiūlytų pateikti įrodymų apie skolininko prievolės įvykdymą 2013-11-27 gauta M. P. ieškinio kopija dėl hipotekos išregistravimo. 2014-01-30 Lietuvos apeliaciniam teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki šiol nėra atliktas vykdomasis įrašas pagal 2013-10-07 pranešimą Nr. 354.

20Nurodo, kad visi atlikti veiksmai atitinka 2012-05-22 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašą, kad pranešimai buvo siųsti Hipotekos registre nurodytu adresu, todėl nustatytos tvarkos nepažeidė, be to, notaras neatlieka veiksmų, susijusių su įkeisto turto vertės nustatymu, ir kreditoriaus prašoma išieškoti suma nėra ribojama įkeisto turto verte. Remiasi CK ketvirtos knygos XI skyriaus CK 4.195 str. 1 d. komentaru ir nurodo, kad ir svetimo daikto hipotekos atveju hipoteka užtikrinta skolos suma turi būti išieškota ne ginčo tvarka. Kai skolininkas atsako subsidiariai, į tai atsižvelgia antstolis vykdydamas išieškojimą (el. bylos dalies t. 4, p. 131–133).

21Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarė L. P. pritarė banko pozicijai, su B. P. ieškiniu nesutiko, nes nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandoriai buvo sudaryti atsižvelgiant į 2008-11-26 banko sutikimuose išreikštą nurodymą, kad kainos dalis (atitinkamai 440 000 Lt ir 635 000 Lt) bus pervesta į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą, esančią Luminor Bank, AB, skirtą įmonės įsipareigojimams bankui vykdyti, teigia, kad bankas nenurodė, kas ir kaip turi šias lėšas sumokėti į nurodytą sąskaitą. Notarė nurodė, kad pagal pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. LP-10060, buvo pateikta BUAB „Neto“ pažyma apie tai, kad už turtą atsiskaityta, mano, kad pareiga sumokėti bankui 440 000 Lt buvo pardavėjo; pagal pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. LP-10065, pervesti parduodamo daikto 635 000 Lt kainos dalį bankui įsipareigojo ieškovė ir notarei buvo pateikta pažyma, kad už turtą likusi 635 000 Lt skola. Nurodo, kad ieškovei buvo žinomas banko sutikimų turinys ir faktas, kad perkamas turtas apsunkintas hipoteka ir hipoteka seka paskui daiktą. Tačiau notarė nesutinka, kad ieškinio tenkinimo atveju jai kiltų atsakomybė, nes sandoriai nėra ginčijami, o reikalavimas grindžiamas tik atsiskaitymo faktu. Nurodo, kad ir nesudarius pagrindinės pirkimo–pradavimo sutarties, vadovaujantis CK 6.401 str. 5 d., ieškovės galėtų ginti savo nuosavybės teisę, nes ieškinyje teigia, kad už turtą atsiskaitė (t. 2, b. l. 47–51).

22Trečiasis asmuo draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality Nordic Region (AGCS) mano, kad reikalavimai nepagrįsti, nes pirkėja neįvykdė banko sutikime nurodytos sąlygos nurodytą kainos dalį pervesti į specialiąją sąskaitą, skirtą atsiskaityti pagal kredito sutartis, nors notarė šią sąlygą tiksliai, rūpestingai, atidžiai ir sąžiningai perkėlė į pirkimo–pardavimo sutartis, todėl banko sutikimų sąlyga buvo visiems žinoma. Be to, mano, kad sandorius patvirtinusi notarė L. P. neteisėtų veiksmų neatliko, todėl jos atsakomybės klausimai nekeltini, nes žala atsirado dėl kitų trečiųjų asmenų kaltės – notarė nėra atsakinga už galimą sandorių šalių nesąžiningumą, įvertinus giminystės ryšius (t. 3, b. l. 56–59).

23Trečiasis asmuo A. P. prašo ieškinį tenkinti (t. 7, b. l. 13). Ieškovo M. P. ir A. P. šeimoje yra du vaikai, vienas iš jų nepilnametis, šeimos gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ), Klaipėda, nuo 2013-01-16 (t. 6, b. l. 122–124).

24Trečiasis asmuo G. P. prašo B. P. ieškinį tenkinti, nesutinka su banko teiginiais, kad dauguma lėšų, kurias BUAB „Neto“ gavo už parduotą turtą, nesąžiningai buvo pervestos su ieškove susijusiems asmenims, nes IĮ statybos firma „Selsa“ užsakovės BUAB „Neto“ užsakymu pagal keletą rangos sutarčių atliko įvairius statybos darbus objektuose žemės sklypuose ( - ): įrenginėjo vandentiekį, nuotekų tinklus, šildymo sistemas, elektros instaliaciją, ventiliaciją, atliko teritorijos apšvietimo darbus ir kt., o BUAB „Neto“ skola buvo virš 174 000 Lt. Mano, kad bankroto administratorė elgėsi neprotingai realizuodama BUAB „Neto“ turtą, nes atsisakė vykdyti 2008-09-05 preliminariąją sutartį. Mano, kad jos vykdymas būtų buvęs skolininkei naudingesnis, nes bankrutavusi įmonė būtų gavusi papildomus 433 431 Lt, o IĮ statybos firma „Selsa“ kreditinis reikalavimas būtų buvęs patenkintas (t. 3, b. l. 96–97).

25Byloje dalyvaujantys asmenys ieškinio reikalavimus ir atsiliepimo argumentus palaiko.

26Ieškiniai atmestini.

27Dėl procesinio sprendimo rūšies šioje byloje

28Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-23 nutartimi iškelta UAB „Neto“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo valdymo centras“, 2009-12-30 nutartimi UAB „Neto“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

29Ieškovų reikalavimai nagrinėjami BUAB „Neto“ bankroto byloje. Civilinės bylos pagal ieškovų ieškinius teismo procesiniais sprendimais yra sujungtos ir pridėtos prie BUAB „Neto“ bankroto bylos. Visus tarpinius ginčus bankroto byloje teismas sprendžia nutartimi, nes taip užtikrinamas teismo ir bankroto proceso efektyvumas ir greitumas (trumpesnis apeliacinio proceso terminas ir kt.), be to, bankroto byloje priimamas tik vienas teismo sprendimas – tai sprendimas dėl įmonės pabaigos.

30Vadovaujantis išdėstytais motyvais šioje byloje išnagrinėjus BUAB „Neto“ bankroto bylos dalimi tapusius civilinius ginčus priimama nutartis, o ne teismo sprendimas. Priešingas aiškinimas paneigtų anksčiau priimtus teismo procesinius sprendimus, kuriais bylos buvo sujungtos į vieną ir perduotos nagrinėti BUAB „Neto“ bankroto byloje (CK 1.5 str., ĮBĮ 32 str. 4 d.).

31Byloje nustatyti faktai

32Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, BUAB „Neto“ bankroto byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad 2004-07-29 Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-286 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto bendrojo plano pakeitimas dėl planuojamos teritorijos ir žemės sklypų Nr. 30-1 ir 30-2 ( - ) detalusis planas (t. 9, b. l. 79–80).

332006-12-21 ieškovas M. P. ir BUAB „Neto“ sudarė žemės ir būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį Nr. K18-D, šį sandorį taip pat pasirašė BUAB „Neto“ buhalterė J. P. Pagal šį sandorį M. P. įsipareigojo už 503 850 Lt nupirkti sublokuotą 94,77 kv. m gyvenamojo namo ( - ) dalį su pavėsine automobiliui ir žemės sklypo dalimi, adresu ( - ), Klaipėda. BUAB „Neto“ įsipareigojo baigti darbus per 18 mėnesių nuo statybos montavimo darbų pradžios (sutarties 8.2 p.). Sutartyje nurodyta, kad pirkėjas atsiskaito pervesdamas lėšas į pardavėjo sąskaitą LT ( - ) „Swedbank“, AB, arba sumokėdamas grynaisiais pinigais į kasą (sutarties 6.1 p.). 200 000 Lt avansas turėjo būti sumokėtas iki 2007-07-18, o likusi suma – 303 850 Lt – iki notarinės turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kotedžo darbų atlikimo akto pasirašymo dienos (sutarties 6.3 p.). Pirkėjas M. P. įsipareigojo neprieštarauti kotedžo įkeitimui bankui statybos metu su sąlyga, kad pirkėjui visiškai atsiskaičius su padavėju įkeitimas bus panaikintas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų; BUAB „Neto“ patvirtino, kad kotedžas bus įkeistas bankui, ir įsipareigojo išregistruoti hipoteką ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po pirkėjo galutinio atsiskaitymo dienos (sutarties 7.6, 8.11–8.12 p.) (t. 6, b. l. 15–25, 122–123).

342007-07-17 mokėjimo pavedimu M. P. sumokėjo 200 000 Lt avansinį mokėjimą pagal žemės ir būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutartį Nr. K-18D, o 2008-11-28 – grynaisiais pinigais sumokėjo BUAB „Neto“ vadovui V. P. 303 850 Lt (t. 6, b. l. 24–25).

352018-11-28 M. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., ( - ), esančio 0,0355 ha ploto žemės sklypo, kuris pažymėtas plane ( - ), iš bendro 0,4004 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 94,94 kv. m nebaigto statyti pastato – sublokuoto gyvenamojo namo (baigtumas 76 proc.), kuris pažymėtas plane ( - ), unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. LP-10051. Sutarties 1.3 p. nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas turtui registravo hipoteką, apie tai pranešta 2007-01-26, 2007-10-30 ir 2008-07-18 Hipotekos registro pranešimais. 2008-11-26 Luminor Bank, AB, raštu Nr. 3.1.-02/1381 sutiko, kad nekilnojamieji daiktai būtų parduoti (sutarties 1.3.1 p.). Nekilnojamieji daiktai parduoti už 503 850 Lt, pardavėjo atstovas V. P. patvirtino, kad BUAB „Neto“ 200 000 Lt iš pirkėjo gavo, 303 850 Lt pirkėjas M. P. įsipareigojo sumokėti į pardavėjo specialiąją sąskaitą ( - ) Luminor Bank, AB, per 30 dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos (sutarties 2.1–2.3 p.). Sutartyje nurodyta, kad žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 89 800 Lt, o gyvenamojo namo – 251 988 Lt (sutarties 2.8 p.). Pardavėjas įspėjo pirkėją ir pirkėjas žino, kad nekilnojamieji daiktai parduodami su sąlyga, kad 303 850 Lt bus pervesti į nurodytą specialiąją sąskaitą BUAB „Neto“ paskoloms dengti pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 ir 2008-04-18 kredito linijos susitarimą Nr. K-2300-2007-17/3, pervedus 303 850 Lt bankas atsisakys hipotekų (sutarties 4.2.1 p.). Pardavėjas pareiškė, kad BUAB „Neto“ atliks visus būtinus veiksmus, kad parduotiems daiktams hipoteka būtų baigta (sutarties 4.2.2 p.). Pirkėjas įsipareigojo tinkamai vykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus pagal šią sutartį (sutarties 5.3 p.). 2008-11-28 priėmimo–perdavimo aktais turtas, taip pat statybos ir dalinės vidaus apdailos darbai buvo perduoti pirkėjui M. P. (t. 6, b. l. 11–14, 157–162).

36Ieškovės B. P. Luminor Bank, AB, investicinio portfelio ataskaitoje nurodyta, kad 2008-01-25 bendra investicinio portfelio vertė buvo 1 062 236,93 Lt (t. 1, b. l. 18). Ieškovė deklaravo, kad 2008 metais turėjo 36 000 Lt pajamų (t. 1, b. l. 19–24). 2006 metais ieškovė turėjo 90 427,83 Lt AB „Citadele“ banko sąskaitoje, išleido 82 070,57 Lt akcijoms įsigyti, investavo 916 104,24 Lt ir vertybinius popierius pardavė 2008-02-27–2008-08-26 už 690 969,95 Lt (neapmokestinamosios pajamos); 2008-02-25–2008-10-01 – už 586 542,90 Lt (apmokestinamosios pajamos (t. 1, b. l. 24–27).

372008-08-12 ieškovė B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė 141,04 kv. m ploto kotedžo, unikalus numeris ( - ), su daline apdaila ir pavėsine, esančio adresu ( - ), Klaipėda, preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį Nr. K-T22C, sutarties 3.1–3.2 p. nurodyta, kad pagrindinės sutarties kaina lygi 520 000 Lt su PVM, į šią sumą įskaičiuoti visi mokesčiai, pavėsinė automobiliui ir žemės sklypo dalis, ant kurios pastatytas kotedžas. Šalys susitarė, kad 30 000 Lt sumos dalį (avansą) pirkėja įsipareigoja sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos, o likusią pagrindinės sutarties dalį, t. y. 490 000 Lt, pirkėja įsipareigojo sumokėti ne vėliau kaip iki pagrindinės sutarties sudarymo dienos (sutarties 3.4.1, 3.4.2 p.). Sutartyje nurodyta, kad pirkėja gali sumokėti į pardavėjo banko sąskaitą Luminor Bank, AB, ( - ) arba grynaisiais pinigais į pardavėjo kasą (sutarties 3.5 p.). Šalys susitarė, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaryta per šešis mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Pirkėja buvo įspėta, kad įregistravus kotedžą kaip nebaigtą statybą jis įkeistas sklypą finansuojančiam bankui, tačiau pardavėjas įsipareigojo panaikinti įkeitimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pirkėjai iki galo sumokėjus 520 000 Lt (sutarties 6.1.4 ir 7.2.1 p.). 2008-11-28 šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 nuo 2008-11-28 nutraukti 2008-08-12 preliminariąją kotedžo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. K-T22C dėl objekto, adresu ( - ), pirkimo, o 471 000 Lt pagal nutrauktą sutartį sumokėtą sumą įskaityti kaip sumokėtą kainą už objektą, esantį adresu ( - ), Klaipėda (t. 1, b. l. 48–63).

382008-08-24 BUAB „Neto“ pranešė ieškovei B. P., kad ji gali sumokėti už perkamą daiktą į vieną iš nurodytų banko sąskaitų – ( - ) „Swedbank“, AB; ( - ) ir ( - ) Luminor Bank, AB (t. 3, b. l. 19).

392008-08-28 pavedimais ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 470 000 Lt į „Swedbank“, AB, sąskaitą ( - ), mokėjimo paskirtis – lėšų pervedimas; 30 000 Lt – į Luminor Bank, AB, sąskaitą ( - ), mokėjimo paskirtis – lėšų pervedimas (t. 1, b. l. 64–66).

402008-10-02 ieškovė B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė 101,94 kv. m ploto kotedžo, unikalus numeris ( - ), su daline apdaila ir pavėsine, esančio adresu ( - ), Klaipėda, preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį Nr. T18B, sutarties 3.1–3.2 p. nurodyta, kad pagrindinės sutarties kaina lygi 470 000 Lt su PVM, į šią sumą įskaičiuoti visi mokesčiai, pavėsinė automobiliui ir žemės sklypo dalis, ant kurios pastatytas kotedžas. Šalys susitarė, kad 30 000 Lt sumos dalį (avansą) pirkėja įsipareigoja sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo preliminariosios sutarties sudarymo dienos, o likusią pagrindinės sutarties dalį, t. y. 440 000 Lt, per 30 kalendorinių dienų nuo pagrindinės sutarties sudarymo dienos, o jeigu pirkėja naudotųsi banko suteiktu kreditu (paskola) ir jo nepakaktų, pirkėja įsipareigojo skirtumą sumokėti pardavėjui ne vėliau kaip iki pagrindinės sutarties sudarymo dienos ir perduoti pardavėjui pavedimo kopiją su banko spaudu, patvirtinančiu, kad pavedime nurodyta suma sumokėta, tačiau pardavėjas turi teisę nereikalauti šio įsipareigojimo įvykdymo (sutarties 3.4.1, 3.4.2, 4.3 p.). Sutartyje nurodyta, kad pirkėjas gali sumokėti į pardavėjo banko sąskaitą Luminor Bank, AB, ( - )arba grynaisiais pinigais į pardavėjo kasą (sutarties 3.5 p.). Šalys susitarė, kad pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaryta iki 2009-07-30. Pardavėja buvo įspėta, kad įregistravus kotedžą kaip nebaigtą statybą jis įkeistas sklypą finansuojančiam bankui, tačiau pardavėjas įsipareigojo panaikinti įkeitimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pirkėjai iki galo sumokėjus 470 000 Lt (sutarties 6.1.4 ir 7.2.1 p.). 2008-11-28 surašytas parduotų daiktų priėmimo–perdavimo aktas, notarinio reg. Nr. LP-10061 (t. 1, b. l. 28–44, 67).

412008-10-02 pavedimais ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 230 000 Lt į „Swedbank“, AB, sąskaitą ( - ), mokėjimo paskirtis – už kotedžo pirkimą pagal sutartį T18B; 30 000 Lt – į Luminor Bank, AB, sąskaitą ( - ), mokėjimo paskirtis – kotedžo pirkimas pagal sutartį T18B; 2008-10-09 pavedimu ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 211 000 Lt į „Swedbank“, AB, sąskaitą ( - ), mokėjimo paskirtis – už kotedžo pirkimą pagal sutartį T18B (t. 1, b. l. 45–47).

422008-11-15 UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, BUAB „Neto“ ir IĮ statybos firma „Selsa“ sudarė skolos perkėlimo sutartį, pagal ją IĮ statybos firma „Selsa“ perėmė skolininkės UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ teises ir pareigas pagal 139,99 kv. m kotedžo su pavėsine ir žemės sklypo dalimi, adresu ( - ), 2008-09-05 preliminariąją pirkimo–pardavimo už 603 911 Lt sutartį. 2008-12-15 BUAB „Neto“ buvo skolinga IĮ statybos firmai „Selsa“ 174 212,25 Lt (t. 3, b. l. 98–106).

432008-11-25 BUAB „Neto“ informavo notarę, kad B. P. už perkamą už 470 000 Lt kotedžą, esantį ( - ) Klaipėdoje, atsiskaitė, o už kotedžą, esantį ( - ), Klaipėdoje, sumokėjo 30 000 Lt avansą, liko sumokėti 635 000 Lt (t. 2, b. l. 52–53).

442008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., ( - ), esančio 0,0404 ha ploto žemės sklypo, kuris pažymėtas plane ( - ), iš bendro 0,4004 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 101,94 kv. m nebaigto statyti pastato – sublokuoto gyvenamojo namo (baigtumas 76 proc.), kuris pažymėtas plane ( - ), unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. LP-10060. Sutarties 1.3 p. nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas turtui registravo hipoteką, apie tai pranešta 2007-01-26, 2007-10-30 ir 2008-07-18 Hipotekos registro pranešimais. 2008-11-26 Luminor Bank, AB, raštu Nr. 3.1.-02/1379 sutiko, kad nekilnojamieji daiktai būtų parduoti (sutarties 1.3.1 p.). Nekilnojamieji daiktai parduoti už 470 000 Lt, pardavėjo atstovas V. P. patvirtino, kad BUAB „Neto“ 470 000 Lt iš pirkėjo gavo (sutarties 2.1–2.2 p.). BUAB „Neto“ įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų pervesti į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą ( - ) Luminor Bank, AB, gautus pagal šią sutartį 440 000 Lt pardavėjo paskoloms bankui dengti pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 ir 2008-04-18 kredito linijos susitarimą Nr. K-2300-2007-17/3 (sutarties 2.3 p.). Sutartyje nurodyta, kad žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 102 195 Lt, o gyvenamojo namo – 269 913 Lt (sutarties 2.5 p.). Nurodyta, kad pardavėjas įspėjo pirkėją apie tai, kad parduodami daiktai yra įkeisti ir hipoteka seka paskui daiktą, kad yra sąlyga pervesti lėšas į specialiąją sąskaitą, skirtą pardavėjo skoloms pagal paskolos sandorius dengti. Sutartyje nurodyta, kad bankas atsisakys hipotekos, kai bus pervesta 440 000 Lt suma, o pardavėjas pareiškė, kad BUAB „Neto“ atliks visus būtinus veiksmus, kad hipoteka būtų baigta (sutarties 4.2, 4.2.1, 4.2.2 p.). (t. 1, b. l. 7–11).

452008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., ( - ), esančios 1/8 dalies žemės sklypo, pažymėtos plane ( - ) (174/1336 kv. m), iš bendro 0,2625 ha ploto žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje; nebaigto statyti pastato – sublokuoto gyvenamojo namo (baigtumas 82 proc.), kuris pažymėtas plane ( - ), unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), Klaipėdoje, pirkimo–pardavimo sutartį, notarinio reg. Nr. LP-10065. Sutarties 1.4 p. nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas turtui registravo hipoteką, apie tai pranešta 2007-01-26, 2007-06-27 ir 2008-07-18 Hipotekos registro pranešimais. 2008-11-26 Luminor Bank, AB, raštu Nr. 3.1.-02/1383 sutiko, kad nekilnojamieji daiktai būtų parduoti (sutarties 1.3.1 p.). Nekilnojamieji daiktai parduoti už 665 000 Lt, pardavėjo atstovas V. P. patvirtino, kad BUAB „Neto“ 30 000 Lt iš pirkėjo gavo, likusius 635 000 Lt B. P. įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų pervesti į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą ( - )Luminor Bank, AB, už kiekvieną uždelstą dieną įsipareigojo sumokėti po 0,02 proc. delspinigių nuo nesumokėtos pirkimo–pardavimo kainos, šalys susitarė, kad laiku nesumokėjus delspinigių jie didinami 50 proc. (sutarties 2.1–2.4 p.). Šalys susitarė, kad apmokėjimo įrodymu būtų pardavėjo pakvitavimas apie pirkimo–pardavimo kainos sumokėjimą arba pirkėjo mokėjimo pavedimai pervesti lėšas į sutartyje nurodytą sąskaitą su banko žyma (sutarties 2.6 p.). Sutartyje nurodyta, kad žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 671 344 Lt, o gyvenamojo namo – 263 982 Lt (sutarties 2.8 p.). Nurodyta, kad pardavėjas įspėjo pirkėją apie tai, kad parduodami daiktai yra įkeisti ir hipoteka seka paskui daiktą, kad yra sąlyga pervesti lėšas į specialiąją sąskaitą, skirtą pardavėjo skoloms pagal paskolos sandorius dengti. Nurodyta, kad bankas atsisakys hipotekos, kai bus pervesta 635 000 Lt suma, o pardavėjas pareiškė, kad BUAB „Neto“ atliks visus būtinus veiksmus, kad hipoteka būtų baigta (sutarties 4.2, 4.2.1, 4.2.2 p.). 2008-11-28 surašytas parduotų daiktų priėmimo–perdavimo aktas, notarinio reg. Nr. LP-10066 (t. 1, b. l. 12–17, 68).

462008-11-28 kasos pajamų orderiu Nr. PFS297 ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 164 000 Lt (pasirašė V. P.), mokėjimo paskirtis – už kotedžą ( - ) (t. 1, b. l. 64–66).

472008-11-26 Luminor Bank, AB, pranešimais Nr. 3.1.-02/1379, Nr. 3.1.-02/1381 ir Nr. 3.1.-02/1383 nurodė BUAB „Neto“ ir notarams, jog neprieštarauja, kad už ne mažesnę kaip 470 000 Lt sumą būtų parduotas įkeistas sublokuotas gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Klaipėdoje, su jam priskirtu žemės sklypu ar žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), ir pranešė, kad 440 000 Lt kainos dalis bus pervesta į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą, skirtą atsiskaityti su banku pagal 2007-01-16 kreditavimo ir kredito linijos susitarimą, atsisakys hipotekos lakštuose nurodytų hipotekų su sąlyga, kad pirkėjas sumokės 440 000 Lt į BUAB „Neto“ specialiąją Luminor Bank, AB, sąskaitą ( - ); neprieštarauja, kad už ne mažesnę kaip 665 000 Lt sumą būtų parduotas įkeistas sublokuotas gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Klaipėdoje, su jam priskirtu žemės sklypu ar žemės sklypo dalimi, unikalus Nr. ( - ), ir pranešė, kad atsisakys hipotekų su sąlyga, kad pirkėjas sumokės 635 000 Lt į BUAB „Neto“ specialiąją Luminor Bank, AB, sąskaitą ( - ), sutikimas išduotas su sąlyga, kad 665 000 Lt kainos dalis bus pervesta į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą Luminor Bank, AB, ( - ); neprieštarauja, kad sublokuotas gyvenamasis namas, adresu ( - ), Klaipėda, su priskirtu žemės sklypu ar žemės sklypo dalimi būtų parduotas už ne mažesnę kaip 503 850 Lt sumą, sutikimas išduotas su sąlyga, kad 303 850 Lt kainos dalis bus pervesta į BUAB „Neto“ specialiąją sąskaitą Luminor Bank, AB, ( - ). Sutikime nurodyta, kad kreditorius atsisakys hipotekų tik pirkėjui sumokėjus 303 850 Lt į sutikime nurodytą sąskaitą (t. 1, b. l. 162–163; t. 6, b. l. 157).

482008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė kotedžų ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje, statybos ir dalinės vidaus apdailos darbų atlikimo patvirtinimo ir priėmimo–perdavimo aktus (t. 1, b. l. 69–72).

49BUAB „Neto“ 2008-11-12–2008-12-01 laikotarpio kasos knygos išraše nurodyta, kad 2008-11-12 grąžinta 122 700 Lt paskola V. P.; 2008-11-21, 2008-11-25 ir 2008-12-01 V. P. išmokėtos 24 000 Lt, 12 837,17 Lt ir 40 000 Lt sumos ūkio išlaidoms; 2008-12-01 sumokėta 531 474,60 Lt G. P. individualiai įmonei statybos firmai „Selsa“ (t. 6, b. l. 163–167).

502008-12-03 V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti jo vadovaujamai BUAB „Neto“ bankroto bylą, nes jo nekilnojamojo turto projektų vystymo verslas žlugo dėl krizės ir ūkio nuosmukio, bendrovė nebegali vykdyti savo įsipareigojimų tiekėjams ir bankams, bendras paskolos likutis visiems bankams 21 746 949,54 Lt, įkeisto likusio turto vertė 34 746 455 Lt, tačiau bendrovė negali parduoti turto ir neturi apyvartinių lėšų savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti. BUAB „Neto“ skola pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2007-17 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais ir pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais Luminor Bank, AB, buvo 1 586 834,21 Lt, visas kreditinis reikalavimas 2009-01-05 buvo 8 788 912,82 Lt, nes BUAB „Neto“ laidavo už V. P. ir J. P. prievolių vykdymą Luminor Bank, AB, pagal 2007-09-18 kreditavimo sutartis Nr. K-23000-2007-616-114 ir Nr. K-2003-2007-616 (t. 1, b. l. 134–161, 166–168; t. 3, b. l. 123; t. 6, b. l. 33–121).

512008-12-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Neto“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo valdymo centras“, nutartis įsitesėjo 2009-01-03 (t. 1, b. l. 164; t. 6, b. l. 168–169, „Liteko“ duomenys, byla Nr. B2-39-513/2018). 2013-06-07 BUAB „Neto“ bankroto proceso metu pardavus ir perdavus neparduotą turtą Luminor Bank, AB, gražinta 949 000 Lt suma (t. 3, b. l. 124; t. 7, b. l. 24). Bankroto procesas tęsiamas iš esmės tik dėl šios nagrinėjamos bylos, nes visas turtas parduotas, visi kiti likvidavimo veiksmai atlikti (bankroto bylos Nr. B2-39-513/2018 t. 6, b. l. 137–138). 2018-04-05 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi bankroto administratorius pakeistas į UAB „Verslo administratorių centras“ dėl reorganizavimo (bankroto bylos Nr. B2-39-513/2018 t. 6, b. l. 156–157).

522009-07-28 ir 2009-08-12 UAB „Liturta“ įvertino BUAB „Neto“ turtą ir nustatė turto likvidacinę (priverstinio pardavimo) vertę, 2009-11-12 BUAB „Neto“ kreditorių susirinkimas nutarė turtą parduoti iš varžytynių, Luminor Bank, AB, įkeistą turtą parduoti banko nustatytomis kainomis, o neįkeistą – padidinus turto vertintojo nustatytą kainą 30 proc.; antrose varžytynėse turto pardavimo kainas mažinti 20 proc. 2010-04-02 kreditorių susirinkimas nutarė antroms varytynėms sumažinti Luminor Bank, AB, įkeisto turto pradinės pardavimo kainas 5 proc., t. y. iki 7 653 200 Lt (t. 3, b. l. 82–93; t. 6, b. l. 170–190; t. 7, b. l. 25–28, 66–200; t. 7, b. l. 3–185; t. 9, b. l. 2–64). Apie 2010-05-11 varžytynes buvo paskelbta Įmonių bankroto valdymo departamento elektroniniame puslapyje (t. 9, b. l. 65–66).

532010-03-17 ir 2010-05-11 BUAB „Neto“ žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdoje, varžytynės, esant nustatytoms 1 400 000 Lt ir už 1 330 000 Lt, neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas pirkėjas (t. 4, b. l. 144–145, 146–147; t. 9, b. l. 162–165). 2010-06-30 kreditorių susirinkimas nutarė Luminor Bank, AB, įkeistą turtą pardavinėti laisvojo pardavimo būdu, kainas mažinant 10 proc. nuo antrose varžytynėse galiojusių kainų, t. y. už 3 390 000 Lt, išskyrus žemės sklypą, adresu ( - ), Klaipėda, įpareigoti bankroto administratorių apie turto pardavimą paskelbti Vilniaus ir Klaipėdos regionų spaudoje. Nesulaukus jokių pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje apie turto pardavimą – siūlyti įkaito turėtojui perimti nuosavybę už laisvajam pardavimui nustatytas kainas (t. 7, b. l. 29–34).

542011-03-01 BUAB „Neto“ pardavė 0,9534 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Klaipėdoje, ir 0,6135 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Klaipėdoje, už 1 900 000 Lt, sandoris sudarytas 2011-01-31 kreditorių susirinkimo nutarimu, pasirašius taikos sutartį civilinėje byloje dėl 2008-05-07 preliminariosios sutarties vykdymo ir 2011-02-28 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-495-159/2011 ją patvirtinus (t. 7, b. l. 35–37, 45–55, 58–60). Sklypus nupirkęs asmuo UAB „Edex“ vystė projektą „( - ) slėnis“ (t. 7, b. l. 56–57, 61–64).

552013-04-25 ir 2013-05-31 ieškovė B. P. pateikė Luminor Bank, AB, reikalavimus išregistruoti hipoteką ginčo nekilnojamajam turtui (t. 1, b. l. 73–74).

562013-05-31 ir 2013-10-24 Centrinės hipotekos įstaigos registro išraše nurodyta, kad sutartinė hipoteka 0,4004 ha žemės sklypui, esančiam adresu ( - ), Klaipėda, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2007-01-23 užtikrinti BUAB „Neto“ 3 919 210 Lt prievolei pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, prievolės įvykdymo terminas – 2009-12-31; sutartinė hipoteka sublokuotam gyvenamajam namui 6A1b, baigtumas 30 proc., esančiam adresu ( - ), Klaipėda, kartu ir kitiems septyniems objektams tuo pačiu adresu, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2007-06-27 užtikrinti BUAB „Neto“ 3 919 210 Lt prievolei pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, prievolės įvykdymo terminas – 2009-12-31; sutartinė hipoteka sublokuotam gyvenamajam namui ( - ), baigtumas 32 proc., esančiam adresu ( - ), Klaipėda, sutartinė hipoteka sublokuotam gyvenamajam namui ( - ), baigtumas 32 proc., esančiam adresu ( - ), Klaipėda, kartu ir kitiems aštuoniems objektams tuo pačiu adresu, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2007-10-30 užtikrinti BUAB „Neto“ 3 793 325 Lt prievolei pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su visais vėlesniais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, prievolės įvykdymo terminas – 2009-12-31; sutartinė hipoteka 0,4004 ha žemės sklypui, sublokuotam gyvenamajam namui ( - ), baigtumas 32 proc., ir kitiems devyniems objektams, esantiems adresu ( - ), Klaipėda, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2008-07-18 užtikrinti BUAB „Neto“ 1 853 568 Lt prievolei pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2007-17, 2007-05-03 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/1, 2008-01-07 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/2, 2008-04-18 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/3, prievolės įvykdymo terminas – 2009-04-30; sutartinė hipoteka 0,4004 ha žemės sklypo 6/8 dalims, sublokuotam gyvenamajam namui ( - ), baigtumas 82 proc., plotas 140,32 kv. m ir kitiems šešiems objektams, esantiems adresu ( - ), Klaipėda, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2008-07-18 užtikrinti BUAB „Neto“ 1 853 568 Lt prievolei pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį Nr. K-2300-2007-17, 2007-05-03 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/1, 2008-01-07 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/2, 2008-04-18 susitarimą Nr. K-2300-2007-17/3, prievolės įvykdymo terminas – 2009-04-30; sutartinė hipoteka 0,2625 ha žemės sklypui, esančiam adresu ( - ), Klaipėda, identifikavimo kodas ( - ), registruota 2007-01-26 užtikrinti BUAB „Neto“ 3 919 210 Lt prievolei pagal 2007-01-16 kreditavimo sutartį Nr. K-2300-2007-18 su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais, prievolės įvykdymo terminas – 2009-12-31 (t. 1, b. l. 75–112; t. 6, b. l. 26–31; el. bylos t. 4, 41-50, 61-96).

572013-09-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Neto“ bankroto byloje Luminor Bank, AB, kreditinis reikalavimas sumažintas iki 5 302 494,79 Lt, 2014-04-23 nutartimi – iki 4 974 315,03 Lt, 2015-03-10 nutartimi – iki 1 406 549,76 Eur, 2018-06-04 BUAB „Neto“ skolos dydis kreditoriui Luminor Bank, AB, buvo 379 812,59 Eur (t. 4, b. l. 148; t. 7, b. l. 23; t. 9, b. l. 166; t. 10, b. l. 122; BUAB „Neto“ bankroto bylos B2-39-513/2018 t. 6, b. l. 45–46). Klausimus, susijusius su bendrovės turto pardavimu, debetinių skolų nurašymu BUAB „Neto“ kreditoriai sprendė 2013-11-29, 2014-05-30, 2014-09-10, 2015-06-12 kreditorių susirinkimuose, 2014-04-17 kreditorių susirinkimas patvirtino bankroto administratorės ataskaitą už laikotarpį nuo 2013-08-01 iki 2014-03-31. 2016-02-08 kreditorių susirinkime nutarta sudarius sutartis su ( - ), Klaipėdoje, namo gyventojais dėl vandens įvado perdavimo ir užbaigus teisminius procesus, įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą priimti sprendimą dėl BUAB „Neto“ pabaigos (BUAB „Neto“ bankroto bylos B2-39-513/2018 t. 6, b. l. 23–31, 50–57, 77–85, 87–89, 99, 103–104, 106–108, 118, 137–138).

582013-09-18–2013-10-07 Vilniaus m. 31-ojo notarų biuro notaras S. S. pranešė ieškovams B. P., M. P. ir atsakovei BUAB „Neto“, kad gautas Luminor Bank, AB, prašymas priverstinai išieškoti 1 570 601,75 Lt, 16 232,46 Lt iš įkeisto turto, Hipotekos registro (įkeitimo) identifikavimo kodai ( - ), t. y. iš žemės sklypų dalių ir kotedžų, esančių ( - ) Klaipėdoje (t. 2, b. l. 61–198; t. 3, b. l. 2–15; t. 6, b. l. 32). 2014-08-25 patvarkymu išieškojimą vykdanti antstolė V. D. nustatė, kad skolininkės B. P. įkeisto parduodamo turto – 1/8 dalies 0,2625 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) ir 140,32 kv. m nebaigto statyti sublokuoto gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, vertė pagal UAB „Ober-Haus“ turto vertinimo ataskaitą Nr. 1135 EKZ_2014 RVI KLAI yra 530 000 Lt (t. 4, b. l. 158–159).

59Nuo 2013-10-01 iki 2014-09-30 trečiojo asmens Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarės L. P. profesinė civilinė atsakomybė buvo apdrausta draudimo kompanijos Allianz Global Corporate&Speciality (t. 2, b. l. 54).

602014-05-09 UAB „Resolution valuations“ atliko turto, esančio ( - ) ir ( - ), Klaipėdoje, vertinimą ir nustatė, kad bendra turto rinkos vertė 2011-03-01 galėjo būti 3 990 000 Lt (t. 4, b. l. 15–125; t. 9, b. l. 83–140).

61Dėl hipotekos pabaigos

62Hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). CK 4.197 straipsnio, reglamentuojančio hipotekos pabaigos pagrindus, 2 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad hipoteka pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas, arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais. Ginčo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo metu aktualios CK redakcijos 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad įkeisto daikto savininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų baigta, jeigu yra įvykdytas skolinis įsipareigojimas. Taigi tiek šiuo metu, tiek ieškovų ir UAB „Neto“ sutarties sudarymo metu vienas iš nustatytų hipotekos pasibaigimo pagrindų – turtinės prievolės – skolinio įsipareigojimo – tinkamas įvykdymas (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Tam, kad galėtų būti panaikinta daikto hipoteka jo perleidimo tretiesiems asmenims atveju, būtinas hipotekos kreditoriaus sutikimas, kuris paprastai suteikiamas su sąlyga, jog už hipoteka įkeistą turtą gauti pinigai sumokami hipotekos kreditoriui užtikrintai prievolei įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-384-611/2017).

63AB DnB NORD banko (dabartinis pavadinimas – AB Luminor Bank) 2008-11-26 sutikime Nr. 3.1.-02/1379 (t. 1, b. l. 162) nurodyta, jog bankas neprieštarauja, kad sublokuotas gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), adresas ( - ), Klaipėda, su jam priskirtu žemės sklypu ar žemės sklypo dalimi (žemės sklypo unikalus numeris ( - )), kuris įkeistas bankui, būtų parduotas už ne mažesnę kaip 470 000 Lt sumą (su įskaičiuotu PVM). Sutikime nurodyta, jog bankas sutinka leisti parduoti šį turtą tik su sąlyga, kad pardavimo kainos dalis – 440 000 Lt (įskaičiuotas PVM) bus pervesta į UAB „Neto“ specialią sąskaitą Nr. ( - ) . Kreditorė AB DnB NORD bankas atsisakys hipotekų tik pirkėjui sumokėjus 440 000 Lt sumą (su įskaičiuotu PVM) į nurodytą sąskaitą. Turto, adresu ( - ), 2008-11-28 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. LP-10060 (t. 1, b. l. 7–11), 1.3 punkte nurodyta, jog turtui registruota hipoteka, o 1.3.1 punkte nurodyta, jog yra kreditoriaus 2008-11-26 sutikimas Nr. 3.1.-02/1379 parduoti turtą. Sutarties 2.2 punkte nurodyta, jog pardavėja UAB „Neto“ pareiškia, kad pinigus – 470 000 Lt iš pirkėjos B. P. gavo, ir sutarties 2.3 punktu pardavėja UAB „Neto“ įsipareigojo per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pervesti į specialią UAB „Neto“ sąskaitą Nr. ( - ) AB DnB NORD banke paskoloms dengti. Sutarties 4.2.1 punkte nurodyta, jog nekilnojamieji daiktai parduodami sutinkant kreditorei AB DnB NORD bankui su sąlyga, jog 440 000 Lt bus pervesti į UAB „Neto“ specialią sąskaitą Nr. ( - ) pardavėjo paskoloms dengti, kuriuos pervedus į nurodytą sąskaitą bankas atsisakys hipotekų parduodamam turtui. Sutarties 4.2.2 punktu pardavėjas pareiškė, kad UAB „Neto“ atliks visus būtinus veiksmus, kad nurodytiems daiktams hipoteka būtų baigta. Iš aptartų aplinkybių matyti, jog šios pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos (kainos mokėjimo tvarka) neatitiko banko sutikime išdėstytų sąlygų, ir iš anksčiau aptartų įrodymų matyti, jog šioje sutartyje nurodytų įsipareigojimų pervesti iš pirkėjos gautus pinigus į specialią sąskaitą pardavėja UAB „Neto“ neįvykdė.

64Ieškovei B. P. argumentuojant, jog su pardavėja atsiskaitė visiškai, pažymėtina, jog AB DnB NORD banko 2008-11-26 sutikime Nr. 3.1.-02/1379 išdėstytos sąlygos, keliamos pirkimo–pardavimo sandoriui. Iš sutikimo turinio matyti, kad bankas sutiko su įkeisto turto pardavimu tik tuo atveju, jei pirkėjo lėšos, gautos iš pirkimo–pardavimo sandorio, bus tiesiogiai pervestos į specialią sąskaitą kreditui padengti pagal kredito sutartį. Sutikime aiškiai nurodyta, į kokias banko sąskaitas pinigai turi būti pervedami. Iš sutarties turinio matyti, jog banko sutikime nurodytos sąlygos nebuvo perkeltos į pirkimo–pardavimo sutartį, nors šios sąlygos dėl atsiskaitymo už parduodamą turtą tvarkos aiškiai sukūrė pirkėjui (ieškovei) papildomas pareigas. Hipotekos kreditorius nebuvo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi, o jo 2008-11-26 sutikime nurodytos sąlygos yra aiškios ir nedviprasmiškos, sutarties šalims bei notarui, tvirtinusiam sandorį, turėjo būti žinomos, o dėl banko sutikime nustatytų sąlygų (ne)perkėlimo į pirkimo–pardavimo sutartį ir jos notarinio patvirtinimo bei atsiradusių teisinių pasekmių gali būti keliamas notaro atsakomybės klausimas, nes būtent šis valstybės įgaliotas asmuo turi imtis priemonių patikrinti tvirtinamo sandorio atitiktį įstatymams, nes notarui valstybė yra suteikusi svarbius įgaliojimus jam vykdant viešąją funkciją – apsaugoti teisėtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose (Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Aptariamos sutarties 4.2 punktu pardavėjas įspėjo pirkėją ir pirkėjui yra žinoma, kad parduodami nekilnojamieji daiktai yra įkeisti ir pagal CK 4.171 straipsnio 9 dalį perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą. Šis principas – hipoteka seka paskui daiktą – nusako hipotekos kaip daiktinės teisės instituto esmę, t. y. kad ji yra neatsiejamai susijusi su daiktu ir šios sąsajos nenutraukia daikto teisinio statuso pasikeitimai, įskaitant daikto perleidimą. Įkeistas turtas tarnauja pagrindinei prievolei užtikrinti, todėl įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, gali pasibaigti, pasibaigus pagrindinei prievolei CK šeštosios knygos IX skyriuje išvardytais prievolių pabaigos pagrindais. Vienas iš hipotekos pasibaigimo pagrindų pagal CK yra turtinės prievolės – skolinio įsipareigojimo – įvykdymas (CK 4.197 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.123 straipsnio 1 dalis), tačiau nagrinėjamu atveju šis pagrindas neegzistuoja.

65Minėta, jog už turtą ( - ) ieškovė B. P. sumokėjo mokėjimo pavedimais į kitas UAB „Neto“ sąskaitas iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo (t. 1, b. l. 45–47) ir šiuo požiūriu su pardavėja atsiskaitė, tačiau teismas sutinka su banko argumentais, jog aplinkybė, kad ieškovė yra visiškai atsiskaičiusi su BUAB „Neto“ pagal tarp šių šalių sudarytas nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, neturi įtakos minėto turto hipotekos galiojimui, kadangi ne už ieškovės prievoles šis turtas yra įkeistas. Teismo vertinimu, būdama investuotoja ir apdairus bei protingas asmuo, ieškovė turėjo prisiimti riziką ir savo išankstinių veiksmų padarinius, ypač vertinant aplinkybę, jog sandoris sudarytas su ieškovės sūnumi V. P., UAB „Neto“ direktoriumi. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog sandoris sudarytas su šeimos nariu, t. y. susijusiu asmeniu, sudaro pagrindą preziumuoti nesąžiningus šių asmenų veiksmus nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste. Tokią išvadą patvirtina aplinkybės, jog UAB „Neto“ gavus dideles sumas už parduotus kotedžus, jos iš karto buvo išmokėtos V. P. ir G. P. individualiai įmonei statybos firmai „Selsa“, kaip matyti iš minėtų 2008-11-12–2008-12-01 laikotarpio kasos knygų duomenų, iš karto po to (2008-12-03) V. P. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Neto“ iškėlimo. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog UAB „Neto“ buvo šeimos verslas, aptartais veiksmais buvo siekiama išsaugoti nekilnojamąjį turtą šeimoje ir B. P. turėjo ir galėjo žinoti apie šias aplinkybes.

66Dėl ieškovės B. P. iš UAB „Neto“ perkamo kito nekilnojamojo turto, adresu ( - ), pardavimo bankas išdėstė analogiškus reikalavimus 2008-11-26 sutikime Nr. 3.1.-02/1383 (t. 1, b. l. 163), kuriuo bankas analogiškomis sąlygomis sutiko, kad būtų parduotas sublokuotas gyvenamasis namas, unikalus numeris ( - ), adresu ( - ), Klaipėda, su jam priskirtu žemės sklypu ar žemės sklypo dalimi (žemės sklypo unikalus numeris ( - )) už ne mažesnę kaip 665 000 Lt sumą (su įskaičiuotu PVM), į nurodytą specialią sąskaitą pirkėjui sumokėjus ne mažiau kaip 635 000 Lt (su įskaičiuotu PVM). 2008-11-28 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. LP-10065 (t. 1, b. l. 12–17) 2.3 punkte būtent ir nurodyta pirkėjos pareiga sumokėti 635 000 Lt į UAB „Neto“ specialią sąskaitą Nr. ( - ) AB DnB NORD banke, sutarties 5.3 punktu pirkėja įsipareigojo tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

67Dėl nekilnojamojo turto ( - )pardavimo bankas 2008-11-26 sutikime Nr. 3.1.-02/1381 taip pat išdėstė analogiškas sąlygas, t. y. sutiko leisti parduoti šį turtą tik su sąlyga, kad kainos dalis – 303 850 Lt (įskaitant PVM) bus pervesta į UAB „Neto“ specialią sąskaitą Nr. ( - )AB DnB NORD banke įsipareigojimams pagal kredito sutartis vykdyti ir kreditorius atsisakys hipotekų tik pirkėjui sumokėjus 303 850 Lt į nurodytą sąskaitą (t. 6, b. l. 157). 2008-11-28 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. LP-10051, 2.3 punkte pagal banko sutikimo sąlygas būtent ir nurodyta pirkėjo M. P. pareiga sumokėti 303 850 Lt į UAB „Neto“ specialią sąskaitą Nr. ( - )AB DnB NORD banke, sutarties 5.3 punktu pirkėjas įsipareigojo tinkamai vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

68Tuo tarpu nustatyta, kad M. P. 2008-11-28 už perkamą turtą BUAB „Neto“ vadovui V. P. sumokėjo 303 850 Lt grynaisiais pinigais, o B. P. 2008-08-28 pavedimais sumokėjo BUAB „Neto“ 470 000 Lt į „Swedbank“, AB, sąskaitą Nr. ( - ), mokėjimo paskirtis – lėšų pervedimas; 30 000 Lt – į AB DnB NORD sąskaitą Nr. ( - ), mokėjimo paskirtis – lėšų pervedimas, 2008-11-28 kasos pajamų orderiu Nr. PFS297 ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 164 000 Lt (pasirašė V. P.), mokėjimo paskirtis – už kotedžą ( - ) (t. 1, b. l. 64–66).

69Surinktų įrodymų visuma pagrindžia išvadą, kad ieškovai už pirktą nekilnojamąjį turtą atsiskaitė nesilaikydami pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos tvarkos, nesilaikė banko sutikimuose nurodytų sąlygų, dėl to pinigai nepateko į įkaito turėtojos AB DnB NORD sąskaitą Nr. ( - ) sąskaitą ir dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra.

70Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog BUAB „Neto“ nėra įvykdžiusi prievolių, kurioms užtikrinti buvo sudaryta hipoteka, todėl teisinio pagrindo ieškinį tenkinti nėra. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkama ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Ieškovai byloje nepagrindė nei vieno hipotekos pabaigos pagrindo egzistavimo, o turėję būti suinteresuoti perkamo brangaus nekilnojamojo daikto hipotekos pabaiga ir elgtis sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai, pagal CK 1.5 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ypač atsižvelgiant į tai, jog pirkimo–pardavimo sutartyse jiems išaiškinta, jog hipoteka seka paskui daiktą, ieškovai savo, daugiau tikėtina, nesąžiningais veiksmais sudarė sąlygas neįvykdyti įsipareigojimų AB DnB NORD bankui šeimos įmonei UAB „Neto“, kurios vadovas, ieškovų šeimos narys, mažiau nei po savaitės kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nors įmonė už parduotą nekilnojamąjį turtą turėjo gauti daugiau nei 1,6 mln. Lt ir galėjo įvykdyti bent dalį savo įsipareigojimų.

71Kiti ieškiniuose išdėstyti argumentai nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės ir nesudaro pagrindo padaryti kitokias išvadas. Teismo vertinimu, ieškovai šiuo konkrečiu atveju negali remtis CK 6.401 straipsnio nuostatomis ir argumentuoti, jog yra sąžiningi vartotojai bei reikalauti ginti jų teises šiuo aspektu. Byloje esančių įrodymų visuma sudaro pagrindą priešingai išvadai ir vertinant nuoseklius ieškovų ir BUAB „Neto“ veiksmus, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, jog ieškovai ir BUAB „Neto“ direktorius yra šeimos ryšiais susiję asmenys, jų sudarytus sandorius būtent tuo laikotarpiu bei minėtus kasos knygų duomenis, yra pagrindas išvadai, kad nagrinėjamoje byloje ieškovai savo sąmoningais veiksmais, pažeisdami sutartyse ir hipotekos kreditoriaus banko sutikimuose nurodytą atsiskaitymo už perkamą nekilnojamąjį turtą tvarką ir sąlygas, aktyviai siekė išvengti galimo išieškojimo iš BUAB „Neto“ turto bei išsaugoti įmonės turtą šeimoje, išmokėti už turtą gautas pinigines lėšas (jų dalį) susijusiems asmenims (CK 6.67 str.). Faktas, kad bankroto administratorė ar kreditoriai neginčijo šių įmonės sandorių ir nesikreipė su ieškiniais, reikalaudama grąžinti prieš pat bankrotą susijusiems asmenims išmokėtų piniginių lėšų, neįrodo sudarytų sandorių ir jų vykdymo vertinimo. Dėl to ieškovai negali argumentuoti tinkamu prievolių įvykdymu, nes iš nesąžiningo sutarčių vykdymo negali atsirasti teisė.

72Pažymėtina ir aplinkybė, jog ieškovė B. P. negali būti laikoma vartotoja dar ir tuo požiūriu, jog ji yra kvalifikuota investuotoja ir turtą pirko investavimo tikslais. Tuo tarpu, kiti nekilnojamąjį turtą BUAB „Neto“ vystytame ( - ) kvartale įsigiję asmenys, kaip matyti iš faktinių aplinkybių, pirkimo-pardavimo sutarčių įsipareigojimus yra įvykdę tinkamai ir jų įgytam nekilnojamajam turtui hipoteka yra pasibaigusi.

73Ieškovų teiginiai, jog hipoteka turtui pripažintina pasibaigusia dėl CK 4.1941 str. ir 4.195 str. 3 d. nuostatų pažeidimo, nes pats bankas, kaip įmonės kreditorius, prisiėmė tokią riziką turtą realizuodamas (spręsdamas ir balsuodamas kreditorių susirinkimuose dėl realizavimo) ir išduodamas sutikimą dėl turto realizavimo ir dėl, ieškovų teigimu, netinkamai nustatytos realizuoto turto kainos, vertintini kaip siekis dar kartą pasibylinėti. Įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo 2018-02-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-323-330/2018 yra pasisakyta dėl BUAB „Neto“ turto vertinimo, žemės sklypų ( - ), Klaipėdoje, pardavimo tvarkos ir specifikos bankroto procese, UAB „Edex“ veiksmų, kreditorių teisių ir pareigų ir pan. Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-23 nutartimi iškėlus UAB „Neto“ bankroto bylą, paskirtam bankroto administratoriui perėjo buvusių įmonės valdymo organų įgaliojimai veikti bankrutuojančios įmonės vardu (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punktas), taip pat atsirado pareiga spręsti dėl įmonės ar jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų gynimo būdų, tvarkos, dydžio ir pan. BUAB „Neto“ kreipėsi į nepriklausomą turto vertintoją UAB „Liturta“ dėl žemės sklypo, esančio ( - ), Klaipėdoje, įvertinimo, dėl šio žemės sklypo pardavimo UAB „Saulės kupolas“ (teisių perėmėja UAB „Edex“) svarstyta BUAB „Neto“ kreditorių susirinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog nėra pagrindo konstatuoti žemės sklypų, adresu ( - ), pardavimo tvarkos bankroto procese pažeidimus.

74Ieškovai nurodytoje byloje dėstė iš esmės tuo pačius argumentus kaip ir ieškiniuose šioje civilinėje byloje dėl per mažos sklypų pardavimo kainos. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, jog bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainos patvirtinimas – tai išimtinai įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtinas klausimas (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas), o kreditoriai šiuo atveju sklypų kainą nustatė atsižvelgę į nepriklausomų turto vertintojų išvadas. Aplinkybė, jog, ieškovų teigimu, vertinimą atlikusi UAB „Liturta“ 2012 metais išbraukta iš turto vertintojų sąrašo, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju, nes turtas vertintas bankroto proceso metu 2008–2009 metais. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas nurodytoje nutartyje aiškiai pasisakė dėl ieškovų argumentų dėl UAB „Liturta“ atlikto nekilnojamojo turto vertinimo, dar kartą pabrėžęs kreditorių susirinkimo kompetenciją ir konstatavęs, jog kreditorių susirinkimas nustatė didesnę, nei įvertinta, parduodamo turto vertę. Taip pat jokiais įrodymais nepagrįsti ieškovų teiginiai, jog ekonominės krizės metu būtent UAB „Neto“ vystyto nekilnojamojo turto statybų projekto ( - ) gatvėje vertė negalėjo sumažėti, juo labiau jog nekilnojamojo turto vertės žymus sumažėjimas būtent tuo periodu yra objektyvus, nuo šalių valios nepriklausantis veiksnys, kurį nulėmė valstybėje vykstantys ekonominiai procesai. Nekilnojamojo turto kainų atitinkamu laikotarpiu kritimas apie 30 proc. pripažintinas visiems žinoma aplinkybe, kurios nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2009).

75Nagrinėjamoje byloje aktuali ir minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutarties išvada, jog priverstinis išieškojimas iš ieškovų turto už BUAB „Neto“ skolas buvo visiškai ar iš dalies nulemtas ir aplinkybių, susijusių su tuo, kad nepaisant įkaito turėtojos nurodymų, už ieškovams parduotą turtą UAB „Neto“ gautos lėšos nebuvo perverstos į sutikimuose ir sutartyse nurodytą įkaito turėtojos Luminor Bank, AB, sąskaitą jos reikalavimams tenkinti. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje konstatuota, jog egzistuoja pagrindas manyti, jog jei būtų buvę tinkamai įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, ieškovams parduotam turtui taikyta hipoteka būtų buvusi visiškai ar iš dalies panaikinta, o tokiu atveju ginčo taikos sutartimi ir jos pagrindu sudaryta pirkimo–pardavimo ne varžytynėse sutartimi nustatyta žemės sklypų pardavimo kaina esminės reikšmės ieškovų turtiniams interesams neturėtų. Pažymėtina, jog tokios pačios išvados padarytos ir šioje nagrinėjamoje byloje vertinant pačių ieškovų veiksmus.

76Dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais

77Ieškovai, argumentuodami, jog yra visiškai atsiskaitę už įsigytą nekilnojamąjį turtą, prašo pripažinti negaliojančiais notaro S. S. atliktus 2013-10-11 vykdomuosius įrašus, reg. Nr. 3591, 3592, 3593, 3624, 3625, kuriais siūloma priverstinai išieškoti hipoteka užtikrintų skolinių įsipareigojimų sumą arba nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis iš skolininkės UAB „Neto“ ir subsidiariai iš įkaito davėjų B. P. ir M. P. dėl BUAB „Neto“ neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal 2007-01-08 kredito linijos ir 2007-01-16 kreditavimo sutartis (su vėlesniais pakeitimais) (el. bylos t. 4, b. l. 28–32). Pažymėtina, jog šis ieškovų reikalavimas dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais yra išvestinis reikalavimas, tiesiogiai kilęs iš reikalavimo pripažinti hipoteką, įregistruotą ieškovų įsigytam nekilnojamajam turtui, pasibaigusia ir su juo susijęs. Netenkinus pagrindinio reikalavimo, nėra teisinio pagrindo tenkinti išvestinį reikalavimą anksčiau išdėstytų argumentų pagrindu.

78Ieškovams motyvuojant procedūriniais pažeidimais, pažymėtina, jog iš notaro, atlikusio vykdomuosius įrašus, pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovams pranešimai apie gautus hipotekos kreditorės AB DnB banko prašymus dėl priverstinio skolos išieškojimo siųsti 2013-09-18 Hipotekos registre nurodytais adresais (el. bylos t. 4, b. l. 101–109; t. 5, b. l. 18–20, 28–29). Nors ieškovė B.P. teigia, jog pranešimų negavo, tačiau iš notaro atsiliepimo ir bylos duomenų, iš pačios ieškovės teiginių matyti, jog tiek ji, tiek ieškovas M. P. teikė prieštaravimus notarui (el. bylos t. 4, b. l. 131–133, 118–119), todėl konstatuotina, jog šiuo požiūriu ieškovų teisės nepažeistos.

79Ieškovams argumentuojant, jog pirmiausia turi būti išieškoma iš BUAB „Neto“ turto, pažymėtina, jog vykdomuosiuose įrašuose ir yra nurodytas subsidiarus išieškojimas iš ieškovų, kuris ir reiškia, jog išieškojimas bus nukreiptas į ieškovų turtą BUAB „Neto“ prievolėms įvykdyti tik tuo atveju, jei nepakaks BUAB „Neto“ turto.

80Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir jų galiojimo

812014-01-30 Lietuvos apeliacinis teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsitiesės teismo sprendimas byloje pagal M. P. ieškinį dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo, uždrausti atsakovei Luminor Bank, AB, nukreipti išieškojimą į ieškovui M. P. nuosavybės teise priklausiantį nekilnojamąjį turtą – 0,0355 ha žemės sklypą (visas žemės sklypo plotas 0,4004 ha), esantį ( - ), Klaipėdoje (unikalus Nr( - )), ir priklausinį – pastatą – sublokuotą gyvenamąjį namą, esantį ( - ) Klaipėdoje (unikalus Nr. ( - )) (bylos kopijos l. 153–156).

82Šios laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki šios nutarties įsitiesėjimo, įsiteisėjus – naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

83Dėl bylinėjimosi išlaidų ir jų paskirstymo

84Ieškovai prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. B. P. sumokėjo 10 000 Lt ir 2 000 Eur advokatui Jonui Plateliui už atstovavimą ir procesinių dokumentų parengimą ir prašė šias išlaidas priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis (t. 1, b. l. 114; t. 4, b. l. 12; t. 10, b. l. 116–121). Advokatas Jonas Platelis pateikė ieškovui M. P. 1 350 Lt sąskaitą už teisinę pagalbą ir atstovavimą (t . 9, b. l. 81; t. 10, b. l. 116–121). Atmetus ieškovų ieškinį jie neturi teisės į turėtų išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys).

85Atsakovė Luminor Bank, AB, sumokėjo advokatų kontorai 2 841,20 Eur už teisinę pagalbą ir atstovavimą, šias išlaidas prašo priteisti iš ieškovų (t. 10, b. l. 103–104, 112–115).

86Trečiasis asmuo draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality Nordic Region (AGCS) prašo priteisti turėtas 1 068 Lt (309,31 Eur) išlaidas už advokatės Lauros Gumuliauskienės teisinę pagalbą byloje ir procesinių dokumentų paruošimą (t. 3, b. l. 169–173).

87Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į tai, kad sujungti trys ieškiniai, atsakovė Luminor Bank, AB, ir trečiasis asmuo draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality Nordic Region (AGCS) teikė atsiliepimus ir procesinius dokumentus, atsakovės AB Luminor Bank atstovė advokatė Kristina Balevičienė dalyvavo nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose, prašomas priteisti išlaidų dydis yra pagrįstas ir protingas, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (ir 2015-03-20 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dydžių, todėl priteistinas iš ieškovų.

88Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

89Ieškovė B. P.sumokėjo 75 Lt (21,72 Eur) žyminį mokestį už atskirąjį skundą ir 2013-07-11 teikė prašymą jį grąžinti (t. 1, b. l. 119).

90Ieškovė B. P. sumokėjo 540 Lt (156,39 Eur) žyminį mokestį už ieškinį paduodama ieškinį dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo (el. bylos dalies t. 4, p. 110).

91Ieškovas M. P. sumokėjo 218 Lt (63,14 Eur) žyminį mokestį paduodamas ieškinį panaikinti vykdomuosius įrašus (el. bylos dalies t. 4, p. 120).

92Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto bylose, todėl ieškovei B. P. ir ieškovui M. P. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

93Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

94atmesti B. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“, tretieji asmenys notarė L. P., G. P., draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality, Nordic Region (AGCS), dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo;

95atmesti ieškovo M. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“, trečiasis asmuo A. P., dėl hipotekos nekilnojamajam turtui išregistravimo;

96atmesti ieškovės B. P. ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, M. P. ieškinius atsakovams Luminor Bank, AB, BUAB „Neto“ ir Vilniaus miesto 31-ojo notarų biuro notarui S. S. dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo.

97Įsiteisėjus nutarčiai panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei Luminor Bank, AB, nukreipti išieškojimą į ieškovui M. P. nuosavybės teise priklausiantį nekilnojamąjį turtą – 0,0355 ha žemės sklypą (visas žemės sklypo plotas 0,4004 ha), esantį ( - ), Klaipėdoje (unikalus Nr. ( - ) ir priklausinį – pastatą – sublokuotą gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Klaipėdoje (unikalus Nr. ( - )).

98Priteisti atsakovės Luminor Bank, AB, naudai 2 841,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 20 centų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovų B. P. ir M. P., tai yra po 1420,60 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt eurų 60 centų).

99Priteisti trečiojo asmens draudimo kompanijos Allianz Global Corporate&Speciality Nordic Region (AGCS) naudai 309,31 Eur (trys šimtai devyni eurai 31 centas) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovų B. P. ir M. P., tai yra po 154,66 Eur ( vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 66 centai).

100Grąžinti ieškovei B. P. 178,11 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai 11 centų) sumokėtą žyminį mokestį.

101Grąžinti ieškovui M. P. 63,14 Eur (šešiasdešimt trys eurai 14 centų) sumokėtą žyminį mokestį.

102Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Teismas... 3. ieškovė B. P., remdamasi CK 4.197 str. 2 d. 1 p., 2013-06-13 ieškiniu prašo... 4. Nurodo, kad bankui pagal 2007-01-08 kredito linijos sutartį buvo įkeistas... 5. Ieškovės teigimu, išieškoti iš svetimo turto hipotekos objekto kreditorius... 6. Ieškovas M. P., remdamasis CK 4.197 str. 2 d. 1 p. ir tais pačiais, kaip ir... 7. Nurodo, kad 2006 metais sužinojo apie BUAB „Neto“ ketinamą vystyti... 8. Nurodo, kad yra vartotojas ir sudarė žemės ir būsto pirkimo–pardavimo... 9. Taip pat ieškovė B. P. 2014-10-01 ir trečiasis asmuo M. P. 2014-10-23... 10. M. P. nurodo, kad apskritai negavo pranešimų apie tai, kad pradėtas... 11. Pažymi, kad vykdomieji įrašai padaryti tinkamai pagal B. P. gyvenamąją... 12. Atsakovė BUAB „Neto“ 2013-07-18 atsiliepimu B. P. ieškinį paliko... 13. Pasisakydama dėl B. P. ir M. P. ieškinių dėl vykdomųjų įrašų... 14. Perleidžiant įkeistą daiktą hipoteka seka paskui daiktą, todėl ieškovai... 15. Atsakovė Luminor Bank, AB, su B. P. ir M. P. ieškiniais nesutinka ir prašo... 16. Bankas pažymi, kad ieškovės nurodytos CK 4.1941 str. ir 4.195 str. 3 d.... 17. Luminor Bank, AB, nurodo, kad BUAB „Neto“ turtas, iš jo ir sklypai,... 18. Pasisakydama dėl B. P. ieškinio dėl vykdomųjų įrašų atsakovė Luminor... 19. Atsakovas notaras S. S. su ieškiniais dėl vykdomųjų įrašų panaikinimo... 20. Nurodo, kad visi atlikti veiksmai atitinka 2012-05-22 Lietuvos Respublikos... 21. Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarė L. P. pritarė... 22. Trečiasis asmuo draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality... 23. Trečiasis asmuo A. P. prašo ieškinį tenkinti (t. 7, b. l. 13). Ieškovo M.... 24. Trečiasis asmuo G. P. prašo B. P. ieškinį tenkinti, nesutinka su banko... 25. Byloje dalyvaujantys asmenys ieškinio reikalavimus ir atsiliepimo argumentus... 26. Ieškiniai atmestini.... 27. Dėl procesinio sprendimo rūšies šioje byloje... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-23 nutartimi iškelta UAB „Neto“... 29. Ieškovų reikalavimai nagrinėjami BUAB „Neto“ bankroto byloje. Civilinės... 30. Vadovaujantis išdėstytais motyvais šioje byloje išnagrinėjus BUAB... 31. Byloje nustatyti faktai... 32. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, BUAB „Neto“ bankroto byloje... 33. 2006-12-21 ieškovas M. P. ir BUAB „Neto“ sudarė žemės ir būsimo būsto... 34. 2007-07-17 mokėjimo pavedimu M. P. sumokėjo 200 000 Lt avansinį mokėjimą... 35. 2018-11-28 M. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,... 36. Ieškovės B. P. Luminor Bank, AB, investicinio portfelio ataskaitoje nurodyta,... 37. 2008-08-12 ieškovė B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė 141,04 kv. m ploto... 38. 2008-08-24 BUAB „Neto“ pranešė ieškovei B. P., kad ji gali sumokėti už... 39. 2008-08-28 pavedimais ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 470 000 Lt į... 40. 2008-10-02 ieškovė B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė 101,94 kv. m ploto... 41. 2008-10-02 pavedimais ieškovė B. P. sumokėjo BUAB „Neto“ 230 000 Lt į... 42. 2008-11-15 UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, BUAB „Neto“ ir IĮ... 43. 2008-11-25 BUAB „Neto“ informavo notarę, kad B. P. už perkamą už 470... 44. 2008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,... 45. 2008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.,... 46. 2008-11-28 kasos pajamų orderiu Nr. PFS297 ieškovė B. P. sumokėjo BUAB... 47. 2008-11-26 Luminor Bank, AB, pranešimais Nr. 3.1.-02/1379, Nr. 3.1.-02/1381 ir... 48. 2008-11-28 B. P. ir BUAB „Neto“ sudarė kotedžų ( - ) ir ( - ),... 49. BUAB „Neto“ 2008-11-12–2008-12-01 laikotarpio kasos knygos išraše... 50. 2008-12-03 V. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti jo... 51. 2008-12-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Neto“ iškelta... 52. 2009-07-28 ir 2009-08-12 UAB „Liturta“ įvertino BUAB „Neto“ turtą ir... 53. 2010-03-17 ir 2010-05-11 BUAB „Neto“ žemės sklypo, esančio ( - ),... 54. 2011-03-01 BUAB „Neto“ pardavė 0,9534 ha žemės sklypą, esantį ( - ),... 55. 2013-04-25 ir 2013-05-31 ieškovė B. P. pateikė Luminor Bank, AB,... 56. 2013-05-31 ir 2013-10-24 Centrinės hipotekos įstaigos registro išraše... 57. 2013-09-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi BUAB „Neto“ bankroto... 58. 2013-09-18–2013-10-07 Vilniaus m. 31-ojo notarų biuro notaras S. S.... 59. Nuo 2013-10-01 iki 2014-09-30 trečiojo asmens Klaipėdos miesto 6-ojo notarų... 60. 2014-05-09 UAB „Resolution valuations“ atliko turto, esančio ( - ) ir ( -... 61. Dėl hipotekos pabaigos... 62. Hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria... 63. AB DnB NORD banko (dabartinis pavadinimas – AB Luminor Bank) 2008-11-26... 64. Ieškovei B. P. argumentuojant, jog su pardavėja atsiskaitė visiškai,... 65. Minėta, jog už turtą ( - ) ieškovė B. P. sumokėjo mokėjimo pavedimais į... 66. Dėl ieškovės B. P. iš UAB „Neto“ perkamo kito nekilnojamojo turto,... 67. Dėl nekilnojamojo turto ( - )pardavimo bankas 2008-11-26 sutikime Nr.... 68. Tuo tarpu nustatyta, kad M. P. 2008-11-28 už perkamą turtą BUAB „Neto“... 69. Surinktų įrodymų visuma pagrindžia išvadą, kad ieškovai už pirktą... 70. Šios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog BUAB „Neto“... 71. Kiti ieškiniuose išdėstyti argumentai nagrinėjamu atveju neturi teisinės... 72. Pažymėtina ir aplinkybė, jog ieškovė B. P. negali būti laikoma vartotoja... 73. Ieškovų teiginiai, jog hipoteka turtui pripažintina pasibaigusia dėl CK... 74. Ieškovai nurodytoje byloje dėstė iš esmės tuo pačius argumentus kaip ir... 75. Nagrinėjamoje byloje aktuali ir minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutarties... 76. Dėl vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais... 77. Ieškovai, argumentuodami, jog yra visiškai atsiskaitę už įsigytą... 78. Ieškovams motyvuojant procedūriniais pažeidimais, pažymėtina, jog iš... 79. Ieškovams argumentuojant, jog pirmiausia turi būti išieškoma iš BUAB... 80. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir jų galiojimo ... 81. 2014-01-30 Lietuvos apeliacinis teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos... 82. Šios laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki šios nutarties... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir jų paskirstymo... 84. Ieškovai prašo priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. B. P.... 85. Atsakovė Luminor Bank, AB, sumokėjo advokatų kontorai 2 841,20 Eur už... 86. Trečiasis asmuo draudimo kompanija Allianz Global Corporate&Speciality... 87. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į tai, kad sujungti trys ieškiniai,... 88. Dėl žyminio mokesčio grąžinimo ... 89. Ieškovė B. P.sumokėjo 75 Lt (21,72 Eur) žyminį mokestį už atskirąjį... 90. Ieškovė B. P. sumokėjo 540 Lt (156,39 Eur) žyminį mokestį už ieškinį... 91. Ieškovas M. P. sumokėjo 218 Lt (63,14 Eur) žyminį mokestį paduodamas... 92. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu nuo žyminio mokesčio... 93. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 94. atmesti B. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB „Neto“,... 95. atmesti ieškovo M. P. ieškinį atsakovėms Luminor Bank, AB, ir BUAB... 96. atmesti ieškovės B. P. ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus... 97. Įsiteisėjus nutarčiai panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-30... 98. Priteisti atsakovės Luminor Bank, AB, naudai 2 841,20 Eur (du tūkstančiai... 99. Priteisti trečiojo asmens draudimo kompanijos Allianz Global... 100. Grąžinti ieškovei B. P. 178,11 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni... 101. Grąžinti ieškovui M. P. 63,14 Eur (šešiasdešimt trys eurai 14 centų)... 102. Nutartį per 7 dienas nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...